PDA

View Full Version : Tổng hợp kết quả chi tiết và bảng xếp hạng sau các vòng đấu - GIải vô địch đồng đội miền Bắc 2018 !trung_cadan
18-07-2018, 06:04 PM
Kết quả chi tiết vòng 1

Bảng A:


Trận 1 : CLB Việt Sơn miễn đấu


Trận 2: CLB Văn Phú 1 - 1 CLB Đông Anh (HSP: 4-4)


Bàn 1: Nguyễn Danh Quỳnh (Văn Phú) 2 - 0 Nguyễn Văn Vịnh (Đông Anh)

Bàn 2: Lưu Mạnh Hà (Đông Anh) 2 - 0 Nguyễn Quốc Đông (Văn Phú)

Bàn 3: Trần Văn Trường (Văn Phú) 2 - 0 Tô Anh Tuấn (Đông Anh)

Bàn 4: Nguyễn Đức Khang (Đông Anh) 2 - 0 Tạ Công Bình (Văn Phú)


Trận 3: CLB Thiên Trường 0 - 2 CLB Quang Trung (HSP: 2-6)


Bàn 1: Nguyễn Anh Linh (Thiên Trường) 0 - 2 Võ Minh Nhất (Quang Trung)

Bàn 2: Vũ Hữu Cường (Quang Trung) 1 - 1 Phạm Quốc Hương (Thiên Trường)

Bàn 3: Nguyễn Việt Nam (Thiên Trường) 0 - 2 Chu Tuấn Hải (Quang Trung)

Bàn 4: Vũ Văn Tuyến (Quang Trung) 1 - 1 Phạm Văn Tài (Thiên Trường)


Trận 4: CLB Kỳ Hữu 1 - 1 CLB Tây Sơn (HSP: 4-4)


Bàn 1: Vũ Tuấn Nghĩa (Kỳ Hữu) 1 - 1 Phạm Tuấn Linh (Tây Sơn)

Bàn 2: Nguyễn Ngọc Tùng (Tây Sơn) 0 - 2 Trần Quyết Thắng (Kỳ Hữu)

Bàn 3: Trần Văn Ninh (Kỳ Hữu) 0 - 2 Nguyễn Anh Quân (Tây Sơn)

Bàn 4: Đào Cao Khoa (Tây Sơn) 1 - 1 Trần Trung Kiên (Kỳ Hữu)


Bảng B:


Trận 1: CLB Sunshine miễn đấu


Trận 2: CLB Kỳ Duyên 0 - 2 CLB Kinh Bắc (HSP: 0-8)


Bàn 1: Nguyễn Minh Hưng (Kỳ Duyên) 0 - 2 Phùng Quang Điệp (Kinh Bắc)

Bàn 2: Dương Đình Chung (Kinh Bắc) 2 - 0 Nguyễn Công Hưng (Kỳ Duyên)

Bàn 3: Hoàng Văn Giang (Kỳ Duyên) 0 - 2 Đỗ Như Khánh (Kinh Bắc)

Bàn 4: Trần Quang Chiến (Kinh Bắc) 2 - 0 Nguyễn Tất Thắng (Kỳ Duyên)


Trận 3: CLB Anh Em 2 - 0 CLB Phương Liệt (HSP: 7-1)


Bàn 1: Đại Ngọc Lâm (Anh Em) 2 - 0 Nguyễn Thanh Tùng (Phương Liệt)

Bàn 2: Quản Thanh Tùng (Phương Liệt) 0 - 2 Lê Quốc Thắng (Anh Em)

Bàn 3: Phạm Quang Minh (Anh Em) 1 - 1 Nguyễn Thành Công (Phương Liệt)

Bàn 4: Nguyễn Văn Bo (Phương Liệt) 0 - 2 Vũ Hồng Sơn (Anh Em)


Trận 4: CLB Kỳ Anh 0 - 2 CLB Kỳ Chiến (HSP: 2-6)


Bàn 1: Ngô Văn Khánh (Kỳ Anh) 0 - 2 Nguyễn Văn Tuấn (Kỳ Chiến)

