PDA

View Full Version : Hội An. Giải Tuyển Chọn tham gia giải tỉnh Quảng Namsieupippo_kaka
21-02-2018, 09:00 AM
Nhằm mục đích tuyển chọn những kỳ thủ xuất sắc nhất TP Hội An tham gia thi đấu cấp tỉnh.
Ngày 21/2/2017 clb Trương Sinh tổ chức giải tuyển chọn mini.
Các kỳ thủ tham gia:
Huỳnh Phan Chí Dũng
Phạm Thành Tâm
Nguyễn Sơn
Đỗ Minh Hùng
Phan Văn Khánh

sieupippo_kaka
21-02-2018, 09:01 AM
Hội An :
Giải tuyển chọn Hội An tham gia thi đấu giải Tỉnh Quảng NAm .
Đỗ Minh Hùng vs Phan Văn khánh

https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905381332866181/

sieupippo_kaka
21-02-2018, 09:05 AM
giải Tuyển chọn Hội An

Ván 1

STT Tên KQ Tên STT
2 Đỗ Minh Hùng - Huỳnh Phan Chí Dũng 5
3 Phan Văn Khánh - Nguyễn Sơn 4
1 Phạm Thành Tâm Miễn đấu

Ván 2

STT Tên KQ Tên STT
5 Huỳnh Phan Chí Dũng - Phan Văn Khánh 3
1 Phạm Thành Tâm - Đỗ Minh Hùng 2
4 Nguyễn Sơn Miễn đấu

Ván 3

STT Tên KQ Tên STT
3 Phan Văn Khánh - Phạm Thành Tâm 1
4 Nguyễn Sơn - Huỳnh Phan Chí Dũng 5
2 Đỗ Minh Hùng Miễn đấu

Ván 4

STT Tên KQ Tên STT
1 Phạm Thành Tâm - Nguyễn Sơn 4
2 Đỗ Minh Hùng - Phan Văn Khánh 3
5 Huỳnh Phan Chí Dũng Miễn đấu

Ván 5

STT Tên KQ Tên STT
4 Nguyễn Sơn - Đỗ Minh Hùng 2
5 Huỳnh Phan Chí Dũng - Phạm Thành Tâm 1
3 Phan Văn Khánh Miễn đấu

Ván 6

STT Tên KQ Tên STT
5 Huỳnh Phan Chí Dũng - Đỗ Minh Hùng 2
4 Nguyễn Sơn - Phan Văn Khánh 3
1 Phạm Thành Tâm Miễn đấu

Ván 7

STT Tên KQ Tên STT
3 Phan Văn Khánh - Huỳnh Phan Chí Dũng 5
2 Đỗ Minh Hùng - Phạm Thành Tâm 1
4 Nguyễn Sơn Miễn đấu

Ván 8

STT Tên KQ Tên STT
1 Phạm Thành Tâm - Phan Văn Khánh 3
5 Huỳnh Phan Chí Dũng - Nguyễn Sơn 4
2 Đỗ Minh Hùng Miễn đấu

Ván 9

STT Tên KQ Tên STT
4 Nguyễn Sơn - Phạm Thành Tâm 1
3 Phan Văn Khánh - Đỗ Minh Hùng 2
5 Huỳnh Phan Chí Dũng Miễn đấu

Ván 10

STT Tên KQ Tên STT
2 Đỗ Minh Hùng - Nguyễn Sơn 4
1 Phạm Thành Tâm - Huỳnh Phan Chí Dũng 5
3 Phan Văn Khánh Miễn đấu

sieupippo_kaka
21-02-2018, 09:22 AM
Ván 1 bắt đầu:
Đỗ Minh Hùng vs Phan Văn Khánh

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27972959_1464293453682923_5558870956524147030_n.jpg?oh=427fb9007b4d290f4f27fe6897737bd7&oe=5B20C02F

Phạm Thành Tâm vs Nguyễn Sơn:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28378277_1464293703682898_2018287044694421257_n.jpg?oh=a043f0f5f9ec3daed9033dbe8d751443&oe=5B10E3B3

