PDA

View Full Version : ” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003Chotgia
09-08-2018, 06:13 PM
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
2003年千年银荔杯全国象棋甲级联赛

BẮT ĐẦU: 20/8/2003
KẾT THÚC: 25/12/2003


<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
DANH SÁCH KỲ THỦ


TT
TÊN KỲ THỦ
ĐƠN VỊ


1
胡荣华
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải


2
孙勇征
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải


3
万春林
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải


4
谢靖
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải


5
陈信安
Trần Tín An (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42057.html)
Vân Nam


6
黎德志
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam


7
李群
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam


8
王跃飞
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam


9
薛文强
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam


10
郑新年
Trịnh Tân Niên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42062.html)
Vân Nam


11
聂铁文
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang


12
张晓平
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang


13
赵国荣
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang


14
郑一泓
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang


15
李来群
Lý Lai Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
Hà Bắc


16
刘殿中
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc


17
苗利明
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
Hà Bắc


18
申鹏
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42076.html)
Hà Bắc


19
阎文清
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc


20
张江
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc


21
洪智
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm


22
胡庆阳
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm


23
李轩
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm


24
权德利
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm


25
陶汉明
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm


26
陈富杰
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42068.html)
Quảng Đông


27
黄海林
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông


28
吕钦
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông


29
许银川
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông


30
庄玉庭
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
Quảng Đông


31
才溢
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa


32
陈启明
Trần Khải Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42088.html)
Hỏa Xa


33
宋国强
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa


34
谢岿
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa


35
于幼华
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa


36
陆峥嵘
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô


37
王斌
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô


38
徐超
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô


39
徐天红
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô


40
赵剑
Triệu Kiếm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42101.html)
Giang Tô


41
陈寒峰
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông


42
董旭彬
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông


43
葛维蒲
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông


44
邬正伟
Ô Chính Vĩ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42046.html)
Phổ Đông


45
宇兵
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
Phổ Đông


46
卜凤波
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương


47
金波
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương


48
金松
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương


49
苗永鹏
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương


50
蒋凤山
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42102.html)
Khai Loan


51
景学义
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan


52
李鸿嘉
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan


53
孙庆利
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan


54
谢业枧
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan


55
蒋全胜
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên


56
李艾东
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên


57
汤卓光
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên


58
谢卓淼
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
Tứ Xuyên


59
朱琮思
Chu Tông Tư (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42056.html)
Tứ Xuyên


60
蒋川
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh


61
靳玉砚
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42064.html)
Bắc Kinh


62
尚威
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh


63
杨德琪
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh


64
张强
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh


65
李望祥
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc


66
李雪松
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc


67
柳大华
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc


68
汪洋
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc

</tbody>

Điều lệ các bạn tự tìm hiểu nhé.

Chotgia
09-08-2018, 06:28 PM
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 1
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
0
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
2
5 + 3
0
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
0


2
0
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
1
4 = 4
1
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
0


3
0
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
1
4 = 4
1
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
0


4
0
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
0
1 - 7
2
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
0


5
0
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
0
3 - 5
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
0


6
0
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
2
5 + 3
0
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
0


7
0
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
1
4 = 4
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
0


7
0
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
1
4 = 4
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
0


” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 1
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
0
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10038.html)


2
0
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10037.html)


3
0
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
2 - 0
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10047.html)


4
0
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10059.html)

1
0
Vân Nam
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10036.html)


2
0
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
1 - 1
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10061.html)


3
0
Vân Nam
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10057.html)


4
0
Bắc Kinh
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
1 - 1
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10043.html)

1
0
Hắc Long Giang
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
1 - 1
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10055.html)


2
0
Tứ Xuyên
Chu Tông Tư (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42056.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10040.html)


3
0
Hắc Long Giang
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
1 - 1
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10045.html)


4
0
Tứ Xuyên
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10044.html)

1
0
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
0 - 2
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10042.html)


2
0
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10054.html)


3
0
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
0 - 2
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42102.html)
Khai Loan
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10060.html)


4
0
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
2 - 0
Lý Lai Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
Hà Bắc
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10062.html)

1
0
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
2 - 0
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10053.html)


2
0
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
2 - 0
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10058.html)


3
0
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10052.html)


4
0
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
2 - 0
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10051.html)

1
0
Quảng Đông
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
1 - 1
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10048.html)


2
0
Phổ Đông
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
2 - 0
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42068.html)
Quảng Đông
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10046.html)


3
0
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
2 - 0
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
Phổ Đông
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10056.html)


4
0
Phổ Đông
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
0 - 2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10063.html)

1
0
Hỏa Xa
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
0 - 2
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10049.html)


2
0
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10050.html)


3
0
Hỏa Xa
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
2 - 0
Triệu Kiếm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42101.html)
Giang Tô
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10039.html)


4
0
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
1 - 1
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10041.html)

Chotgia
09-08-2018, 06:39 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 1
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
2
7
3
0
1
1
0
0


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
2
5
2
0
1
1
0
0


2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
2
5
2
0
1
1
0
0


4
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
2
5
1
0
1
1
0
0


5
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
1
4
1
1
1
0
1
0


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
1
4
1
1
1
0
1
0


7
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
1
4
0
1
1
0
1
0


7
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
1
4
0
1
1
0
1
0


7
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
1
4
0
1
1
0
1
0


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
1
4
0
1
1
0
1
0


11
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
0
3
1
0
1
0
0
1


11
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
0
3
1
0
1
0
0
1


13
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
0
3
0
0
1
0
0
1


14
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
0
1
0
0
1
0
0
1

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 1
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
100
2
1
1
1
1
0
0
6


1
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
100
2
1
1
1
1
0
0
3


1
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42102.html)
Khai Loan
100
2
1
1
1
1
0
0
2


1
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
100
2
1
1
1
1
0
0
2


5
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
100
2
1
0
1
1
0
0
10


5
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
100
2
1
0
1
1
0
0
4


5
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
100
2
1
0
1
1
0
0
4


5
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
100
2
1
0
1
1
0
0
4


5
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
100
2
1
0
1
1
0
0
2


5
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
100
2
1
0
1
1
0
0
5


5
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
100
2
1
0
1
1
0
0
5


5
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
100
2
1
0
1
1
0
0
3


13
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
50
1
0
0
1
0
1
0
6


13
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
50
1
0
0
1
0
1
0
1


13
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
50
1
0
0
1
0
1
0
5


13
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
1
0
0
1
0
1
0
3


13
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
50
1
0
0
1
0
1
0
4


13
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
50
1
0
0
1
0
1
0
3


13
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
50
1
0
0
1
0
1
0
3


13
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
50
1
0
0
1
0
1
0
3


13
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
50
1
0
0
1
0
1
0
3


13
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
50
1
0
0
1
0
1
0
1


13
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
50
1
0
0
1
0
1
0
0


13
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
50
1
0
0
1
0
1
0
0


13
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
50
1
0
0
1
0
1
0
3


13
Chu Tông Tư (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42056.html)
Tứ Xuyên
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
50
1
0
0
1
0
1
0
4


13
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
50
1
0
0
1
0
1
0
3


13
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
50
1
0
0
1
0
1
0
0


13
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
50
1
0
0
1
0
1
0
6


13
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
50
1
0
0
1
0
1
0
0


13
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
50
1
0
0
1
0
1
0
0


13
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
50
1
0
0
1
0
1
0
1


13
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
50
1
0
0
1
0
1
0
0


13
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
1
0
0
1
0
1
0
2


13
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
50
1
0
0
1
0
1
0
3


45
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
0
0
0
0
1
0
0
1
4


45
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
0
0
0
0
1
0
0
1
1


45
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
Phổ Đông
0
0
0
0
1
0
0
1
0


45
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
0
0
0
0
1
0
0
1
3


45
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
0
0
0
0
1
0
0
1
1


45
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
0
0
0
0
1
0
0
1
1


45
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
0
0
0
0
1
0
0
1
3


45
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
0
0
0
0
1
0
0
1
2


45
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42068.html)
Quảng Đông
0
0
0
0
1
0
0
1
0


45
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm
0
0
0
0
1
0
0
1
0


45
Lý Lai Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
Hà Bắc
0
0
0
0
1
0
0
1
2


45
Triệu Kiếm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42101.html)
Giang Tô
0
0
0
0
1
0
0
1
0

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 07:09 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 2
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
0
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
0
3 - 5
2
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
1


2
0
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
0
1 - 7
2
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
1


3
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
2


4
2
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
1
4 = 4
1
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
0


5
1
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
1
4 = 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
0


6
1
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
0
3 - 5
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
1


7
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
2
6 + 2
0
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
1

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 2
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
0
Hồ Bắc
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10071.html)


2
0
Giang Tô
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10079.html)


3
1
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
0 - 2
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10081.html)


4
1
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10069.html)

1
0
Phổ Đông
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
1 - 1
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10076.html)


2
0
Hỏa Xa
Trần Khải Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42088.html)
2 - 0
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10089.html)


3
0
Phổ Đông
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
0 - 2
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10080.html)


4
1
Hỏa Xa
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
2 - 0
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10091.html)

1
0
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10068.html)


2
0
Quảng Đông
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10093.html)


3
2
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10067.html)


4
2
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
2 - 0
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10085.html)

1
2
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
1 - 1
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10065.html)


2
0
Cát Lâm
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10077.html)


3
2
Khai Loan
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10092.html)


4
2
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
1 - 1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10064.html)

1
1
Tứ Xuyên
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10083.html)


2
0
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42076.html)
1 - 1
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10075.html)


3
0
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10088.html)


4
1
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
1 - 1
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10082.html)

1
1
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
0 - 2
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10066.html)