Bàn 2: Lê Thanh Hải (Kỳ Chiến) 2 - 0 Phí Mạnh Cường (Kỳ Anh)

Bàn 3: Trần Mạnh Linh (Kỳ Anh) 2 - 0 Vũ Tuấn Chiến (Kỳ Chiến)

Bàn 4: Bùi Sơn Tùng (Kỳ Chiến) 2 - 0 Nguyễn Quang Nhật (Kỳ Anh)

dinhhoang_208
18-07-2018, 06:18 PM
Xếp hạng sau vòng 1

Bảng ASTT

Tên Đội

Số Trận

Điểm

Hệ số phụ

Hậu Thắng

Thắng

Hòa

Thua1

Quang Trung

1

2

6

1

1

0

02

Văn Phú

1

1

4

0

0

1

03

Đông Anh

1

1

4

0

0

1

04

Kỳ Hữu

1

1

4

0

0

1

05

Tây Sơn

1

1

4

0

0

1

06

Thiên Trường

1

0

2

0

0

0

17

Việt Sơn

0

0

0

0

0

0

0
Bảng BSTT

Tên Đội

Số Trận

Điểm

Hệ số phụ

Hậu Thắng

Thắng

Hòa

Thua1

Kinh Bắc

1

2

8

1

1

0

02

Anh Em

1

2

7

0

1

0

03

Kỳ Chiến

1

2

6

1

1

0

04

Kỳ Anh

1

0

2

0

0

0

15

Phương Liệt

1

0

1

0

0

0

16

Kỳ Duyên

1

0

0

0

0

0

17

Sunshine

0

0

0

0

0

0

0

dinhhoang_208
18-07-2018, 06:30 PM
Kết quả chi tiết vòng 2

Bảng A

Quang Trung 1-1 Kỳ Hữu ( HSP 4-4 ) :

- Trận 1 : Vũ Hữu Cường ( QTR ) 1-1 Trần Trung Kiên ( KHU )
- Trận 2 : Lê Linh Ngọc ( KHU ) 0-2 Võ Minh Nhất ( QTR )
- Trận 3 : Lê Mạnh Hiệp ( QTR ) 0-2 Trần Quyết Thắng ( KHU )
- Trận 4 : Trần Văn Ninh ( KHU ) 1-1 Chu Tuấn Hải ( QTR )

CLB Việt Sơn 0-2 CLB Văn Phú ( HSP 2-6 )

- Trận 1 : Nguyễn Tiến Dũng (CLB Việt Sơn) 2 - 0 Vũ Đức Chiến (CLB Văn Phú)
- Trận 2 : Đồng Minh Ngọc (CLB Văn Phú) 2 - 0 Nguyễn Thúc Hiền Giang (CLB Việt Sơn)
- Trận 3 : Nguyễn Tiến Cường (CLB Việt Sơn) 0 - 2 Nguyễn Danh Quỳnh (CLB Văn Phú)
- Trận 4 : Trần Khắc Phong (CLB Văn Phú) 2 - 0 Lưu Khánh Thịnh (CLB Việt Sơn)

CLB Đông Anh 0-2 CLB Thiên Trường ( HSP 1-7 ) :

- Bàn 1 : Nguyễn Văn Tuấn ( TTR ) 2 - 0 Hoàng Hà Phan ( DAN )
- Bàn 2 : Nguyễn Văn Hoan ( DAN ) 0 - 2 Nguyễn Việt Nam ( TTR )
- Bàn 3 : Phạm Văn Tài ( TTR ) 1 - 1 Lưu Mạnh Hà ( DAN )
- Bàn 4 : Nguyễn Văn Vịnh ( DAN ) 0 - 2 Phạm Quốc Hương ( TTR )

Tây Sơn miễn đấu

Bảng B

Kinh Bắc 2-0 Anh EM : ( HSP 5-3 )

