PDA

View Full Version : “Tương Quân Bôi” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004Chotgia
16-02-2019, 02:26 PM
Sau tết đỊnh khai bút. Nhưng khi vào trang cờ của mình thì … Chắc nó đã chết. Thật buồn. Vi tôi đâu có nghĩ mấy cái trang cờ lại có thể RA ĐI trước mình. Mấy hôm nay cứ thấy buồn buồn và định rời bỏ đam mê. Nhưng thật khó. Thôi thì : Còn sống thì cứ đam mê đi. Thế là: VIẾT.
Đầu tiên là những gì còn dang dở như các GIÁP CẤP TRONG QUÁ KHỨ rồi sẽ là NGŨ DƯƠNG BÔI …
Không nói nữa. LÀM.


ÔN CŨ TRI TÂN
“Tương Quân Bôi” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
Bắt đầu: 5/18/2004
Kết thúc: 12/19/2004

Quy trình và điều lệ (http://http://www.dpxq.com/hldcg/tour_2.html) Bấm vào và tự dịch nhé” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
DANH SÁCH ĐỘI


TT
TÊN ĐỘI
VIẾT TẮT


1
吉林天兴棋牌 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
Cát Lâm Thiên Hưng Kỳ Bài (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)


2
江苏体彩 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
Giang Tô Thể Thải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)


3
煤矿开滦股份 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
Môi Quáng Khai Loan Cổ Phần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)


4
上海金外滩 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
Thượng Hải Kim Ngoại Than (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)


5
河北金环钢构 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
Hà Bắc Kim Hoàn Cương Cấu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)


6
甘肃移动通信 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
Cam Túc Di Động Thông Tín (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)


7
沈阳新湖北国之春 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
Thẩm Dương Tân Hồ Bắc Quốc Chi Xuân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)


8
浙江都绅领带 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
Chiết Giang Đô Thân Lĩnh Đái (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)


9
广东王老吉 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
Quảng Đông Vương Lão Cát (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)


10
黑龙江哈药总厂 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
Hắc Long Giang Cáp Dược Tổng Xưởng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)


11
湖北中盐宏博 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
Hồ Bắc Trung Diêm Hồng Bác (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)


12
北京中加 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
Bắc Kinh Trung Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
DANH SÁCH KỲ THỦ


TT
TÊN KỲ THỦ
ĐƠN VỊ


1
洪智 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm


2
胡庆阳 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm


3
李轩 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42158.html)
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42158.html)
Cát Lâm


4
权德利 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
Cát Lâm


5
陶汉明 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm


6
王跃飞 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm


7
李群 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô


8
廖二平 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42163.html)
Liêu Nhị Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42163.html)
Giang Tô


9
王斌 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô


10
徐超 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô


11
徐天红 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô


12
蒋凤山 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
Khai Loan


13
景学义 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan


14
宋国强 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan


15
孙庆利 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
Khai Loan


16
庄玉庭 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan


17
胡荣华 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải


18
林宏敏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42173.html)
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42173.html)
Thượng Hải


19
孙勇征 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải


20
万春林 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải


21
谢靖 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải


22
刘殿中 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc


23
苗利明 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc


24
申鹏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc


25
阎文清 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc


26
张江 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc


27
何刚 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
Cam Túc


28
焦明理 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc


29
李家华 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc


30
梁军 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc


31
潘振波 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc


32
卜凤波 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương


33
金波 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương


34
金松 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Thẩm Dương


35
苗永鹏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương


36
尚威 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thẩm Dương


37
陈寒峰 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang


38
陈建国 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
Chiết Giang


39
陈孝堃 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
Chiết Giang


40
邱东 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang


41
赵鑫鑫 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang


42
陈富杰 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html)
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html)
Quảng Đông


43
黄海林 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông


44
李鸿嘉 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông


45
吕钦 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông


46
许银川 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông


47
聂铁文 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang


48
谢岿 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang


49
于幼华 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang


50
张晓平 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html)
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html)
Hắc Long Giang


51
赵国荣 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang


52
李望祥 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
Hồ Bắc


53
李雪松 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc


54
李智屏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc


55
柳大华 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc


56
汪洋 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc


57
蒋川 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh


58
靳玉砚 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh


59
杨德琪 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh


60
张强 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh


61
张申宏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh

Chotgia
16-02-2019, 03:05 PM
VÒNG 1

Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 5 - 3 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 1 - 1 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 洪智 和 北京中加 张申宏
774770626665232479671022897980701907030417272214090860426755040506050005554362434743504143441406072870502847505444435453434453562728727647685646284876726847463608073638797405034878725259483836475536560757565748575250747006276947033378792708707833535536081679595343598963646564426489832042838550527870525070785052850512100500242526251635781810204434437347697376294776861878525078738646
0
96
全局
慢棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-北京
第01轮
第01台
2004-05-19
北京.中国棋院
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
和棋
5261
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11608.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) 0 - 2 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张强 负 吉林天兴棋牌 胡庆阳

