PDA

View Full Version : TLKD ( Tứ Kết ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!trung_cadan
05-07-2018, 03:42 PM
TLKD ( Tứ Kết ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/29066512_1206966922777950_3625409167595929600_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9f5b4d84360181fc890f55e22f9a89f7&oe=5BAE9B41

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36187832_1726302220758263_2995448438637723648_n.png?_nc_cat=0&oh=f2e9e211612444973f9279b21c92e033&oe=5BA9FEBA
Mời các bạn dự đoán để nhận những phần quà thú vị của Thăng Long Kỳ Đạo !!!

Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay ? - ? France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil ? - ? Belgium

21h00 : Sweden ? - ? England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia ? - ? Croatia

Thể thức :

- Các bạn được dự đoán cả 4 trận đấu
- Dự đoán đúng tỷ số 2 trận đấu bất kỳ ( Được tặng 1 khóa học online chuyên sâu khai cuộc trị giá 300k ( chuyên đề tự chọn ) - của http://hocco.vn/ )
- Dự đoán đúng tỷ số 3 trận đấu bất kỳ : 2 khóa học online trị giá 600k
- Dự đoán đúng 4 trận : 1 khóa học online 300k + 1 đồng hồ trị giá 600k

Điều kiện :

- Trên face : Like và chia sẻ bài viết , kèm dự đoán . ( comment không chỉnh sửa - không chấp nhận share sau trận đấu )
- Trên diễn đàn : Dùng nick để viết bài dự đoán . ( comment không chỉnh sửa )
- Thời gian : trước 21h00 ngày 06/07/2018 .

Hiếu nguyễn
05-07-2018, 03:54 PM
Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay 2 - 1 France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil 2 - 0 Belgium

21h00 : Sweden 1 - 2 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 1 - 1 Croatia

anhnguyen93
05-07-2018, 04:28 PM
Uruguay 2 - 1 France
Brazil 2 - 0 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 1 - 1 Croatia

thixcotuong
05-07-2018, 04:36 PM
Uruguay 1 - 1 France
Brazil 2 - 1 Belgium
Sweden 0 - 1 England
Russia 0 - 1 Croatia

nano28
05-07-2018, 05:01 PM
Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay 2 - 1 France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil 1 - 3 Belgium

21h00 : Sweden 0 - 2 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 1 - 3 Croatia

tranvietxo
05-07-2018, 05:05 PM
Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay 1 - 1 France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil 1 - 1 Belgium

21h00 : Sweden 1 - 1 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 1 - 1 Croatia

phungbao02
05-07-2018, 07:24 PM
Uruguay 1 2 France
Brazil 1 1 Belgium
Sweden 0 1 England
Russia 0 1 Croatia

VM9999
05-07-2018, 07:36 PM
Phap 2-1 Urugoay

Brazil 1 - 2 Belgium

lordbendtner
05-07-2018, 07:50 PM
Ngày 06/07 :
21h00 : Uruguay 1 - 3 France
Ngày 07/07
01h00 : Brazil 2 - 1 Belgium
21h00 : Sweden 1 - 1 England
Ngày 08/07 :
01h00 : Russia 0 - 1 Croatia

airwalkboy
06-07-2018, 08:54 AM
Tôi xin dự đoán như sau:
Uruguay 1 - 2 France
Brazil 1 - 2 Belgium
Sweden 2 - 1 England
Russia 2 - 1 Croatia

onglao1983
06-07-2018, 09:24 AM
Uruguay 1 - 3 France
Brazil 2- 1Belgium
Sweden 1 - 2England
Russia 1- 1 Croatia

dungtamnghinicksau
06-07-2018, 09:58 AM
Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay 1-0 France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil 1-2 Belgium

21h00 : Sweden 0-2 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 0-1 Croatia

aNu
06-07-2018, 10:00 AM
Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay 0 - 0 France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil 2 - 1 Belgium