Bàn 1 : Trần Quang Chiến ( KBA ) 1-1 Lê Quốc Thắng ( AEM )
Bàn 2 : Đặng Hữu Trang ( AEM ) 0-2 Dương Đình Chung ( KBA )
Bàn 3 : Hà Văn Tiến ( KBA ) 2-0 Phan Anh Tuấn ( AEM )
Bàn 4 : Đại Ngọc Lâm ( AEM ) 2-0 Phùng Quang Điệp ( KBA )

Phương Liệt 2-0 Kỳ Anh : ( HSP 5-3 )

Bàn 1 : Quản Thanh Tùng ( PLI ) 2-0 Nguyễn Đại Thành ( KAN )
Bàn 2 : Phạm Đức Quân ( KAN ) 1-1 Nguyễn Văn Bo ( PLI )
Bàn 3 : Nguyễn Thành Công ( PLI ) 2-0 Phạm Xuân Quang ( KAN )
Bàn 4 : Trần Mạnh Linh ( KAN ) 2-0 Nguyễn Thanh Tùng ( PLI )

Sunshine 2-0 Kỳ Duyên : HSP 5-3 )

Bàn 1 : Lại Tuấn Anh ( SSH ) 1-1 Nguyễn Tất Thắng ( KDU )
Bàn 2 : Nguyễn Minh Hưng ( KDU ) 2-0 Nguyễn Thăng Long ( SSH )
Bàn 3 : Vũ Khánh Hoàng ( SSH ) 2-0 Triệu Tiến Hoàng ( KDU )
Bàn 4 : Đỗ Sỹ Đăng ( KDU ) 0-2 Nguyễn Khánh Ngọc ( SSH )

Kỳ Chiến miễn đấu

dinhhoang_208
18-07-2018, 06:32 PM
Xếp hạng sau vòng 2

Bảng ASTT

Tên Đội

Số Trận

Điểm

Hệ số phụ

Hậu Thắng

Thắng

Hòa

Thua1

Quang Trung

2

3

10

1

1

1

0

Văn Phú

2

3

10

1

1

1

03

Thiên Trường

2

2

9

1

1

0

14

Kỳ Hữu

2

2

8

0

0

2

05

Đông Anh

2

1

5

0

0

1

16

Tây Sơn

1

1

4

0

0

1

07

Việt Sơn

1

0

2

0

0

0

1

Bảng BSTT

Tên Đội

Số Trận

Điểm

Hệ số phụ

Hậu Thắng

Thắng

Hòa

Thua1

Kinh Bắc

2

4

13

1

2

0

02

Anh Em

2

2

10

0

1

0

13

Phương Liệt

2

2

6

1

1

0

14

Kỳ Chiến

1

2

6

0

1

0

05

Sunshine

1

2

5

0

1

0

06

Kỳ Anh

2

0

5

0

0

0

27

Kỳ Duyên

2

0

3

0

0

0

2

dinhhoang_208
18-07-2018, 06:43 PM
Kết quả chi tiết vòng 3

Bảng A

Quang Trung 0-2 Tây Sơn ( HSP 3-5 )

- Bàn 1 : Nguyễn Anh Quân ( TSO ) 2-0 Chu Tuấn Hải ( QTR )
- Bàn 2 : Nguyễn Huy Tùng ( QTR ) 1-1 Nguyễn Thành Thái ( TSO )
- Bàn 3 : Đào Cao Khoa ( TSO ) 1-1 Võ Minh Nhất ( QTR )
- Bàn 4 : Vũ Hữu Cường ( QTR ) 1-1 Nguyễn Anh Tú ( TSO )

Kỳ Hữu 2-0 Đông Anh ( HSP 6-2 ) :

- Bàn 1 : Đinh Quang Hưng ( KHU ) 2-0 Nguyễn Tiến Dũng ( DAN )
- Bàn 2 : Nguyễn Tuấn Khi ( DAN ) 0-2 Nguyễn Hoàng Kiên ( KHU )
- Bàn 3 : Lê Linh Ngọc ( KHU ) 0-2 Lưu Mạnh Hà ( DAN )
- Bàn 4 : Đàm Văn Long ( DAN ) 0-2 Trịnh Đăng Khoa ( KHU )

