PDA

View Full Version : TLKD ( 26/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!trung_cadan
26-06-2018, 06:38 PM
TLKD ( 26/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34480238_1699795426742276_6833171970117337088_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHF5f3M9U5A5XXD7j0HdLpWOvrAK6tQW2F4f2NwoElyypRqkm6YYK37J3GVPDXjUt7VudEJhVrQnNKyxFRh4hTBS0manbCadJbf8kg0OFtd-w&oh=0220748ebb637deb3a0ae46670d3c929&oe=5B8704D2

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628535_1270613039746671_8830005160559247360_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8738c395cfe76d479543b904e5b6a1d8&oe=5BBE9EF9

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628367_1270613093079999_7520223139540762624_n.jpg?_nc_cat=0&oh=11c30da89ce2bb6e7aa25db0c2366db6&oe=5BA31AF7

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36187832_1726302220758263_2995448438637723648_n.png?_nc_cat=0&oh=f2e9e211612444973f9279b21c92e033&oe=5BA9FEBA


Mời các bạn dự đoán để nhận những phần quà thú vị của Thăng Long Kỳ Đạo !!!

Ngày 26/06 :

21h00 : Australia ? - ? Peru
21h00 : Denmark ? - ? France

1h00 26/06 : Iceland ? - ? Croatia
1h00 26/06 : Nigeria ? - ? Argentina

Thể thức :
- Được dự đoán tỷ số cả 4 trận
- Dự đoán đúng tỷ số 2 trận đấu bất kỳ trong 4 trận trên ( Được 1 bộ quân cờ trị giá 150 k )
- Dự đoán đúng tỷ số 3 trận : ( Được 1 bộ quân + 1 bộ bàn cờ trị giá 330 k )
- Dự đoán đúng tỷ số cả 4 trận : ( 1 đồng hồ chơi cờ trị giá 600k )

Giải thưởng :

- 1 bộ cờ trị giá 150k từ Shop cờ TLKD ( 2 trận đúng )
- 1 bộ quân bàn cờ trị giá 330k ( 3 trận đúng )
- 1 đồng hồ chơi cờ trị giá 600k ( 4 trận đúng )

Điều kiện :

- Trên face : Like và chia sẻ bài viết , kèm dự đoán . ( comment không chỉnh sửa - không chấp nhận share sau trận đấu )
- Trên diễn đàn : Dùng nick để viết bài dự đoán . ( comment không chỉnh sửa )
- Thời gian : trước 21h00 ngày 26/06/2018 .

haisam
26-06-2018, 07:01 PM
21h00 : Australia 3 - 1 Peru
21h00 : Denmark 0 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 1 Argentina

khangthinh91
26-06-2018, 07:03 PM
21h00 : Australia 2 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 1 Argentina

tranvankiet
26-06-2018, 07:04 PM
21h00 : Australia 3 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 2 Argentina

hovinhhoa.sg
26-06-2018, 07:05 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 3 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 2 Argentina

Bongbon
26-06-2018, 07:06 PM
Australia 0-2 Peru
Denmark 1-3 France
Iceland 0-2 Croatia
Nigeria 1-2 Argentina

dammecotuong123
26-06-2018, 07:07 PM
21h00 : Australia 2 - 1 Peru
21h00 : Denmark 0 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 3 Argentina

MaxMaster
26-06-2018, 07:07 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 3 Argentina

kylan92
26-06-2018, 07:08 PM
21h00 : Australia 2 - 0 Peru
21h00 : Denmark 0 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 1 Argentina

cotuongsaigon
26-06-2018, 07:10 PM
Australia 1-0 Peru
Denmark 1-2 France
Iceland 0-4 Croatia
Nigeria 2-3 Argentina

vuongthiennhat1
26-06-2018, 07:11 PM
Australia 1-1 Peru
Denmark 0-1 France
Iceland 1-2 Croatia
Nigeria 1-0 Argentina

vietphi
26-06-2018, 07:13 PM
1h00 : Australia 2 - 1 Peru
21h00 : Denmark 1 - 1 France

1h00 26/06 : Iceland 2 - 0 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 1 Argentina

ngovietkhoa
26-06-2018, 07:15 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 1 France

1h00 26/06 : Iceland 2 - 0 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 2 Argentina

thuanphat
26-06-2018, 07:23 PM
21h00 : Australia 2 - 1 Peru
21h00 : Denmark 0 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 2 Argentina

trungchinh
26-06-2018, 07:24 PM
Australia 3-2 Peru
Denmark 1-2 France
Iceland 2-2 Croatia
Nigeria 1-4 Argentina

kydaocotuong1
26-06-2018, 07:24 PM
Australia0-1 peru
Denmark 1-1 france
Iceland 0-2 croatia
Nigeria 0-2 argentina

cuong.cotuong
26-06-2018, 07:24 PM
21h00 : Australia 2 - 0 Peru
21h00 : Denmark 2 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 0 Argentina

phuyen
26-06-2018, 07:25 PM
21h00 : Australia 1 - 1 Peru
21h00 : Denmark 0 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 1 Argentina

phathcm
26-06-2018, 07:26 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 0 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 1 Argentina

hung_vnpt
26-06-2018, 07:27 PM
21h00 : Australia 3 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 0 Argentina

chess.win
26-06-2018, 07:28 PM
21h00 : Australia 2 - 1 Peru
21h00 : Denmark 2 - 3 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 2 Argentina

kietmai
26-06-2018, 07:29 PM
21h00 : Australia 2 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 2 Argentina

nhien1508
26-06-2018, 07:30 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 0 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 2 Argentina

lekungfu
26-06-2018, 07:31 PM
21h00 : Australia 3 - 1 Peru
21h00 : Denmark 1 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 1 Argentina

tranvietxo
26-06-2018, 07:31 PM
21h00 : Australia 0 - 1 Peru
21h00 : Denmark 0 - 1 France