2
1
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
1 - 1
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10086.html)


3
1
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
2 - 0
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10074.html)


4
1
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
2 - 0
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10084.html)

1
1
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10078.html)


2
1
Vân Nam
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10087.html)


3
2
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
2 - 0
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10070.html)


4
1
Vân Nam
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
0 - 2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10072.html)

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 07:23 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 2
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
4
11
3
0
2
2
0
0


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
4
10
3
0
2
2
0
0


3
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
3
11
4
0
2
1
1
0


4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
3
11
3
0
2
1
1
0


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
3
9
2
0
2
1
1
0


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
3
9
2
0
2
1
1
0


7
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
2
8
2
0
2
1
0
1


8
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
2
8
0
0
2
0
2
0


9
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
1
7
1
0
2
0
1
1


9
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
1
7
1
0
2
0
1
1


11
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
1
6
0
0
2
0
1
1


12
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
1
5
0
0
2
0
1
1


13
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
0
6
0
0
2
0
0
2


14
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
0
4
1
0
2
0
0
2

</tbody>


<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 2
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
100
4
2
2
2
2
0
0
3


2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
100
4
2
1
2
2
0
0
6


3
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
100
4
2
0
2
2
0
0
4


4
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
75
3
1
1
2
1
1
0
2


4
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
75
3
1
1
2
1
1
0
6


4
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
75
3
1
1
2
1
1
0
1


7
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
75
3
1
0
2
1
1
0
10


7
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
75
3
1
0
2
1
1
0
4


7
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
75
3
1
0
2
1
1
0
5


7
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
75
3
1
0
2
1
1
0
5


7
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
75
3
1
0
2
1
1
0
3


7
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
75
3
1
0
2
1
1
0
2


7
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
75
3
1
0
2
1
1
0
3


7
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
75
3
1
0
2
1
1
0
3


7
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
75
3
1
0
2
1
1
0
2


16
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
50
2
1
1
2
1
0
1
4


17
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
50
2
1
0
2
1
0
1
4


18
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
50
2
0
0
2
0
2
0
5


18
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
50
2
0
0
2
0
2
0
2


18
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
50
2
0
0
2
0
2
0
4


18
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
2
0
0
2
0
2
0
3


18
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
50
2
0
0
2
0
2
0
3


18
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
50
2
0
0
2
0
2
0
2


18
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
50
2
0
0
2
0
2
0
3


18
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
50
2
0
0
2
0
2
0
0


18
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
50
2
0
0
2
0
2
0
6


18
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
2
0
0
2
0
2
0
2


18
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
50
2
0
0
2
0
2
0
0


18
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
50
2
0
0
2
0
2
0
3


18
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
50
2
0
0
2
0
2
0
0


18
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
50
2
0
0
2
0
2
0
0


18
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
50
2
0
0
2
0
2
0
0


18
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
50
2
0
0
2
0
2
0
1


18
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
2
0
0
2
0
2
0
2


35
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
25
1
0
0
2
0
1
1
1


35
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
25
1
0
0
2
0
1
1
3


35
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
25
1
0
0
2
0
1
1
2


35
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
25
1
0
0
2
0
1
1
3


35
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
25
1
0
0
2
0
1
1
2


35
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam
25
1
0
0
2
0
1
1
2


35
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
25
1
0
0
2
0
1
1
3


35
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
25
1
0
0
2
0
1
1
0


35
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
25
1
0
0
2
0
1
1
1


35
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
25
1
0
0
2
0
1
1
3


35
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
25
1
0
0
2
0
1
1
1


35
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
Phổ Đông
25
1
0
0
2
0
1
1
0


35
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
25
1
0
0
2
0
1
1
4


35
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
25
1
0
0
2
0
1
1
2


35
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm
25
1
0
0
2
0
1
1
0


50
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
0
0
0
0
2
0
0
2
1

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 07:41 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 3
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
1
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
0
2 - 6
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
0


2
3
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
0
3 - 5
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
4


3
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
1
4 = 4
1
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
1


4
1
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
1
4 = 4
1
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
2


5
4
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
2
6 + 2
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
3


6
3
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
2
5 + 3
0
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
2


7
3
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
0
3 - 5
2
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
0

</tbody>


<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 3
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
1
Vân Nam
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10101.html)


2
2
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
2 - 0
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10107.html)


3
2
Vân Nam
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
0 - 2
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10115.html)


4
2
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
1 - 1
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10116.html)

1
1
Hắc Long Giang
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10098.html)


2
2
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
1 - 1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10111.html)


3
3
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10103.html)


4
2
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
2 - 0
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10113.html)

1
1
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10112.html)


2
2
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
2 - 0
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10097.html)


3
0
Hà Bắc
Lý Lai Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
2 - 0
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10099.html)


4
0
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42064.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10123.html)

1
2
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
2 - 0
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10121.html)


2
2
Tứ Xuyên
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
2 - 0
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10106.html)


3
0
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
2 - 0
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10104.html)


4
1
Tứ Xuyên
Chu Tông Tư (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42056.html)
2 - 0
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10105.html)

1
3
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
2 - 0
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10122.html)


2
3
Khai Loan
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
1 - 1
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
Quảng Đông
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10095.html)


3
2
Quảng Đông
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
2 - 0
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10119.html)


4
2
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42102.html)
1 - 1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10117.html)

1
1
Hỏa Xa
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
2 - 0
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10096.html)


2
3
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
0 - 2
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10100.html)


3
3
Hỏa Xa
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
1 - 1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10114.html)


4
1
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
2 - 0
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10102.html)

1
2
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
1 - 1
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10110.html)


2
1
Phổ Đông
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
2 - 0
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10109.html)


3
1
Giang Tô
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10108.html)


4
1
Phổ Đông
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10118.html)

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 07:45 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 3
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
6
16
5
0
3
3
0
0


2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
6
16
4
0
3
3
0
0


3
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
5
16
6
0
3
2
1
0


4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
3
13
3
0
3
1
1
1


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
3
12
2
1
3
1
1
1


5
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
3
12
2
1
3
0
3
0


7
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
3
12
2
0
3
1
1
1


8
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
2
12
2
0
3
1
0
2


9
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
2
11
3
2
3
1
0
2


10
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
2
11
3
0
3
0
2
1


11
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
2
11
2
0
3
0
2
1


12
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
2
9
2
0
3
1
0
2


13
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
2
9
1
0
3
0
2
1


14
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
1
8
0
0
3
0
1
2

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 3
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
83.33
5
2
1
3
2
1
0
6


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
83.33
5
2
0
3
2
1
0
10


2
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
83.33
5
2
0
3
2
1
0
4


4
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
66.67
4
2
2
3
2
0
1
3


4
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
66.67
4
2
2
3
2
0
1
4


6
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
66.67
4
1
1
3
1
2
0
6


6
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
66.67
4
1
1
3
1
2
0
2


6
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
66.67
4
1
1
3
1
2
0
1


9
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
66.67
4
1
0
3
1
2
0
3


9
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
66.67
4
1
0
3
1
2
0
5


9
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
66.67
4
1
0
3
1
2
0
3


9
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
66.67
4
1
0
3
1
2
0
2


9
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
66.67
4
1
0
3
1
2
0
4


9
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
66.67
4
1
0
3
1
2
0
3


9
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
66.67
4
1
0
3
1
2
0
3


9
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
66.67
4
1
0
3
1
2
0
2


17
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
50
3
1
1
3
1
1
1
3


18
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
50
3
1
0
3
1
1
1
4


18
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
50
3
1
0
3
1
1
1
4


18
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
50
3
1
0
3
1
1
1
5


18
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
50
3
1
0
3
1
1
1
2


18
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
50
3
1
0
3
1
1
1
5


18
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
50
3
1
0
3
1
1
1
3


18
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
50
3
1
0
3
1
1
1
2


18
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
50
3
1
0
3
1
1
1
3


18
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
50
3
1
0
3
1
1
1
1


27
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
50
3
0
0
3
0
3
0
0


27
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
50
3
0
0
3
0
3
0
2


27
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
50
3
0
0
3
0
3
0
6


27
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
3
0
0
3
0
3
0
2


27
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
50
3
0
0
3
0
3
0
3


32
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
33.33
2
0
0
3
0
2
1
3


32
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
33.33
2
0
0
3
0
2
1
0


32
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
33.33
2
0
0
3
0
2
1
2


32
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
33.33
2
0
0
3
0
2
1
0


32
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


32
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
33.33
2
0
0
3
0
2
1
2


32
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
33.33
2
0
0
3
0
2
1
3


32
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


32
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
33.33
2
0
0
3
0
2
1
0


32
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
33.33
2
0
0
3
0
2
1
0


32
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
3


32
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


32
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
Phổ Đông
33.33
2
0
0
3
0
2
1
0


32
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam
33.33
2
0
0
3
0
2
1
2


46
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
16.67
1
0
0
3
0
1
2
1


46
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
16.67
1
0
0
3
0
1
2
4


46
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
16.67
1
0
0
3
0
1
2
2

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 09:36 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 4
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
1
4 = 4
1
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
2


2
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
0
3 - 5
2
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
3


3
3
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
2
5 + 3
0
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
5


4
3
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
6


5
2
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
2
7 + 1
0
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
2


6
6
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
1
4 = 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
2


7
1
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
1
4 = 4
1
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
3

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 4
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
4
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
0 - 2
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10132.html)


2
3
Phổ Đông
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
0 - 2
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10147.html)


3
3
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
1 - 1
Ô Chính Vĩ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42046.html)
Phổ Đông
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10135.html)


4
3
Phổ Đông
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10130.html)

1
3
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
1 - 1
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10134.html)


2
0
Giang Tô
Triệu Kiếm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42101.html)
1 - 1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10129.html)