Phan Văn Khánh:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28059183_1464293853682883_384325135910100306_n.jpg?oh=43bfc9132a938149a630a99728c22a8a&oe=5B0DA5D7

Đỗ Minh Hùng:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27973710_1464293817016220_5371697543123255269_n.jpg?oh=bc6f4f664e1182c7ef018a520c5c1cf3&oe=5B1A8EFE

Nguyễn Sơn:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28167084_1464293867016215_3324671311332285644_n.jpg?oh=130107cd2833d25c5e6f475ddcf9831f&oe=5B183F23

Phạm Thành Tâm:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28058825_1464293893682879_8851878572033487838_n.jpg?oh=c12140ebce39ebe27f4a27221811a971&oe=5B1D15C0

Huỳnh Phan Chí Dũng:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28167350_1464293923682876_5413148276996521223_n.jpg?oh=02c34697e0b9cedccbcbac6cd4d3b79e&oe=5B1265EB

sieupippo_kaka
21-02-2018, 09:36 AM
Phạm Thành Tâm 0-1 Nguyễn Sơn.

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
1747706219271232091910222625636479878384775784858685808519150010151022102907728289798555394864655767204279731022676532337372625472523041525182525171333647673616694755588775161171745282656382896769546674846647848947284939113146454132483758593938595838395857898732412735575939385969
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D100447
www.dpxq.com

sieupippo_kaka
21-02-2018, 09:41 AM
Kết quả lượt 1:

Phạm Thành Tâm 0-1 Nguyễn Sơn
Đỗ Minh Hùng 1-0 Phan Văn KHánh

sieupippo_kaka
21-02-2018, 09:43 AM
Giải tuyển chọn Hội An.
Đỗ Minh Hùng vs Huỳnh Phan Chí Dũng

https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905432689527712/?notif_id=1519177181930735&notif_t=live_video_explicit

sieupippo_kaka
21-02-2018, 10:22 AM
Kết quả ván 2:

Phan Văn Khánh 1/2 Nguyễn Sơn
Đỗ Minh Hùng 1-0 Huỳnh Phan Chí Dũng

sieupippo_kaka
21-02-2018, 10:23 AM
Ván 3:
Phạm Thành Tâm vs Đỗ Minh Hùng

HuỳnH Phan Chí Dũng vs Phan Văn Khánh

sieupippo_kaka
21-02-2018, 10:24 AM
Giải tuyển chọn Hội An.
Phạm Thành Tâm vs Đỗ Minh Hùng
https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905478996189748/?notif_id=1519179696934313&notif_t=live_video_explicit

sieupippo_kaka
21-02-2018, 11:06 AM
Ván 3:
Phạm Thành Tâm 1-0 Đỗ Minh Hùng

HuỳnH Phan Chí Dũng 0-1 Phan Văn Khánh

ván 4:

Nguyễn Sơn vs Huỳnh Phan Chí Dũng
Phan Văn Khánh vs Phạm Thành Tâm

sieupippo_kaka
21-02-2018, 11:10 AM
Giải tuyển chọn Hội An.
Phan Văn Khánh vs Phạm Thành Tâm.

https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905542349516746/?notif_id=1519182310348035&notif_t=live_video_explicit

sieupippo_kaka
21-02-2018, 11:20 AM
Một số hình ảnh ván 4:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27973036_1464395013672767_6115728016549671221_n.jpg?oh=65b77e6d1cd05a5ff4f8109cd7ea69a7&oe=5B0DE423

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28276297_1464395017006100_3096626020435801402_n.jpg?oh=3b3e5c6e988eb72298a4797bd0ec837e&oe=5B07BCD5

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27973739_1464395027006099_3605862804120003884_n.jpg?oh=8b84a8d98e5e2202238c2f65a2faade7&oe=5B1B29FA

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28167429_1464395127006089_8315608619077974312_n.jpg?oh=7d56616b108f649c5bf9a83c2c78ae5c&oe=5B13DE2A

