PDA

View Full Version : Giải cờ chớp tháng 6 - 2018 (thứ 5 ngày 14/6/2018) !!!trung_cadan
14-06-2018, 09:56 PM
Giải cờ chớp tháng 6 - 2018 (thứ 5 ngày 14/6/2018) !!!


https://www.youtube.com/watch?v=7Rc0W4dqRBE

trung_cadan
14-06-2018, 09:56 PM
https://www.facebook.com/Thanglongkydaocom/videos/1710666922321793/