1h00 26/06 : Iceland 0 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 1 Argentina

absmin
26-06-2018, 07:32 PM
21h00 : Australia 2 - 0 Peru
21h00 : Denmark 2 - 3 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 2 Argentina

tanloi
26-06-2018, 07:33 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 2 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 0 Argentina

toiyeucotuong01
26-06-2018, 07:33 PM
21h00 : Australia 2 - 1 Peru
21h00 : Denmark 1 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 0 Argentina

caphedang93
26-06-2018, 07:35 PM
21h00 : Australia 3 - 0 Peru
21h00 : Denmark 0 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 1 Argentina

hoichoico
26-06-2018, 07:35 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 2 - 3 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 1 Argentina

dongminh
26-06-2018, 07:36 PM
21h00 : Australia 2 - 0 Peru
21h00 : Denmark 0 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 1 Argentina

cotuongwin
26-06-2018, 07:37 PM
21h00 : Australia 3 - 1 Peru
21h00 : Denmark 1 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 2 Argentina

genk
26-06-2018, 07:38 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 1 Argentina

nano28
26-06-2018, 07:38 PM
21h00 : Australia 2 - 2 Peru
21h00 : Denmark 2 - 1 France

1h00 26/06 : Iceland 2 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 3 Argentina

giabao.123
26-06-2018, 07:39 PM
21h00 : Australia 3 - 1 Peru
21h00 : Denmark 0 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 1 Argentina

chuong85
26-06-2018, 07:41 PM
21h00 : Australia 1 - 1 Peru
21h00 : Denmark 1 - 2 France

1h00 26/06 : Iceland 0 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 2 Argentina

victory10
26-06-2018, 07:43 PM
21h00 : Australia 3 - 0 Peru
21h00 : Denmark 0 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 1 Argentina

lytieulong
26-06-2018, 07:44 PM
21h00 : Australia 2 - 1 Peru
21h00 : Denmark 1 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 1 Argentina

hoangminh90
26-06-2018, 07:46 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 0 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 2 Argentina

coupvietnam1
26-06-2018, 07:47 PM
21h00 : Australia 2 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 3 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 4 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 0 - 2 Argentina

tuanminh90
26-06-2018, 07:48 PM
21h00 : Australia 1 - 1 Peru
21h00 : Denmark 1 - 1 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 1 Argentina

nguyenmanh
26-06-2018, 07:49 PM
21h00 : Australia 2 - 1 Peru
21h00 : Denmark 1 - 3 France
1h00 26/06 : Iceland 0 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 1 Argentina

thixcotuong
26-06-2018, 08:48 PM
21h00 : Australia 1 - 2 Peru
21h00 : Denmark 1 - 2 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 3 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 2 Argentina

lordbendtner
26-06-2018, 08:48 PM
21h00 : Australia 3 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 2 France

1h00 26/06 : Iceland 1 - 1 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 2 - 1 Argentina

phungbao02
26-06-2018, 09:09 PM
Australia 2 2 Peru
Denmark 2 1 France
Iceland 1 1 Croatia
Nigeria 1 3 Argentina

hovinhhoa.sg
27-06-2018, 10:48 AM
dự đoán đúng lấy bàn cờ thay vì quân cờ được không a trung, nhà có quân cờ rồi

Bongbon
27-06-2018, 05:06 PM
Australia 0-2 Peru
Denmark 1-3 France
Iceland 0-2 Croatia
Nigeria 1-2 Argentina

Đúng được 2 trận rồi

trung_cadan
27-06-2018, 05:56 PM
dự đoán đúng lấy bàn cờ thay vì quân cờ được không a trung, nhà có quân cờ rồi

Không không cái gì ra cái nấy :p

trung_cadan
27-06-2018, 05:56 PM
Anh em ai thắng trích comment báo tên tuổi địa chỉ sdt dùm mình nhé , thx

hovinhhoa.sg
27-06-2018, 06:25 PM
21h00 : Australia 1 - 0 Peru
21h00 : Denmark 1 - 3 France
1h00 26/06 : Iceland 1 - 2 Croatia
1h00 26/06 : Nigeria 1 - 2 Argentina

Em dự doán đúng được 2 trân cuối, a gửi qua địa chỉ đây nhé
Thông tin: Võ Thị Huyền Trâm
Sdt: 0122.7507.113
Địa chỉ: F4/68A, Ấp 6, đường An Phú Tây, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Bongbon
27-06-2018, 07:07 PM
Australia 0-2 Peru
Denmark 1-3 France
Iceland 0-2 Croatia
Nigeria 1-2 Argentina

Em dự đoán đúng 2 trận
Đỗ quốc quân 0968454685
Số 45c ngách 299/56. Tổ 65 phường hoàng văn thụ quận hoàng mai hà nội

hovinhhoa.sg
03-07-2018, 05:34 PM
Em dự doán đúng được 2 trân cuối, a gửi qua địa chỉ đây nhé
Thông tin: Võ Thị Huyền Trâm
Sdt: 0122.7507.113
Địa chỉ: F4/68A, Ấp 6, đường An Phú Tây, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

em nữa nhé