Khán giả:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28058383_1464395107006091_6430636747294039094_n.jpg?oh=37accc9611fc3b9678458d9237c82462&oe=5B0AC5C6

a Vũ Hội An:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28056321_1464395233672745_1684882900016796860_n.jpg?oh=89889ca0a6ede205e5292526c5d4c2a1&oe=5B14F77F

sieupippo_kaka
21-02-2018, 11:40 AM
Nguyễn Sơn 0-1 Huỳnh Phan Chí Dũng


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
26256364192770627987124229471022898800101707434488386243394872622735444535432243383343554645807049395041335355476947424777734767876862665357667673436042576776796849101467374050070370750300754543414260252414153730505141211535
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D100447
www.dpxq.com

sieupippo_kaka
21-02-2018, 11:49 AM
Kết quả ván 4:

Nguyễn Sơn 0-1 Huỳnh Phan Chí Dũng
Phan Văn Khánh 0-1 Phạm Thành Tâm

Xếp cặp ván 5:

Huỳnh Phan Chí Dũng vs Phạm thành Tâm

Nguyễn Sơn vs Đỗ Minh Hùng

sieupippo_kaka
21-02-2018, 11:50 AM
Giải tuyển chọn Hội An. ván 5
Nguyễn Sơn vs Đỗ Minh Hùng

https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905590019511979/

sieupippo_kaka
21-02-2018, 12:30 PM
Ván 5: Huỳnh Phan Chí Dũng 0-1 Phạm Thành Tâm

694772322625636419277062795810221707001009198070666564658969304169652042776762546555546219157074586674766654767427351214546232625554745435546264252423245433646107272425152510302523220127373010230314746765011306051334032374733321612123211016394816462125465625454535345535457375373543444544553644345655354536283438554538284565

sieupippo_kaka
21-02-2018, 12:33 PM
Kết quả ván 5:

Huỳnh Phan Chí Dũng 0-1 Phạm thành Tâm

Nguyễn Sơn 0-1 Đỗ Minh Hùng

Xếp cặp ván 6:

Huỳnh Phan Chí Dũng vs Đỗ Minh Hùng

Nguyễn Sơn vs Phan văn Khánh

sieupippo_kaka
21-02-2018, 12:34 PM
Xếp hạng tạm thời sau lượt đi:

giải Tuyển chọn Hội An

Xếp hạng sau ván 6

Hạng STT Tên LĐ Điểm SB
1 1 Phạm Thành Tâm VIE 3 5.50
2 2 Đỗ Minh Hùng VIE 3 4.00
3 4 Nguyễn Sơn VIE 1½ 3.75
4 3 Phan Văn Khánh VIE 1½ 1.75
5 5 Huỳnh Phan Chí Dũng VIE 1 1.50

Buổi chiều lúc 1h30 sẽ thi đấu lại ae nhé!!!

sieupippo_kaka
21-02-2018, 02:41 PM
Ván 6:

Giải tuyển chọn Hội An.
Huỳnh Phan Chí Dũng vs Đỗ Minh Hùng

https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905734766164171/?notif_id=1519195108315276&notif_t=live_video_explicit

sieupippo_kaka
21-02-2018, 02:54 PM
Một số hình ảnh ván 6:
Huỳnh Phan Chí Dũng vs Đỗ Minh Hùng

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28167905_1464505766995025_8382311730318590869_n.jpg?oh=890b3e94cd21119bc674199a337b6ca9&oe=5B18A136

Nguyễn Sơn vs Phan Văn Khánh:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28056648_1464505770328358_4896910487665013335_n.jpg?oh=52bb4098bc0d456cc4bfc3ceeab72ff0&oe=5B06B40E

Phía ngoài; nhà cựu vô địch Quảng Nam Lê Đăng Vũ đang chiến đấu với MC Cu Trắng.

