PDA

View Full Version : TLKD ( 28/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!trung_cadan
28-06-2018, 04:21 PM
TLKD ( 28/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34480238_1699795426742276_6833171970117337088_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHF5f3M9U5A5XXD7j0HdLpWOvrAK6tQW2F4f2NwoElyypRqkm6YYK37J3GVPDXjUt7VudEJhVrQnNKyxFRh4hTBS0manbCadJbf8kg0OFtd-w&oh=0220748ebb637deb3a0ae46670d3c929&oe=5B8704D2

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628535_1270613039746671_8830005160559247360_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8738c395cfe76d479543b904e5b6a1d8&oe=5BBE9EF9

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628367_1270613093079999_7520223139540762624_n.jpg?_nc_cat=0&oh=11c30da89ce2bb6e7aa25db0c2366db6&oe=5BA31AF7

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36187832_1726302220758263_2995448438637723648_n.png?_nc_cat=0&oh=f2e9e211612444973f9279b21c92e033&oe=5BA9FEBA


Mời các bạn dự đoán để nhận những phần quà thú vị của Thăng Long Kỳ Đạo !!!

Ngày 28/06 :

21h00 : Japan ? - ? Poland
21h00 : Senegal ? - ? Colombia

1h00 29/06 : England ? - ? Belgium
1h00 29/06 : Panama ? - ? Tunisia

Thể thức :
- Được dự đoán tỷ số cả 4 trận
- Dự đoán đúng tỷ số 2 trận đấu bất kỳ trong 4 trận trên ( Được 1 bộ quân cờ trị giá 150 k )
- Dự đoán đúng tỷ số 3 trận : ( Được 1 bộ quân + 1 bộ bàn cờ trị giá 330 k )
- Dự đoán đúng tỷ số cả 4 trận : ( 1 đồng hồ chơi cờ trị giá 600k )

Giải thưởng :

- 1 bộ cờ trị giá 150k từ Shop cờ TLKD ( 2 trận đúng )
- 1 bộ quân bàn cờ trị giá 330k ( 3 trận đúng )
- 1 đồng hồ chơi cờ trị giá 600k ( 4 trận đúng )

Điều kiện :

- Trên face : Like và chia sẻ bài viết , kèm dự đoán . ( comment không chỉnh sửa - không chấp nhận share sau trận đấu )
- Trên diễn đàn : Dùng nick để viết bài dự đoán . ( comment không chỉnh sửa )
- Thời gian : trước 21h00 ngày 28/06/2018 .

knsaraki
28-06-2018, 04:26 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 3 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 3 Tunisia

langbadibo
28-06-2018, 04:28 PM
Em xin dự đoán World cup ngày 28/06/2018 :
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 2 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 3 Tunisia

Hiếu nguyễn
28-06-2018, 04:31 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 3 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 2 Tunisia

phathcm
28-06-2018, 04:33 PM
21h00 : Japan 1 - 0 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 0 Tunisia

dongminh
28-06-2018, 04:34 PM
21h00 : Japan 1 - 0 Poland
21h00 : Senegal 1 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 2 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 1 Tunisia

phuyen
28-06-2018, 04:35 PM
21h00 : Japan 1 - 0 Poland
21h00 : Senegal 0 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 1 Tunisia

hung_vnpt
28-06-2018, 04:35 PM
21h00 : Japan 1 - 0 Poland
21h00 : Senegal 1 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 1 Tunisia

cotuongwin
28-06-2018, 04:37 PM
21h00 : Japan 2 - 0 Poland
21h00 : Senegal 1 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 2 Tunisia

cuong.cotuong
28-06-2018, 04:38 PM
21h00 : Japan 2 - 0 Poland
21h00 : Senegal 0 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 2 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 3 Tunisia

chess.win
28-06-2018, 04:38 PM
21h00 : Japan 2 - 0 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 1 Tunisia

genk
28-06-2018, 04:39 PM
21h00 : Japan 2 - 0 Poland
21h00 : Senegal 1 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 3 Belgium
1h00 29/06 : Panama 3 - 1 Tunisia

