PDA

View Full Version : Giao lưu kỳ nghệ : Clb Kinh Bắc vs clb Liên Quân TLKD !!!trung_cadan
19-08-2017, 11:11 PM
Giao lưu Kinh Bắc vs Liên quân : Nguyễn Văn Minh ( KBA ) vs Le Mạnh Hiệp ( Liên quân )


https://www.youtube.com/watch?v=0bbsV1buuF4

trung_cadan
19-08-2017, 11:16 PM
Xếp cặp ván 1 :

- Nguyễn văn Minh ( Kinh Bắc ) vs Lê Mạnh Hiệp ( Liên quân )
- Vũ Thái Hòa ( Liên quân ) vs Đỗ Như Khánh ( Kinh Bắc )
- Lê Thị Kim Loan ( Liên quân ) vs Dương Đình Chung ( Kinh Bắc )

Thi đấu 2 lượt đi về , đội nhất 3 triệu , đội nhì 2 triệu , giải thưởng do các mạnh thường quân Bắc Ninh tài trợ !!!

trung_cadan
19-08-2017, 11:31 PM
Kinh Bắc vs Liên quân : Dương Đình Chung ( Kinh Bắc ) vs Ma nữ Loan cháy ( Liên quân )


https://www.youtube.com/watch?v=gyqgW4eME6s&feature=youtu.be

trung_cadan
19-08-2017, 11:58 PM
Kinh Bắc vs Liên quân : Cờ chớp : Vũ Thái Hòa ( Liên quân ) vs Dương Đình Chung ( Kinh Bắc )


https://www.youtube.com/watch?v=oKPDCj1yO9I&feature=youtu.be

trung_cadan
20-08-2017, 01:10 AM
Hình ảnh trận giao lưu kỳ nghệ CLB Kinh Bắc vs Liên quân TLKĐ

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20992925_1431206896934465_570711172041267987_n.jpg?oh=a9ffde1fe2cd8cf521f3d203441a767c&oe=5A37F7D0

Nguyễn Văn Minh (Kinh Bắc) vs Lê Mạnh Hiệp (Liên quân)

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20915423_1431207126934442_2372926638344425144_n.jpg?oh=aa307606b6442deb3ffff92370d259b2&oe=5A2DA5B3

Vũ Thái Hòa (Liên quân) vs Đỗ Như Khánh (Kinh Bắc)

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20953402_1431206913601130_9161528410188051135_n.jpg?oh=28741bf9773125c2d17f881f2b38d433&oe=5A17606F

Lê Thị Kim Loan (Liên quân) vs Dương Đình Chung (Kinh Bắc)

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882570_1431206730267815_824738730673670041_n.jpg?oh=33a1c51ddb1d3d9f95815c2d0c013b6a&oe=5A2DDA24

Lê Mạnh Hiệp (Liên quân)

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20842257_1431206950267793_8122574116404192602_n.jpg?oh=08b01ce7a5e8cd0adee71c7d81af8ccf&oe=5A3588ED

Vũ Thái Hòa (Liên quân)

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20915250_1431207146934440_8281529941780345064_n.jpg?oh=5d4123f4339d6c3c994dcdce1fd49c31&oe=5A1D4EBF

Lê Thị Kim Loan (Liên quân)

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20881979_1431206780267810_7515157532104474346_n.jpg?oh=5a405314207d5e1646729b5a15e7eb4c&oe=5A2F063C

Dương Đình Chung (Kinh Bắc)

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882095_1431207023601119_2292555025446444915_n.jpg?oh=3934221d99b0c833e78383f1b1c32482&oe=59EC7D9B

Đỗ Như Khánh (Kinh Bắc)

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20954013_1431206776934477_1413965122973062204_n.jpg?oh=3333c7af374db0efcbb8b13cabb689bb&oe=59EBE05E

Nguyễn Văn Minh (Kinh Bắc)

https://scontent.fhan5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/20882864_1431207086934446_6244004988111947151_n.jpg?oh=bc24c047a1c768d619991fc1a85a9508&oe=5A2C35BD

trung_cadan
20-08-2017, 01:15 AM
Kết quả chi tiết trận giao lưu:

Ván 1:

- Nguyễn Văn Minh ( Kinh Bắc ) 0 - 2 Lê Mạnh Hiệp ( Liên quân )
- Vũ Thái Hòa ( Liên quân ) 1 - 1 Đỗ Như Khánh ( Kinh Bắc )
- Lê Thị Kim Loan ( Liên quân ) 1 - 1 Dương Đình Chung ( Kinh Bắc )

Ván 2:

- Lê Mạnh Hiệp (Liên quân) 2 - 0 Nguyễn Văn Minh (Kinh Bắc)
- Đỗ Như Khánh (Kinh Bắc) 2 - 0 Vũ Thái Hòa (Liên quân)
- Dương Đình Chung (Kinh Bắc) 2 - 0 Lê Thị Kim Loan (Liên quân)

Ván 3 (cờ chớp 5 phút):

- Nguyễn Văn Minh (Kinh Bắc) 2 - 0 Lê Mạnh Hiệp (Liên quân)
- Lê Thị Kim Loan (Liên quân) 0 - 2 Đỗ Như Khánh (Kinh Bắc)
- Dương Đình Chung (Kinh Bắc) 2 - 0 Vũ Thái Hòa (Liên quân)