3
3
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
0 - 2
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10143.html)


4
4
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10152.html)

1
1
Khai Loan
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
2 - 0
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10146.html)


2
4
Hỏa Xa
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
1 - 1
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10125.html)


3
2
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
2 - 0
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10150.html)


4
3
Hỏa Xa
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
2 - 0
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10142.html)

1
1
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10124.html)


2
5
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
1 - 1
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10151.html)


3
4
Tứ Xuyên
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10141.html)


4
2
Quảng Đông
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
1 - 1
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10137.html)

1
3
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
2 - 0
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10126.html)


2
1
Cát Lâm
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
0 - 2
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10133.html)


3
1
Bắc Kinh
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
1 - 1
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10149.html)


4
2
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
0 - 2
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10140.html)

1
3
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
0 - 2
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
Hà Bắc
0
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10127.html)


2
1
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42076.html)
0 - 2
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10139.html)


3
4
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10144.html)


4
2
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10138.html)

1
0
Vân Nam
Trịnh Tân Niên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42062.html)
1 - 1
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10131.html)


2
2
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
1 - 1
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10148.html)


3
0
Vân Nam
Trần Tín An (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42057.html)
1 - 1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10136.html)


4
4
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10128.html)

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 09:40 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 4
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
8
21
6
0
4
4
0
0


2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
7
20
5
0
4
3
1
0


3
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
5
19
7
0
4
2
1
1


4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
5
18
5
0
4
2
1
1


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
5
17
3
0
4
2
1
1


6
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
4
18
5
0
4
1
2
1


7
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
4
16
2
0
4
1
2
1


8
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
3
16
3
0
4
1
1
2


9
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
3
15
2
0
4
0
3
1


10
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
3
13
3
0
4
1
1
2


11
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
3
13
2
0
4
0
3
1


12
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
2
14
3
0
4
1
0
3


13
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
2
12
3
0
4
0
2
2


14
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
2
12
0
0
4
0
2
2

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 4
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
87.5
7
3
1
4
3
1
0
10


2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
75
6
2
1
4
2
2
0
6


2
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
75
6
2
1
4
2
2
0
5


2
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
75
6
2
1
4
2
2
0
4


5
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
75
6
2
0
4
2
2
0
4


6
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
62.5
5
2
2
4
2
1
1
3


6
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
62.5
5
2
2
4
2
1
1
4


8
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
62.5
5
2
0
4
2
1
1
4


8
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
62.5
5
2
0
4
2
1
1
3


10
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
62.5
5
1
1
4
1
3
0
1


10
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
62.5
5
1
1
4
1
3
0
2


10
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
62.5
5
1
1
4
1
3
0
6


10
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
62.5
5
1
1
4
1
3
0
2


10
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
62.5
5
1
1
4
1
3
0
6


15
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
62.5
5
1
0
4
1
3
0
3


15
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
62.5
5
1
0
4
1
3
0
3


17
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
50
4
1
1
4
1
2
1
3


17
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
50
4
1
1
4
1
2
1
2


19
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
50
4
1
0
4
1
2
1
4


19
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
50
4
1
0
4
1
2
1
5


19
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
4
1
0
4
1
2
1
3


19
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
50
4
1
0
4
1
2
1
2


19
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
50
4
1
0
4
1
2
1
5


19
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
50
4
1
0
4
1
2
1
3


19
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
50
4
1
0
4
1
2
1
2


19
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
4
1
0
4
1
2
1
2


19
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
50
4
1
0
4
1
2
1
2


28
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
50
4
0
0
4
0
4
0
0


29
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
50
3
1
0
3
1
1
1
2


30
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
50
3
0
0
3
0
3
0
2


30
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
3
0
0
3
0
3
0
2


30
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
Quảng Đông
50
3
0
0
3
0
3
0
1


33
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
37.5
3
1
1
4
1
1
2
1


34
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
37.5
3
1
0
4
1
1
2
2


34
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
37.5
3
1
0
4
1
1
2
3


34
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
37.5
3
1
0
4
1
1
2
1


37
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
37.5
3
0
0
4
0
3
1
3


37
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
37.5
3
0
0
4
0
3
1
3


37
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
37.5
3
0
0
4
0
3
1
3


37
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
37.5
3
0
0
4
0
3
1
0


37
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
37.5
3
0
0
4
0
3
1
1


37
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
37.5
3
0
0
4
0
3
1
1


37
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
37.5
3
0
0
4
0
3
1
1


37
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
37.5
3
0
0
4
0
3
1
0


37
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
37.5
3
0
0
4
0
3
1
0


37
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
37.5
3
0
0
4
0
3
1
0


47
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
3


47
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
33.33
2
0
0
3
0
2
1
0


47
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
Phổ Đông
33.33
2
0
0
3
0
2
1
0


47
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam
33.33
2
0
0
3
0
2
1
2


51
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
16.67
1
0
0
3
0
1
2
4


51
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm
16.67
1
0
0
3
0
1
2
0


51
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
16.67
1
0
0
3
0
1
2
2

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 09:45 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 5
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
4
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
2
5 + 3
0
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
3


2
3
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
2
6 + 2
0
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
2


3
2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
2
5 + 3
0
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
7


4
8
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
2
6 + 2
0
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
4


5
5
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
1
4 = 4
1
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
3


6
5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
1
4 = 4
1
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
5


7
3
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
1
4 = 4
1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
2

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 5
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
3
Hắc Long Giang
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
2 - 0
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10173.html)


2
4
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10156.html)


3
5
Hắc Long Giang
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10161.html)


4
4
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10171.html)

1
2
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
1 - 1
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10154.html)


2
3
Vân Nam
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
0 - 2
Lý Lai Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
Hà Bắc
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10167.html)


3
2
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
2 - 0
Trần Tín An (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42057.html)
Vân Nam
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10175.html)


4
4
Vân Nam
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10176.html)

1
4
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
2 - 0
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10169.html)


2
5
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
2 - 0
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10180.html)


3
4
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
2 - 0
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10162.html)


4
6
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
1 - 1
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10159.html)

1
0
Quảng Đông
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42068.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10170.html)


2
6
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
0 - 2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10178.html)


3
7
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
2 - 0
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10157.html)


4
2
Bắc Kinh
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10168.html)

1
3
Hỏa Xa
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
2 - 0
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10174.html)


2
3
Tứ Xuyên
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
1 - 1
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10160.html)


3
4
Hỏa Xa
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
1 - 1
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10179.html)


4
3
Tứ Xuyên
Chu Tông Tư (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42056.html)
2 - 0
Trần Khải Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42088.html)
Hỏa Xa
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10164.html)

1
5
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10158.html)


2
5
Khai Loan
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10165.html)


3
3
Giang Tô
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
1 - 1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10163.html)


4
3
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42102.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10172.html)

1
4
Phổ Đông
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
2 - 0
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10177.html)


2
4
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
2 - 0
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10155.html)


3
1
Phổ Đông
Ô Chính Vĩ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42046.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10166.html)


4
4
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
1 - 1
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10181.html)

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 09:51 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 5
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
10
27
8
0
5
5
0
0


2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
7
23
6
0
5
3
1
1


3
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
6
23
8
0
5
2
2
1


4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
6
22
5
0
5
2
2
1


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
6
21
3
0
5
2
2
1


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
6
21
3
0
5
2
2
1


7
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
5
19
4
0
5
1
3
1


8
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
4
20
5
0
5
1
2
2


9
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
4
19
3
0
5
0
4
1


10
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
4
17
5
0
5
1
2
2


11
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
4
17
4
0
5
1
2
2


12
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
3
19
3
0
5
1
1
3


13
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
3
18
4
0
5
1
1
3


14
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
2
14
0
0
5
0
2
3

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 5
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
90
9
4
1
5
4
1
0
10


2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
80
8
3
2
5
3
2
0
6


3
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
70
7
2
1
5
2
3
0
6


4
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
70
7
2
0
5
2
3
0
4


5
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
62.5
5
2
0
4
2
1
1
2


5
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
62.5
5
2
0
4
2
1
1
4


7
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
60
6
2
2
5
2
2
1
4


7
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
60
6
2
2
5
2
2
1
3


9
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
60
6
2
1
5
2
2
1
5


9
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
60
6
2
1
5
2
2
1
4


11
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
60
6
2
0
5
2
2
1
5


11
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
60
6
2
0
5
2
2
1
5


11
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
60
6
2
0
5
2
2
1
4


11
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
60
6
2
0
5
2
2
1
3


11
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
60
6
2
0
5
2
2
1
2


16
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
60
6
1
1
5
1
4
0
2


16
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
60
6
1
1
5
1
4
0
2


16
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
60
6
1
1
5
1
4
0
1


19
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
60
6
1
0
5
1
4
0
3


19
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
60
6
1
0
5
1
4
0
3


21
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
50
5
1
1
5
1
3
1
6


21
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
50
5
1
1
5
1
3
1
3


23
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
5
1
0
5
1
3
1
3


23
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
50
5
1
0
5
1
3
1
3


23
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
50
5
1
0
5
1
3
1
3


23
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
50
5
1
0
5
1
3
1
2


23
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
50
5
1
0
5
1
3
1
2


23
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
5
1
0
5
1
3
1
2


29
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
50
5
0
0
5
0
5
0
0


30
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
4
0
0
4
0
4
0
2


30
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
50
4
0
0
4
0
4
0
2


32
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
40
4
1
1
5
1
2
2
2


32
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
40
4
1
1
5
1
2
2
1


34
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
40
4
1
0
5
1
2
2
2


35
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
40
4
0
0
5
0
4
1
1


35
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
40
4
0
0
5
0
4
1
0


35
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
40
4
0
0
5
0
4
1
1


35
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
40
4
0
0
5
0
4
1
0


39
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
37.5
3
1
0
4
1
1
2
3


40
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
37.5
3
0
0
4
0
3
1
3


40
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
37.5
3
0
0
4
0
3
1
1


40
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
37.5
3
0
0
4
0
3
1
0


43
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
30
3
1
0
5
1
1
3
1


44
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
30
3
0
0
5
0
3
2
3


44
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
30
3
0
0
5
0
3
2
3


44
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
30
3
0
0
5
0
3
2
0


44
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
30
3
0
0
5
0
3
2
0


48
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
25
2
0
0
4
0
2
2
4


49
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm
12.5
1
0
0
4
0
1
3
0

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 09:57 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 6
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
3
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
2
5 + 3
0
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
3


