PDA

View Full Version : Clb cờ tướng Tam Điệp - Ninh Bình 1. Giải cờ tướng Tam Điệp - tỉnh Ninh Bình mở rộng 2014 !!!
 2. Thông báo giao lưu Tại Ninh Bình
 3. giải cờ tướng mini tháng 06 trong club cờ tướng tràng an ninh bình
 4. thông báo lịch thi đấu tháng 7 club cờ tuớng tràng an ninh bình
 5. Giao hữu cờ tướng 2 CLB Ninh Bình vs Đông Anh !!!
 6. Lịch Hoạt ĐỘng của club từ tháng 8 đếntháng 10
 7. Giải cờ tướng Tam Điệp mở rộng năm 2015 !!!
 8. Giải cờ tướng TAM ĐIỆP MỞ RỘNG lần thứ 6 - 2016 !!!
 9. Giải cờ tướng Tam Điệp - Ninh Bình mở rộng lần thứ 7 năm 2017 !!
 10. Giải cờ tướng Tam Điệp mở rộng lần thứ 8- 2018 !!!
 11. Giải cờ tướng đồng đội Tam Điệp mở rộng lần thứ 9 năm 2019 !!!