0
146
全局
慢棋
E02 仙人指路进右马对飞象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-北京
第01轮
第02台
2004-05-19
北京.中国棋院
北京中加 张强
北京中加
张强
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
黑胜
2983
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11606.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 陶汉明 和 北京中加 蒋川
77477062796780706665728219272324171310221323001009192042191370742363120213102210898810228818223418153426630374343948343303043323290726476947230304020302072902014769017129477177675582866564426455346442345377711565715165638684536551524645504127464220657362814665817365736042634352720605426473658485050472756557204204037555031383841323857523338485454475744434555634247424
0
92
全局
慢棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-北京
第01轮
第03台
2004-05-19
北京.中国棋院
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
2612
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11616.html
www.dpxq.com


CN: :Bắc Kinh Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html) 1 - 1 Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 杨德琪 和 吉林天兴棋牌 王跃飞
7747706279678070262563641927728217152042273530418988100247371232373241320919324167480010482710132947707319180304887873781878131478736254355414547383543427353414352714342735341435271434
0
46
全局
快棋
B23 中炮巡河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-北京
第01轮
第04台
2004-05-19
北京.中国棋院
北京中加 杨德琪
北京中加
杨德琪
吉林天兴棋牌 王跃飞
吉林天兴棋牌
王跃飞
和棋
2258
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11626.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 03:12 PM
VÒNG 1


Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 4 - 4 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) 1 - 1 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 李群 和 湖北中盐宏博 汪洋
77477062796780708979636479731022192723240908121373752042666564657565625408581314587800012625242565257071255542244757725278710171552552571757604267557177394877752947546225356254351554621535625435155462
0
50
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第01轮
第01台
2004-05-19
北京.中国棋院
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
和棋
2051
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11610.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 1 - 1 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李望祥 和 江苏体彩 王斌
7757125279677082897980702625102219270010091910141707141927196364192772627970827069476266575320422735706253235255072755752726
0
31
全局
慢棋
A50 仕角炮局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第01轮
第02台
2004-05-19
北京.中国棋院
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
和棋
2228
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11619.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) 1 - 1 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2005-11-19 06:31:00
江苏体彩 徐超 和 湖北中盐宏博 柳大华
7747706279678070897910221907636417270010091912167975204219183041262516661810221069877282755503042524232406056465556562546555707405041031041482525565747514247565876542242726662607265222263422293948292547373112374712314737311237471231
0
58
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第01轮
第03台
2004-05-19
北京.中国棋院
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
和棋
1991
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11621.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) 1 - 1 Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李智屏 和 江苏体彩 徐天红
6947102266652324796760421907000109080151083851545948636438355041060570627778728265645464786862543515121768641767
0
28
全局
快棋
A15 飞相进三兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第01轮
第04台
2004-05-19
北京.中国棋院
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
和棋
2013
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11612.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 03:25 PM
VÒNG 1

Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 3 - 5 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) 1 - 1 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 和 黑龙江哈药总厂 谢岿
774770626665232479671022171380701323604219270010897912020919101927190206797372827363707219270604473730412706828006148060635322016947727467558384556374345948606353633433232162703717040946450919170719096373706265643313070109016463628173711314718114158184154584340111343311168685458533430304210185156362151101001110000316126261121143631000031300036151040563834030514150418380303113171121173703732625242580853130852521242505304037347379485979743431242131337473333621240545733336062404
0
120
全局
慢棋
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-黑龙江
第01轮
第01台
2004-05-19
北京.中国棋院
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
和棋
2264
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11623.html
www.dpxq.com

Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 1 - 1 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan
[DhtmlXQ]
www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 和 煤矿开滦股份 景学义

0
173
全局
慢棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-黑龙江
第01轮
第02台
2004-05-19
北京.中国棋院
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
和棋
2139
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11605.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 和 黑龙江哈药总厂 聂铁文
69471022666523247967604219070001090801518988504108585158885870620605805058504150777872761713223413143422141322341314342214132234
0
32
全局
慢棋
A15 飞相进三兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-黑龙江
第01轮
第03台
2004-05-19
北京.中国棋院
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
和棋
2059
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11615.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) 2 - 0 Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 于幼华 胜 煤矿开滦股份 孙庆利
26252042192763647747706279678070898810228858728217156274273530415878746278287076473712112947112109192324252421241512767528250010666575742515646512426042151022101910242047652030654774246755625435542454556703041013544437388384675544541315828638585464587842607848604255436444154544454645300043220006223442244729061634538646487846764544161144438485433340305345240278084152080230400242857545644030645276464245115152737565736551414948040533320515483846366553152545854143858050415341
0
119
全局
快棋
E02 仙人指路进右马对飞象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-黑龙江
第01轮
第04台
2004-05-19
北京.中国棋院
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
煤矿开滦股份 孙庆利
煤矿开滦股份
孙庆利
红胜
2849
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11613.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 03:31 PM
VÒNG 1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 2 - 6 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 胡荣华 和 广东王老吉 许银川
7747706279678070897963647973102217372324190712137375728275706270091900101915204266656465156530410605825259487082677513166535164675544644071582613736615354735272152772712746444769475372465471735473101336767253766653726676725376665372
0
58
全局
慢棋
C56 五六炮过河车对屏风马 黑两头蛇
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-广东
第01轮
第01台
2004-05-19
北京.中国棋院
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
3471
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11624.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 2 - 0 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 胜 上海金外滩 孙勇征
192723246665102279677082294720428988808188380001394812106755815155637262638260823833515869875888876988681713686513432243334382600919017177571020191320264383655586857175858403048363625257672425676525356333526269877585131626206535858435455041336320222735848687694050161086566333422010206042201062604541
0
75
全局
快棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-广东
第01轮
第02台
2004-05-19
北京.中国棋院
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
红胜
4440
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11607.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) 1 - 1 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 万春林 和 广东王老吉 黄海林
77477062796780706665728219272324171310221323001009192042191570748979747967791202151022102363828646451022796786062706020647485041694783844544060444436243484322436303
0
41
全局
慢棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-广东
第01轮
第03台
2004-05-19
北京.中国棋院
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
和棋
2172
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11617.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 2 - 0 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 胜 上海金外滩 谢靖
77477062796780706665728219271242091910221707000167550131191531385948382815177074556374774757282965644344634282426947290964636281271942461938464538467776466576365759304165534546596940304959464889874878472909081737083837383638073722436966383959583938585938395958393858593839595839696636304036464152464378768747
0
77
全局
慢棋
D42 中炮对左三步虎转列炮 红左直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-广东
第01轮
第04台
2004-05-19
北京.中国棋院
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
红胜
3329
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11627.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 03:39 PM
VÒNG 1

Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 5 - 3 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) 1 - 1 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 张江 和 浙江都绅领带 邱东
262570626665122269471002192772821712807077676241128260827958001089797079587963646564101464631464091903041912646327354344355663436768224268484162464544454769454648436243394846566947504179584364587782607765428212168262
0
54
全局
慢棋
E09 两头蛇对进右马转卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-浙江
第01轮
第01台
2004-05-19
北京.中国棋院
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
和棋
1866
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11622.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 1 - 1 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 和 河北金环钢构 阎文清
19272324666510227967204267757252898870828858304129478384394882741715121409398485778722346564636486858070877734263936242558540020541425353626202685843536847452721519363777377275141770741929263627153632152764654765757729393222654777374837
0
59
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-浙江
第01轮
第02台
2004-05-19
北京.中国棋院
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
和棋
2066
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11604.html
www.dpxq.com


CN: Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 苗利明 和 浙江都绅领带 陈寒峰

0
229
全局
快棋
B10 中炮对单提马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-浙江
第01轮
第03台
2004-05-19
北京.中国棋院
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
和棋
2553
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11614.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) 0 - 2 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 赵鑫鑫 负 河北金环钢构 刘殿中
26251222774720421907808179678131897970820919838466653134675534541715103147575444464544345563827445443444634472794463001015132324252422293948292519164224635124425767608267472545493974551656101356554548553513173531504139384888474240505143170743625051384879784849075749395759
0
68
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-浙江
第01轮
第04台
2004-05-19
北京.中国棋院
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
黑胜
3952
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11625.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 03:46 PM
VÒNG 1
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 0 2 - 6 2 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)


CN: Cam Túc Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) 0 - 2 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
甘肃移动通信 李家华 负 沈阳新湖北国之春 卜凤波
26256364776772421927706229476254394880707987102289797079877912020919544627350010171102121121466779671217352310126788427221511211515717188876204257537275535275722524111624343041526222018685012085847275847475457464160634330626233143446263181119390304645411166361454666654445545345357655464555433536617136373919161871754546435526245567464467463738462518282544244419104424
0
92
全局
快棋
E47 对兵转兵底炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-沈阳
第01轮
第01台
2004-05-19
北京.中国棋院
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
黑胜
2765
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11603.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) 1 - 1 Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 尚威 和 甘肃移动通信 潘振波
774770627967807066652324897910221727304109082214797320420838142638330030331312326755323373753335757335337375333575733533737533357573353373753335
0
36
全局
慢棋
C70 五七炮对屏风马进3卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-沈阳
第01轮
第02台
2004-05-19
北京.中国棋院
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
和棋
2359
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11609.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 1 - 1 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 和 沈阳新湖北国之春 金波
262520421927636477477062796710221707001089798070091912167973625473535466273572763543664729472243534376666748707107037131433331330333101448271434334350413948343343443336464566672715168615233606233106014414011114126465252465551916676131235556
0
60
全局
慢棋
E02 仙人指路进右马对飞象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-沈阳
第01轮
第03台
2004-05-19
北京.中国棋院
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
和棋
2341
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11620.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 2 - 0 Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 胜 甘肃移动通信 焦明理
666523247967102269476042190700010908015159485041083851548959545948597062383363646564426433238050232450542423545277786254782820023948543523032214171252120305125226255254050472742818644267755464483783841828747346453527060564747567746467756474756773836746273546650220071541522818352304147414181423155948838105041527145481110414110154560105564605454643405014132706495984856553453586853536290736315365
0
99
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-沈阳
第01轮
第04台
2004-05-19
北京.中国棋院
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
红胜
2451
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11611.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 03:53 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 1
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
0
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
2
5 - 3
0
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0


2
0
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1
4 - 4
1
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
0


3
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
0
3 - 5
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
0


4
0
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
2 - 6
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
0


5
0
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
5 - 3
0
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
0


6
0
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
2 - 6
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
0

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 1
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
0
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
1 - 1
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11608.html)


2
0
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
0 - 2
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11606.html)


3
0
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11616.html)


4
0
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11626.html)

1
0
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11610.html)


2
0
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11619.html)


3
0
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11621.html)


4
0
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
1 - 1
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11612.html)