2
6
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
2
5 + 3
0
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
4


3
4
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
0
3 - 5
2
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
6


4
4
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
0
2 - 6
2
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
6


5
7
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
2
5 + 3
0
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
10


6
2
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
0
3 - 5
2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
4


7
6
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
1
4 = 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
5

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 6
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
5
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
2 - 0
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10182.html)


2
3
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10208.html)


3
5
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
2 - 0
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10210.html)


4
4
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
2 - 0
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10190.html)

1
4
Khai Loan
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
2 - 0
Ô Chính Vĩ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42046.html)
Phổ Đông
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10186.html)


2
3
Phổ Đông
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
1 - 1
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10202.html)


3
5
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
2 - 0
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10203.html)


4
6
Phổ Đông
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
2 - 0
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42102.html)
Khai Loan
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10188.html)

1
5
Tứ Xuyên
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
1 - 1
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10187.html)


2
4
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
2 - 0
Chu Tông Tư (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42056.html)
Tứ Xuyên
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10194.html)


3
3
Tứ Xuyên
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10193.html)


4
1
Giang Tô
Triệu Kiếm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42101.html)
1 - 1
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10183.html)

1
6
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
1 - 1
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10211.html)


2
5
Hỏa Xa
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
2 - 0
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10192.html)


3
4
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
0 - 2
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10206.html)


4
6
Hỏa Xa
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
1 - 1
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10184.html)

1
7
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
0 - 2
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10204.html)


2
9
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
0 - 2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10209.html)


3
6
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
1 - 1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10205.html)


4
1
Quảng Đông
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42068.html)
0 - 2
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10207.html)

1
2
Vân Nam
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
1 - 1
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10200.html)


2
6
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
1 - 1
Trịnh Tân Niên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42062.html)
Vân Nam
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10198.html)


3
5
Vân Nam
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
0 - 2
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10197.html)


4
6
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10199.html)

1
5
Hắc Long Giang
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10191.html)


2
3
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10195.html)


3
6
Hắc Long Giang
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
1 - 1
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
Hà Bắc
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10189.html)


4
3
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10201.html)

</tbody>

Chotgia
09-08-2018, 10:01 PM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 6
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
10
30
9
0
6
5
0
1


2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
9
28
8
0
6
4
1
1


3
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
8
29
#
0
6
3
2
1


4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
8
27
7
0
6
3
2
1


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
8
26
4
0
6
3
2
1


6
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
7
25
3
0
6
2
3
1


7
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
6
23
4
0
6
1
4
1


8
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
6
22
6
0
6
2
2
2


9
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
5
24
5
0
6
2
1
3


10
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
4
22
5
0
6
1
2
3


11
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
4
22
3
0
6
0
4
2


12
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
4
20
5
0
6
1
2
3


13
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
3
21
5
0
6
1
1
4


14
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
2
17
0
0
6
0
2
4

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 6
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
75
9
4
1
6
4
1
1
10


2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
75
9
3
2
6
3
3
0
6


2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
75
9
3
2
6
3
3
0
6


4
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
70
7
3
0
5
3
1
1
4


5
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
66.67
8
3
0
6
3
2
1
4


6
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
66.67
8
2
1
6
2
4
0
3


7
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
60
6
2
0
5
2
2
1
2


8
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
60
6
1
0
5
1
4
0
2


9
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
58.33
7
2
2
6
2
3
1
3


9
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
58.33
7
2
2
6
2
3
1
4


11
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
58.33
7
2
1
6
2
3
1
3


11
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
58.33
7
2
1
6
2
3
1
4


11
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
58.33
7
2
1
6
2
3
1
5


11
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
58.33
7
2
1
6
2
3
1
2


15
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
58.33
7
2
0
6
2
3
1
4


15
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
58.33
7
2
0
6
2
3
1
5


15
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
58.33
7
2
0
6
2
3
1
3


15
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
58.33
7
2
0
6
2
3
1
3


15
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
58.33
7
2
0
6
2
3
1
2


15
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
58.33
7
2
0
6
2
3
1
2


21
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
58.33
7
1
1
6
1
5
0
2


21
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
58.33
7
1
1
6
1
5
0
1


21
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
58.33
7
1
1
6
1
5
0
2


24
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
58.33
7
1
0
6
1
5
0
3


25
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
50
6
2
0
6
2
2
2
5


25
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
50
6
2
0
6
2
2
2
2


27
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
50
6
1
0
6
1
4
1
3


27
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
6
1
0
6
1
4
1
3


29
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
41.67
5
1
1
6
1
3
2
6


29
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
41.67
5
1
1
6
1
3
2
3


31
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
41.67
5
1
0
6
1
3
2
2


32
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
41.67
5
0
0
6
0
5
1
1


32
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
41.67
5
0
0
6
0
5
1
1


32
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
41.67
5
0
0
6
0
5
1
0


32
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
41.67
5
0
0
6
0
5
1
0


32
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
41.67
5
0
0
6
0
5
1
0


37
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
40
4
0
0
5
0
4
1
1


37
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
40
4
0
0
5
0
4
1
3


39
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
33.33
4
1
1
6
1
2
3
2


39
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
33.33
4
1
1
6
1
2
3
1


41
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
33.33
4
1
0
6
1
2
3
1


42
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
33.33
4
0
0
6
0
4
2
3


42
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
33.33
4
0
0
6
0
4
2
0


42
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
33.33
4
0
0
6
0
4
2
0


45
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
30
3
0
0
5
0
3
2
0


45
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
30
3
0
0
5
0
3
2
4


47
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm
20
2
0
0
5
0
2
3
0

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 09:55 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 7
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
6
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
0
3 - 5
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
5


2
6
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
0
3 - 5
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
7


3
10
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
2
6 + 2
0
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
2


4
8
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
0
3 - 5
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
9


5
8
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
1
4 = 4
1
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
4


6
4
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
0
2 - 6
2
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
4


7
3
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
2
5 + 3
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
8

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 7
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
5
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10218.html)


2
5
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
2 - 0
Lý Lai Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
Hà Bắc
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10225.html)


3
4
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10240.html)


4
7
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
1 - 1
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
Hà Bắc
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10214.html)

1
1
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10228.html)


2
5
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10237.html)


3
5
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
1 - 1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10216.html)


4
6
Hắc Long Giang
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
2 - 0
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10223.html)

1
8
Quảng Đông
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
2 - 0
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10224.html)


2
1
Vân Nam
Trần Tín An (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42057.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10235.html)


3
9
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10213.html)


4
4
Vân Nam
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
1 - 1
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
Quảng Đông
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10234.html)

1
6
Hỏa Xa
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10231.html)


2
5
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
1 - 1
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10226.html)


3
7
Hỏa Xa
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
0 - 2
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10217.html)


4
9
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10236.html)

1
7
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42064.html)
Bắc Kinh
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10220.html)


2
3
Bắc Kinh
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10227.html)


3
6
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
0 - 2
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10238.html)


4
7
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
0 - 2
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10219.html)

1
4
Phổ Đông
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
1 - 1
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10215.html)


2
5
Tứ Xuyên
Chu Tông Tư (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42056.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10232.html)


3
4
Phổ Đông
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
0 - 2
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10222.html)


4
2
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
2 - 0
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
Phổ Đông
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10230.html)

1
4
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
2 - 0
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10233.html)


2
6
Khai Loan
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10221.html)


3
6
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
1 - 1
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10229.html)


4
3
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10239.html)

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 09:56 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 7
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
12
36
11
0
7
6
0
1


2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
11
33
9
0
7
5
1
1


3
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
9
30
5
0
7
3
3
1


4
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
9
30
4
0
7
3
3
1


5
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
8
32
10
0
7
3
2
2


6
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
8
30
7
0
7
3
2
2


7
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
7
29
6
0
7
3
1
3


8
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
6
28
5
0
7
1
4
2


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
6
26
4
0
7
1
4
2


10
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
6
25
6
0
7
2
2
3


11
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
5
26
6
0
7
2
1
4


11
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
5
26
6
0
7
1
3
3


13
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
4
22
5
0
7
1
2
4


14
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
2
19
0
0
7
0
2
5

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 7
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
78.57
11
5
2
7
5
1
1
10


