PDA

View Full Version : Thăng long kỳ đạo quán 1. Thăng Long Kỳ Đạo Quán ( các hoạt động và lịch dự kiến ) !!!
 2. Mất giấy tờ tại TLKD quán !!!
 3. Tổng thư ký liên đoàn cờ Việt Nam - Ông Nguyễn Phước Trung thăm và làm việc tại TLKD quán !!!
 4. Giấy Mời Diễn Đàn Thăng Long Kỳ Đạo Tham gia Giải Cờ tướng CLB Red Coffee mở rộng lần 1
 5. Mong được các tiền bối giúp đỡ
 6. mong các bác chỉ giáo ạk !!!
 7. clb co tuong
 8. Thăng Long Kỳ Đạo quán tạm ngưng phục vụ !!!
 9. Đơn xin thành lập Box của Câu lạc Bộ Cờ Tướng Thủy Nguyên
 10. Đơn xin thành lập Box của Câu lạc Bộ Cờ Tướng Mỹ Hào
 11. Giao hữu siêu chớp : Khánh Ngọc ( 3p ) vs Lê Mạnh Hiệp ( 7p )
 12. Giang hồ siêu chớp ( Trang 2 ) : Nguyễn Huy Tùng ( tiên 6p ) vs Hà Văn Tiến ( Hậu 2p )
 13. Cờ chớp giang hồ: Lại Việt Trường vs Hà Văn Tiến (5p đều)
 14. Clip Siêu chớp cờ úp giang hồ: Hưng rắn nước vs Hà Văn Tiến (phân tiên 3 phút)
 15. Clip siêu chớp Cờ giang hồ: Hà Văn Tiến ( 3p ) vs Chu Tuấn Hải ( 5p )
 16. Cờ Giang Hồ ( trận 2 cờ nhanh Trường chấp 1 tiên rưỡi ) Chu Tuấn Hải - Lại Việt Trường
 17. Cờ chớp giang hồ : Ma nữ Loan cháy vs Dương Đình Chung ( Chung tiêu )
 18. Cờ giang hồ : Chim chích đại sư Nguyễn Huy Tùng đối đầu Vua cờ thế Lê Hải Ninh
 19. Siêu cờ chớp : Hà Văn Tiến ( 5p ) vs Lại Việt Trường ( 6p )
 20. Cờ úp giang hồ: Hà Văn Tiến (Tiến óe) vs Hoàng Diệu Linh (Linh bugi) - (7 phút đều)
 21. Cờ Giang Hồ: Đàm Thùy Dung (TP HCM) - Minh Ali (CLB Anh Em)
 22. Cờ chớp giang hồ : Đỗ Văn Trường ( 4p ) vs Lê Mạnh Hiệp ( 5p )
 23. Clip Trạng Cờ miền Bắc chấp 2,5 tiên: Vũ Hữu Cường vs Trần Thanh Hải (Học viện Thăng Long Kỳ Đạo)
 24. Clip Trạng Cờ miền Bắc Vũ Hữu Cường chấp 2,5 tiên Ếch ộp đại sư Nguyễn Hưng Hải
 25. Clip TTTT Ma nữ Loan cháy vs Nguyễn Đức Thuận ( TLKD )
 26. Clip TTTT Ma nữ Loan cháy vs Nguyễn Thành Thái ( Thaiquebac ) - Cờ chớp 5p 3p phân tiên
 27. Clip TTTT cờ chớp : Âm tàn lão quái Nguyễn Thăng Long vs Hòa Nguây
 28. Clip Lê Hải Ninh chấp tiên đều Hiền Bắc Ninh
