PDA

View Full Version : Câu lạc bộ Cờ Hạ Long - Quảng Ninh 1. Kết quả sau cùng Giải vô địch Cờ Tướng đồng đội CLB Cờ Hạ Long mở rộng 2016
 2. <Quảng Ninh> Kết quả sau cùng (Trang 2) Giải Vô địch cá nhân Hạ Long mở rộng lần 3
 3. <Quảng Ninh> Kết quả giải Vô địch cá nhân mừng Xuân Đinh Dậu 2017 - CLB Cờ Hà Khẩu
 4. <Quảng Ninh> Trang 5 Kết quả và hình ảnh buổi giao lưu cùng tân vô địch quốc gia Đặng Hữu Trang
 5. <Quảng Ninh> Kết quả Giải vô địch cá nhân CLB Cờ Hạ Long mở rộng lần 4 - 2017
 6. <Quảng Ninh> Trang 9 Kết quả sau cùng Hạ Long Open 2017
 7. <Quảng Ninh> Kết quả & biên bản Giải Vô địch Cá nhân Hạ Long mở rộng lần 5 - 2017
 8. <Quảng Ninh> Kết quả & biên bản Giải Cờ Đại Hội TDTT Tỉnh lần 8
 9. Giải vô địch đồng đội Hạ Long Open lần 3 - 2018
 10. <Quảng Ninh> Kết quả Giải Vô địch cá nhân CLB Cờ Hạ Long mở rộng lần 7 - CN 26/8
 11. <Quảng Ninh> Kết quả Giải vô địch cá nhân đảo Soi Sim QN 2019
 12. <Quảng Ninh> Kết quả sau cùng Giải Vô địch cá nhân Hạ Long mở rộng lần 8 - 2019
 13. <Quảng Ninh> Kết quả Giải vô địch đồng đội Hạ Long Open lần 4 - 2019