PDA

View Full Version : [Thông báo] Điều chỉnh lịch thi đấu vòng bảng giải vô địch đồng đội cờ tướng miền Bắc 2018trung_cadan
07-06-2018, 05:17 PM
BTC xin trân trọng thông báo đến tất cả các lãnh đội,các kỳ thủ và các bạn yêu cờ khắp nơi như sau:


Nhằm tạo điều kiện tổ chức và truyền thông tốt nhất cho giải kể từ vòng 2 tới đây (tối ngày 08/06),BTC quyết định sẽ điều chỉnh một chút về địa điểm thi đấu tại 2 bảng A,B.Thay vì trước đây dự kiến trong 1 vòng đấu phía CLB Kỳ Hữu sẽ tổ chức 4 trận đấu còn trụ sở Thăng Long Kỳ Đạo sẽ đăng cai 2 trận nay sẽ chốt lại là lượt đi vòng bảng phía CLB Kỳ Hữu sẽ tổ chức thi đấu bảng A còn phía Thăng Long Kỳ Đạo sẽ tổ chức bảng B.Lượt về vòng bảng sẽ ngược lại bảng A tổ chức ở Thăng Long Kỳ Đạo còn bảng B sẽ tổ chức thi đấu bên phía CLB Kỳ Hữu.


Lịch thi đấu vòng bảng Giải vô địch đồng đội cờ tướng miền Bắc 2018 (sau khi điều chỉnh) :


I.Giai đoạn lượt đi:


Ghi chú:


TLKĐ – Thi đấu tại trụ sở diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo
KH – Thi đấu tại CLB Kỳ Hữu


Vòng 1: 19h30 tối thứ 3 ngày 05/06


Bảng A:


1.Việt Sơn miễn đấu
2.Văn Phú (https://maps.google.com/?q=2.V%C4%83n+Ph%C3%BA&entry=gmail&source=g) vs Đông Anh (KH)
3.Thiên Trường vs Quang Trung (KH)
4.Kỳ Hữu vs Tây Sơn (KH)


Bảng B:


1.Sunshine miễn đấu
2.Kỳ Duyên vs Kinh Bắc (TLKĐ)
3.Anh Em vs Phương Liệt (TLKĐ)
4.Kỳ Anh vs Kỳ Chiến (TLKĐ)


Vòng 2: 19h30 tối thứ 6 ngày 08/06


Bảng A:


1.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=1.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) miễn đấu
2.Quang Trung vs Kỳ Hữu (KH)
3.Đông Anh vs Thiên Trường (KH)
4.Việt Sơn vs Văn Phú (KH)


Bảng B:


1.Kỳ Chiến miễn đấu
2.Phương Liệt vs Kỳ Anh (TLKĐ)
3.Kinh Bắc vs Anh Em (TLKĐ)
4.Sunshine vs Kỳ Duyên (TLKĐ)


Vòng 3: 19h30 tối thứ 3 ngày 12/06


Bảng A:


1.Văn Phú miễn đấu
2.Thiên Trường vs Việt Sơn (KH)
3.Kỳ Hữu vs Đông Anh (KH)
4.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=4.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Quang Trung (KH)


Bảng B:


1.Kỳ Duyên miễn đấu
2.Anh Em vs Sunshine (TLKĐ)
3.Kỳ Anh vs Kinh Bắc (TLKĐ)
4.Kỳ Chiến vs Phương Liệt (TLKĐ)


Vòng 4: 19h30 tối thứ 6 ngày 15/06


Bảng A:


1.Quang Trung miễn đấu
2.Đông Anh vs Tây Sơn (KH)
3.Việt Sơn vs Kỳ Hữu (KH)
4.Văn Phú vs Thiên Trường (KH)


Bảng B:


1.Phương Liệt miễn đấu
2.Kinh Bắc vs Kỳ Chiến (TLKĐ)
3.Sunshine vs Kỳ Anh (TLKĐ)
4.Kỳ Duyên vs Anh Em (TLKĐ)


Vòng 5: 19h30 tối thứ 3 ngày 19/06


Bảng A:


1.Thiên Trường miễn đấu
2.Kỳ Hữu vs Văn Phú (KH)
3.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=3.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Việt Sơn (KH)
4.Quang Trung vs Đông Anh (KH)


Bảng B:


1.Anh Em miễn đấu
2.Kỳ Anh vs Kỳ Duyên (TLKĐ)
3.Kỳ Chiến vs Sunshine (TLKĐ)
4.Phương Liệt vs Kinh Bắc (TLKĐ)


Vòng 6: 19h30 tối thứ 6 ngày 22/06


Bảng A:


1.Đông Anh miễn đấu
2.Việt Sơn vs Quang Trung (KH)
3.Văn Phú (https://maps.google.com/?q=3.V%C4%83n+Ph%C3%BA&entry=gmail&source=g) vs Tây Sơn (KH)
4.Thiên Trường vs Kỳ Hữu (KH)


Bảng B:


1.Kinh Bắc miễn đấu
2.Sunshine vs Phương Liệt (TLKĐ)
3.Kỳ Duyên vs Kỳ Chiến (TLKĐ)
4.Anh Em vs Kỳ Anh (TLKĐ)


