PDA

View Full Version : Giải Vô Địch Cờ Tướng Tỉnh DakLak 2018 !Red Coffee
02-11-2018, 09:40 PM
Giải Vô Địch Cờ Tướng Tỉnh DakLak 2018 !
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44758947_927283120798304_7889737640080048128_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=5b9f632f2f38c9bae2d93ba94fa3822c&oe=5C40E8FD
https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44805868_927283114131638_3898784845303644160_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=5d9e957ba17ede47905b4a96aeb22cd5&oe=5C3FA40B
https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44896285_927283074131642_5325420243407863808_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=6f5fb7d1f6b54aff2a37af1774a60385&oe=5C4B5E56
https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/44873798_927283054131644_9116331320010604544_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=f86ba78ae4bdc8687cf437285002b509&oe=5C41B695

Red Coffee
02-11-2018, 09:42 PM
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI CỦA CÁC ĐOÀN THAM DỰ
https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/45325355_930570080469608_9191819158398959616_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=67fe0920844487f8cc14826d2a976193&oe=5C8450BD