PDA

View Full Version : Kỳ đài Khương Hải - Nha Trang 06/11/2011travel.nhatrang
06-11-2011, 10:56 PM
Thủ đài: KT Huỳnh Khoa Thuật

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 R8+8 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 A4+5 10. P5+1 E3+5 11. P5.6 H7+8 12. R4-2 H8+7 13. H7+5 R8.4 14. C5-1 R4-1 15. C8+4 H7-8 16. P6+1 H8+9 17. H3-1 H9+8 18. E7+5 P5+1 19. H5+4 H3-4 20. R9+1 H8-7 21. R4-1 H7-6 22. R4+2 P3+1 23. C5+4 R4-4 24. R9.4 R4.5 25. P7+1 C7.6 26. P7+1 C6+7 27. C8.5 R1.3 28. P7.8 C6.1 29. P8+1 C1+1 30. E5-7 R3+9 31. K5+1 R3-1 32. K5+1

Công đài: KT Lưu Minh Hiệp

travel.nhatrang
06-11-2011, 10:58 PM
Sau nhiều tuần ...............

Minh Ngọc
06-11-2011, 11:04 PM
Sau nhiều tuần ...............

Link đây:

Download Free Java Software (http://www.java.com/en/download/index.jsp)

travel.nhatrang
06-11-2011, 11:22 PM
Link đây:

Download Free Java Software (http://www.java.com/en/download/index.jsp)

Tks Minhngoc nhiều nhưng hình như, trình duyệt google schrome chạy không được.

travel.nhatrang
06-11-2011, 11:29 PM
Thủ đài: KT Huỳnh Khoa Thuật

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7

Công đài: KT Lưu Minh Hiệp

Hai bên hình thành khai cuộc:

Trung pháo quá hà xa - Bình phong mã bình pháo đoái xa

travel.nhatrang
06-11-2011, 11:33 PM
Đến nước thứ 7:

Thường thì các KT chọn phương án S4.5. Gia cường trung lộ, đợi biến....

Tuy nhiên Huỳnh Khoa Thuật lại chọn biến X8.8, ít được các cao thủ trên thế giới sử dụng... Mình nghĩ là không ai sử dụng thì đúng hơn, vì trung lộ sẽ rất yếu.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của kỳ thủ về biến này.

travel.nhatrang
06-11-2011, 11:49 PM
Thủ đài: KT Huỳnh Khoa Thuật

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 R8+8 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 A4+5 10. P5+1 E3+5 11. P5.6 H7+8 12. R4-2 H8+7 13. H7+5 R8.4 14. C5-1 R4-1 15. C8+4 H7-8 16. P6+1

Công đài: KT Lưu Minh Hiệp

7. Hậu X8.8, Tiên khai thác trung lộ, liên tục tấn trung binh uy hiếp mạnh mẽ.

travel.nhatrang
06-11-2011, 11:55 PM
Thủ đài: KT Huỳnh Khoa Thuật

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 R8+8 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 A4+5 10. P5+1 E3+5 11. P5.6 H7+8 12. R4-2 H8+7 13. H7+5 R8.4 14. C5-1 R4-1 15. C8+4 H7-8 16. P6+1

Công đài: KT Lưu Minh Hiệp

Nước 16:

Tiên C6.1, phế mã tranh tiên !!!

travel.nhatrang
06-11-2011, 11:58 PM
16. Hậu M8.9, sát chốt uy hiếp mã 3 và tượng 3 của Tiên, không dám "xơi" nóng M3 của Tiên, vì sao???

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 R8+8 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 A4+5 10. P5+1 E3+5 11. P5.6 H7+8 12. R4-2 H8+7 13. H7+5 R8.4 14. C5-1 R4-1 15. C8+4 H7-8 16. P6+1 C7+6 17. P6.7 H3-4 18. C8.5

Nếu hậu "xơi" nóng M3, diễn biến tiếp theo có thể dẫn đến hình thế trên.

Ta thử thẩm định đôi chút...

Tiên mất quân, nhưng đang uy hiếp mạnh trung lộ, C6 khóa M4 của Hậu xem như về chất là cân bằng.

Hậu tấn công cánh phải của Tiên, để gây áp lực giải vây, nhưng nếu P7.4 sát Mã, thì thế công của Hậu tự triệt tiêu, 3 quân tấn công gồm Xa , Pháo , Mã rời rạt, "tình ta xa cách, 3 dách 3 nơi"...

Như vậy, Biến sát mã của hậu là yếu.

Hồn_thu_thảo
07-11-2011, 07:47 AM
C6.1 , P7.6 ; c6-7 x1-4; T7.5 X4-2; X9-7; P7/1... Đến đây mình nghĩ vẫn đánh được