1
0
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
1 - 1
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11623.html)


2
0
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11605.html)


3
0
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11615.html)


4
0
Hắc Long Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
2 - 0
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
Khai Loan
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11613.html)

1
0
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11624.html)


2
0
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
2 - 0
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11607.html)


3
0
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11617.html)


4
0
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
2 - 0
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11627.html)

1
0
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
1 - 1
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11622.html)


2
0
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11604.html)


3
0
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11614.html)


4
0
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
0 - 2
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11625.html)

1
0
Cam Túc
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
0 - 2
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11603.html)


2
0
Thẩm Dương
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
1 - 1
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11609.html)


3
0
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11620.html)


4
0
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
2 - 0
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11611.html)

Chotgia
16-02-2019, 04:06 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 1
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2
6
0
1
2
1
1
1
0
0


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
2
6
0
1
2
0
1
1
0
0


3
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
2
5
0
1
1
1
1
1
0
0


3
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
5
0
1
1
1
1
1
0
0


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
2
5
0
1
1
0
1
1
0
0


6
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1
4
1
0
0
0
1
0
1
0


6
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
1
4
1
0
0
0
1
0
1
0


8
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1


8
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1


8
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1


11
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1


11
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
2
0
0
0
0
1
0
0
1


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 1
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
100
2
1
1
1
1
0
0
4


1
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
100
2
1
1
1
1
0
0
4


1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
100
2
1
1
1
1
0
0
4


4
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
100
2
1
0
1
1
0
0
8


4
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
100
2
1
0
1
1
0
0
10


4
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
100
2
1
0
1
1
0
0
6


4
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
100
2
1
0
1
1
0
0
7


8
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
50.00
1
0
0
1
0
1
0
4


8
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


8
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
50.00
1
0
0
1
0
1
0
6


8
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


8
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


8
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
50.00
1
0
0
1
0
1
0
3


8
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
50.00
1
0
0
1
0
1
0
7


8
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
2


8
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


8
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
3


8
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
1
0
0
1
0
1
0
3


8
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


8
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
50.00
1
0
0
1
0
1
0
10


8
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
Hồ Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


8
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
5


8
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
4


8
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
7


8
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
50.00
1
0
0
1
0
1
0
7


8
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
50.00
1
0
0
1
0
1
0
5


8
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
50.00
1
0
0
1
0
1
0
2


8
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
50.00
1
0
0
1
0
1
0
4


8
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
1
0
0
1
0
1
0
2


8
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
50.00
1
0
0
1
0
1
0
4


8
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
50.00
1
0
0
1
0
1
0
4


8
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
1
0
0
1
0
1
0
4


8
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
50.00
1
0
0
1
0
1
0
4


8
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
50.00
1
0
0
1
0
1
0
7


8
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
50.00
1
0
0
1
0
1
0
5


8
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
50.00
1
0
0
1
0
1
0
0


8
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
50.00
1
0
0
1
0
1
0
2


8
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thẩm Dương
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


8
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
50.00
1
0
0
1
0
1
0
5

Chotgia
16-02-2019, 05:57 PM
VÒNG 2
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 3 - 5 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Bắc Kinh Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html) 1 - 1 Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 杨德琪 和 沈阳新湖北国之春 金松
774770626665124279671022192723241713001009197276132376666987807089883041191022108818100223224132224260424645504118387074383666762748767767557454486777472947
0
39
全局
慢棋
D51 中炮缓开车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-沈阳
第02轮
第01台
2004-05-26
北京中加 杨德琪
北京中加
杨德琪
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
和棋
2294
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11643.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) 1 - 1 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金波 和 北京中加 张强
77477062796780706665232417136042897910221323030419270003236343446564121409194264675503531915727555677571797371117370111570755363751564426755636926256965252442245536651527152442364462544432404132245446244514441523444359484665
0
56
全局
慢棋
B05 中炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-沈阳
第02轮
第02台
2004-05-26
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
北京中加 张强
北京中加
张强
和棋
2241
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11633.html
www.dpxq.com


CN Bắc Kinh Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) 0 - 2 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 蒋川 负 沈阳新湖北国之春 苗永鹏

0
208
全局
快棋
B03 中炮对鸳鸯炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-沈阳
第02轮
第03台
2004-05-26
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
黑胜
5967
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11648.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 1 - 1 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 和 北京中加 张申宏
774770626665807079677282192723241713102213230010091920421915707423631202151022108988102288182234473703041815022239488281294734262708810115126241120201110816743402121116121622203707416207042425040234320200322265642224677524644725646516266575254720102622627022237062232262706365757406057414220210200504141000011011010011100020102004142026141326466561504161814676815170620242766642226274222566562575
0
99
全局
慢棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-沈阳
第02轮
第04台
2004-05-26
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
和棋
1920
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11650.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 06:03 PM
VÒNG 2
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 5 - 3 Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Chiết Giang Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html) 2 - 0 Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈孝堃 胜 甘肃移动通信 梁军

0
129
全局
慢棋
C70 五七炮对屏风马进3卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-甘肃
第02轮
第01台
2004-05-26
浙江杭州富阳
浙江都绅领带 陈孝堃
浙江都绅领带
陈孝堃
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
红胜
2543
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11639.html
www.dpxq.com