2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
71.43
10
3
2
7
3
4
0
6


2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
71.43
10
3
2
7
3
4
0
6


4
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
71.43
10
3
1
7
3
4
0
3


5
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
66.67
8
3
0
6
3
2
1
4


6
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
64.29
9
3
2
7
3
3
1
5


7
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
64.29
9
3
1
7
3
3
1
4


8
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
64.29
9
3
0
7
3
3
1
4


9
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
58.33
7
2
0
6
2
3
1
2


10
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
57.14
8
2
2
7
2
4
1
3


11
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
57.14
8
2
1
7
2
4
1
3


11
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
57.14
8
2
1
7
2
4
1
3


11
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
57.14
8
2
1
7
2
4
1
2


11
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
57.14
8
2
1
7
2
4
1
4


15
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
57.14
8
2
0
7
2
4
1
3


15
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
57.14
8
2
0
7
2
4
1
3


15
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
57.14
8
2
0
7
2
4
1
2


18
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
57.14
8
1
1
7
1
6
0
1


18
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
57.14
8
1
1
7
1
6
0
2


18
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
57.14
8
1
1
7
1
6
0
2


21
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
57.14
8
1
0
7
1
6
0
3


22
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
50
7
2
2
7
2
3
2
4


23
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
50
7
2
1
7
2
3
2
6


24
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
50
7
2
0
7
2
3
2
2


24
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
50
7
2
0
7
2
3
2
5


24
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
50
7
2
0
7
2
3
2
3


24
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
50
7
2
0
7
2
3
2
5


24
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
7
2
0
7
2
3
2
2


29
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
6
1
0
6
1
4
1
2


30
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
42.86
6
1
1
7
1
4
2
3


31
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
42.86
6
1
0
7
1
4
2
2


31
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
42.86
6
1
0
7
1
4
2
3


33
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
42.86
6
0
0
7
0
6
1
0


33
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
42.86
6
0
0
7
0
6
1
1


33
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
42.86
6
0
0
7
0
6
1
0


33
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
42.86
6
0
0
7
0
6
1
1


37
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
41.67
5
0
0
6
0
5
1
3


38
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
35.71
5
1
0
7
1
3
3
1


39
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
35.71
5
0
0
7
0
5
2
0


39
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
35.71
5
0
0
7
0
5
2
0


41
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
33.33
4
1
1
6
1
2
3
2


42
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
33.33
4
0
0
6
0
4
2
0


42
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
33.33
4
0
0
6
0
4
2
0


44
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
28.57
4
1
1
7
1
2
4
1

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 09:57 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 8
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
7
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
1
4 = 4
1
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
8


2
6
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
0
3 - 5
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
5


3
5
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
2
5 + 3
0
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
4


4
11
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
2
5 + 3
0
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
9


5
2
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
1
4 = 4
1
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
8


6
9
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
1
4 = 4
1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
12


7
6
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
2
5 + 3
0
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
6

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 8
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
8
Khai Loan
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10693.html)


1
8
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
0 - 2
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10702.html)


2
7
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10682.html)


3
8
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
2 - 0
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10698.html)

1
4
Tứ Xuyên
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10692.html)


2
6
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
1 - 1
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10687.html)


3
4
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
1 - 1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10681.html)


4
6
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
2 - 0
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10697.html)

1
4
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
2 - 0
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10694.html)


2
2
Phổ Đông
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10691.html)


3
9
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10679.html)


4
4
Phổ Đông
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42064.html)
Bắc Kinh
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10689.html)

1
10
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
2 - 0
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10701.html)


2
8
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
2 - 0
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10684.html)


3
8
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10700.html)


4
2
Giang Tô
Triệu Kiếm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42101.html)
0 - 2
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10703.html)

1
5
Vân Nam
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
1 - 1
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10704.html)


2
8
Hỏa Xa
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
1 - 1
Trịnh Tân Niên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42062.html)
Vân Nam
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10680.html)


3
5
Vân Nam
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
0 - 2
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10685.html)


4
2
Hỏa Xa
Trần Khải Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42088.html)
0 - 2
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10696.html)

1
8
Hắc Long Giang
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10705.html)


2
10
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10706.html)


3
6
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10686.html)


4
4
Quảng Đông
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
0 - 2
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10690.html)

1
6
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
2 - 0
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10699.html)


2
2
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10695.html)


3
6
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
2 - 0
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10688.html)


4
7
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
2 - 0
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10683.html)

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 09:57 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 8
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
13
40
12
0
8
6
1
1


2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
13
38
11
0
8
6
1
1


3
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
10
34
5
0
8
3
4
1


4
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
9
36
11
0
8
3
3
2


5
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
9
34
8
0
8
3
3
2


6
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
9
33
6
0
8
3
3
2


7
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
8
33
7
0
8
3
2
3


8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
8
31
6
0
8
2
4
2


9
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
7
31
7
0
8
2
3
3


9
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
7
31
7
0
8
3
1
4


11
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
6
31
5
0
8
1
4
3


12
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
6
28
7
0
8
2
2
4


13
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
4
25
5
0
8
1
2
5


14
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
5
23
1
0
8
0
3
5

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 8
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
81.25
13
6
3
8
6
1
1
10


2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
75
12
4
2
8
4
4
0
6


3
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
71.43
10
4
1
7
4
2
1
4


4
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
68.75
11
3
2
8
3
5
0
6


5
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
68.75
11
3
1
8
3
5
0
3


6
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
62.5
10
3
2
8
3
4
1
5


7
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
62.5
10
3
1
8
3
4
1
3


7
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
62.5
10
3
1
8
3
4
1
3


9
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
62.5
10
3
0
8
3
4
1
4


10
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
62.5
10
2
1
8
2
6
0
2


11
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
58.33
7
2
0
6
2
3
1
4


11
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
58.33
7
2
0
6
2
3
1
2


13
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
56.25
9
3
1
8
3
3
2
4


14
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
56.25
9
3
0
8
3
3
2
5


15
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
56.25
9
2
1
8
2
5
1
2


15
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
56.25
9
2
1
8
2
5
1
4


17
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
56.25
9
1
1
8
1
7
0
1


17
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
56.25
9
1
1
8
1
7
0
2


19
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
56.25
9
1
0
8
1
7
0
3


20
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
50
8
2
2
8
2
4
2
4


20
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
50
8
2
2
8
2
4
2
3


20
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
50
8
2
2
8
2
4
2
3


23
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
8
2
1
8
2
4
2
3


23
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
50
8
2
1
8
2
4
2
6


25
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
50
8
2
0
8
2
4
2
3


25
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
50
8
2
0
8
2
4
2
3


25
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
50
8
2
0
8
2
4
2
2


25
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
8
2
0
8
2
4
2
2


25
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
50
8
2
0
8
2
4
2
2


25
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
50
8
2
0
8
2
4
2
5


25
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
50
8
2
0
8
2
4
2
3


32
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
50
8
1
0
8
1
6
1
1


33
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
7
1
0
7
1
5
1
2


34
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm
50
6
2
1
6
2
2
2
3


34
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
50
6
2
1
6
2
2
2
3


36
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
43.75
7
1
0
8
1
5
2
2


37
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
43.75
7
0
0
8
0
7
1
0


37
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
43.75
7
0
0
8
0
7
1
1


39
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
42.86
6
2
1
7
2
2
3
2


40
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
41.67
5
0
0
6
0
5
1
1


41
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
37.5
6
0
0
8
0
6
2
0


41
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
37.5
6
0
0
8
0
6
2
0


43
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
35.71
5
0
0
7
0
5
2
3


43
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
35.71
5
0
0
7
0
5
2
0


45
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
33.33
4
0
0
6
0
4
2
0


46
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
31.25
5
1
1
8
1
3
4
1


47
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
31.25
5
1
0
8
1
3
4
1


48
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
31.25
5
0
0
8
0
5
3
0

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 09:58 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 9
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
6
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
0
2 - 6
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
8


2
13
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
1
4 = 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
8


3
9
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
0
3 - 5
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
10


4
9
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
1
4 = 4
1
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
3


5
4
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
0
1 - 7
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
13


6
7
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
2
6 + 2
0
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
7


7
9
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
2
6 + 2
0
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
6

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 9
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
8
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10718.html)


2
10
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
1 - 1
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10727.html)


3
9
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
0 - 2
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10719.html)


4
8
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
2 - 0
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10726.html)

1
1
Quảng Đông
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42068.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10720.html)


2
5
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10728.html)


3
11
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
0 - 2
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
Hà Bắc
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10730.html)


4
1
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42076.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10723.html)

1
7
Hỏa Xa
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10722.html)


1
10
Hỏa Xa
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
1 - 1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10725.html)


2
10
Hắc Long Giang
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10733.html)


4
9
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
2 - 0
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10724.html)

1
10
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
1 - 1
Trần Tín An (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42057.html)
Vân Nam
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10713.html)


2
6
Vân Nam
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10717.html)


3
8
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
2 - 0
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10710.html)


4
3
Vân Nam
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
2 - 0
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10731.html)

1
3
Phổ Đông
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10715.html)


2
9
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
2 - 0
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10716.html)


3
10
Phổ Đông
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
0 - 2
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10714.html)


4
12
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
2 - 0
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10734.html)

1
8
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
2 - 0
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10707.html)


2
3
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42064.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10712.html)


3
7
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10735.html)


4
6
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
0 - 2
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10721.html)

1
7
Khai Loan
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
2 - 0
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10708.html)


2
8
Tứ Xuyên
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10709.html)


3
6
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
2 - 0
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10711.html)


4
5
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
1 - 1
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10729.html)

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 09:59 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 9
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
15
45
14
0
9
7
1
1


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
14
44
13
0
9
6
2
1


3
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
12
39
6
0
9
4
4
1


4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
11
40
10
0
9
4
3
2


5
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
10
39
9
0
9
4
2
3


6
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
10
37
7
0
9
3
4
2


7
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
9
39
11
0
9
3
3
3


8
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
9
37
9
0
9
4
1
4


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
9
35
7
0
9
2
5
2


10
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
7
33
7
0
9
2
3
4


11
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
6
33
5
0
9
1
4
4


12
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
6
30
7
0
9
2
2
5


13
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
4
27
2
0
9
0
4
5


14
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
4
26
5
0
9
1
2
6

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 9
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
83.33
15
7
4
9
7
1
1
10


