PDA

View Full Version : Học cờ cùng Thang Long Kỳ Đạo !!! 1. Học cờ cùng Thanglongkydao , không ngừng tư duy , không ngừng sáng tạo !!!
 2. Xin các anh cho lời khuyên
 3. Học cờ cùng Thanglongkydao ( Danh sách lớp người lớn - Khóa 1 ) !!!
 4. Học cờ cùng thanglongkydao ( khai giảng lớp cờ tướng trẻ em ) !!!
 5. Học cờ cùng Thanglongkydao , tuyển sinh khóa 2 - lớp người lớn !!!
 6. Học cờ cùng Thanglongkydao , khai giảng lớp người lớn khóa 2 !!!
 7. Học cờ cùng Thanglongkydao ( Lịch học trong tuần ) !!!
 8. Học cờ cùng Thanglongkydao , tuyển sinh khóa 3 - lớp người lớn !!!
 9. Học cờ cùng TLKD ( Thay đổi lịch lớp khóa 2-3 ) !!!
 10. Học cờ cùng Thanglongkydao , tuyển sinh khóa 4 - lớp người lớn !!!
 11. Học cờ cùng TLKD - tuyển sinh khóa 5 lớp người lớn !!!
 12. Học cờ cùng thanglongkydao ( tuyển sinh lớp cờ Vua cờ tướng trẻ em ) !!!
 13. Học cờ cùng TLKD - tuyển sinh khóa 6 lớp người lớn khu vực Hà Nội !!!
 14. Mong cách anh chỉ cách học cờ
 15. Học viện Thăng Long Kỳ Đạo mở lớp đào tạo khu vực phía Nam
 16. Học cờ cùng thanglongkydao ( Tuyển sinh lớp học sáng chủ nhật ) !!!
 17. Học cờ cùng TLKD , tuyển sinh khóa 8 !!!
 18. Tuyển sinh khóa 9 lớp người lớn ( Học viện Thăng Long Kỳ Đạo )
 19. Học viện Thăng Long Kỳ Đạo - Những câu hỏi thường gặp !!!
 20. Tuyển sinh khóa 10 - Học viện Thăng Long Kỳ Đạo !!!
 21. 19h00 thứ 4 21/01/2014 - khai giảng khóa 11 - Học Viện TLKD !!!
 22. Tuyển sinh khóa 12 lớp cơ bản học viện Thăng Long Kỳ Đạo
 23. ( Chú ý ) , tuyển sinh khóa 1 lớp nâng cao học viện TLKD !!!
 24. Tuyển sinh khóa 2 lớp nâng cao học viện Thăng Long Kỳ Đạo !!!
 25. Tuyển sinh khóa 13 lớp cơ bản học viện Thăng Long Kỳ Đạo
 26. Thi đấu nội bộ cờ tướng học sinh: Lê Trí Bách (lớp 3) - Ngô Xuân Gia Huy (lớp 3)
 27. Tuyển sinh khóa 14 lớp cơ bản học viện Thăng Long Kỳ Đạo
 28. 14 Trịnh Hoài Đức ( Khai giảng khóa 15 lớp cơ bản ) - Học Viện TLKD
 29. Hot - khai giảng lớp nâng cao khóa 3 Học viện TLKD ( 19h00 thứ 6 ngày 04/02/2015 ) !!!
 30. Muốn bái sư học đạo để nâng cao công lực
 31. Khai giảng khóa 16 lớp cơ bản học viện Thăng Long Kỳ Đạo !!!
 32. Cần học cờ tướng tại hải phòng
 33. Chú ý - tuyển sinh lớp Nâng Cao Trung Tàn Cuộc - Thực Chiến - Học viện Thăng Long Kỳ Đạo ...
 34. Học Viện TLKD tuyển sinh khóa 17 lớp KHAI CUỘC CHUYÊN SÂU - Tinh tuyển Bố Cục Phi Đao 2016
 35. 19h00 tối nay khai giảng khóa 18 lớp KHAI CUỘC CHUYÊN SÂU - Tinh tuyển Bố Cục Phi Đao 2016
 36. 19h00 ngày 03/01/2017 - Khai giảng khóa 19 lớp Khai Cuộc Chuyên Sâu - Học Viên TLKD !!!
 37. Giải cờ tướng Nghệ An mở rộng đầu xuân 2017
 38. Chỉ chỗ học cờ tướng tp. HCM
 39. Ở huế có cao thủ nào dạy cò tướng không?
 40. 7h00 khai giảng - Học Viện TLKD - KHAI CUỘC CHUYÊN SÂU - TINH TUYỂN BỐ CỤC PHI ĐAO 2017
 41. Chú ý - tuyển sinh lớp Nâng Cao Trung Tàn Cuộc - Thực Chiến - Học viện Thăng Long Kỳ Đạo ...
 42. (Video thi đấu ngày 9/62017) Lớp cờ tướng cho học sinh - 14 Trịnh Hoài Đức ( HV TLKĐ)
 43. Tìm lớp học cờ tướng
 44. Tuyển sinh khóa 21 lớp KHAI CUỘC CHUYÊN SÂU - TINH TUYỂN BỐ CỤC PHI ĐAO 2017
 45. Chú ý - tuyển sinh khóa 6 lớp Nâng Cao Trung Tàn Cuộc - Thực Chiến - Học viện Thăng Long Kỳ Đạo
 46. Học Viện TLKD tiếp tục tuyển sinh khóa 22 lớp KHAI CUỘC CHUYÊN SÂU - TINH TUYỂN BỐ CỤC PHI ĐAO 2017
 47. Đăng ký Học cờ online - Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo !!!
 48. Live Stream - Học cờ cùng Thăng Long Kỳ Đạo !!!