CN: Cam Túc Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) 2 - 0 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 李家华 胜 浙江都绅领带 陈寒峰
26251222774720427967232489792425190710313948304117373112666570826755122455432443474380700919727737677707797082702907253543442224191370824443827065647062435300306463627053038384030470826362246469476466131435364645364662726606141682741606745567685547685847665857664757584766585766475758476658573034064666874606
0
77
全局
快棋
E32 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马对黑连进7卒拐角马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-甘肃
第02轮
第02台
2004-05-26
浙江富阳
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
红胜
2526
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11647.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) 1 - 1 Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 邱东 和 甘肃移动通信 焦明理

0
217
全局
慢棋
D23 顺炮直车对横车 红巡河车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-甘肃
第02轮
第03台
2004-05-26
浙江杭州富阳
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
和棋
1897
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11631.html
www.dpxq.com


Cam Túc Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) 0 - 2 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 潘振波 负 浙江都绅领带 赵鑫鑫
69476364262570621927100209086042085800012715123279678081594872707773817173230223152332228959011117273041464511172737171337277176585670735653223245443233535643445653334353634445234220426362766659794344252473436759663624144555
0
56
全局
慢棋
A38 飞相互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-甘肃
第02轮
第04台
2004-05-26
浙江杭州富阳
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
黑胜
3834
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11641.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 06:09 PM
VÒNG 2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 2 5 - 3 0 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 2 - 0 Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 胜 河北金环钢构 苗利明
2625122217477242796770628979232419072425091910027773636479758070752570732522304119144252222520426665737647435253434553436564766664636663675563691413432313030030030223732505737902006968594868694859696859486869485962540726696559486555263455653422656948596963594863332230333000304030050454460474798929478384743430404857
0
79
全局
慢棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-河北
第02轮
第01台
2004-05-26
广州
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
红胜
2889
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11629.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) 1 - 1 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 刘殿中 和 广东王老吉 吕钦
7747706279678070897910221907636417270010091912167975204206051614262562747555746625242324557564657565664769477252675514182722522255432221656818176818171918101909432270731011212022017333111909050120422019150506151606051615050615160605464524254544253516140506141606041646504107153363152763332715337315277375466620426663353663030424033375453948362627064544061426273383445483852728852528381426
0
97
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-河北
第02轮
第02台
2004-05-26
广州
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
和棋
2135
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11646.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) 1 - 1 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 许银川 和 河北金环钢构 阎文清
69471232190703040605040507152324777505066665604279671022898870628838504126250004172780502524042409062214060463643834505434245424
0
32
全局
慢棋
A23 飞相左边马对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-河北
第02轮
第03台
2004-05-26
广州
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
和棋
2710
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11638.html
www.dpxq.com


CN: Hà Bắc Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) 1 - 1 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 申鹏 和 广东王老吉 黄海林

0
225
全局
快棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-河北
第02轮
第04台
2004-05-26
广州
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
和棋
3600
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11636.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 06:14 PM
VÒNG 2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 5 - 3 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)


Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) 1 - 1 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 聂铁文 和 上海金外滩 万春林
66652324774770627967807089791022190703041727221409080405060500057975604208580535585535365948142607153633272472827570627024042647694733131527706227356364656442645553204267553041536382800407806063531232354360805363806063736080464580864544868473638444436213635563326263444260070464424857422444636242394842320403244203834264635164428343403049393231517241323949324143833040725340308380304048594224472524422907312149392131808141525365313265735241736140308180422461533040394932318086
0
119
全局
慢棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-上海
第02轮
第01台
2004-05-26
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
和棋
1932
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11645.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) 1 - 1 Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 孙勇征 和 黑龙江哈药总厂 赵国荣
26251222774720427967808189798111192710311707708227351117797463646748725248271718090800100703180803081018476723242524222735271828294752573948282748572724086831526858504158524152
0
44
全局
慢棋
E26 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-上海
第02轮
第02台
2004-05-26
哈尔滨天鹅饭店
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
和棋
2017
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11634.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 谢岿 和 上海金外滩 胡荣华
2625122277476042190703047967040506050005474350416947100209080504434583848988708207150444868582746665746685846645464544451503223208063233171845350315232418782425152735376746253559483736465436062706333454350223062723442746808488843484
0
58
全局
慢棋
E15 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-上海
第02轮
第03台
2004-05-26
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
2306
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11651.html
www.dpxq.com


CN: Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 0 - 2 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 负 黑龙江哈药总厂 于幼华
774770627967807089796364797310222625728273638281192730412735816163536465666512153523156569870010091965661712707447277454535462548765604229478384060561635948413012133041131163232723543523336656472956511112355633382234191651521211526267883453658762664857566416146476574866611454611154531121290710178769766453571716886721013834415207291646348446668480426067886686578701212947862647652625694721118786111947292565861665858867190980708565161765251707090570786042785803042947252647652666
0
120
全局
快棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-上海
第02轮
第04台
2004-05-26
哈尔滨天鹅饭店
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
黑胜
4316
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11642.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 06:22 PM
VÒNG 2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 6 - 2 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