thuanphat
28-06-2018, 04:40 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 3 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 2 Tunisia

kietmai
28-06-2018, 04:41 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 0 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 0 Tunisia

giabao.123
28-06-2018, 04:42 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 3 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 0 Tunisia

vuongthiennhat1
28-06-2018, 04:43 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 2 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 2 Tunisia

vietphi
28-06-2018, 04:43 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 3 Tunisia

nhien1508
28-06-2018, 04:44 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 1 Tunisia

ngovietkhoa
28-06-2018, 04:45 PM
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 2 Tunisia

chuong85
28-06-2018, 04:45 PM
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 2 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 3 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 1 Tunisia

cotuongsaigon
28-06-2018, 04:46 PM
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 2 - 0 Colombia

1h00 29/06 : England 2 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 1 Tunisia

lekungfu
28-06-2018, 04:47 PM
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 3 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 0 Tunisia

victory10
28-06-2018, 04:48 PM
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 2 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 0 Tunisia

kylan92
28-06-2018, 04:49 PM
21h00 : Japan 0 - 2 Poland
21h00 : Senegal 2 - 0 Colombia
1h00 29/06 : England 3 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 2 Tunisia

absmin
28-06-2018, 04:50 PM
21h00 : Japan 0 - 2 Poland
21h00 : Senegal 0 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 1 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 0 Tunisia

lytieulong
28-06-2018, 04:51 PM
21h00 : Japan 0 - 2 Poland
21h00 : Senegal 2 - 2 Colombia
1h00 29/06 : England 2 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 1 Tunisia

dammecotuong123
28-06-2018, 04:52 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 1 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 1 Tunisia

Thangtran09
28-06-2018, 04:53 PM
Minh xin tham gia:
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 0 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 1 Tunisia

tanloi
28-06-2018, 04:53 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 0 Colombia
1h00 29/06 : England 0 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 0 Tunisia

hoangminh90
28-06-2018, 04:54 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia
1h00 29/06 : England 0 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 1 Tunisia

hovinhhoa.sg
28-06-2018, 04:55 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 2 Colombia
1h00 29/06 : England 1 - 3 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 2 Tunisia

toiyeucotuong01
28-06-2018, 04:56 PM
21h00 : Japan 1 - 2 Poland
21h00 : Senegal 1 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 2 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 1 Tunisia

coupvietnam1
28-06-2018, 04:57 PM
21h00 : Japan 1 - 2 Poland
21h00 : Senegal 2 - 2 Colombia
1h00 29/06 : England 2 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 2 Tunisia

tranvankiet
28-06-2018, 04:58 PM
21h00 : Japan 1 - 2 Poland
21h00 : Senegal 3 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 3 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 0 Tunisia

Dang Ngoc Tri
28-06-2018, 04:59 PM
21h00: Japan 0 - 0 Poland
21hoo: Senegal 1 - 2 colombia
1h00: England 0 - 0 Belgium
1h00: Panama 0 - 2 Tunisia

caphedang93
28-06-2018, 05:00 PM
21h00 : Japan 3 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 0 Colombia
1h00 29/06 : England 0 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 0 Tunisia

tuanminh90
28-06-2018, 05:01 PM
21h00 : Japan 3 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 2 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 0 Tunisia

khangthinh91
28-06-2018, 05:01 PM
21h00 : Japan 1 - 3 Poland
21h00 : Senegal 3 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 2 Tunisia

hoichoico
28-06-2018, 05:03 PM
21h00 : Japan 1 - 3 Poland
21h00 : Senegal 2 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 0 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 0 Tunisia

nguyenmanh
28-06-2018, 05:04 PM
21h00 : Japan 2 - 2 Poland
21h00 : Senegal 2 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 2 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 2 Tunisia

haisam
28-06-2018, 05:04 PM
21h00 : Japan 2 - 2 Poland
21h00 : Senegal 2 - 0 Colombia
1h00 29/06 : England 0 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 0 Tunisia