2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
77.78
14
5
2
9
5
4
0
6


3
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
68.75
11
4
1
8
4
3
1
4


4
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
66.67
12
3
1
9
3
6
0
3


5
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
64.29
9
3
0
7
3
3
1
4


6
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
61.11
11
4
2
9
4
3
2
4


7
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
61.11
11
3
2
9
3
5
1
6


8
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
61.11
11
3
1
9
3
5
1
4


8
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
61.11
11
3
1
9
3
5
1
3


8
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
61.11
11
3
1
9
3
5
1
3


11
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
61.11
11
2
1
9
2
7
0
2


12
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
61.11
11
2
0
9
2
7
0
3


13
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
57.14
8
3
1
7
3
2
2
3


14
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
57.14
8
2
0
7
2
4
1
2


15
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
55.56
10
3
2
9
3
4
2
5


15
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
55.56
10
3
2
9
3
4
2
3


17
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
55.56
10
3
1
9
3
4
2
6


17
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
55.56
10
3
1
9
3
4
2
3


19
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
55.56
10
3
0
9
3
4
2
4


19
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
55.56
10
3
0
9
3
4
2
5


21
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
55.56
10
2
1
9
2
6
1
2


22
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
55.56
10
1
1
9
1
8
0
1


22
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
55.56
10
1
1
9
1
8
0
2


24
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
50
9
3
0
9
3
3
3
5


25
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
50
9
2
2
9
2
5
2
3


26
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
9
2
1
9
2
5
2
3


27
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
50
9
2
0
9
2
5
2
3


27
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
50
9
2
0
9
2
5
2
3


27
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
50
9
2
0
9
2
5
2
2


27
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
9
2
0
9
2
5
2
2


27
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
50
9
2
0
9
2
5
2
2


32
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
50
9
1
1
9
1
7
1
1


33
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
8
1
0
8
1
6
1
2


33
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
50
8
1
0
8
1
6
1
1


35
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
44.44
8
2
2
9
2
4
3
4


36
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
44.44
8
1
0
9
1
6
2
2


37
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm
42.86
6
2
1
7
2
2
3
3


38
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
42.86
6
0
0
7
0
6
1
1


39
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
38.89
7
0
0
9
0
7
2
0


39
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
38.89
7
0
0
9
0
7
2
0


39
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
38.89
7
0
0
9
0
7
2
0


42
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
37.5
6
2
1
8
2
2
4
2


43
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
37.5
6
0
0
8
0
6
2
3


44
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
31.25
5
0
0
8
0
5
3
0


45
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
27.78
5
1
1
9
1
3
5
1


46
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
27.78
5
1
0
9
1
3
5
1


47
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
27.78
5
0
0
9
0
5
4
0

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 10:00 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 10
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
10
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
1
4 = 4
1
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
6


2
7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
1
4 = 4
1
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
11


3
15
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
2
5 + 3
0
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
9


4
4
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
1
4 = 4
1
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
4


5
12
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
1
4 = 4
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
10


6
9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
1
4 = 4
1
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
9


7
6
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
2
5 + 3
0
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
14

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 10
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
11
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
1 - 1
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10763.html)


2
6
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10738.html)


3
10
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
1 - 1
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10741.html)


4
6
Tứ Xuyên
Chu Tông Tư (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42056.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10751.html)

1
10
Khai Loan
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
2 - 0
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42065.html)
Bắc Kinh
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10737.html)


1
10
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
2 - 0
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10759.html)


3
9
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
1 - 1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10765.html)


4
9
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42064.html)
Bắc Kinh
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10748.html)

1
9
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
1 - 1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10756.html)


2
9
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
0 - 2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
14
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10760.html)


3
11
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10746.html)


4
10
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10752.html)

1
3
Vân Nam
Trịnh Tân Niên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42062.html)
1 - 1
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10762.html)


2
4
Phổ Đông
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
0 - 2
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10745.html)


3
5
Vân Nam
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
1 - 1
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10749.html)


4
10
Phổ Đông
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
2 - 0
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10744.html)

1
10
Hắc Long Giang
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10761.html)


2
11
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10743.html)


3
7
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
1 - 1
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10739.html)


4
10
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
1 - 1
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10753.html)

1
4
Hà Bắc
Lý Lai Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
1 - 1
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10740.html)


2
8
Hỏa Xa
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10758.html)


3
10
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10754.html)


4
11
Hỏa Xa
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10764.html)

1
4
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
2 - 0
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10747.html)


1
12
Quảng Đông
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
0 - 2
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10757.html)


2
2
Quảng Đông
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42068.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10755.html)


3
6
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
15
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10750.html)

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 10:01 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 10
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
17
50
15
0
10
8
1
1


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
14
47
14
0
10
6
2
2


3
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
13
43
6
0
10
4
5
1


4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
12
44
11
0
10
4
4
2


5
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
11
43
9
0
10
4
3
3


6
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
11
41
7
0
10
3
5
2


7
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
10
43
11
0
10
3
4
3


8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
10
39
7
0
10
2
6
2


9
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
9
40
9
0
10
4
1
5


10
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
8
37
8
0
10
2
4
4


11
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
8
35
9
0
10
3
2
5


12
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
7
37
5
0
10
1
5
4


13
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
5
31
3
0
10
0
5
5


14
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
5
30
6
0
10
1
3
6

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 10
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
85
17
8
5
10
8
1
1
10


2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
80
16
6
3
10
6
4
0
6


3
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
66.67
12
4
1
9
4
4
1
4


4
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
62.5
10
3
0
8
3
4
1
4


5
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
60
12
4
2
10
4
4
2
4


5
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
60
12
4
2
10
4
4
2
5


7
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
60
12
4
0
10
4
4
2
4


8
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
60
12
3
1
10
3
6
1
3


8
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
60
12
3
1
10
3
6
1
4


8
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
60
12
3
1
10
3
6
1
3


8
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
60
12
3
1
10
3
6
1
3


12
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
60
12
2
1
10
2
8
0
2


12
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
60
12
2
1
10
2
8
0
2


14
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
60
12
2
0
10
2
8
0
3


15
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
56.25
9
2
0
8
2
5
1
2


16
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
55
11
4
1
10
4
3
3
5


17
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
55
11
3
2
10
3
5
2
3


17
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
55
11
3
2
10
3
5
2
6


19
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
55
11
3
1
10
3
5
2
6


19
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
55
11
3
1
10
3
5
2
3


21
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
55
11
3
0
10
3
5
2
5


22
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
55
11
2
1
10
2
7
1
2


23
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
55
11
1
1
10
1
9
0
1


24
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
50
10
2
2
10
2
6
2
3


25
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
10
2
1
10
2
6
2
3


26
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
50
10
2
0
10
2
6
2
3


26
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
50
10
2
0
10
2
6
2
3


26
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
50
10
2
0
10
2
6
2
2


26
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
10
2
0
10
2
6
2
2


30
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
50
10
1
1
10
1
8
1
1


31
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
9
1
0
9
1
7
1
2


31
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
50
9
1
0
9
1
7
1
1


33
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
50
8
3
1
8
3
2
3
3


34
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
45
9
2
2
10
2
5
3
4


35
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
45
9
2
0
10
2
5
3
2


36
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
45
9
1
0
10
1
7
2
2


37
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
43.75
7
0
0
8
0
7
1
1


38
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
40
8
0
0
10
0
8
2
0


38
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
40
8
0
0
10
0
8
2
0


40
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm
37.5
6
2
1
8
2
2
4
3


40
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
37.5
6
2
1
8
2
2
4
2


42
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
37.5
6
0
0
8
0
6
2
3


43
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
35
7
0
0
10
0
7
3
0


44
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
31.25
5
0
0
8
0
5
3
0


45
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
30
6
1
1
10
1
4
5
1


46
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
30
6
1
0
10
1
4
5
1


47
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
27.78
5
0
0
9
0
5
4
0

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 10:02 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 11
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
14
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
2
5 + 3
0
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
11


2
10
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
0
3 - 5
2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
8


3
11
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
1
4 = 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
10


4
5
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
1
4 = 4
1
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
13


5
9
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
1
4 = 4
1
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
5


6
12
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
1
4 = 4
1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
17


7
7
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
0
3 - 5
2
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
8

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 11
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
17
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10778.html)


2
11
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
2 - 0
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42068.html)
Quảng Đông
3
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10773.html)


3
4
Quảng Đông
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
2 - 0
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10776.html)


4
12
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
0 - 2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10779.html)

1
9
Hỏa Xa
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
0 - 2
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10785.html)


2
10
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
0 - 2
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10769.html)


3
11
Hỏa Xa
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
1 - 1
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42094.html)
Cát Lâm
2
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10768.html)


4
11
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
2 - 0
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
12
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10770.html)

1
9
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
1 - 1
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
Hà Bắc
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10782.html)


2
9
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
0 - 2
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10767.html)


3
11
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10787.html)


4
6
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
2 - 0
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
12
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10783.html)

1
4
Phổ Đông
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
1 - 1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10789.html)


2
12
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
1 - 1
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10766.html)


3
12
Phổ Đông
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10784.html)


4
12
Hắc Long Giang
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
1 - 1
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10774.html)

1
11
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10786.html)


2
2
Vân Nam
Trần Tín An (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42057.html)
0 - 2
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10775.html)


3
9
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
0 - 2
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10788.html)


4
6
Vân Nam
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
1 - 1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10781.html)

1
10
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
16
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10771.html)


2
10
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
1 - 1
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42102.html)
Khai Loan
4
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10790.html)


3
10
Khai Loan
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
12
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10780.html)


4
12
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
1 - 1
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
12
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10791.html)

1
5
Tứ Xuyên
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42064.html)
Bắc Kinh
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10792.html)


2
10
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
2 - 0
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10777.html)


3
7
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10772.html)


4
12
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
1 - 1
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10793.html)

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 10:03 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 11
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
18
54
15
0
11
8
2
1


