PDA

View Full Version : Cờ tướng Bằng Hữu - Thái Bình 1. Giải vô địch cờ tướng mở rộng lần 1 năm 2016- CLB Cờ tướng Bằng Hữu
 2. Trực tiếp Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 2
 3. Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 3
 4. Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 4
 5. Khinh công cờ úp- Kỳ Hội Quán- Thái Bình
 6. Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 5
 7. Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 6
 8. Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 7
 9. Giải cờ tướng kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Nam Cường Tiền Hải
 10. Giao lưu cờ úp cùng Hùm Xám Đại Sư
 11. Học Cờ cùng Kiện Tướng- Kỳ Hội Quán- Thái Bình
 12. Giải cờ tướng các đối thủ mạnh- Kỳ Hội Quán- Thái Bình
 13. Giải vô địch cờ tướng các đối thủ mạnh toàn tỉnh Thái Bình năm 2017
 14. Kỳ Hội Quán Thái Bình- chuyển về địa điểm mới
 15. Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 8
 16. Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 9
 17. Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 10
 18. Kỳ Đài Kỳ Hội Quán- Kỳ đài số 11
 19. Câu lạc bộ cờ tướng Bằng Hữu Thái Bình- Tháng 8/2017
 20. Giao lưu cờ tướng CLB Thăng Long Chess vs CLB Bằng Hữu Thái Bình
 21. Giao lưu cờ tướng Câu lạc bộ Bằng Hữu Thái Bình T10/2017
 22. Giải vô địch đồng đội cờ tướng thái bình năm 2017
 23. Giao lưu cờ tướng- CLB Bằng Hữu Thái Bình T12/2017
 24. Giao lưu cờ tướng- CLB Bằng Hữu Thái Bình vs Kỳ Hữu Nam Định
 25. Giao lưu cờ tướng- CLB Bằng Hữu Thái Bình T1/2018
 26. Giao lưu cờ tướng- CLB Bằng Hữu Thái Bình Vs CLB Kỳ Hữu Nam Định
 27. Giải cờ tướng open- kỳ hội quán thái bình lần ii năm 2018
 28. Thông báo tin buồn