PDA

View Full Version : Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp cấp liên tái 2017  1. "Thiên Thiên Tượng Kỳ" - Giáp Cấp Liên Tái 2016!!!
  2. Các ván đấu hay nhất từng vòng của "Giáp cấp liên tái 2016"
  3. Tổng hợp clip các ván đấu của Lại Lý Huynh - Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp cấp liên tái 2016 !!!
  4. Chúc mừng Quảng Đông vô địch (trang 215) - Giáp cấp liên tái 2017 !!!