nano28
28-06-2018, 05:14 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 3 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 3 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 2 Tunisia

duchung
28-06-2018, 05:22 PM
21h00 : Japan 0 - 1Poland
21h00 : Senegal 1 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 2 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 2 - 0 Tunisia

casino
28-06-2018, 05:23 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 1 Tunisia

ngogialam
28-06-2018, 05:24 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 1 Colombia
1h00 29/06 : England 0 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 0 Tunisia

minhtam.py
28-06-2018, 05:25 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia
1h00 29/06 : England 0 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 0 Tunisia

7seven
28-06-2018, 05:26 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 2 Colombia
1h00 29/06 : England 1 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 0 Tunisia

bangchucaibang
28-06-2018, 05:26 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 3 Colombia
1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 1 Tunisia

damnguyen
28-06-2018, 05:27 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 3 Colombia
1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 1 Tunisia

windowsxp
28-06-2018, 05:47 PM
Gia Cát Dự tí cho vui:
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 1 Tunisia

MaxMaster
28-06-2018, 06:05 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 0 Tunisia

Bongbon
28-06-2018, 06:33 PM
Japan 1-1 Poland
Senegal 3-0 Colombia
England 0-0 Belgium
Panama 1-2 Tunisia

lordbendtner
28-06-2018, 06:34 PM
em xin dự đoán:
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 3 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 2 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 2 Tunisia

tranvietxo
28-06-2018, 07:48 PM
Dự đoán Ngày 28/06 :

21h00 : Japan 1 - 0 Poland
21h00 : Senegal 0 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 1 Tunisia

Echxanh153
28-06-2018, 08:23 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 3 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 2 Tunisia

thixcotuong
28-06-2018, 08:32 PM
21h00 : Japan 1 - 2 Poland
21h00 : Senegal 1 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 1 Tunisia

phungbao02
28-06-2018, 08:54 PM
Japan 1 3 Poland
Senegal 0 3 Colombia
England 0 1 Belgium
Panama 1 1 Tunisa

hoangphi
28-06-2018, 09:12 PM
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 1 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 0 Tunisia

ducman
28-06-2018, 09:19 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 2 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 1 Tunisia

nguyenh3018
28-06-2018, 09:39 PM
21h00 : Japan 1 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 3 Colombia

1h00 29/06 : England 2 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 2 Tunisia

leutrong
28-06-2018, 09:46 PM
Dự đoán Ngày 28/06 :

21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 2 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 2 -3Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 2 Tunisia

caocuong
28-06-2018, 09:47 PM
21h00 : Japan 1 - 2 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 0 Tunisia

cuongthuongtin
28-06-2018, 09:54 PM
21h00 : Japan 2 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 2 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 0 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 1 Tunisia

NGO79
29-06-2018, 11:30 AM
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 0 - 1 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 1 - 2 Tunisia

Argentina VÔ ĐỊNH

:dancing

lekungfu
01-07-2018, 10:09 AM
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 3 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 0 Tunisia
Đoán trúng rồi có quà không a trung ơi

trung_cadan
01-07-2018, 02:31 PM
Đoán trúng rồi có quà không a trung ơi

Đương nhiên có , mai mình sẽ tổng hợp để gửi mọi người nhé !!!

lekungfu
01-07-2018, 03:32 PM
21h00 : Japan 0 - 1 Poland
21h00 : Senegal 1 - 3 Colombia

1h00 29/06 : England 0 - 1 Belgium
1h00 29/06 : Panama 0 - 0 Tunisia
Thanks a Trung nhé, dự đoán mấy hôm mới trúng được. Em gửi bộ cờ về cho ba em.
Thông tin:
Người nhận: Phạm thị Kiều Kha
Sdt: 0169.711.9771
Địa chỉ: Xóm bún, đội 4, thôn định thành, xã hoà định đông, huyện phú hoà, tỉnh phú yên.
Cảm ơn a Trung nhiều, chúc a nhiều sức khoẻ