PDA

View Full Version : Bố cuộc  1. Tượng kỳ bố cục phi đao
  2. Bố cục phi đao thực chiến kinh điển từ Trung Quốc !!!
  3. Toàn trận ung dung
  4. Tượng kỳ cổ phổ - "Tự xuất động lai vô địch thủ"
  5. Bát hiền luận binh - Hứa Ngân Xuyên!!!
  6. Hỏi về - Tượng kỳ bố cục phi đao dữ hãm tịnh
  7. Tượng kỳ bố cục hãm tịnh tân biên - Hoắc Văn Hội
  8. Quá Cung Pháo Đối Tả Trung Pháo
  9. [Video] Cạm bẫy bố cục