 29. Trực tiếp giao hữu : Châu Anh Phong (CLB Thiên Bằng Kỳ Hội Quán) vs Hải ếch ộp
 30. Cờ chớp 5p : Chu Tuấn Hải vs Đại khỉ ( chấp tiên đều )
 31. Trực tiếp cờ úp giang hồ: Hà Văn Tiến vs Huy Đà Lạt (phân tiên 10 phút) !!!
 32. Sửa vi tính miễn phí cho các Kỳ Thủ!
 33. Trạng Cờ Đất Bắc 2016 Vũ Hữu Cường (6p) chấp mã Ma nữ Loan cháy (5p)
 34. Trực tiếp Châu Tuấn Hải chấp Minh Ali tiên 3p vs 5p
 35. Trực tiếp Hà Văn Tiến (2p) vs Nguyễn Huy Tùng (7p ) - Clip cờ giang hồ !!!
 36. Super Hot :Trực tiếp Vô địch quốc gia Đặng Hữu Trang vs Vô địch chùa Vua Lê Mạnh Hiệp !!!
 37. Live - Super Hot : Hà Văn Tiến ( 5p ) vs Lại Việt Trường ( 6p )
 38. Live cờ úp - Thịnh con ( 5p ) vs Hiệp cận ( 7p )
 39. Live cờ chớp giang hồ: Chu Tuấn Hải vs Thịnh con (bằng phân 5p)
 40. Cờ giang hồ : Dương Đình Chung vs Lê Mạnh hiệp
 41. Cờ chớp giang hồ: Ma nữ Loan cháy vs Đạt người giời (5p đều)
 42. Cờ úp giang hồ : Trung_cadan (10p) vs Thịnh con (7p) (Thịnh con chấp 1 ăn đôi)
 43. Trực tiếp Siêu chớp : Hà Văn Tiến ( 1p30 s ) vs Mạnh ( Thần ) Sơn Tây ( 5p )
 44. Trực tiếp cờ chớp : Tuấn thủ lệ ( 3p ) vs Mạnh ( Thần ) - 5p !!!
 45. Cờ úp giang hồ: Lâm tay dài chấp Trung_cadan 2 trên nửa dưới (15p)
 46. Cờ giang hồ: Lê Mạnh Hiệp vs Trường ngọng (15p)
 47. Cờ chớp giang hồ : Lại Việt Trường ( bên phải - 2,5p ) vs Tuấn Thủ Lệ ( 5p )
 48. Cờ giang hồ : Lại Việt Trường đi tiên hòa Trường được , được Lê Mạnh Hiệp ăn đôi
 49. Cờ giang hồ: Trường ngọng (1p 15s) vs Loan cháy (5p) phân tiên
 50. Cờ úp đôi giang hồ: Tiến óe, Trư Bát Giới vs Trung_cadan, Hải ếch ộp
 51. Cờ giang hồ : Vua cờ thế Lê Hải Ninh chấp Hòa nguây 1 tiên rưỡi ...
 52. Cờ giang hồ : Lại Việt Trường ( phải ) chấp Đạt người giời tiên 2p vs 6p !!!
 53. Cờ chớp giang hồ : Kiên con ( bên trái ) vs Trường ngọng ...
 54. Cờ giang hồ : Lại Việt Trường ( 1,5p ) vs Phạm Tuấn Ngọc ( 5p )
 55. Cờ chớp giang hồ : Lại Việt Trường ( 3p ) vs Chu Tuấn Hải ( 5p )
 56. Cờ giang hồ : Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến vs Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp !!!
