PDA

View Full Version : Điều Lệ Giải Vô Địch Cờ Tướng Tỉnh DakLak Lần Thứ Nhất Năm 2017Red Coffee
16-11-2017, 07:33 PM
https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23658442_701771196682832_2072827491097868081_n.jpg?oh=e7b029e675c550d02437b46ee2863f58&oe=5A8E7C45
https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23519318_701771200016165_822698420453743029_n.jpg?oh=82ed6d47b15cdde64a9e44cd491bd8df&oe=5A91246E
https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23561820_701771206682831_8128964529944212343_n.jpg?oh=b7b24453ba392f4677cdfc357be9c626&oe=5A95D456
https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23517775_701771193349499_462644313532253167_n.jpg?oh=ddbe365029ec41d9fabe9b2bbaf584e8&oe=5A9E2EDB