21h00 : Sweden 0 - 1 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 1 - 2 Croatia

phathcm
06-07-2018, 11:11 AM
Uruguay 1 - 0 France
Brazil 1 - 0 Belgium
Sweden 0 - 1 England
Russia 0 - 1 Croatia

hung_vnpt
06-07-2018, 11:12 AM
Uruguay 1 - 0 France
Brazil 1 - 1 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 2 Croatia

chess.win
06-07-2018, 11:13 AM
Uruguay 1 - 1 France
Brazil 1 - 0 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 1 Croatia

kietmai
06-07-2018, 11:14 AM
Uruguay 1 - 1 France
Brazil 0 - 1 Belgium
Sweden 0 - 1 England
Russia 0 - 2 Croatia

nhien1508
06-07-2018, 11:16 AM
Uruguay 0 - 1 France
Brazil 1 - 0 Belgium
Sweden 0 - 1 England
Russia 1 - 2 Croatia

lekungfu
06-07-2018, 11:17 AM
Uruguay 0 - 1 France
Brazil 0 - 1 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 0 Croatia

absmin
06-07-2018, 11:18 AM
Uruguay 2 - 0 France
Brazil 2 - 1 Belgium
Sweden 0 - 1 England
Russia 0 - 1 Croatia

tanloi
06-07-2018, 11:20 AM
Ngày 06/07 :
21h00 : Uruguay 2 - 0 France
Ngày 07/07
01h00 : Brazil 1 - 0 Belgium
21h00 : Sweden 1 - 1 England
Ngày 08/07 :
01h00 : Russia 1 - 2 Croatia

toiyeucotuong01
06-07-2018, 11:22 AM
Ngày 06/07 :
21h00 : Uruguay 0 - 2 France
Ngày 07/07
01h00 : Brazil 1 - 0 Belgium
21h00 : Sweden 0 - 1 England
Ngày 08/07 :
01h00 : Russia 1 - 2 Croatia

caphedang93
06-07-2018, 11:23 AM
Ngày 06/07 :
21h00 : Uruguay 0 - 2 France
Ngày 07/07
01h00 : Brazil 1 - 2 Belgium
21h00 : Sweden 1 - 0 England
Ngày 08/07 :
01h00 : Russia 0 - 2 Croatia

hoichoico
06-07-2018, 11:24 AM
Xin dự đoán
Ngày 06/07 :
21h00 : Uruguay 2 - 1 France
Ngày 07/07
01h00 : Brazil 1 - 0 Belgium
21h00 : Sweden 0 - 1 England
Ngày 08/07 :
01h00 : Russia 1 - 2 Croatia

htrang123
06-07-2018, 12:23 PM
Tôi xin dự đoán như sau:
Uruguay 1 - 3 France
Brazil 1 - 2 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 0 - 1 Croatia

dongminh
06-07-2018, 01:42 PM
Uruguay 1 - 0 France
Brazil 0 - 1 Belgium
Sweden 1 - 0 England
Russia 1 - 1 Croatia

cotuongwin
06-07-2018, 01:43 PM
Uruguay 1 - 0 France
Brazil 2 - 1 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 0 - 1 Croatia

genk
06-07-2018, 01:44 PM
Uruguay 1 - 1 France
Brazil 1 - 1 Belgium
Sweden 2 - 1 England
Russia 1 - 2 Croatia

giabao.123
06-07-2018, 01:45 PM
Uruguay 1 - 1 France
Brazil 2 - 1 Belgium
Sweden 2 - 2 England
Russia 2 - 1 Croatia

chuong85
06-07-2018, 01:45 PM
Uruguay 0 - 1 France
Brazil 2 - 1 Belgium
Sweden 1 - 0 England
Russia 0 - 1 Croatia

victory10
06-07-2018, 01:47 PM
Uruguay 0 - 1 France
Brazil 1 - 1 Belgium
Sweden 2 - 1 England
Russia 1 - 1 Croatia

lytieulong
06-07-2018, 01:48 PM
Uruguay 2 - 0 France
Brazil 1 - 1 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 1 Croatia

hoangminh90
06-07-2018, 01:49 PM
Uruguay 2 - 0 France
Brazil 0 - 1 Belgium
Sweden 1 - 0 England
Russia 1 - 0 Croatia

coupvietnam1
06-07-2018, 01:50 PM
Uruguay 0 - 2 France
Brazil 1 - 1 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 0 Croatia

tuanminh90
06-07-2018, 01:50 PM
Uruguay 0 - 2 France
Brazil 2 - 1 Belgium
Sweden 2 - 1 England
Russia 2 - 1 Croatia

nguyenmanh
06-07-2018, 01:51 PM
Uruguay 2 - 1 France
Brazil 0 - 1 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 0 Croatia

nghieplecong21091
06-07-2018, 02:02 PM
Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay 0 - 2 France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil 1- 3 Belgium