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
16
52
16
0
11
7
2
2


3
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
14
47
6
0
11
4
6
1


4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
13
48
11
0
11
4
5
2


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
12
45
8
0
11
3
6
2


6
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
11
46
10
0
11
4
3
4


7
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
11
43
8
0
11
2
7
2


8
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
10
46
12
0
11
3
4
4


9
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
10
44
10
0
11
4
2
5


10
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
10
42
9
0
11
3
4
4


11
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
10
40
11
0
11
4
2
5


12
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
7
40
5
0
11
1
5
5


13
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
6
35
4
0
11
0
6
5


14
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
6
34
6
0
11
1
4
6

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 11
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
81.82
18
8
5
11
8
2
1
10


2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
77.27
17
6
3
11
6
5
0
6


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
61.11
11
3
0
9
3
5
1
4


4
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
60
12
4
1
10
4
4
2
4


5
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
60
12
3
1
10
3
6
1
3


6
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
59.09
13
5
1
11
5
3
3
5


7
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
59.09
13
4
3
11
4
5
2
6


8
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
59.09
13
4
2
11
4
5
2
5


8
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
59.09
13
4
2
11
4
5
2
4


10
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
59.09
13
4
1
11
4
5
2
6


11
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
59.09
13
4
0
11
4
5
2
4


12
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
59.09
13
3
1
11
3
7
1
4


12
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
59.09
13
3
1
11
3
7
1
3


14
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
59.09
13
2
1
11
2
9
0
2


15
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
59.09
13
2
0
11
2
9
0
3


16
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
54.55
12
3
2
11
3
6
2
3


17
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
54.55
12
3
1
11
3
6
2
3


17
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
54.55
12
3
1
11
3
6
2
3


19
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
54.55
12
3
0
11
3
6
2
5


19
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
54.55
12
3
0
11
3
6
2
3


21
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
54.55
12
2
1
11
2
8
1
2


21
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
54.55
12
2
1
11
2
8
1
2


23
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
54.55
12
1
1
11
1
#
0
1


24
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
50
11
3
3
11
3
5
3
4


25
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
50
11
2
2
11
2
7
2
3


26
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
50
11
2
1
11
2
7
2
2


26
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
11
2
1
11
2
7
2
3


28
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
11
2
0
11
2
7
2
2


28
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
50
11
2
0
11
2
7
2
3


30
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
10
1
0
10
1
8
1
2


31
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
50
9
2
0
9
2
5
2
2


32
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
45.45
10
2
0
11
2
6
3
2


33
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
45.45
10
1
1
11
1
8
2
1


34
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
45
9
1
0
10
1
7
2
1


35
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
44.44
8
1
0
9
1
6
2
3


36
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
44.44
8
0
0
9
0
8
1
1


37
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
40.91
9
2
0
11
2
5
4
2


38
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
40.91
9
0
0
11
0
9
2
0


39
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
38.89
7
2
1
9
2
3
4
2


40
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
36.36
8
0
0
11
0
8
3
0


40
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
36.36
8
0
0
11
0
8
3
0


42
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
33.33
6
0
0
9
0
6
3
0


43
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
31.82
7
1
1
11
1
5
5
1


44
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
31.82
7
1
0
11
1
5
5
1


45
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
27.78
5
0
0
9
0
5
4
0

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 10:04 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 12
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
11
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
1
4 = 4
1
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
10


2
18
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
1
4 = 4
1
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
7


3
6
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
1
4 = 4
1
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
13


4
14
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
0
3 - 5
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
10


5
11
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
2
6 + 2
0
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
6


6
10
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
1
4 = 4
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
12


7
16
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
2
5 + 3
0
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
10

</tbody>


<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 12
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
13
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
2 - 0
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10901.html)


2
12
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10909.html)


3
12
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42064.html)
Bắc Kinh
6
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10903.html)


4
13
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
2 - 0
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10911.html)

1
17
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
1 - 1
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
Tứ Xuyên
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10904.html)


2
8
Tứ Xuyên
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10902.html)


3
13
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
1 - 1
Chu Tông Tư (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42056.html)
Tứ Xuyên
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10907.html)


4
11
Tứ Xuyên
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10900.html)

1
13
Khai Loan
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10885.html)


1
5
Vân Nam
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10895.html)


2
8
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10892.html)


3
9
Vân Nam
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
1 - 1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10890.html)

1
13
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
1 - 1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
12
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_16876.html)


2
12
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
2 - 0
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10906.html)


3
9
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10894.html)


4
11
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
1 - 1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
12
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10891.html)

1
8
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
2 - 0
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
Phổ Đông
5
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10898.html)


2
2
Phổ Đông
Ô Chính Vĩ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42046.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10888.html)


3
12
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
1 - 1
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10896.html)


4
13
Phổ Đông
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
0 - 2
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10899.html)

1
13
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
1 - 1
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10886.html)


2
12
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10889.html)


3
6
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10897.html)


4
12
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
1 - 1
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10887.html)

1
9
Hỏa Xa
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
18
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10910.html)


1
13
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
2 - 0
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
12
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10912.html)


2
12
Hỏa Xa
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
12
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10905.html)


3
6
Quảng Đông
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
0 - 2
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10908.html)

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 10:05 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 12
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
19
58
15
0
12
8
3
1


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
18
57
18
0
12
8
2
2


3
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
14
52
11
0
12
4
6
2


4
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
14
50
6
0
12
4
6
2


5
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
13
49
10
0
12
3
7
2


6
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
13
49
8
0
12
3
7
2


7
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
12
50
11
0
12
4
4
4


8
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
12
49
11
0
12
5
2
5


9
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
11
46
10
0
12
3
5
4


10
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
11
44
11
0
12
4
3
5


11
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
10
49
13
0
12
3
4
5


12
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
8
44
5
0
12
1
6
5


13
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
7
39
4
0
12
0
7
5


14
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
6
36
6
0
12
1
4
7

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 12
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
83.33
20
9
6
12
9
2
1
10


2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
75
18
6
3
12
6
6
0
6


3
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42075.html)
Hà Bắc
72.22
13
4
2
9
4
5
0
4


4
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
62.5
15
5
3
12
5
5
2
6


5
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
62.5
15
5
2
12
5
5
2
5


6
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
62.5
15
5
1
12
5
5
2
6


7
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
60
12
3
0
10
3
6
1
4


8
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
59.09
13
4
1
11
4
5
2
4


9
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
59.09
13
3
1
11
3
7
1
3


10
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
58.33
14
5
1
12
5
4
3
5


11
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
58.33
14
4
2
12
4
6
2
4


12
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
58.33
14
4
0
12
4
6
2
5


13
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
58.33
14
3
1
12
3
8
1
4


14
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
58.33
14
2
1
12
2
#
0
2


15
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
58.33
14
2
0
12
2
#
0
3


16
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
55.56
10
3
2
9
3
4
2
4


17
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
55.56
10
2
2
9
2
6
1
2


18
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
54.17
13
4
4
12
4
5
3
4


19
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
54.17
13
4
0
12
4
5
3
4


20
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
54.17
13
3
2
12
3
7
2
3


21
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
54.17
13
3
1
12
3
7
2
3


21
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
54.17
13
3
1
12
3
7
2
3


21
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
54.17
13
3
1
12
3
7
2
3


24
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
54.17
13
3
0
12
3
7
2
3


25
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
54.17
13
2
1
12
2
9
1
2


26
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
54.17
13
1
1
12
1
#
0
1


27
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
50
12
2
2
12
2
8
2
3


28
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
50
12
2
1
12
2
8
2
2


28
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
50
12
2
1
12
2
8
2
2


28
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
50
12
2
1
12
2
8
2
3


31
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
50
12
2
0
12
2
8
2
2


32
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
50
11
1
0
11
1
9
1
2


33
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
50
10
2
0
10
2
6
2
3


34
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
50
10
1
1
10
1
8
1
1


35
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
Khai Loan
50
9
3
1
9
3
3
3
3


36
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
50
9
2
1
9
2
5
2
2


37
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
45.83
11
2
0
12
2
7
3
3


37
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
45.83
11
2
0
12
2
7
3
2


39
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
45.83
11
1
1
12
1
9
2
1


40
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
45.45
10
1
0
11
1
8
2
1


41
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
45
9
2
0
10
2
5
3
2


42
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
41.67
10
2
0
12
2
6
4
2


43
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
41.67
10
0
0
12
0
#
2
0


44
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm
38.89
7
2
1
9
2
3
4
3


45
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
37.5
9
0
0
12
0
9
3
0


45
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
37.5
9
0
0
12
0
9
3
0


47
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
35
7
2
1
10
2
3
5
2


48
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
33.33
8
1
0
12
1
6
5
1


49
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
33.33
6
0
0
9
0
6
3
0


50
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
31.82
7
1
1
11
1
5
5
1


51
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
30
6
0
0
10
0
6
4
0


52
Vũ Binh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42047.html)
Phổ Đông
27.78
5
0
0
9
0
5
4
0

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 10:06 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
KẾT QUẢ VÒNG 13
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
10
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
0
2 - 6
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
12


2
13
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
18


3
6
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
0
3 - 5
2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
11


4
12
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
1
4 = 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
13


5
14
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
2
5 + 3
0
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
14


6
8
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
0
1 - 7
2
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
7


7
11
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
0
2 - 6
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
19

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 13
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
BB


1
13
Hỏa Xa
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
0 - 2
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10934.html)


2
13
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
1 - 1
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10914.html)


3
12
Hỏa Xa
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
11
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10923.html)


4
15
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
2 - 0
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10932.html)

1
11
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
2 - 0
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10924.html)


2
6
Quảng Đông
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42072.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10915.html)


3
10
Giang Tô
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
20
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10931.html)