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28377762_1464505696995032_6679913869189809217_n.jpg?oh=c671ac5361bbabd07f2bb0364a69c408&oe=5B14EAD6

cụ Giản dang chiến với Hiền (Điện Bàn)

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28058821_1464505690328366_5130879373980158060_n.jpg?oh=486e6fbcfb4f7701794dc9c01f1ab3b7&oe=5B02C31E

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28167790_1464505693661699_4577895998486155604_n.jpg?oh=e30ae199094c3dba656e7c9f33387c91&oe=5B109588

sieupippo_kaka
21-02-2018, 03:28 PM
Kết quả ván 6:
Huỳnh Phan Chí Dũng 1-0 Đỗ Minh Hùng

Nguyễn Sơn 1/2 Phan Văn Khánh

Xếp cặp ván 7:

Phan Văn Khánh vs Huỳnh Phan Chí Dũng

Đỗ Minh Hùng vs Phạm Thành Tâm

sieupippo_kaka
21-02-2018, 03:30 PM
Ván 7
Giải tuyển chọn Hội An.
Phan văn Khánh vs Huỳnh Phan Chí Dũng
https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905781386159509/?notif_id=1519197793409552&notif_t=live_video_explicit

Link live stream Facebook

Bấm Vào Đây (https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905781386159509/?notif_id=1519197793409552&notif_t=live_video_explicit)

sieupippo_kaka
21-02-2018, 03:53 PM
Kết quả ván 7:

Phan Văn Khánh 1/2 Huỳnh Phan Chí Dũng

Đỗ Minh Hùng 1/2 Phạm Thành Tâm


Xếp cặp ván 8:

Huỳnh Phan Chí Dũng vs Nguyễn Sơn
Phạm Thành tâm vs Phan Văn Khánh

sieupippo_kaka
21-02-2018, 03:57 PM
Giải tuyển chọn Hội An.
Ván 8
Huỳnh Phan Chí Dũng vs Nguyễn Sơn

https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905819722822342/?notif_id=1519199525615150&notif_t=live_video_explicit
Link live stream Facebook:

Bấm vào đây (https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905819722822342/)

sieupippo_kaka
21-02-2018, 04:38 PM
Kết quả ván 8:

Huỳnh Phan Chí Dũng 1-0 Nguyễn Sơn
Phạm Thành tâm 1-0 Phan Văn Khánh

Xếp cặp ván 9:

Nguyễn Sơn vs Phạm Thành Tâm

Phan Văn Khánh vs Đỗ Minh Hùng

sieupippo_kaka
21-02-2018, 04:40 PM
Giải tuyển chọn Hội An.
Ván 9

Phan văn Khánh vs Đỗ Minh Hùng
https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905863349484646/?notif_id=1519202021922602&notif_t=live_video_explicit


link live stream Facebook

bấm vào đây (https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905863349484646/?notif_id=1519202021922602&notif_t=live_video_explicit)

sieupippo_kaka
21-02-2018, 05:10 PM
Ván 8:
Huỳnh Phan Chí Dũng 1-0 Nguyễn Sơn

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
7747102279677252897970622625636417272042190712027973304146450304091962541916646573535466674680704665664553584537583800303948374538304130164645644767707569476472461602017284654684766777754546657664
http%3A//thegioicotuong.vietnamchess.vn/%0D%0Ahttp%3A//thegioicotuong.vietnamchess.vn/newreply.php%3Fdo%3Dpostreply%26t%3D35207
hoiquancotuong.com


Đến đây Sơn cạn giờ sót nặng thua cuộc..

sieupippo_kaka
21-02-2018, 05:25 PM
ván 9:

Nguyễn Sơn 0-1 Phạm Thành Tâm

Phan Văn Khánh 0-1 Đỗ Minh Hùng


Xếp cặp ván cuối:

Đỗ Minh Hùng vs Nguyễn Sơn

Phạm Thành Tâm vs Huỳnh Phan Chí Dũng

sieupippo_kaka
21-02-2018, 05:27 PM
Giải tuyển chọn Hội An.
Ván 10

Đỗ Minh Hùng vs Nguyễn Sơn

https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905911659479815/?notif_id=1519204828522199&notif_t=live_video_explicit

