PDA

View Full Version : TLKD ( 25/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!trung_cadan
25-06-2018, 05:10 PM
TLKD ( 25/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34480238_1699795426742276_6833171970117337088_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHF5f3M9U5A5XXD7j0HdLpWOvrAK6tQW2F4f2NwoElyypRqkm6YYK37J3GVPDXjUt7VudEJhVrQnNKyxFRh4hTBS0manbCadJbf8kg0OFtd-w&oh=0220748ebb637deb3a0ae46670d3c929&oe=5B8704D2

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628535_1270613039746671_8830005160559247360_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8738c395cfe76d479543b904e5b6a1d8&oe=5BBE9EF9

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628367_1270613093079999_7520223139540762624_n.jpg?_nc_cat=0&oh=11c30da89ce2bb6e7aa25db0c2366db6&oe=5BA31AF7

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36187832_1726302220758263_2995448438637723648_n.png?_nc_cat=0&oh=f2e9e211612444973f9279b21c92e033&oe=5BA9FEBA


Mời các bạn dự đoán để nhận những phần quà thú vị của Thăng Long Kỳ Đạo !!!

Ngày 25/06 :

21h00 : Saudi Arabia ? - ? Egypt
21h00 : Uruguay ? - ? Russia

1h00 26/06 : Iran ? - ? Portugal
1h00 26/06 : Spain ? - ? Morocco

Thể thức :
- Được dự đoán tỷ số cả 4 trận
- Dự đoán đúng tỷ số 2 trận đấu bất kỳ trong 4 trận trên ( Được 1 bộ quân cờ trị giá 150 k )
- Dự đoán đúng tỷ số 3 trận : ( Được 1 bộ quân + 1 bộ bàn cờ trị giá 330 k )
- Dự đoán đúng tỷ số cả 4 trận : ( 1 đồng hồ chơi cờ trị giá 600k )

Giải thưởng :

- 1 bộ cờ trị giá 150k từ Shop cờ TLKD ( 2 trận đúng )
- 1 bộ quân bàn cờ trị giá 330k ( 3 trận đúng )
- 1 đồng hồ chơi cờ trị giá 600k ( 4 trận đúng )

Điều kiện :

- Trên face : Like và chia sẻ bài viết , kèm dự đoán . ( comment không chỉnh sửa - không chấp nhận share sau trận đấu )
- Trên diễn đàn : Dùng nick để viết bài dự đoán . ( comment không chỉnh sửa )
- Thời gian : trước 21h00 ngày 25/06/2018 .

vietphi
25-06-2018, 05:16 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 1 Russia

1h00 26/06 : Iran 0 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 0 Morocco

ngovietkhoa
25-06-2018, 05:17 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 0 - 0 Russia

1h00 26/06 : Iran 0 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 1 Morocco

hovinhhoa.sg
25-06-2018, 05:19 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 2 Morocco

nano28
25-06-2018, 05:23 PM
Ngày 25/06 :

21h00 : Saudi Arabia 1 - 3 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 2 Russia

1h00 26/06 : Iran 1 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 4 - 2 Morocco

dammecotuong123
25-06-2018, 05:24 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 3 Egypt
21h00 : Uruguay 0 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 1 - 2 Morocco

lordbendtner
25-06-2018, 05:26 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 2 Russia

1h00 26/06 : Iran 1 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 5 - 0 Morocco

kylan92
25-06-2018, 05:29 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 0 - 1 Morocco

cotuongsaigon
25-06-2018, 05:30 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 3 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 2 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 1 Morocco

vuongthiennhat1
25-06-2018, 05:31 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 0 Morocco

thuanphat
25-06-2018, 05:32 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 0 Morocco

cuong.cotuong
25-06-2018, 05:33 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 3 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 2 Morocco

phuyen
25-06-2018, 05:34 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 0 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 0 Morocco

nguyenmanh
25-06-2018, 05:35 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 3 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 1 Morocco

coupvietnam1
25-06-2018, 05:41 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 2 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 0 Morocco

Echxanh153
25-06-2018, 05:42 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 3 Egypt
21h00 : Uruguay 3 - 2 Russia

1h00 26/06 : Iran 0 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 4 - 0 Morocco

quancool30112002
25-06-2018, 06:06 PM
Saudi Arabia 1-1 Egypt
Uruguay 1-3 Russia
Iran 1-2 Portugal
Spain 3-0 Morocco

hoangminh90
25-06-2018, 06:11 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 1 Morocco

kyvuong.mobi
25-06-2018, 06:13 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 0 Morocco

lytieulong
25-06-2018, 06:14 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 3 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 0 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 0 - 1 Morocco

victory10
25-06-2018, 06:16 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 3 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 2 Morocco

chuong85
25-06-2018, 06:18 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 1 - 1 Morocco

giabao.123
25-06-2018, 06:19 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 1 Morocco

genk
25-06-2018, 06:20 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 1 - 1 Morocco

kydaocotuong1
25-06-2018, 06:20 PM
Russia 1-1 Uruguay
Saudi arabia 1-2 Egypt
Iran 1-0 Portugal
Spain 2-0 Morocco

cotuongwin
25-06-2018, 06:21 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 2 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 1 Morocco

thixcotuong
25-06-2018, 06:21 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 1 Morocco

dongminh
25-06-2018, 06:22 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 0 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 2 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 0 Morocco

hoichoico
25-06-2018, 06:23 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 2 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 1 - 0 Morocco

caphedang93
25-06-2018, 06:24 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 1 Morocco

toiyeucotuong01
25-06-2018, 06:25 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 1 Morocco

tanloi
25-06-2018, 06:26 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 2 Morocco

absmin
25-06-2018, 06:27 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 0 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 1 - 1 Morocco

lekungfu
25-06-2018, 06:28 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 2 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 1 Morocco

nhien1508
25-06-2018, 06:29 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 0 Morocco

kietmai
25-06-2018, 06:30 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 3 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 0 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 0 Morocco

chess.win
25-06-2018, 06:31 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 0 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 1 Morocco

hung_vnpt
25-06-2018, 06:32 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 0 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 2 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 2 Morocco

phathcm
25-06-2018, 06:33 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 0 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 1 Portugal
1h00 26/06 : Spain 1 - 0 Morocco

tuanminh90
25-06-2018, 06:36 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 0 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 0 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 1 - 0 Morocco

tranvietxo
25-06-2018, 07:04 PM
21h00 : Saudi Arabia 2 - 1 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 2 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 2 Portugal
1h00 26/06 : Spain 2 - 1 Morocco

Bongbon
25-06-2018, 07:12 PM
Saudi Arabia 0-2 Egypt
Uruguay 2-0 Russia
Iran 2-1 Portugal
Spain 0-1 Morocco

hungth.hust
25-06-2018, 07:55 PM
Arapsaudi - Egypt 1-3
Nga - Uruguay 1-2
Iran - Portugal 1-2
Maroc - spain 1-3

trungchinh
25-06-2018, 08:00 PM
21h00 : Saudi Arabia 1 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 2 - 1 Russia
1h00 26/06 : Iran 1 - 3 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 0 Morocco

Bì ca
25-06-2018, 09:09 PM
21h00 : Saudi Arabia 0 - 2 Egypt
21h00 : Uruguay 1 - 3 Russia

1h00 26/06 : Iran 2 - 0 Portugal
1h00 26/06 : Spain 3 - 0 Morocco