PDA

View Full Version : Câu Lạc Bộ Cờ Tướng Sông Hồng 1. Đăng ký hội viên
 2. Giải đấu câu lạc bộ cờ tướng B3 Cầu Diễn
 3. Thông báo buổi họp phổ biến quy chế giải "Cầu Diễn 1"
 4. Quy chế hoạt động CLB Cờ Tướng B3 Cầu Diễn
 5. Trích dẫn luật chơi áp dụng cho hoạt động CLB cờ tướng b3 Cầu Diễn
 6. Thơ thẩn
 7. Đại hội CLB thông qua Giải Cầu Diễn 1
 8. Thông báo đổi tên CLB
 9. Ván cờ cuối năm
 10. Tài sản lớn nhất là lòng quyết tâm
 11. Tìm hiểu Cờ Tàn
 12. Thư chúc mừng diễn đàn TLKĐ
 13. Đề nghị xem xét chơi cờ online trên nền website TLKD
 14. Lợi ích của Cờ Tướng