PDA

View Full Version : Giao hữu Ninh Bình vs Hưng Yên !!!trung_cadan
18-08-2017, 08:06 PM
9h sáng mai ( thứ 7 ngày 19/08/2017 ) tại Ninh Bình sẽ diễn ra trận giao hữu giữa clb cờ tướng Tràng An - Ninh Bình gặp clb Phố Nối Hưng Yên . Lãnh đội của Ninh Bình là Mr Vũ Văn Tuyến , lãnh đội Hưng Yên là Mr Vũ Thanh Chúc . Trận đấu được dự kiến tường thuật trực tiếp trên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo .

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại topic này ...

trung_cadan
19-08-2017, 09:50 AM
Giao lưu Ninh Bình vs Hưng Yên : Vũ Văn Tuyến ( NBI ) vs Nguyễn Anh Tú ( Hưng Yên )


https://www.youtube.com/watch?v=jE2Pc1EIkFE&feature=youtu.be

dinhhoang_208
19-08-2017, 10:03 AM
Giao lưu Ninh Bình vs Hưng Yên: Chu Hoài Nam vs Vũ Tuấn Chiến


https://www.youtube.com/watch?v=LUXbQBr4wFc

dinhhoang_208
19-08-2017, 10:22 AM
Chụp kỷ niệm Ninh Bình và Hưng Yên

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20842269_1430680123653809_7365159416458783734_n.jpg?oh=48dc80491072a61e348c30e2fcef3818&oe=5A196E32

Bắt tay trước khi vào trận đấu

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20915117_1430679956987159_2394326792036364792_n.jpg?oh=7d9f59b66b78451deb6933a02263ff80&oe=5A1716F9

Vũ Văn Tuyến (Ninh Bình) vs Nguyễn Anh Tú (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882848_1430680443653777_3896052957437662037_n.jpg?oh=a747607ddad0aa144a4b54a8be7dde21&oe=5A272099

Vũ Trung Tiến (Ninh Bình) vs Hoàng Đình Đông (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882570_1430680130320475_3148937856318323956_n.jpg?oh=e59ae7398b029fb5be52829ccb9fb4fc&oe=5A3036AC

Trương Thành Trung (Ninh Bình) vs Nguyễn Văn Dũng (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20881888_1430679960320492_8972592214482328125_n.jpg?oh=6c9a3a879202f5aa13f4439d01801ad9&oe=5A16B85C

Hoàng Mạnh Dũng (Ninh Bình) vs Vũ Duy Vĩnh (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882304_1430680316987123_3407304700746881232_n.jpg?oh=5daf4f6712e7d672cb0408cacc714534&oe=5A301875

Chu Hoài Nam (Ninh Bình) vs Vũ Tuấn Chiến (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20883074_1430680313653790_272013809998994759_n.jpg?oh=ef81f7259108b78834f18e39b314d397&oe=5A2CE7EE

Đặng Văn Cường (Ninh Bình) vs Phan Đình Kiên (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882651_1430680126987142_7677639387606002648_n.jpg?oh=2f8ea4b007fdbc49f3eb2e76e9e6dd63&oe=5A36E04D

dinhhoang_208
19-08-2017, 10:32 AM
Admin Trung_cadan

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882131_1430680310320457_5891732108640771878_n.jpg?oh=7d3e5f3476e062d2a913ba643fcd7e84&oe=5A272783

Trương Mạnh Toàn (Chủ tịch CLB cờ tướng Tam Điệp - Ninh Bình)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882628_1430679953653826_8477241524786386962_n.jpg?oh=46e38cb64ab0a10ca48e9dbf1175cd88&oe=5A2D6FAB

Mr Vũ Thanh Chúc (Chủ tịch CLB cờ tướng Phố Nối - Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20953538_1430680440320444_884090192585285808_n.jpg?oh=fc56fbbc015688b0ebc048fd025cf74f&oe=5A26C72F

Vũ Văn Tuyến (Ninh Bình)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882854_1430680930320395_7877007456929438979_n.jpg?oh=505a8ec8d9951f910f591470b3a06c62&oe=5A395934

Vũ Trung Tiến (Ninh Bình)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20842131_1430680810320407_6839181184373205302_n.jpg?oh=c4605b435ad1c8489c4599bbd8258646&oe=5A339807

Trương Thành Trung (Ninh Bình)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914510_1430680816987073_7763754617532935780_n.jpg?oh=0bc3666025e23ed8c4de9553af517180&oe=5A2F71C6

Hoàng Mạnh Dũng (Ninh Bình)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914371_1430680560320432_5876904886892613808_n.jpg?oh=cb2b4c161c343578477f6b4897252342&oe=5A26955C

