PDA

View Full Version : Giải cờ chớp học viện Thăng Long Kỳ Đạo ngày 28 tháng 9 2017chienxahanoi
28-09-2017, 09:40 PM
Danh sách đăng ký:

1. Nguyễn Đại Thành
2. Trần Đức Lương
3. Nguyễn Thành Trung
4. Nguyễn Ngọc Quân
5. Hoàng Xuân Chính
6. Nguyễn Văn Hợp
7. Đỗ Kim Chung
8. Trần Anh Dũng
9. Phạm Ngọc Lân
10. Phạm Tuấn Ngọc

chienxahanoi
28-09-2017, 09:46 PM
Hình ảnh vòng 1:

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22007599_879305028914422_1972315949735556938_n.jpg?oh=56b2a122d5fa8855f84e894e80402210&oe=5A4812D6

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22050095_879305035581088_3571472757255209494_n.jpg?oh=01510de4aedcf5de1cfd5e2eae2b234a&oe=5A86DFCE

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22007613_879305088914416_6035367169347318521_n.jpg?oh=47ce39825c63e83b9797ee317c2b705d&oe=5A51212B

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22008128_879305095581082_8500124063968733020_n.jpg?oh=0ba7d19f74fe9eb857f3a2c7ff44ba20&oe=5A3D7D09

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22046479_879305132247745_1869049543409008936_n.jpg?oh=e88d6648d76047acee5fb85222dd2569&oe=5A39A829

chienxahanoi
28-09-2017, 09:49 PM
Bốc thăm ván 1:Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
1
Hoàng Xuân Chính
0

0
Phạm Phúc Lân
6


2
7
Phạm Tuấn Ngọc
0

0
Nguyễn Ngọc Quân
2


3
3
Nguyễn Thành Trung
0

0
Trần Anh Dũng
8


4
9
Trần Đức Lương
0

0
Nguyễn Văn Hợp
4


5
5
Nguyễn Đại Thành
0

0
Đỗ Kim Chung
10

chienxahanoi
28-09-2017, 09:57 PM
Bốc thăm ván 2:Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
4
Nguyễn Văn Hợp
1

1
Hoàng Xuân Chính
1


2
2
Nguyễn Ngọc Quân
1

1
Nguyễn Đại Thành
5


3
8
Trần Anh Dũng
1

0
Phạm Tuấn Ngọc
7


4
10
Đỗ Kim Chung
0

0
Nguyễn Thành Trung
3


5
6
Phạm Phúc Lân
0

0
Trần Đức Lương
9

chienxahanoi
28-09-2017, 09:59 PM
Hôm nay có lẽ do nhiều kỳ thủ đi Trung Thu sớm do đó số lượng kỳ thủ hôm nay tham gia ít hơn các buổi trước! Tuy nhiên chất lượng các ván đấu diễn ra vẫn rất cao!!!

chienxahanoi
28-09-2017, 10:42 PM
Bốc thăm ván 3:
Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
5
Nguyễn Đại Thành
2

2
Trần Anh Dũng
8


2
2
Nguyễn Ngọc Quân
1

2
Nguyễn Văn Hợp
4


3
1
Ho¨¤ng Xuan Ch¨ªnh
1

1
Đỗ Kim Chung
10


4
9
Trần Đức Lương
1

0
Nguyễn Thành Trung
3


5
7
Phạm Tuấn Ngọc
0

0
Phạm Phúc Lân
6

chienxahanoi
28-09-2017, 10:48 PM
Bốc thăm ván 4:
Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
4
Nguyễn Văn Hợp
2?

3
Nguyễn Đại Thành
5


2
8
Trần Anh Dũng
2

2
Trần Đức Lương
9


3
1
Hoàng Xuân Chính
2

1?
Nguyễn Ngọc Quân
2


4
10
Đỗ Kim Chung
1

1
Phạm Tuấn Ngọc
7


5
3
Nguyễn Thành Trung
0

0
Phạm Phúc Lân
6

chienxahanoi
28-09-2017, 11:05 PM
Bốc thăm ván 5:
Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
5
Nguyễn Đại Thành
4

2
Hoàng Xuân Chính
1


2
2
Nguyễn Ngọc Quân
2?

3
Trần Anh Dũng
8


3
6
Phạm Phúc Lân
0

2?
Nguyễn Văn Hợp
4


4
9
Trần Đức Lương
2

2
Đỗ Kim Chung
10


5
7
Phạm Tuấn Ngọc
1

1
Nguyễn Thành Trung
3

chienxahanoi
28-09-2017, 11:24 PM
Bốc thăm hệ số:
1. Số Ván Thắng
2. Lũy Tiến
3. Búc Gôn

chienxahanoi
28-09-2017, 11:25 PM
Kết quả chung cuộc:
Hạng
STT
Tên

Đ.
VT
LT1.


1
5
Nguyễn Đại Thành
VIE
4
4
14


2
8
Trần Anh Dũng
VIE
4
4
12


3
4
Nguyễn Văn Hợp
VIE
3?
3
11?


4
1
Hoàng Xuân Chính
VIE
3
3
9


5
9
Trần Đức Lương
VIE
3
3
8


6
2
Nguyễn Ngọc Quân
VIE
2?
2
8?


7
10
Đỗ Kim Chung
VIE
2
2
6


8
7
Phạm Tuấn Ngọc
VIE
2
2
4


9
3
Nguyễn Thành Trung
VIE
1
1
2


10
6
Phạm Phúc Lân
VIE
0
0
0