PDA

View Full Version : Tàn cuộcTrang : 1 [2]

 1. cờ tàn pháo mã
 2. 40 bài khai cục file thiên thiên tượng kỳ dễ học
 3. Cờ tàn đơn xe phần 2
 4. Cách ghi nhớ 300 bài cờ tàn cơ bản có khẩu quyết để thực chiến dễ dàng
 5. Cờ tàn xe chốt phần 1
 6. Hồ Vinh Hoa dạy tàn cuộc - phụ đề tiếng việt
 7. Cờ tàn đơn xe phần 4|Đơn xe đối mã song tượng|Cờ tàn hay gặp thực chiến
 8. Cờ tàn đơn xe phần 6|đơn xe đối pháo song tượng| tưởng hòa mà hòa không dễ
 9. Sách và các tài liệu cũ nói Xe pháo tượng hòa với Xe song tượng, còn thực tế thì sao?
 10. Siêu trí nhớ trong bộ môn cờ tướng, ứng dụng thật tuyệt để ghi nhớ dễ dàng
 11. Cờ tàn hay
 12. [TÀN] Tàn cuộc trong thực chiến!
 13. Xe chốt có chắc thắng xe + 1 sĩ + 1 tượng.
 14. Hòa không phải bàn cãi
 15. Chắc hòa nhỉ?