CN: Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 1 - 1 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 和 煤矿开滦股份 宋国强
262570621927728279678070897970747787747967791242796710220919000127350131352363641727625459483133294754466746424619164686666564654765604269478685164650414837838439483334467682522729345476758586757686857675434487864445861654141636143429398589398934362344363444524152757040417071414071704041707334447323224323038485030141400181857581804041807044848959848570307565476585653033436425244546493965255949
0
99
全局
快棋
E07 仙人指路互进右马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-开滦
第02轮
第01台
2004-05-26
武汉清江饭店
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
和棋
1952
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11632.html
www.dpxq.com


Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) 0 - 2 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2006-07-12 10:40:00
煤矿开滦股份 景学义 负 湖北中盐宏博 李智屏
7747706279678070897910221907636417270010091972761913120213231012232522142515143306056042151233127978504178181224181524324737767515356254355554626947750555356254353454660715050959487050150350543454665467550906262554353732413227373041464506563717646517104130556302120322352310301211303140412524422431212304212404162454111363716566495913232203666759582328483767685857163703242827
0
94
全局
慢棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-开滦
第02轮
第02台
2004-05-26
武汉清江饭店
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
黑胜
3534
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22112.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) 1 - 1 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 汪洋 和 煤矿开滦股份 庄玉庭
77477242796770628979636426251216192780816665646579731022736381826365161165551161271562745575826275746167176762671523424639480010747610162335604235544666
0
38
全局
慢棋
D14 顺炮直车对缓开车 黑过河炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-开滦
第02轮
第03台
2004-05-26
武汉清江饭店
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
和棋
2860
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11649.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) 0 - 2 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 蒋凤山 负 湖北中盐宏博 李雪松
174710221927001009197062666523241913120213230201796701212333504177878070897922142748242533312126797314353134604287836364474310184345183848363836656426468303360673333547674647684658064639484645646370506362505849395859
0
54
全局
慢棋
C42 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-开滦
第02轮
第04台
2004-05-26
武汉清江饭店
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
黑胜
2555
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11640.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 06:26 PM
VÒNG 2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 4 - 4 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

Cát Lâm Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2005-11-19 06:31:00
吉林天兴棋牌 权德利 和 江苏体彩 徐超

0
131
全局
慢棋
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-江苏
第02轮
第01台
2004-05-26
吉林省松原市
吉林天兴棋牌 权德利
吉林天兴棋牌
权德利
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
和棋
1990
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11635.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 1 - 1 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 王斌 和 吉林天兴棋牌 陶汉明
77477062796780708979727666651242192710222625001009191016273576663554707967792241191863645442204265644264186816176866171479670304665641335655644255356254474330413555546243631464677564666947664655516270517146767583768683628666636533253948254462746676656776776766403071704456485777577073563749483745663657777333304074534553335377765333232429077646333460823433
0
89
全局
快棋
D33 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-江苏
第02轮
第02台
2004-05-26
吉林省松原市
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
和棋
3677
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11637.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 胡庆阳 和 江苏体彩 李群
26256364192770621707102209190010191312021310221079678081898881516947102288382042777902007969627466656465696500202715515615035666032272226535745535365536383622253633252767486646482720273323272407174616
0
50
全局
慢棋
E45 对兵互进右马局 红边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-江苏
第02轮
第03台
2004-05-26
吉林省松原市
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
和棋
2011
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11644.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 1 - 1 Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐天红 和 吉林天兴棋牌 洪智
77471022796772528979706217370010192780810919636479738131594830412625313666656465736352516365516165753626191320422907232413231020252462547565616423136424131224276555543312172747694726065553331453832030072930358384030417270405
0
56
全局
慢棋
B42 五六炮左正马对反宫马 黑右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-江苏
第02轮
第04台
2004-05-26
吉林省松原市
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
和棋
2337
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11628.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-02-2019, 06:30 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 2
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
0
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0
3 - 5
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2


2
0
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
5 - 3
0
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0


3
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
2
5 - 3
0
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2


4
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
2
5 - 3
0
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0


5
1
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
6 - 2
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
0


6
2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
1
4 - 4
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 2
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
1
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
1 - 1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Thẩm Dương
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11643.html)


2
1
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11633.html)


3
1
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
0 - 2
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11648.html)


4
2
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
1 - 1
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11650.html)

1
0
Chiết Giang
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
2 - 0
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11639.html)


2
0
Cam Túc
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
2 - 0
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
1
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11647.html)


3
1
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
1 - 1
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11631.html)


4
1
Cam Túc
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
0 - 2
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11641.html)

1
2
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
2 - 0
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11629.html)


2
2
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
1 - 1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11646.html)


3
1
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11638.html)


4
0
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
1
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11636.html)

1
1
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11645.html)


2
0
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11634.html)


3
1
Hắc Long Giang
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11651.html)


4
0
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
0 - 2
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11642.html)

1
1
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
1 - 1
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
1
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11632.html)


2
1
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
0 - 2
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22112.html)


3
1
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
1 - 1
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11649.html)


4
0
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
0 - 2
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11640.html)

1
0
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11635.html)


2
1
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
1
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11637.html)


3
2
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11644.html)


4
1
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
1 - 1
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11628.html)

Chotgia
16-02-2019, 06:37 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 2
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
4
11
0
2
3
2
2
2
0
0