Chu Hoài Nam (Ninh Bình)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882090_1430680683653753_4948392862434225169_n.jpg?oh=3e97d124ab60965a96f26e2a401bd558&oe=59EB9668

Đặng Văn Cường (Ninh Bình)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914181_1430680813653740_4722383756143574958_n.jpg?oh=02f662f27f2d4d8f236fde6df9ad1d21&oe=5A182505

Nguyễn Anh Tú (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882810_1430680686987086_2443404772657637059_n.jpg?oh=fe281c91148c9da77a6f0dac4fb9ec41&oe=5A184551

Hoàng Đình Đông (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20992726_1430680556987099_6004375128029253717_n.jpg?oh=f26c07c6d9f5d2b902e55a0983aced01&oe=5A2BA499

Nguyễn Văn Dũng (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20915176_1430680926987062_5107875724306870092_n.jpg?oh=28e6ee4517f3015b1fc822e2e830a2f2&oe=5A202974

Vũ Duy Vĩnh (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882052_1430680446987110_7881845456848895411_n.jpg?oh=c4a407c78c33ccc5cc40678b069256a1&oe=5A22D65D

Vũ Tuấn Chiến (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20881812_1430680553653766_8778162806228725427_n.jpg?oh=3f396acac66317e61344ad40c521ae02&oe=5A175450

Phan Đình Kiên (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20914535_1430680680320420_6833940349099573770_n.jpg?oh=aef214ec82ac0b6c0a010131ec4e2dff&oe=5A199049

dinhhoang_208
19-08-2017, 11:15 AM
Kết quả chi tiết trận 1:

Lượt đi: Ninh Bình 6 - 6 Hưng Yên

Vũ Văn Tuyến (Ninh Bình) 1 - 1 Nguyễn Anh Tú (Hưng Yên)
Vũ Trung Tiến (Ninh Bình) 2 - 0 Hoàng Đình Đông (Hưng Yên)
Trương Thành Trung (Ninh Bình) 0 - 2 Nguyễn Văn Dũng (Hưng Yên)
Hoàng Mạnh Dũng (Ninh Bình) 1 - 1 Vũ Duy Vĩnh (Hưng Yên)
Chu Hoài Nam (Ninh Bình) 0 - 2 Vũ Tuấn Chiến (Hưng Yên)
Đặng Văn Cường (Ninh Bình) 2 - 0 Phan Đình Kiên (Hưng Yên)

Lượt về: Hưng yên 6 - 6 Ninh Bình

Nguyễn Anh Tú (Hưng Yên) 0 - 2 Vũ Văn Tuyến (Ninh Bình)
Hoàng Đình Đông (Hưng Yên) 2 - 0 Vũ Trung Tiến (Ninh Bình)
Nguyễn Văn Dũng (Hưng Yên) 0 - 2 Trương Thành Trung (Ninh Bình)
Vũ Duy Vĩnh (Hưng Yên) 2 - 0 Trương Thành Trung (Ninh Bình)
Vũ Tuấn Chiến (Hưng Yên) 2 - 0 Chu Hoài Nam (Ninh Bình)
Phan Đình Kiên (Hưng Yên) 0 - 2 Đặng Văn Cường (Ninh Bình)

trung_cadan
19-08-2017, 11:21 AM
Vòng 3 : Giao hữu Ninh Bình vs Hưng Yên : Vũ Văn Tuyến ( NBI ) vs Nguyễn Văn Dũng ( HYN )


https://www.youtube.com/watch?v=psI-n4bHRMo&feature=youtu.be

dinhhoang_208
19-08-2017, 11:37 AM
Xếp cặp thi đấu trận 2:

Bàn 1: Vũ Văn Tuyến (Ninh Bình) vs Nguyễn Văn Dũng (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20915430_1430723816982773_1742503293912060200_n.jpg?oh=e7556eefeb1860b70eaeeca032bc575b&oe=5A3133FC

Bàn 2: Hoàng Văn Huế (Ninh Bình) vs Hoàng Đình Đông (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882381_1430723820316106_5704672101187068714_n.jpg?oh=667e2635dab01994580a1d67f28a0285&oe=5A2CB878

Bàn 3: Trương Mạnh Toàn (Ninh Bình) vs Vũ Duy Vĩnh (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882550_1430723823649439_2033103524007864028_n.jpg?oh=5a7018e0b91595d2e3a8dbccb881e201&oe=59EE22D8

Bàn 4: Phạm Xuân Nguyện (Ninh Bình) vs Nguyễn Anh Tú (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882282_1430723953649426_2934846324401399557_n.jpg?oh=71be554b390b019ebfe45bee68bfdeb9&oe=5A2A65C9