Thiên Trường 2-0 Việt Sơn ( HSP 6-2 ) :

- Bàn 1 : Nguyễn Văn Tuấn ( TTR ) 2-0 Nguyễn Ngọc Quân ( VSO )
- Bàn 2 : Nguyễn Thế Trí ( VSO ) 0-2 Nguyễn Việt Nam ( QBI )
- Bàn 3 : Phạm Văn Tài ( TTR ) 0-2 Lưu Khánh Thịnh ( VSO )
- Bàn 4 : Nguyễn Tiến Dũng ( VSO ) 0-2 Phạm Quốc Hương ( TTR )

Văn Phú miễn đấu

Bảng B

Anh EM 2 - 0 Sunshine (HSP: 6- 2)

Trận 1 : Đặng Hữu Trang ( AEM ) 2 - 0 Lại Tuấn Anh ( Sun )
Trận 2 : Lê Hải Ninh ( SUn ) 0 - 2 Lê Quốc Thắng ( AEM )
Trận 3 : Đại Ngọc Lâm ( AEM ) 0 - 2 Vũ Khánh Hoàng ( SUn )
Trận 4 : Nguyễn Hồng Thanh ( Sun ) 0 - 2 Vũ Hồng Sơn ( AEM )


Kỳ Anh 0 - 2 Kinh Bắc (HSP: 2 - 6)

Trận 1 : Nguyễn Đại Thành ( KAN ) 0 - 2 Hà Văn Tiến ( KBA )
Trận 2 : Trần Quang Chiến ( KBA ) 2 - 0 Phạm Đức Quân ( KBA )
Trận 3 : Trần Mạnh Linh ( KAN ) 0 - 2 Dương Đình Chung ( KBA )
Trận 4 : Phùng Quang Điệp ( KBA ) 0 - 2 Nguyễn Quang Nhật ( KAN )

Kỳ Chiến 2 - 0 Phương Liệt (HSP: 5 - 3)

Trận 1 : Dương Đức Thịnh ( KCH ) 2 - 0 Trần Duy Khánh ( PLI )
Trận 2 : Nguyễn Thành Công ( PLI ) 1 - 1 Trương Văn Thi ( KCH )
Trận 3 : Nguyễn Đình Mạnh ( KCH ) 0 - 2 Nguyễn Văn Bo ( PLI )
Trận 4 : Quản Thanh Tùng ( PLI ) 0 - 2 Nguyễn Văn Tuấn ( KCH )

Kỳ Duyên miễn đấu

dinhhoang_208
18-07-2018, 06:51 PM
Xếp hạng sau vòng 3

Bảng ASTT

Tên Đội

Số Trận

Điểm

Hệ số phụ

Hậu Thắng

Thắng

Hòa

Thua1

Thiên Trường

3

4

15

1

2

0

12

Kỳ Hữu

3

4

14

1

1

2

03

Quang Trung

3

3

13

1

1

1

14

Văn Phú

2

3

10

0

1

1

05

Tây Sơn

2

3

9

1

1

1

06

Đông Anh

3

1

7

0

0

1

27

Việt Sơn

2

0

4

0

0

0

2

Bảng BSTT

Tên Đội

Số Trận

Điểm

Hệ số phụ

Hậu Thắng

Thắng

Hòa

Thua1

Kinh Bắc

3

6

19

2

3

0

02

Anh Em

3

4

16

0

2

0

13

Kỳ Chiến

2

4

11

1

2

0

04

Phương Liệt

3

2

9

0

1

0

25

Sunshine

2

2

7

0

1

0

16

Kỳ Anh

3

0

7

0

0

0

37

Kỳ Duyên

2

0

3

0

0

0

2

dinhhoang_208
20-07-2018, 11:31 PM
Kết quả chi tiết vòng 4 bảng A:

- Văn Phú 0 - 2 Thiên Trường (HSP: 2 - 6)