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
4
11
0
2
3
0
2
2
0
0


3
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
4
10
0
2
2
1
2
2
0
0


4
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
3
10
0
1
2
2
2
1
1
0


5
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
3
9
0
1
1
1
2
1
1
0


6
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
8
2
1
1
1
2
1
0
1


7
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
8
0
1
2
1
2
1
0
1


8
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
2
8
0
0
0
0
2
0
2
0


9
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0
6
0
0
0
0
2
0
0
2


10
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
5
0
0
1
0
2
0
0
2


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
0
5
0
0
0
0
2
0
0
2


11
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
5
0
0
0
0
2
0
0
2


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 2
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
100
4
2
1
2
2
0
0
6


1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
100
4
2
1
2
2
0
0
7


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
100
4
2
0
2
2
0
0
8


4
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
75.00
3
1
1
2
1
1
0
4


4
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
75.00
3
1
1
2
1
1
0
5


4
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
75.00
3
1
1
2
1
1
0
4


4
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
75.00
3
1
1
2
1
1
0
4


8
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
75.00
3
1
0
2
1
1
0
10


9
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
50.00
2
1
1
2
1
0
1
6


10
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
50.00
2
1
0
2
1
0
1
2


11
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
50.00
2
0
0
2
0
2
0
1


11
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
50.00
2
0
0
2
0
2
0
6


11
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
50.00
2
0
0
2
0
2
0
3


11
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
50.00
2
0
0
2
0
2
0
7


11
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
50.00
2
0
0
2
0
2
0
1


11
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
2
0
0
2
0
2
0
3


11
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
50.00
2
0
0
2
0
2
0
1


11
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
50.00
2
0
0
2
0
2
0
10


11
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
50.00
2
0
0
2
0
2
0
4


11
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
50.00
2
0
0
2
0
2
0
7


11
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
50.00
2
0
0
2
0
2
0
7


11
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
50.00
2
0
0
2
0
2
0
5


11
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
50.00
2
0
0
2
0
2
0
4


11
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
2
0
0
2
0
2
0
2


11
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
50.00
2
0
0
2
0
2
0
4


11
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
50.00
2
0
0
2
0
2
0
4


11
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
50.00
2
0
0
2
0
2
0
4


11
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
50.00
2
0
0
2
0
2
0
7


11
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
50.00
2
0
0
2
0
2
0
5


11
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
50.00
2
0
0
2
0
2
0
0


11
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
50.00
2
0
0
2
0
2
0
2


11
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
50.00
2
0
0
2
0
2
0
7


33
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
25.00
1
0
0
2
0
1
1
4


33
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
25.00
1
0
0
2
0
1
1
3


33
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
25.00
1
0
0
2
0
1
1
1


33
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
25.00
1
0
0
2
0
1
1
1


33
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
25.00
1
0
0
2
0
1
1
1


33
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
25.00
1
0
0
2
0
1
1
2


33
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
25.00
1
0
0
2
0
1
1
4


33
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
25.00
1
0
0
2
0
1
1
2


33
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
25.00
1
0
0
2
0
1
1
5


42
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
0
0
0
0
2
0
0
2
3

Chotgia
17-02-2019, 08:10 AM
VÒNG 3
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 6 - 2 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Giang Tô Liêu Nhị Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42163.html) 0 - 2 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 廖二平 负 北京中加 张强

0
268
全局
慢棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-北京
第03轮
第01台
2004-06-02
南京
江苏体彩 廖二平
江苏体彩
廖二平
北京中加 张强
北京中加
张强
黑胜
2842
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11661.html
www.dpxq.com


CN: Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) 0 - 2 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
北京中加 张申宏 负 江苏体彩 徐超
774772427967706289798081666581311927102226250001394831362907362609290151797463647464625427392629072942626474204269875435747262617271121171742324747251547262612165643556475756646775545575632241627255537273111325245363737542242947434475652442392741222735444546451315656615455767633335162161876564526646616717674543163733133725422425174342462652442624224324344465493950414765131767371719393819153433433537363514332315163637423237476042
0
108
全局
快棋
D29 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-北京
第03轮
第02台
2004-06-02
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
黑胜
3214
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11671.html
www.dpxq.com


Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 2 - 0 Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 王斌 胜 北京中加 杨德琪

0
193
全局
慢棋
B44 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-北京
第03轮
第03台
2004-06-02
南京
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
北京中加 杨德琪
北京中加
杨德琪
红胜
2781
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11653.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) 0 - 2 Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 蒋川 负 江苏体彩 徐天红
774770627967807089791022190763641727001009191216797520420605161419156274753574662625726247377071294771112723838425244224152514172524604224341116372730413536174707281636343647572722622236161030280730370715575267883727232666545948544688762225765525451534466526466557495957694656525616562724563643445563426063444515445615195958191434532454536154514857516156446151394869775859776544235171
0
96
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-北京
第03轮
第04台
2004-06-02
南京
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
黑胜
3355
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11665.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 08:16 AM
VÒNG 3
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 4 - 4 Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

CN: Khai Loan Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html) 1 - 1 Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 孙庆利 和 吉林天兴棋牌 洪智
77471022796772528979706226256364171320424645304113432243474380821927827279725272437300300919303319123373454473766746766629477274121441303948504114137444132344432303668646546254034386264344546227462606465462544454
0
53
全局
快棋
B36 五八炮对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-吉林
第03轮
第01台
2004-06-02
煤矿开滦股份 孙庆利
煤矿开滦股份
孙庆利
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
和棋
2272
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11652.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html) 0 - 2 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 王跃飞 负 煤矿开滦股份 庄玉庭