4
15
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
2 - 0
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10922.html)

1
3
Phổ Đông
Ô Chính Vĩ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42046.html)
1 - 1
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
9
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10928.html)


2
7
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
2 - 0
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10925.html)


3
13
Phổ Đông
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
1 - 1
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
14
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10927.html)


4
11
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
1 - 1
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
8
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10918.html)

1
12
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
1 - 1
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42076.html)
Hà Bắc
1
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_259.html)


2
10
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
2 - 0
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_222.html)


3
14
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
2 - 0
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10935.html)


4
10
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10930.html)

1
12
Khai Loan
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
2 - 0
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10916.html)


2
10
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
1 - 1
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
14
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10933.html)


3
5
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42102.html)
2 - 0
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10921.html)


4
14
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
2 - 0
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
12
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10920.html)

1
6
Tứ Xuyên
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
0 - 2
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
10
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_28402.html)


2
9
Vân Nam
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
0 - 2
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
123
9
Tứ Xuyên
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
0 - 2
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42059.html)
Vân Nam
84
6
Vân Nam
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
1 - 1
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42055.html)
Tứ Xuyên
9


1
15
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
14
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10919.html)


2
14
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
2 - 0
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
13
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10926.html)


3
7
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
18
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10917.html)


4
12
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
2 - 0
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42064.html)
Bắc Kinh
7
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10929.html)

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 10:06 AM
<tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM CHUNG CUỘC
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
TÊN ĐỘỈ
ĐTr
TĐV
TTr
TV
STr
T
H
B


1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42111.html)
21
64
17
0
13
9
3
1


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42116.html)
20
62
20
0
13
9
2
2


3
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42121.html)
16
57
13
0
13
5
6
2


4
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42124.html)
14
56
13
0
13
5
4
4


5
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42114.html)
14
53
11
0
13
3
8
2


6
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42113.html)
14
53
7
0
13
4
6
3


7
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42120.html)
13
53
12
0
13
5
3
5


8
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42118.html)
13
52
9
0
13
3
7
3


9
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42115.html)
13
49
12
0
13
5
3
5


10
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42123.html)
11
48
10
0
13
3
5
5


11
Hỏa Xa Đầu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42117.html)
10
51
13
0
13
3
4
6


12
Vân Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42112.html)
9
46
6
0
13
1
7
5


13
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42122.html)
8
45
6
0
13
1
6
6


14
Phổ Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42119.html)
6
39
6
0
13
1
4
8

</tbody><tbody>
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM CHUNG CUỘC
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
TT
KỲ THỦ
ĐƠN VỊ
HS
Đ
VT
HT
SV
T
H
B
CT


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42071.html)
Quảng Đông
84.62
22
10
7
13
#
2
1
10


2
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42108.html)
Thượng Hải
73.08
19
6
3
13
6
7
0
6


3
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42070.html)
Quảng Đông
65.38
17
6
3
13
6
5
2
6


4
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
Hồ Bắc
65.38
17
6
1
13
6
5
2
6


5
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42104.html)
Khai Loan
63.64
14
4
0
11
4
6
1
4


6
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42066.html)
Bắc Kinh
61.54
16
5
2
13
5
6
2
5


7
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42051.html)
Thẩm Dương
61.54
16
5
0
13
5
6
2
5


8
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42110.html)
Thượng Hải
61.54
16
4
1
13
4
8
1
4


9
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42081.html)
Hắc Long Giang
61.54
16
3
0
13
3
#
0
3


10
Lê Đức Chí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42058.html)
Vân Nam
60
12
4
3
10
4
4
2
4


11
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42092.html)
Cát Lâm
57.69
15
5
1
13
5
5
3
5


12
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42109.html)
Thượng Hải
57.69
15
4
2
13
4
7
2
4


13
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42106.html)
Khai Loan
57.69
15
2
1
13
2
#
0
2


14
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42074.html)
Hà Bắc
54.55
12
3
0
11
3
6
2
3


15
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42089.html)
Hỏa Xa
54.17
13
4
1
12
4
5
3
4


16
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42069.html)
Quảng Đông
54.17
13
3
1
12
3
7
2
3


17
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42099.html)
Giang Tô
54.17
13
2
0
12
2
9
1
2


18
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42043.html)
Phổ Đông
53.85
14
4
0
13
4
6
3
4


19
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42107.html)
Thượng Hải
53.85
14
3
2
13
3
8
2
3


19
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42054.html)
Tứ Xuyên
53.85
14
3
2
13
3
8
2
3


21
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42083.html)
Hồ Bắc
53.85
14
3
1
13
3
8
2
3


22
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42098.html)
Giang Tô
53.85
14
2
1
13
2
#
1
2


23
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42090.html)
Hỏa Xa
50
13
4
4
13
4
5
4
4


24
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42100.html)
Giang Tô
50
13
3
2
13
3
7
3
3


25
Trịnh Nhất Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42082.html)
Hắc Long Giang
50
13
3
1
13
3
7
3
3


25
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42050.html)
Thẩm Dương
50
13
3
1
13
3
7
3
3


25
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42085.html)
Hồ Bắc
50
13
3
1
13
3
7
3
3


28
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
Bắc Kinh
50
13
3
0
13
3
7
3
3


29
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42091.html)
Hỏa Xa
50
13
2
1
13
2
9
2
2


29
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42048.html)
Thẩm Dương
50
13
2
1
13
2
9
2
2


31
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42080.html)
Hắc Long Giang
50
13
1
1
13
1
#
1
1


32
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42077.html)
Hà Bắc
50
11
1
1
11
1
9
1
1


33
Lục Tranh Vanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42097.html)
Giang Tô
50
10
2
2
10
2
6
2
2


34
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42093.html)
Cát Lâm
50
10
2
1
10
2
6
2
2


35
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42096.html)
Cát Lâm
46.15
12
2
0
13
2
8
3
2


35
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42103.html)
Khai Loan
46.15
12
2
0
13
2
8
3
2


37
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42084.html)
Hồ Bắc
46.15
12
1
1
13
1
#
2
1


38
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
Hỏa Xa
45.45
10
2
0
11
2
6
3
2


39
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42095.html)
Cát Lâm
45
9
3
1
10
3
3
4
3


40
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42049.html)
Thẩm Dương
42.31
11
2
0
13
2
7
4
2


41
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42079.html)
Hắc Long Giang
42.31
11
0
0
13
0
#
2
0


42
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42078.html)
Hà Bắc
41.67
10
1
0
12
1
8
3
1


43
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42063.html)
Bắc Kinh
36.36
8
2
1
11
2
4
5
2


44
Cát Duy Bồ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42045.html)
Phổ Đông
34.62
9
1
0
13
1
7
5
1


45
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42052.html)
Tứ Xuyên
34.62
9
0
0
13
0
9
4
0


45
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
Vân Nam
34.62
9
0
0
13
0
9
4
0


47
Tiết Văn Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42061.html)
Vân Nam
31.82
7
0
0
11
0
7
4
0


48
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42053.html)
Tứ Xuyên
30
6
0
0
10
0
6
4
0


49
Đổng Húc Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42044.html)
Phổ Đông
29.17
7
1
1
12
1
5
6
1

</tbody>

Chotgia
10-08-2018, 10:15 AM
” NGÂN LỆ BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003

Như thế có thể coi tạm được. Mời các bạn đón coi:

“TƯỚNG QUÂN BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004

Nếu còn gì đó sơ sót mong các bạn cảm thông và góp ý chỉnh sửa. CẢM ƠN.CHÀO.

tinhlahan702
10-08-2018, 10:23 AM
Sao tới vòng 10 không còn thấy Lý Lai Quần nữa bác Chotgia ơi.

Chotgia
10-08-2018, 11:29 AM
Sao tới vòng 10 không còn thấy Lý Lai Quần nữa bác Chotgia ơi.

Trong giải này thì thấy Lý Lai Quần đánh có 5 ván ở 5 vòng thôi (Vòng 1,3,5,7,10) và được 5 điểm. Còn trong bảng xếp hạng thì tôi lấy nguyên theo bảng chính đó vì sao còn một số các kỳ thủ 5 điểm hoặc dưới 5 điểm không có tên thì tôi chịu.

Bạn có thể bấm vào tên kỳ thủ để biết kỳ thủ đó chơi bao nhiêu trận, thắng thua ra sao. Ví dụ tôi bấm vào tên Lý Lai Quần và ra bảng này.
轮次
台次
团体
姓名
积分
结果
积分
姓名
团体
对手分
排名
备注
棋谱


第01轮 (http://www.dpxq.com/hldcg/round_1_1.html)
4
煤矿开滦股份
孙庆利 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42105.html)
0
2 + 0
0
李来群 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
河北置业房产
9
45
快棋
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10062.html)


第03轮 (http://www.dpxq.com/hldcg/round_1_3.html)
3
河北置业房产
李来群 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
0
2 + 0
3
张强 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42067.html)
北京金色假日酒店
13
26

谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10099.html)


第05轮 (http://www.dpxq.com/hldcg/round_1_5.html)
2
云南红酒业
王跃飞 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42060.html)
3
0 - 2
2
李来群 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
河北置业房产
9
49
快棋
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10167.html)


第07轮 (http://www.dpxq.com/hldcg/round_1_7.html)
2
湖北中盐宏博
汪洋 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42086.html)
5
2 + 0
4
李来群 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
河北置业房产
17
4
快棋
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10225.html)


第10轮 (http://www.dpxq.com/hldcg/round_1_10.html)
1
河北置业房产
李来群 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42073.html)
4
1 = 1
8
才溢 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_1_42087.html)
火车头队
10
42
快棋
谱 (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_10740.html)Nói chung là tôi lấy theo đúng lưu trữ của dpxq. Mong bạn hài lòng