Bàn 1: Hồ Anh Tuấn (Văn Phú) 0 - 2 Nguyễn Văn Tuấn (Thiên Trường)
Bàn 2: Phạm Khắc Tuấn (Thiên Trường) 0 - 2 Nguyễn Danh Quỳnh (Văn Phú)
Bàn 3: Trần Văn Trường (Văn Phú) 0 - 2 Phạm Quốc Hương (Thiên Trường)
Bàn 4:Nguyễn Anh Linh (Thiên Trường) 2 - 0 Trần Khắc Phong (Văn Phú)

- Đông Anh 0 - 2 Tây Sơn (HSP: 1 - 7):

Bàn 1 : Nguyễn Văn Vịnh ( DAN ) 1-1 Nguyễn Anh Tú ( TSO ) :
Bàn 2 : Đào Cao Khoa ( TSO ) 2-0 Nguyễn Văn Hoan ( DNA ) :
Bàn 3 : Nguyễn Tiến Dũng ( DAN ) 0-2 Nguyễn Thành Thái ( TSO ) :
Bàn 4: Nguyễn Anh Quân ( TSO ) 2 - 0 Hoàng Hà Phan ( DAN )

- Việt Sơn 0 - 2 Kỳ Hữu (HSP: 3 - 5)

Bàn 1 Lưu Khánh Thịnh (VSO) 0 - 2 Đinh Quang Hưng (KHY)
Bàn 2: Nguyễn Hoàng Kiên (KYH) 2 - 0 Nguyễn Thế Trí (VSO)
Bàn 3: Nguyễn Tiến Dũng (VSO) 2 - 0 Trịnh Đăng Khoa (KHY)
Bàn 4: Lê Linh Ngọc (KHY) 1 - 1 Nguyễn Thúc Hiền Giang (VSO)

Kết quả chi tiết vòng 4 bảng B:

- Kinh Bắc 0 - 2 Kỳ Chiến (HSP: 3 - 5):

Bàn 1: Hà Văn Tiến (KBA) 0 - 2 Nghiêm Xuân Tuấn (KCH)
Bàn 2: Nguyễn Văn Tuấn (KCH) 1 - 1 Phùng Quang Điệp (KBA)
Bàn 3: Trần Quang Chiến (KBA) 2 - 0 Nguyễn Văn Duân (KCH)
Bàn 4: Bùi Sơn Tùng (KCH) 2 - 0 Đỗ Như Khánh (KBA)

- Sunshine 2 - 0 Kỳ Anh (HSP: 7 - 1):

Bàn 1: Lại Tuấn Anh (SSH) 2 - 0 Phí Mạnh Cường (KYA)
Bàn 2: Phạm Đức Quân (KYA) 1 - 1 Lê Hải Ninh (SSH)
Bàn 3: Vũ Khánh Hoàng (SSH) 2 - 0 Ngô Văn Khánh (KYA)
Bàn 4: Trần Mạnh Linh (KYA) 0 - 2 Nguyễn Khánh Ngọc (SSH)

- Kỳ Duyên 2 - 0 Anh Em (HSP: 6 - 2):

Bàn 1: Lê Văn Chiến (KDU) 0 - 2 Đặng Hữu Trang (AEM)
Bàn 2: Đại Ngọc Lâm (AEM) 0 - 2 Hoàng Văn Giang (KDU)
Bàn 3: Nguyễn Tất Thắng (KDU) 2 - 0 Vũ Hồng Sơn (AEM)
Bàn 4: Phạm Cao Nghiên (AEM) 0 - 2 Nguyễn Minh Hưng (KDU)

trung_cadan
21-07-2018, 01:17 AM
Xếp hạng sau vòng 4 bảng ASTT
Tên Đội
Số Trận
Điểm
Hệ số phụ
Hậu Thắng
Thắng
Hòa
Thua


