PDA

View Full Version : clb cờ tướng Kinh Kỳ 1. Ra mắt câu lạc bộ cờ kinh kỳ
 2. Hình ảnh mới của clb cờ kinh kỳ
 3. Một số hình ảnh của clb cờ kinh kỳ
 4. Kết Nạp Thành Viên Mới
 5. Bản tin kinh kỳ
 6. Nhật Ký Ngày Đầu Ra Quân
 7. Một số hình ảnh của clb ngày đầu ra quân
 8. Nhật Ký Ngày Thứ 2 Ra Quân
 9. Bản tin CLB Kinh Kỳ và một vài hình ảnh thi đấu trong ngày
 10. Giải vô địch nội bộ CLB cờ Kinh Kỳ
 11. Kết Quả Trung Cuộc
 12. Bản tin Kinh Kỳ
 13. Bản tin Kinh Kỳ 2016
 14. Giải vô địch cờ tướng nội bộ CLB Kinh Kỳ lần thứ 5 !!!