PDA

View Full Version : Câu lạc bộ Cờ Hạ Long - Quảng Ninh  1. Kết quả sau cùng Giải vô địch Cờ Tướng đồng đội CLB Cờ Hạ Long mở rộng 2016
  2. <Quảng Ninh> Kết quả sau cùng (Trang 2) Giải Vô địch cá nhân Hạ Long mở rộng lần 3
  3. <Quảng Ninh> Kết quả giải Vô địch cá nhân mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - CLB Cờ Hà Khẩu
  4. <Quảng Ninh> Trang 5 Kết quả và hình ảnh buổi giao lưu cùng tân vô địch quốc gia Đặng Hữu Trang
  5. <Quảng Ninh> Kết quả Giải vô địch cá nhân CLB Cờ Hạ Long mở rộng lần 4 - 2017
  6. <Quảng Ninh> Trang 9 Kết quả sau cùng Hạ Long Open 2017
  7. <Quảng Ninh> Kết quả & biên bản Giải Vô địch Cá nhân Hạ Long mở rộng lần 5 - 2017
  8. <Quảng Ninh> Kết quả & biên bản Giải Cờ Đại Hội TDTT Tỉnh lần 8
  9. Giải vô địch đồng đội Hạ Long Open lần 3 - 2018
  10. <Quảng Ninh> Kết quả Giải Vô địch cá nhân CLB Cờ Hạ Long mở rộng lần 7 - CN 26/8