Bàn 5: Nguyễn Hồng Thắng (Ninh Bình) vs Vũ Tuấn Chiến (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20842180_1430723950316093_8716665037681010464_n.jpg?oh=78e6bc4db27469e752fc87327952b140&oe=5A18C784

Bàn 6: Nguyễn Văn Mạnh (Ninh Bình) vs Phan Đình Kiên (Hưng Yên)

https://scontent.fhph1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882674_1430723956982759_2872705352133138603_n.jpg?oh=a1ef4d10ea6e431aa6f0cea8c81dd6c2&oe=59EBFD98

dinhhoang_208
19-08-2017, 12:34 PM
Kết quả chi tiết trận 2:

Lượt đi: Ninh Bình 8 - 4 Hưng Yên

Bàn 1: Vũ Văn Tuyến (Ninh Bình) 2 - 0 Nguyễn Văn Dũng (Hưng Yên)
Bàn 2: Hoàng Văn Huế (Ninh Bình) 2 - 0 Hoàng Đình Đông (Hưng Yên)
Bàn 3: Trương Mạnh Toàn (Ninh Bình) 2 - 0 Vũ Duy Vĩnh (Hưng Yên)
Bàn 4: Phạm Xuân Nguyện (Ninh Bình) 2 - 0 Nguyễn Anh Tú (Hưng Yên)
Bàn 5: Nguyễn Hồng Thắng (Ninh Bình) 0 - 2 Vũ Tuấn Chiến (Hưng Yên)
Bàn 6: Nguyễn Văn Mạnh (Ninh Bình) 0 - 2 Phan Đình Kiên (Hưng Yên)

Lượt về: Hưng Yên 10 - 2 Ninh Bình

Bàn 1: Nguyễn Văn Dũng (Hưng Yên) 0 - 2 Vũ Văn Tuyến (Ninh Bình)
Bàn 2: Hoàng Đình Đông (Hưng Yên) 2 - 0 Hoàng Văn Huế (Ninh Bình)
Bàn 3: Vũ Duy Vĩnh (Hưng Yên) 2 - 0 Trương Mạnh Toàn (Ninh Bình)
Bàn 4: Nguyễn Anh Tú (Hưng Yên) 2 - 0 Phạm Xuân Nguyện (Ninh Bình)
Bàn 5: Vũ Tuấn Chiến (Hưng Yên) 2 - 0 Nguyễn Hồng Thắng (Ninh Bình)
Bàn 6: Phan Đình Kiên (Hưng Yên) 2 - 0 Nguyễn Văn Mạnh (Ninh Bình)

Thaygiaolang
19-08-2017, 11:33 PM
Tiếc là hôm nay Tràng An thiếu vắng hai trụ cột Đặng Văn Tiên và Vũ Thái Hòa nếu không thì Tràng An không bị thua sát nút như thế. Ngoài ra, đương kim chủ nhiệm Phạm Trung Kiên cũng nhường các anh em xuất trận nên đội hình Tràng An có chút lép hơn tẹo tèo teo. :D

trung_cadan
20-08-2017, 12:59 AM
Hình ảnh buổi liên hoan giữa 2 đội, Mr Vũ Văn Tuyến phát biểu

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882019_1431206420267846_2979069103342993324_n.jpg?oh=74cb8326f9d9141988ce9edcaffa6650&oe=5A2202CD

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19554639_1431206416934513_7681454593070550571_n.jpg?oh=d747869b8b4b71d5c3e2273e62574249&oe=5A322D4C

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20953190_1431206410267847_3835236748807394193_n.jpg?oh=4e86aa2331168878fa340649875328f4&oe=5A1724FB

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20953210_1431206563601165_3458649891717814502_n.jpg?oh=c75dffc23ba19cf6cafdff30fa1fb724&oe=5A2B5A5E

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20953690_1431206576934497_680944983236284234_n.jpg?oh=f7a2cd9195e39a7d273778debe7adf0f&oe=5A326334

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20883047_1431206583601163_8317886758228319487_n.jpg?oh=ca136795b3fa2462d52df9b14d28e072&oe=5A2071CD

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20915204_1431206846934470_6838412486993426415_n.jpg?oh=de974261a8e9941c01a82da76cca64b5&oe=5A175A98

Thaygiaolang
20-08-2017, 11:23 AM
Loạt trận thứ nhất, Tràng An cử đội hình mạnh nhất (hiện có) nên đã cân bằng 12 - 12 với Phố Nối. Loạt trận thứ hai, Tràng An tạo điều kiện cho một số anh em khác giao lưu nên đội hình có phần hơi thướt 10 - 14. Đến vòng chung kết, đấu rượu thì cân tài cân sức. Chỉ có chủ nhiệm Kiên vui quá nên uống nhiều và buổi chiều không tiếp khách được. Thất lễ, thất lễ! :)