PDA

View Full Version : Lịch thi đấu vòng bảng giải vô địch đồng đội cờ tướng miền Bắc 2018 !!!trung_cadan
30-05-2018, 06:31 PM
Lịch thi đấu vòng bảng giải vô địch đồng đội cờ tướng miền Bắc 2018

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/33899674_1694613823927103_3170846437625823232_n.png?_nc_cat=0&oh=a9e03fe9241d80ee08646bb26c86b5e8&oe=5B82B6DD

I.Giai đoạn lượt đi:

Ghi chú:

TLKĐ – Thi đấu tại trụ sở diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo
KH – Thi đấu tại CLB Kỳ Hữu


Vòng 1: 19h30 tối thứ 3 ngày 05/06

Bảng A:

1.Việt Sơn miễn đấu
2.Văn Phú vs Đông Anh (KH)
3.Thiên Trường vs Quang Trung (KH)
4.Kỳ Hữu vs Tây Sơn (KH)

Bảng B:

1.Sunshine miễn đấu
2.Kỳ Duyên vs Kinh Bắc (TLKĐ)
3.Anh Em vs Phương Liệt (TLKĐ)
4.Kỳ Anh vs Kỳ Chiến (KH)

Vòng 2: 19h30 tối thứ 6 ngày 08/06

Bảng A:

1.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=1.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) miễn đấu
2.Quang Trung vs Kỳ Hữu (KH)
3.Đông Anh vs Thiên Trường (KH)
4.Việt Sơn vs Văn Phú (KH)

Bảng B:

1.Kỳ Chiến miễn đấu
2.Phương Liệt vs Kỳ Anh (KH)
3.Kinh Bắc vs Anh Em (TLKĐ)
4.Sunshine vs Kỳ Duyên (TLKĐ)

Vòng 3: 19h30 tối thứ 3 ngày 12/06

Bảng A:

1.Văn Phú miễn đấu
2.Thiên Trường vs Việt Sơn (KH)
3.Kỳ Hữu vs Đông Anh (KH)
4.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=4.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Quang Trung (KH)

Bảng B:

1.Kỳ Duyên miễn đấu
2.Anh Em vs Sunshine (TLKĐ)
3.Kỳ Anh vs Kinh Bắc (TLKĐ)
4.Kỳ Chiến vs Phương Liệt (KH)

Vòng 4: 19h30 tối thứ 6 ngày 15/06

Bảng A:

1.Quang Trung miễn đấu
2.Đông Anh vs Tây Sơn (KH)
3.Việt Sơn vs Kỳ Hữu (KH)
4.Văn Phú vs Thiên Trường (KH)

Bảng B:

1.Phương Liệt miễn đấu
2.Kinh Bắc vs Kỳ Chiến (TLKĐ)
3.Sunshine vs Kỳ Anh (TLKĐ)
4.Kỳ Duyên vs Anh Em (KH)

Vòng 5: 19h30 tối thứ 3 ngày 19/06

Bảng A:

1.Thiên Trường miễn đấu
2.Kỳ Hữu vs Văn Phú (KH)
3.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=3.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Việt Sơn (KH)
4.Quang Trung vs Đông Anh (KH)

Bảng B:

1.Anh Em miễn đấu
2.Kỳ Anh vs Kỳ Duyên (KH)
3.Kỳ Chiến vs Sunshine (TLKĐ)
4.Phương Liệt vs Kinh Bắc (TLKĐ)

Vòng 6: 19h30 tối thứ 6 ngày 22/06

Bảng A:

1.Đông Anh miễn đấu
2.Việt Sơn vs Quang Trung (KH)
3.Văn Phú (https://maps.google.com/?q=3.V%C4%83n+Ph%C3%BA&entry=gmail&source=g) vs Tây Sơn (KH)
4.Thiên Trường vs Kỳ Hữu (KH)

Bảng B:

1.Kinh Bắc miễn đấu
2.Sunshine vs Phương Liệt (TLKĐ)
3.Kỳ Duyên vs Kỳ Chiến (KH)
4.Anh Em vs Kỳ Anh (TLKĐ)

Vòng 7: 19h30 tối thứ 3 ngày 26/06

Bảng A:

1.Kỳ Hữu miễn đấu
2.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=2.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Thiên Trường (KH)
3.Quang Trung vs Văn Phú (KH)
4.Đông Anh vs Việt Sơn (KH)

Bảng B:

1.Kỳ Anh miễn đấu
2.Kỳ Chiến vs Anh Em (TLKĐ)
3.Phương Liệt vs Kỳ Duyên (KH)
4.Kinh Bắc vs Sunshine (TLKĐ)

I.Giai đoạn lượt về:

Ghi chú:

TLKĐ – Thi đấu tại trụ sở diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo
KH – Thi đấu tại CLB Kỳ Hữu

Vòng 8: 19h30 tối thứ 3 ngày 10/07

Bảng A:

1.Việt Sơn miễn đấu
2.Đông Anh vs Văn Phú (KH)
3.Quang Trung vs Thiên Trường (TLKĐ)
4.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=4.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Kỳ Hữu (TLKĐ)

Bảng B:

1.Sunshine miễn đấu
2.Kinh Bắc vs Kỳ Duyên (KH)
3.Phương Liệt vs Anh Em (KH)
4.Kỳ Chiến vs Kỳ Anh (KH)

Vòng 9: 19h30 tối thứ 6 ngày 13/07

Bảng A:

1.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=1.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) miễn đấu
2.Kỳ Hữu vs Quang Trung (TLKĐ)
3.Thiên Trường vs Đông Anh (TLKĐ)
4.Văn Phú (https://maps.google.com/?q=4.V%C4%83n+Ph%C3%BA&entry=gmail&source=g) vs Việt Sơn (KH)

Bảng B:

1.Kỳ Chiến miễn đấu
2.Kỳ Anh vs Phương Liệt (KH)
3.Anh Em vs Kinh Bắc (KH)
4.Kỳ Duyên vs Sunshine (KH)

Vòng 10: 19h30 tối thứ 3 ngày 17/07

Bảng A:

1.Văn Phú miễn đấu
2.Việt Sơn vs Thiên Trường (TLKĐ)
3.Đông Anh vs Kỳ Hữu (KH)
4.Quang Trung vs Tây Sơn (TLKĐ)

Bảng B:

1.Kỳ Duyên miễn đấu
2.Sunshine vs Anh Em (KH)
3.Kinh Bắc vs Kỳ Anh (KH)
4.Phương Liệt vs Kỳ Chiến (KH)

Vòng 11: 19h30 tối thứ 6 ngày 20/07

Bảng A:

1.Quang Trung miễn đấu
2.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=2.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Đông Anh (TLKĐ)
3.Kỳ Hữu vs Việt Sơn (KH)
4.Thiên Trường vs Văn Phú (TLKĐ)

Bảng B:

1.Phương Liệt miễn đấu
2.Kỳ Chiến vs Kinh Bắc (KH)
3.Kỳ Anh vs Sunshine (KH)
4.Anh Em vs Kỳ Duyên (KH)

Vòng 12: 19h30 tối thứ 3 ngày 24/07

Bảng A:

1.Thiên Trường miễn đấu
2.Văn Phú (https://maps.google.com/?q=2.V%C4%83n+Ph%C3%BA&entry=gmail&source=g) vs Kỳ Hữu (KH)
3.Việt Sơn vs Tây Sơn (TLKĐ)
4.Đông Anh vs Quang Trung (TLKĐ)

Bảng B:

1.Anh Em miễn đấu
2.Kỳ Duyên vs Kỳ Anh (KH)
3.Sunshine vs Kỳ Chiến (KH)
4.Kinh Bắc vs Phương Liệt (KH)

Vòng 13: 19h30 tối thứ 6 ngày 27/07

Bảng A:

1.Đông Anh miễn đấu
2.Quanh Trung vs Việt Sơn (TLKĐ)
3.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=3.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Văn Phú (TLKĐ)
4.Kỳ Hữu vs Thiên Trường (KH)

Bảng B:

1.Kinh Bắc miễn đấu
2.Phương Liệt vs Sunshine (KH)
3.Kỳ Chiến vs Kỳ Duyên (KH)
4.Kỳ Anh vs Anh Em (KH)

