PDA

View Full Version : CLB cờ tướng Minh Lâm 1. Thi Đấu Giao Hữu Cờ Tướng TP Đà Lạt - TP Nha Trang
 2. Kỳ đài Minh Lâm ngày 16/03/2013
 3. Giải cờ úp Minh Lâm mở rộng lần I
 4. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 8
 5. Chùm Ảnh Kỉ Niệm "Đầy Tháng" Đài Chủ Khoa Lú
 6. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm Lần Thứ 9
 7. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 10
 8. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 11
 9. Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 12
 10. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 13
 11. Bản Kiểm Điểm
 12. SW dành cho CLB cờ tướng Minh Lâm luyện tập
 13. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 14
 14. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 15
 15. Thông Bảo Của Kỳ Đài Đặc Biệt Minh Lâm
 16. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm lần thứ 16
 17. TTTT Kỳ Đài đặc biệt Minh Lâm
 18. TTTT Kỳ Đài đặc biệt Minh Lâm
 19. Thư mời CLB Minh Lâm tham gia giải.
 20. Thi đấu giao hữu: Nguyễn Hữu Du (Đà Lạt) - Hà Duy Tấn (Nha Trang)
 21. Giải tập huấn clb Minh Lâm
 22. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm: Nguyễn Quốc Minh (Nha Trang) - Lê Trường Giang (Đà Lạt)
 23. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm: Huỳnh Khoa Thuật (Nha Trang) - Bùi Hùng (Đà Lạt)
 24. Giao lưu cùng thầy Hoàng Đình Hồng
 25. Thi Đấu Giao Hữu Đồng Loạt Cùng QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh
 26. TTTT Kỳ Đài đặc biệt Minh Lâm
 27. Thi Đấu Giao Hữu Cùng Đội Tuyển Cờ Tướng Việt Nam Tại Đà Lạt!
 28. Thông Báo Chuyển Địa Điểm CLB Cờ Tướng Minh Lâm
 29. Giải Cờ Tướng Đại Hội TDTT Tỉnh Lâm Đồng Lần Thứ VII - 2013
 30. Thư Mời CLB Minh Lâm ( Đà Lạt ) Tham Gia Giải CLB Red Coffee Mở Rộng Cúp Khải Hưng 2014
 31. TTTT Kỳ Đài Minh Lâm: Bùi Chu Nhật Triều (Đà Lạt) - Lại Việt Trường (Hà Nội)