21h00 : Sweden 1 - 2 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 0 - 1 Croatia

phuyen
06-07-2018, 04:34 PM
Uruguay 1 - 0 France
Brazil 1 - 2 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 0 - 2 Croatia

cuong.cotuong
06-07-2018, 04:36 PM
Uruguay 1 - 0 France
Brazil 2 - 2 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 1 Croatia

thuanphat
06-07-2018, 04:38 PM
Uruguay 1 - 1 France
Brazil 1 - 2 Belgium
Sweden 2 - 2 England
Russia 0 - 1 Croatia

vuongthiennhat1
06-07-2018, 04:39 PM
Uruguay 0 - 1 France
Brazil 2 - 1 Belgium
Sweden 0 - 1 England
Russia 1 - 2 Croatia

kylan92
06-07-2018, 04:40 PM
Uruguay 0 - 1 France
Brazil 1 - 2 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 1 - 2 Croatia

dammecotuong123
06-07-2018, 04:40 PM
Uruguay 2 - 0 France
Brazil 2 - 2 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 1 - 3 Croatia

hovinhhoa.sg
06-07-2018, 04:41 PM
Uruguay 2 - 0 France
Brazil 1 - 2 Belgium
Sweden 0 - 2 England
Russia 0 - 2 Croatia

tranvankiet
06-07-2018, 04:43 PM
Uruguay 0 - 2 France
Brazil 0 - 1 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 0 - 1 Croatia

khangthinh91
06-07-2018, 04:43 PM
Uruguay 0 - 2 France
Brazil 2 - 2 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 1 Croatia

haisam
06-07-2018, 04:44 PM
Uruguay 2 - 1 France
Brazil 1 - 1 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 2 Croatia

duchung
06-07-2018, 04:45 PM
Uruguay 1-3France
Brazil 2-2Belgium
Dweden1-2England
Russia 1-1Croatia

hoangphi
06-07-2018, 04:47 PM
Uruguay 1 - 2 France
Brazil 1 - 0 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 0 - 2 Croatia

ducman
06-07-2018, 04:48 PM
Uruguay 1 - 2 France
Brazil 1 - 1 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 1 - 2 Croatia

caocuong
06-07-2018, 04:49 PM
Uruguay 1 - 2 France
Brazil 0 - 1 Belgium
Sweden 0 - 1 England
Russia 1 - 1 Croatia

7seven
06-07-2018, 04:50 PM
Uruguay 1 - 2 France
Brazil 2 - 1 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 1 - 2 Croatia

bangchucaibang
06-07-2018, 04:51 PM
Uruguay 1 - 2 France
Brazil 1 - 2 Belgium
Sweden 2 - 1 England
Russia 2 - 1 Croatia

casino
06-07-2018, 04:52 PM
Uruguay 1 - 2 France
Brazil 2 - 2 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 0 - 1 Croatia

damnguyen
06-07-2018, 04:53 PM
Uruguay 1 - 3 France
Brazil 2 - 0 Belgium
Sweden 0 - 1 England
Russia 0 - 2 Croatia

minhtam.py
06-07-2018, 04:55 PM
Uruguay 3 - 1 France
Brazil 2 - 1 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 1 - 2 Croatia

ngogialam
06-07-2018, 04:56 PM
Uruguay 1 - 3 France
Brazil 0 - 1 Belgium
Sweden 1 - 0 England
Russia 1 - 1 Croatia

tranchilinh
06-07-2018, 05:00 PM
Uruguay 3 - 1 France
Brazil 3 - 1 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 0 - 1 Croatia

kiem_go
06-07-2018, 05:03 PM
Uruguay 0 - 2 France
Brazil 0 - 2 Belgium
Sweden 0 - 2 England
Russia 0 - 2 Croatia