 57. Cờ giang hồ : Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến vs Vũ Văn Thanh ( Thanh Môi Trường )
 58. Cờ giang hồ : Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến ( phải - quân đỏ ) vs Chu Tuấn Hải
 59. Cờ giang hồ : Lại Việt Trường ( đi tiên 1p ) vs Phạm Tuấn Ngọc ( 5p )
 60. Cờ chớp giang hồ : Lại Việt Trường ( tiên + 1,5 p ) vs Lê Mạnh Hiệp ( 5p )
 61. Cờ giang hồ : Lại Việt Trường ( 1,5p ) vs Tuyết Sơn Vô Ảnh 10 p
 62. Cờ giang hồ : Đơn đao phó hội vs Thuấn Nghệ An ...
 63. Cờ giang hồ : Đơn đao phó hội vs Lưu Quang Tuyên ( Tuyên ngồi bên trái )
 64. Cờ chớp giang hồ 5p : Đạt người giời ( trái đi tiên ) vs Chúm chím đại sư Hiệp cận !!!
 65. Cờ giang hồ: Lê Mạnh Hiệp vs Long âm tàn (7 phút đều)
 66. Cờ giang hồ: Lê Mạnh Hiệp (7p bên phải) vs Chu Tuấn Hải (4p) phân tiên
 67. Lê Mạnh Hiệp (7p bên phải) vs Chu Tuấn Hải (4p) phân tiên !!!
 68. Tái đấu giang hồ : Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến vs Nhượng Mã Vương Trương Văn Thi
 69. Cờ giang hồ : Tuấn Thủ lệ tướng quân chấp Thầy giáo Thuấn Nghệ An 2 tiên !!!
 70. Cờ giang hồ : Ma nữ Loan cháy vs thầy Giáo Thuấn ( Nghệ An ) , 7p phân tiên !!!
 71. Cờ chớp giang hồ : Tuấn Thủ lệ vs Hòa nguây ...
 72. Cờ úp giang hồ: Hoà nguây chấp 2 trên Trung_cadan, Hải ếch ộp
 73. Giải đấu GIAO HỮU TỨ HÙNG sáng thứ 7 ngày 12 năm 2017 tại Thăng Long Kỳ Đạo Quán
 74. Siêu chớp : Hà Văn Tiến 1p30s vs Ma nữ Loan cháy ( 6p ) Loan đi tiên
 75. Cờ giang hồ : Hòa nguây đi tiên 5p vs Vô địch chùa Vua Lê Mạnh Hiệp 6p
 76. Cờ giang hồ : Hương ngỗng chấp Hòa nguây 2 nước ...
 77. Cờ giang hồ : Siêu chớp : Khánh Ngọc 3p vs Chúm chím đại sư 6p
 78. Cờ chớp : KTQG Nguyễn Khánh Ngọc ( 3p - phải ) vs Hòa nguây ( đi tiên 5p )
 79. Cờ giang hồ : Vũ Văn Tuyến ( Ninh Bình ) vs Trương Văn Thi ( Vĩnh Phúc )
 80. Cờ giang hồ : Hương ngỗng chấp Trung Lâm Bắc Cạn 3 tiên !!!
 81. Tung vó ngựa hồng: Hà Văn Tiến chấp Trung Lâm Bắc Cạn 1 mã !!!
 82. Khủng long đại chiến: Đương kim vô địch quốc gia Đặng Hữu Trang vs Tiến Óe
 83. Cờ chớp giang hồ : Loan cháy vs Đạt người giời !!!
 84. Cờ giang hồ : Vũ Hữu Cường ( trái ) chấp Hòa nguây 2 tiên rưỡi !!! ( 10 phút )
 85. Cờ giang hồ: Hà Văn Tiến (3p) chấp 2 tiên Hòa ngoáy (5p)
 86. Cờ giang hồ: Tôn Thất Nhật Tân vs Lê Mạnh Hiệp (20p phân tiên)
 87. Cờ chớp giang hồ : Đại lực thần ma Nguyễn Anh Mẫn ( Trái ) vs Chu Tuấn Hải
 88. Cờ chớp giang hồ 5p : Hà Văn Tiến vs Tôn Thất Nhật Tân !!!
 89. Cờ chớp giang hồ : Hương ngỗng vs Tuấn langloanphao !!!
 90. Cờ giang hồ : Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến vs Nhượng mã vương Trương Văn Thi ( trái )
 91. Cờ giang hồ : Chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp ( trái ) vs Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến ( phải )