1
Thiên Trường
4
6
21 - 11

3
0
1


2
Kỳ Hữu
4
6
19 – 13

3
2
0


3
Tây Sơn
3
5
16-8

2
1
0


4
Quang Trung
3
3
13-11

1
1
1


5
Văn Phú
3
3
12-12

1
1
1


6
Đông Anh
4
1
8 – 24

0
1
3


7
Việt Sơn
3
0
7 – 17

0
0
3
Xếp hạng sau vòng 4 bảng BSTT
Tên Đội
Số Trận
Điểm
Hệ số phụ
Hậu Thắng
Thắng
Hòa
Thua


1
Kinh Bắc
4
6
22 – 10

3
0
1


2
Kỳ Chiến
3
6
16-8

3
0
0


3
Anh Em
4
4
18-14

2
0
2


4
Sunshine
3
4
14-8

2
0
1


5
Phương Liệt
3
2
9-15

1
0
2


6
Kỳ Duyên
3
2
9-15

1
0
2


7
Kỳ Anh
4
0
8-24

0
0
4

BachHo
21-07-2018, 07:34 AM
Việt Sơn lẫn Kỳ Anh vẫn chưa có điểm :kinhlup

dinhhoang_208
25-07-2018, 12:05 AM
Kết quả chi tiết vòng 5 bảng A:

Quang Trung 2 - 0 Đông Anh (HSP: 6 - 2):

Bàn 1: Vũ Văn Tuyến (CLB Quang Trung) 0 - 2 Nguyễn Văn Vịnh (CLB Đông Anh)
Bàn 2: Nguyễn Tiến Dũng (CLB Đông Anh) 0 - 2 Vũ Hữu Cường (CLB Quang Trung)
Bàn 3: Chu Tuấn Hải (CLB Quang Trung) 2 - 0 Lưu Mạnh Hà (CLB Đông Anh)
Bàn 4: Hoàng Hà Phan (CLB Đông Anh) 0 - 2 Nguyễn Huy Tùng (CLB Quang Trung)

CLB Ky Hữu 2 - 0 CLB Văn Phú (HSP: 6 - 2)

Bàn 1: Phạm Văn Huy (CLB Kỳ Hữu) 0 - 2 Nguyễn Danh Quỳnh (CLB Văn Phú)
Bàn 2: Trần Văn Trường (CLB Văn Phú) 0 - 2 Lê Linh Ngọc (CLB Kỳ Hữu)
Bàn 3: Trịnh Đăng Khoa (CLB Kỳ Hữu) 2 - 0 Dương Văn Hải (CLB Văn Phú)
Bàn 4:Đồng Minh Ngọc (CLB Văn Phú) 0 - 2 Trần Quyết Thắng (CLB Kỳ Hữu)

CLB Tây Sơn 2 - 0 CLB Việt Sơn (HSP: 6 - 2)

Bàn 1: Nguyễn Anh Quân (Tây Sơn ) 2 - 0 Lưu Khánh Thịnh (Việt Sơn)
Bàn 2:Nguyễn Tiến Dũng (Việt Sơn) 0 - 2 Nguyễn Ngọc Tùng (Tây Sơn )
Bàn 3: Đào Cao Khoa (Tây Sơn ) 0 - 2 Nguyễn Thúc Hiền Giang (Việt Sơn)
Bàn 4: Nguyễn Tiến Cường (Việt Sơn) 0 - 2 Phạm Tuấn Linh (Tây Sơn )


Kết quả chi tiết vòng 5 bảng B

- Kỳ Anh 2 - 0 Kỳ Duyên (HSP: 5 - 3):

Bàn 1: Nguyễn Đại Thành (KYA) 2 - 0 Nguyễn Công Hưng (KDU)
Bàn 2: Nguyễn Tất Thắng (KDU) 1 - 1 Nguyễn Quang Nhật (KYA)
Bàn 3: Phạm Đức Quân (KYA) 2 - 0 Hoàng Văn Giang (KDU)
Bàn 4: Nguyễn Minh Hưng (KDU) 2 - 0 Phí Mạnh Cường (KYA)

- Kỳ Chiến 0 - 2 Sunshine (HSP: 2 - 6):