Link Livestream Facebook:

Bấm vào đây (https://www.facebook.com/cotuongup/videos/1905911659479815/?notif_id=1519204828522199&notif_t=live_video_explicit)

sieupippo_kaka
21-02-2018, 05:36 PM
Một số hình ảnh ván cuối:

Phạm Thành Tâm nhiều khả năng sẽ là nhà vô địch:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28279480_1464589333653335_2806496662169082289_n.jpg?oh=aa4baab54bab94b255f43a0a43da2ed4&oe=5B0C337A

Đỗ Minh Hùng (Na Tô)

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28279518_1464589383653330_8638516867756595119_n.jpg?oh=29bd162e3cbf6bd310b92ec040188c95&oe=5B0C08AD

Nguyễn Sơn:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28059459_1464589410319994_4910690487434758248_n.jpg?oh=002e5ad6085971d9d8d5172eee71f925&oe=5B01F67A

CMod HuỳnH Dũng:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27868029_1464589426986659_2253919987729815285_n.jpg?oh=ddb23a412df0cde77c2241372821278e&oe=5B4B64FD

Đỗ Minh Hùng vs Nguyễn Sơn:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28167866_1464589463653322_7593889681154211279_n.jpg?oh=5fe3fd1491e7b008a0daa3c8e8437098&oe=5B06AB4F

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28167921_1464589480319987_8115824865034561458_n.jpg?oh=6160e5275019c8d4eb85b984be758f99&oe=5B045CD6

Phạm Thành Tâm vs HuỳnH Dũng:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28056469_1464589503653318_2054645022049248271_n.jpg?oh=60cf22af207b7e3922e571cb81313c08&oe=5B09AE03

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28167118_1464589523653316_6812979320087793406_n.jpg?oh=9f1bf8c7bf62b1fd2acf0a44c354852c&oe=5B1EBB1E

clb cờ Trương Sinh; 33 Nguyễn Công Trứ; TP Hội An:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27973063_1464589560319979_1598079779476418148_n.jpg?oh=59a82ac001b5f0fe48ed59f5cf0e4327&oe=5B16472E

Rất đông khán giả theo dõi...

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27973648_1464589590319976_688705609561526309_n.jpg?oh=f3e5e8827e4da2e1ac626b7367d448b7&oe=5B0239E7

sieupippo_kaka
21-02-2018, 06:06 PM
ván cuối:


Đỗ Minh Hùng 1-0 Nguyễn Sơn


Phạm Thành Tâm 1-0 Huỳnh Phan Chí Dũng

sieupippo_kaka
21-02-2018, 06:11 PM
Xếp hạng sau cùng và trao giải:

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28059020_1464608736984728_6272732340787120508_n.jpg?oh=6dde782bd6a2caee6f7f3bed27470ee7&oe=5B1F9325

Trao giải 4 và 5 cho Phan Văn Khánh vs Nguyễn Sơn: mỗi giải 500k

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/27973004_1464608803651388_7689615742334077359_n.jpg?oh=f424d7718afd8c5933930790c201a2e0&oe=5B19053D

Trao giải:
Nhất: Phạm Thành Tâm (1500k)
Nhì: Đỗ Minh Hùng (1000k)
Ba: Huỳnh Phan Chí Dũng (800k)

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/28056643_1464608783651390_489665965857361805_n.jpg?oh=9a29de50f2868343177c761da120585d&oe=5B03A136

Giải đấu đã kết thúc thành công tốt đẹp...
Trân trọng cảm ơn clb Trương Sinh cùng ae đã tài trợ cho giải.
Với kết quả cuối cùng như vậy đã chọn được 3 Kỳ thủ đứng đầu đại diện Hội An thi đấu nội dung Đồng ĐỘi giải Đại Hội TDTT Tỉnh Quảng NAm ; 2 kỳ thủ còn lại sẽ thi đấu nội dung cá nhân.
Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi giải.
Hẹn gặp lại vào những giải đấu kế tiếp.
Trân trọng!!!