 92. Xa luân chiến giang hồ: Vũ Văn Tuyến + Lê Hải Ninh vs Kỳ Chiến Đông Anh
 93. Trực tiếp Cờ giang hồ : Vũ Văn Tuyến ( phải ) vs Dương Đình Chung !!!
 94. Cờ tướng giang hồ: Vũ Văn Tuyến - Dương Đình Chung
 95. Cờ giang hồ : ( Đơn đao phó hội ) Vũ Văn Tuyến ( phải - quân đỏ ) vs Trần Quang Chiến ( Chiến đen )
 96. Cờ giang hồ: Vũ Văn Tuyến (đơn đao phó hội) - Phạm Thanh Tùng (Tùng kều)
 97. Cờ chớp giang hồ : Tùng kều ( Phạm Thanh Tùng - phải ) vs Thịnh con ( Lưu Khánh Thịnh - Ck DTCV )
 98. Cờ giang hồ : Lê Mạnh Hiệp ( phải ) vs Tôn Thất Nhật Tân !!!
 99. Cờ giang hồ | Đơn đao phó hội | Vũ Văn Tuyến | Âm tàn lão quái | Nguyễn Thăng Long | 20p phân tiên |
 100. Cờ giang hồ | Lưu Khánh Thịnh | VĐ Đấu trường Cờ Việt | vs Lê Mạnh Hiệp | phải | Vô địch chùa Vua |
 101. Cờ giang hồ : VDQG Đặng Hữu Trang ( trái 3 p ) vs Vô địch Chùa Vua Lê Mạnh Hiệp ( phải 5p )
 102. Cờ đôi giang hồ | Lưu Khánh Thịnh + Vũ Hữu Cường | vs | Chu Tuấn Hải + Lê Mạnh Hiệp |
 103. Cờ đôi giang hồ | Vũ Hữu Cường + Lê Mạnh Hiệp | đại chiến | Lưu Khánh Thịnh + Chu Tuấn Hải |
 104. Cờ giang hồ | Vũ Văn Tuyến | Đơn đao phó hội | Nguyễn Văn Tuấn - Trái | Thủ lệ tướng quân |
 105. Cờ giang hồ | Vũ Văn Tuyến | Đơn đao phó hội | Nguyễn Văn Tuấn - Trái | Thủ lệ tướng quân |
 106. Cờ giang hồ | Cờ chớp 5p | Lưu Khánh Thịnh | Vịt chúa bên phải | vs | Thần Kiếm Thắng Kem |
 107. Trực tiếp Cờ giang hồ: Nguyễn Nhật Quang (TLKD) vs Dương Đình An (Hà Tây)
 108. Cờ giang hồ | Vũ Văn Tuyến ( bên phải ) vs Tuấn Thủ Lệ | 20p phân tiên |
 109. Cờ giang hồ | Lê Mạnh Hiệp ( phải 6p ) vs Chu Tuấn Hải (3p ) |
 110. Cờ giang hồ | Vũ Văn Tuyến | Đại chiến | Thủ lệ tướng quân | Nguyễn Văn Tuấn |
 111. Cờ giang hồ | Lại Việt Trường | vs | Vũ Văn Tuyến ( anh Tuyến đi tiên đều ) |
 112. Cờ giang hồ | Lại Việt Trường | chấp 2 tiên | Nguyễn Tiến Cường | Con kỳ vương Nguyễn Tấn Thọ |
 113. Cờ giang hồ | Vũ Văn Tuyến ( phải ) vs Thủ Lệ tướng quân Nguyễn Văn Tuấn |
 114. CỜ CHẤP MÃ | Nhượng Mã Vương Trương Văn Thi ( bên phải ) | chấp | Phạm Tuấn Ngọc |
 115. Cờ giang hồ | Đặng Hữu Trang ( trái ) vs Phí Mạnh Cường ( phải ) | Phân tiên 5p |
 116. Cờ giang hồ | Thăng Long Kỳ Đạo !!!
 117. Cờ giang hồ | Vũ Văn Tuyến ( Ninh Bình ) vs Đồng Minh Ngọc ( Hà Đông )
 118. Giải cờ chớp Học Viện TLKĐ Thứ 5 ngày 13-06-2019 !!!
 119. Giải cờ chớp Học Viện TLKĐ Thứ 5 ngày 20-06-2019 !!!
 120. Giải cờ chớp tháng 6 - 2019 (thứ 5 ngày 27/06/2019) !!!
 121. Idol trở lại | Showmatch | 5p + 3 chạm 6 | Lại Việt Trường vs Đặng Hữu Trang
 122. Showmatch | 5p+3s chạm 6 | Lại Việt Trường vs Dương Đình Chung
 123. Showmatch | 5p+3s chạm 6 | Dương Đình Chung vs Củ Hành Có Độc | Vũ Khánh Hoàng |
 124. Giải cờ tướng TỨ HÙNG TẤT NIÊN - Tri ân các danh thủ Hà Nội năm Kỷ Hợi!!!
 125. Showmatch 2020 | Cờ chớp 5p + 3s chạm 6 | Thần Ngang Quân Bún vs VĐQG Đặng Hữu Trang |
 126. Showmatch 2020 | Cờ chớp 5p + 3s chạm 6 | Giáo Sư Vũ Hữu Cường vs Củ Hành Vũ Khánh Hoàng |
 127. Showmatch 2020 | Đại chiến xuất hiện | Trạng cờ ra đao | Cờ chớp 5p + 3s chạm 6 |
 128. Showmatch 2020 | Củ Hành vuốt râu Hùm | Vũ Khánh Hoàng vs Phạm Quốc Hương |Cờ chớp 5p + 3s chạm 6 |
 129. Showmatch 2020 | IDol đại chiến Tiểu Phí | Lại Việt Trường vs Phí Mạnh Cường |Cờ chớp 5p + 3s chạm 6
 130. ShowMatch 2020 | Khủng Long đại chiến Idol | Hà Văn Tiến vs Lại Việt Trường |
 131. Đại Khai Sát Giới | Kháng Dịch Trận | Đặng Hữu Trang hỏa chiến Thiên Thiên Tượng Kỳ
 132. Giao đấu cờ tướng liên tỉnh : Đinh Thanh Hải ( Hà Đông ) vs Nguyễn Hoài Nam ( Song Hào - Nam Định )
 133. Lịch dự kiến các trận Showmatch - Đại chiến các khu vực toàn Việt Nam - phiên bản chống dịch 2020 :
 134. Tam Hùng cúp | Vũ Văn Tuyến vs Phạm Quang Minh vs Đỗ Văn Trường