Bàn 1: Nghiêm Xuân Tuân (KCH) 1 - 1 Nguyễn Khánh Ngọc (SSH)
Bàn 2: Lê Hải Ninh (SSH) 1 - 1 Nguyễn Văn Tuấn (KCH)
Bàn 3: Lê Thanh Hải (KCH) 0 - 2 Vũ Khánh Hoàng (SSH)
Bàn 4: Lại Việt Trường (SSH) 2 - 0 Bùi Sơn Tùng (KCH)

- Phương Liệt 0 - 2 Kinh Bắc (HSP: 1 -7):

Bàn 1: Trần Ngọc Anh (PLI) 0 - 2 Đỗ Như Khánh (KBA)
Bàn 2: Dương Đình Chung (KBA) 2 - 0 Nguyễn Văn Bo (PLI)
Bàn 3: Nguyễn Thành Công (PLI) 1 - 1 Phùng Quang Điệp (KBA)
Bàn 4: Trần Quang Chiến (KBA) 2 - 0 Nguyễn Thái Hà (PLI)

dinhhoang_208
25-07-2018, 12:07 AM
Xếp hạng sau vòng 5 bảng ASTT
Tên Đội
Số Trận
Điểm
Hệ số phụ
Thắng
Hòa
Thua


1
Kỳ Hữu
5
8
25 – 15
3
2
0


2
Tây Sơn
4
7
22 – 10
3
1
0


3
Thiên Trường
4
6
21 - 11
3
0
1


4
Quang Trung
4
5
19 – 13
2
1
1


5
Văn Phú
4
3
14 – 18
1
1
2


6
Đông Anh
5
1
10 – 30
0
1
4


7
Việt Sơn
4
0
9 – 23
0
0
4
Xếp hạng sau vòng 5 bảng BSTT
Tên Đội
Số Trận
Điểm
Hệ số phụ
Thắng
Hòa
Thua


1
Kinh Bắc
5
8
29 – 11
4
0
1


2
Sunshine
4
6
20 – 12
3
0
1


3
Kỳ Chiến
4
6
18 – 14
3
0
1


4
Anh Em
4
4
18-14
2
0
2


5
Kỳ Anh
5
2
13 – 27
1
0
4


6
Kỳ Duyên
4
2
12 – 20
1
0
3


7
Phương Liệt
4
2
10 – 22
1
0
3

kyhiepCXQ
25-07-2018, 12:32 PM
Việt Sơn lẫn Kỳ Anh vẫn chưa có điểm :kinhlup

Đã có vào tối hôm qua rồi bác nhé :D

trung_cadan
30-07-2018, 10:27 PM
Kết quả chi tiết vòng 6 bảng B:

- Sunshine 2 - 0 Phương Liệt (HSP: 7 - 1):

Bàn 1: Lại Việt Trường (SSH) 2 - 0 Nguyễn Thanh Tùng (PLI)
Bàn 2: Nguyễn Văn Bo (PLI) 0 - 2 Nguyễn Thăng Long (SSH)
Bàn 3: Vũ Khánh Hoàng (SSH) 2 - 0 Nguyễn Văn Nam (PLI)
Bàn 4: Quản Thanh Tùng (PLI) 1 - 1 Nguyễn Khánh Ngọc (SSH)

- Kỳ Duyên 2 - 0 Kỳ Chiến (HSP: 6 - 2):

Bàn 1: Nguyễn Đình Quang (KDU) 0 - 2 Nguyễn Văn Tuấn (KCH)
Bàn 2: Bùi Sơn Tùng (KCH) 0 - 2 Nguyễn Tất Thắng (KDU)
Bàn 3: Hoàng Văn Giang (KDU) 2 - 0 Trương Văn Thi (KCH)
Bàn 4: Nguyễn Đình Mạnh (KCH) 0 - 2 Nguyễn Minh Hưng (KDU)

- Anh Em 2 - 0 Kỳ Anh (HSP: 5 - 3):