phathong
06-07-2018, 05:03 PM
Uruguay 2 - 2 France
Brazil 1 - 0 Belgium
Sweden 1 - 1 England
Russia 1 - 2 Croatia

vidammecotuong
06-07-2018, 05:06 PM
Uruguay 2 - 2 France
Brazil 1 - 1 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 0 - 1 Croatia

vietphi
06-07-2018, 06:10 PM
Uruguay 0- 2 France
Brazil 1 - 1 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 0 - 2 Croatia

ngovietkhoa
06-07-2018, 06:14 PM
Uruguay 1- 2 France
Brazil 3 - 1 Belgium
Sweden 1 - 0 England
Russia 0 - 1 Croatia

gason45
06-07-2018, 08:21 PM
uruguay 2-2 france
brazil 2-3 belgium
swenden 0-2 england
russia 1-0 croatia

gadibo25
06-07-2018, 08:48 PM
uruguay 1-1 france
brazil 2-1 belgium
sweden 0-0 england
russia 0-1 croatia

nguyenh3018
06-07-2018, 08:51 PM
Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay 1 - 3 France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil 2 - 1 Belgium

21h00 : Sweden 1 - 2 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 1 - 3 Croatia

leutrong
06-07-2018, 09:16 PM
Dự đoán như sau:Uruguay 1- 2 France
Brazil 3 - 2 Belgium
Sweden 1 - 2 England
Russia 1 - 3 Croatia[/QUOTE]

tuanlinh2001
06-07-2018, 09:29 PM
Uruguay 1-2France
Brazil 0-2Belgium
Dweden1-2England
Russia 1-0Croatia

themoon001
06-07-2018, 09:41 PM
Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay 0 2 France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil 1 0 Belgium

21h00 : Sweden 0 1 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 0 1 Croatia

vanbao02
06-07-2018, 09:49 PM
Uruguay 0 1 FranceBrazil 1 1 Belgium

Sweden 1 1 EnglandRussia 1 1 Croatia

tuanlinh2001
06-07-2018, 10:01 PM
Uruguay 3-2France
Brazil 1-2Belgium
Dweden1-2England
Russia 1-3Croatia

hoangfuongduy
07-07-2018, 08:42 PM
21h00 : Sweden 0 - 1 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 0 - 1 Croatia

caphedang93
08-07-2018, 02:02 PM
Ngày 06/07 :
21h00 : Uruguay 0 - 2 France
Ngày 07/07
01h00 : Brazil 1 - 2 Belgium
21h00 : Sweden 1 - 0 England
Ngày 08/07 :
01h00 : Russia 0 - 2 Croatia
Hên quá, dự đoán đúng nữa rồi

kiem_go
08-07-2018, 09:29 PM
Ơ cũng được quà này

hovinhhoa.sg
08-07-2018, 09:46 PM
Uruguay 2 - 0 France
Brazil 1 - 2 Belgium
Sweden 0 - 2 England
Russia 0 - 2 Croatia

Lần 2 trúng giải, nhận quà như thế nào vậy ad

dungtamnghinicksau
10-07-2018, 01:00 AM
Ngày 06/07 :

21h00 : Uruguay 1-0 France

Ngày 07/07

01h00 : Brazil 1-2 Belgium

21h00 : Sweden 0-2 England

Ngày 08/07 :

01h00 : Russia 0-1 Croatia

Mình có quà hehe

trung_cadan
10-07-2018, 03:18 AM
Thứ 4 ad kiểm tra rồi gửi tất cả các loại quà cho anh em nhé , cảm ơn nhiều ...

trung_cadan
11-07-2018, 05:51 PM
Quà cho Lê Ngọc Hùng , thánh dự đoán , mình ô ý 3 bộ nhờ ng lấy hộ :((

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36913883_1751139431607875_1566946211523461120_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a13227306ef9925a19241b920bb84d91&oe=5BE04105

chess.win
11-07-2018, 07:20 PM
Quà cho Lê Ngọc Hùng , thánh dự đoán , mình ô ý 3 bộ nhờ ng lấy hộ :((

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36913883_1751139431607875_1566946211523461120_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a13227306ef9925a19241b920bb84d91&oe=5BE04105

Ngon vậy. A trung sớm gửi qua cho em nhé:leuleu7