Vòng 7: 19h30 tối thứ 3 ngày 26/06


Bảng A:


1.Kỳ Hữu miễn đấu
2.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=2.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Thiên Trường (KH)
3.Quang Trung vs Văn Phú (KH)
4.Đông Anh vs Việt Sơn (KH)


Bảng B:


1.Kỳ Anh miễn đấu
2.Kỳ Chiến vs Anh Em (TLKĐ)
3.Phương Liệt vs Kỳ Duyên (TLKĐ)
4.Kinh Bắc vs Sunshine (TLKĐ)


I.Giai đoạn lượt về:


Ghi chú:


TLKĐ – Thi đấu tại trụ sở diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo
KH – Thi đấu tại CLB Kỳ Hữu


Vòng 8: 19h30 tối thứ 3 ngày 10/07


Bảng A:


1.Việt Sơn miễn đấu
2.Đông Anh vs Văn Phú (TLKĐ)
3.Quang Trung vs Thiên Trường (TLKĐ)
4.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=4.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Kỳ Hữu (TLKĐ)


Bảng B:


1.Sunshine miễn đấu
2.Kinh Bắc vs Kỳ Duyên (KH)
3.Phương Liệt vs Anh Em (KH)
4.Kỳ Chiến vs Kỳ Anh (KH)


Vòng 9: 19h30 tối thứ 6 ngày 13/07


Bảng A:


1.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=1.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) miễn đấu
2.Kỳ Hữu vs Quang Trung (TLKĐ)
3.Thiên Trường vs Đông Anh (TLKĐ)
4.Văn Phú (https://maps.google.com/?q=4.V%C4%83n+Ph%C3%BA&entry=gmail&source=g) vs Việt Sơn (TLKĐ)


Bảng B:


1.Kỳ Chiến miễn đấu
2.Kỳ Anh vs Phương Liệt (KH)
3.Anh Em vs Kinh Bắc (KH)
4.Kỳ Duyên vs Sunshine (KH)


Vòng 10: 19h30 tối thứ 3 ngày 17/07


Bảng A:


1.Văn Phú miễn đấu
2.Việt Sơn vs Thiên Trường (TLKĐ)
3.Đông Anh vs Kỳ Hữu (TLKĐ)
4.Quang Trung vs Tây Sơn (TLKĐ)


Bảng B:


1.Kỳ Duyên miễn đấu
2.Sunshine vs Anh Em (KH)
3.Kinh Bắc vs Kỳ Anh (KH)
4.Phương Liệt vs Kỳ Chiến (KH)


Vòng 11: 19h30 tối thứ 6 ngày 20/07


Bảng A:


1.Quang Trung miễn đấu
2.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=2.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Đông Anh (TLKĐ)
3.Kỳ Hữu vs Việt Sơn (TLKĐ)
4.Thiên Trường vs Văn Phú (TLKĐ)


Bảng B:


1.Phương Liệt miễn đấu
2.Kỳ Chiến vs Kinh Bắc (KH)
3.Kỳ Anh vs Sunshine (KH)
4.Anh Em vs Kỳ Duyên (KH)


Vòng 12: 19h30 tối thứ 3 ngày 24/07


Bảng A:


1.Thiên Trường miễn đấu
2.Văn Phú (https://maps.google.com/?q=2.V%C4%83n+Ph%C3%BA&entry=gmail&source=g) vs Kỳ Hữu (TLKĐ)
3.Việt Sơn vs Tây Sơn (TLKĐ)
4.Đông Anh vs Quang Trung (TLKĐ)


Bảng B:


1.Anh Em miễn đấu
2.Kỳ Duyên vs Kỳ Anh (KH)
3.Sunshine vs Kỳ Chiến (KH)
4.Kinh Bắc vs Phương Liệt (KH)


Vòng 13: 19h30 tối thứ 6 ngày 27/07


Bảng A:


1.Đông Anh miễn đấu
2.Quanh Trung vs Việt Sơn (TLKĐ)
3.Tây Sơn (https://maps.google.com/?q=3.T%C3%A2y+S%C6%A1n&entry=gmail&source=g) vs Văn Phú (TLKĐ)
4.Kỳ Hữu vs Thiên Trường (TLKĐ)


Bảng B:


1.Kinh Bắc miễn đấu
2.Phương Liệt vs Sunshine (KH)
3.Kỳ Chiến vs Kỳ Duyên (KH)
4.Kỳ Anh vs Anh Em (KH)


Vòng 14: 19h30 tối thứ 3 ngày 31/07


Bảng A:


1.Kỳ Hữu miễn đấu
2.Thiên Trường vs Tây Sơn (TLKĐ)
3.Văn Phú (https://maps.google.com/?q=3.V%C4%83n+Ph%C3%BA&entry=gmail&source=g) vs Quang Trung (TLKĐ)
4.Việt Sơn vs Đông Anh (TLKĐ)


Bảng B:


1.Kỳ Anh miễn đấu
2.Anh Em vs Kỳ Chiến (KH)
3.Kỳ Duyên vs Phương Liệt (KH)
4.Sunshine vs Kinh Bắc (KH)