PDA

View Full Version : Bàn cờ ảochezz
09-09-2017, 08:16 PM
Có nhiều nhận định rằng iPhone 7s / 8 và iOS 11 sẽ giúp hiện thực ảo (Augmented Reality) phổ biến rất rộng. Các bạn thưởng thức bàn cờ tướng ảo nhé (trong video, quả quít là thật):

o1IGO05IP68