Vòng 14: 19h30 tối thứ 3 ngày 31/07

Bảng A:

1.Kỳ Hữu miễn đấu
2.Thiên Trường vs Tây Sơn (TLKĐ)
3.Văn Phú (https://maps.google.com/?q=3.V%C4%83n+Ph%C3%BA&entry=gmail&source=g) vs Quang Trung (TLKĐ)
4.Việt Sơn vs Đông Anh (KH)

Bảng B:

1.Kỳ Anh miễn đấu
2.Anh Em vs Kỳ Chiến (KH)
3.Kỳ Duyên vs Phương Liệt (KH)
4.Sunshine vs Kinh Bắc (KH)

trung_cadan
03-06-2018, 10:00 PM
Up lại lịch thi đấu để mọi người biết . thứ 3 này khai mạc nhé !!!

onglao1983
03-06-2018, 11:10 PM
giải này cũng 14 đội tham gia như giáp cấp liên tái bên tq nhỉ. chỉ khác thể thức thi đấu. nếu btc cho thêm giải xạ thủ vương nữa thì hay quá he he

trung_cadan
04-06-2018, 12:52 AM
giải này cũng 14 đội tham gia như giáp cấp liên tái bên tq nhỉ. chỉ khác thể thức thi đấu. nếu btc cho thêm giải xạ thủ vương nữa thì hay quá he he

Có xạ thủ vương còn gì nữa bạn ?

Bì ca
04-06-2018, 05:48 PM
Xin hỏi tại sao mỗi vòng lại đánh 4 trận bên kỳ hữu còn 2 trận bên TLKĐ, phải trăng bên kỳ hữu rộng hơn?

trung_cadan
04-06-2018, 06:44 PM
Xin hỏi tại sao mỗi vòng lại đánh 4 trận bên kỳ hữu còn 2 trận bên TLKĐ, phải trăng bên kỳ hữu rộng hơn?

Bên mình hơi chật nên chia ra , đương nhiên là như vậy !!!

nano28
05-06-2018, 06:48 PM
@ A Trung : Em theo dõi giải và thấy hơi bất tiện khi
Danh sách thi đấu 1 trang
Lịch thi đấu 1 trang
Điều lệ 1 trang

Tại sao không gộp 3 trang thành 1 được nhỉ. Khi cần xem chỉ cần quay lại trang 1 là có thể xem được hết rồi.
Anh em lại mất công mở 3 tab và đôi lúc lại phải tìm kiếm lại các trang.
Em góp ý vậy thôi. Nếu có gì sai mong các anh bỏ qua.
Xin cảm ơn!

nano28
05-06-2018, 08:20 PM
Mình góp có thể đúng hoặc chưa đúng. Mục đích chỉ mong cho anh em tiện theo dõi. Admin có thể thay đổi hoặc không.
@ Bì ca : Bạn không nên có những comment như vậy. Rất thiếu tinh xây dựng và không tôn trọng người khác.
Xin cảm ơn!

trung_cadan
06-06-2018, 01:09 PM
@ A Trung : Em theo dõi giải và thấy hơi bất tiện khi
Danh sách thi đấu 1 trang
Lịch thi đấu 1 trang
Điều lệ 1 trang

Tại sao không gộp 3 trang thành 1 được nhỉ. Khi cần xem chỉ cần quay lại trang 1 là có thể xem được hết rồi.
Anh em lại mất công mở 3 tab và đôi lúc lại phải tìm kiếm lại các trang.
Em góp ý vậy thôi. Nếu có gì sai mong các anh bỏ qua.
Xin cảm ơn!

Em ơi gộp cả vào thì về sau các em lại kêu nhiều trang quá khó tìm , anh chịu luôn ý ^^ !!!

trung_cadan
06-06-2018, 01:12 PM
@Bì Ca và Boy_HaiPhong : Diễn đàn là nơi bàn luận không phải là nơi chửi nhau , các bạn để ân oán ra ngoài đầu còn làm việc khác , thích thì cho sdt mà zalo inbox riêng , đừng bắt tôi vất vả xóa bài mệt lắm !!!