Bàn 1: Đặng Hữu Trang (AEM) 2 - 0 Nguyễn Đại Thành (KYA)
Bàn 2: Phạm Xuân Quang (KYA) 0 - 2 Lê Quốc Thắng (AEM)
Bàn 3: Vũ Hồng Sơn (AEM) 1 - 1 Nguyễn Quang Nhật (KYA)
Bàn 4: Phí Mạnh Cường (KYA) 2 - 0 Triệu Thanh Tuấn (AEM)

Kết quả chi tiết vòng 6 bảng A :

CLB Văn Phú 0-2 CLB Tây Sơn ( HSP 0-8 )

- Trần Khắc Phong (CLB Văn Phú) 0 - 2 Nguyễn Ngọc Tùng (CLB Tây Sơn)
- Đào Cao Khoa (CLB Tây Sơn) 2 - 0 Nguyễn Danh Quỳnh (CLB Văn Phú)
- Vũ Đức Chiến (CLB Văn Phú) 0 - 2 Nguyễn Thành Thái (CLB Tây Sơn)
- Nguyễn Anh Quân (CLB Tây Sơn) 2 - 0 Nguyễn Quốc Đông (CLB Văn Phú)

CLB Việt Sơn 0 - 2 CLB Quang Trung ( HSP 0-8 )

- Nguyễn Tiến Dũng (CLB Việt Sơn) 0 - 2 Vũ Hữu Cường (CLB Quang Trung)
- Chu Tuấn Hải (CLB Quang Trung) 2 - 0 Nguyễn Ngọc Quân (CLB Việt Sơn)
- Nguyễn Thúc Hiền Giang (CLB Việt Sơn) 0 - 2 Nguyễn Huy Tùng (CLB Quang Trung)
- Vũ Văn Tuyến (CLB Quang Trung) 2 - 0 Dương Trí Chương (CLB Việt Sơn)

CLB Thiên Trường 0-2 CLB Kỳ Hữu ( HSP 3-5 )

- Nguyễn Văn Tuấn ( CLB Thiên Trường) 1-1 Vũ Tuấn Nghĩa ( CLB Kỳ Hữu)
- Lê Linh Ngọc ( CLB Kỳ Hữu) 1-1 Phạm Quốc Hương ( CLB Thiên Trường)
- Phạm Văn Tài ( CLB Thiên Trường) 0-2 Trần Hữu Bình ( CLB Kỳ Hữu)
- Trần Quyết Thắng (CLB Kỳ Hữu) 1-1 Nguyễn Anh Linh (CLB Thiên Trường)

trung_cadan
30-07-2018, 10:27 PM
Xếp hạng sau vòng 6 bảng ASTT
Tên Đội
Số Trận
Điểm
Hệ số phụ
Thắng
Hòa
Thua


1
Kỳ Hữu
6
10
30 – 18
4
2
0


2
Tây Sơn
5
9
30 – 10
4
1
0


3
Quang Trung
5
7
29 - 11
3
1
1


4
Thiên Trường
4
6
22 – 18
2
1
2


5
Văn Phú
5
3
14 – 26
1
1
3


6
Đông Anh
5
1
10 – 30
0
1
4


7
Việt Sơn
5
0
9 – 31
0
0
5
Xếp hạng sau vòng 6 bảng BSTT
Tên Đội
Số Trận
Điểm
Hệ số phụ
Thắng
Hòa
Thua


1
Kinh Bắc
5
8
29 – 11
4
0
1


2
Sunshine
5
8
27 – 13
4
0
1


3
Anh Em
5
6
23 – 17
3
0
2


4
Kỳ Chiến
5
6
20-20
3
0
2


5
Kỳ Duyên
5
4
18-22
2
0
3


6
Kỳ Anh
6
2
16-32
1
0
5


7
Phương Liệt
5
2
11 – 29
1
0
4

shinichi2812
30-07-2018, 10:31 PM
Anh Trung xem lại hệ số của Kinh Bắc hình như là 29_11

trung_cadan
30-07-2018, 10:50 PM
Anh Trung xem lại hệ số của Kinh Bắc hình như là 29_11

Anh xác nhận và đã sửa lại cho chính xác ...