0
162
全局
慢棋
D10 顺炮直车对缓开车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-吉林
第03轮
第02台
2004-06-02
吉林天兴棋牌 王跃飞
吉林天兴棋牌
王跃飞
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
黑胜
3089
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11673.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 0 - 2 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 负 吉林天兴棋牌 陶汉明
774770627967102289798070262563647973728273638281192730412735816163532042173770750919753519120020594862745363616212162324252435254645252416568384565120304746303637476465666574866786364663624686624286894544896948596965444365454272242951572214594814357277454377676042473743466765351665154220371703041727162849592847152520425958464357564363272663685857686757584766
0
90
全局
慢棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-吉林
第03轮
第03台
2004-06-02
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
黑胜
3626
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11674.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) 1 - 1 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 胡庆阳 和 煤矿开滦股份 景学义
192723241707102209190010191370626665120213102210796710222947808189888151262524254725515425476364656454646755645455676274777202728838604227157262060562663832542432355041356524545948545565557455070666066755068615342214554383843413848547258575694714332507
0
63
全局
慢棋
A42 起马转边炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-吉林
第03轮
第04台
2004-06-02
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
和棋
1889
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11654.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 08:21 AM
VÒNG 3
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 4 - 4 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

CN: Thượng Hải Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) 1 - 1 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 万春林 和 湖北中盐宏博 柳大华
7747706279678070897910221907636417270010091912167975204206051614757362541915232473763041272872746665646515657073286810305948303565355435675574754757141368624152694750416263136355637363767535147515636407196466192766865754868948598984
0
58
全局
快棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-湖北
第03轮
第01台
2004-06-02
浦东仁和宾馆
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
和棋
2126
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11663.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 1 - 1 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李望祥 和 上海金外滩 谢靖
77571242192710227967708289798070091900105752101617071626191772627970827069474232594850415256262427352434351463641715342406053252666560426564626707672464157570626762646275704260464562665653204253236686707386894859898414225222734303040504840443834150838622212313041413032141864614245948240403130414130314040313041413031424030024200005202429072404
0
86
全局
慢棋
A53 仕角炮转反宫马对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-湖北
第03轮
第02台
2004-06-02
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
和棋
2124
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11655.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) 1 - 1 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 孙勇征 和 湖北中盐宏博 汪洋
77477062796780702625636419271022898820428858728258553041170712160919166669876465556562544645825247575257075770761912662629470020876922301214232425247666656654661415202427463022394824141525142425152414
0
50
全局
慢棋
C10 中炮右横车对屏风马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-湖北
第03轮
第03台
2004-06-02
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
和棋
2514
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11660.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 孙勇征 和 湖北中盐宏博 汪洋
77477062796780702625636419271022898820428858728258553041170712160919166669876465556562544645825247575257075770761912662629470020876922301214232425247666656654661415202427463022394824141525142425152414
0
50
全局
慢棋
C10 中炮右横车对屏风马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-湖北
第03轮
第03台
2004-06-02
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
和棋
2514
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11660.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 08:25 AM
VÒNG 3
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 3 - 5 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

Hà Bắc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) 0 - 2 Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 刘殿中 负 黑龙江哈药总厂 赵国荣
77477062796780708979102219076364172700100919121679752042060516142625627475557466191672622524232427226222471722293948101317147077555729251619504114166654675577574857646555366566464513333624333716104220071560422412373215233222694725264544264659484344234446454939544619174547443622293938472738372725
0
74
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-黑龙江
第03轮
第01台
2004-06-02
石家庄
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
黑胜
3126
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11666.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) 1 - 1 Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 聂铁文 和 河北金环钢构 张江
2625636477677242174742463948204219274644798770628979807079706270091910311916304116360030868570628775627467771217363317133336131736331713333413173433171333361317363317133336
0
43
全局
慢棋
E47 对兵转兵底炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-黑龙江
第03轮
第02台
2004-06-02
石家庄
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
和棋
2082
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11659.html
www.dpxq.com


CN: Hà Bắc Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) 1 - 1 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 申鹏 和 黑龙江哈药总厂 于幼华
7747706279678070897910222625636479737282736382811737224109088161474362436343124269474162433300101927101608581626270861113363707237352606082706262708263635451141585541455545424145556042555162705153727763737767737041463948304153563626707383847323677708272627564627172303777603001712252476862423867646367673
0
76
全局
快棋
C48 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红仕角炮对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-黑龙江
第03轮
第03台
2004-06-02
石家庄
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
和棋
3052
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11669.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) 1 - 1 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 谢岿 和 河北金环钢构 阎文清
2625122277477242796710021737001019271016897970620605808139488131797516260906313606263626290730417535221266651216493916466755467635362636553642476947204247696364656442643767644236557674273574546763546435436243554364654355232469476564252442246343244255638384638464348465022143734264
0
70
全局
慢棋
E17 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-黑龙江
第03轮
第04台
2004-06-02
石家庄
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
和棋
2365
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11656.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 08:29 AM
VÒNG 3
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 3 - 5 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

CN: Cam Túc Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) 1 - 1 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 焦明理 和 广东王老吉 李鸿嘉
774770627967807089791242192710220919727666652324171376661323707967790010191022102907608226252425072563646564826479876667474867372547100223256254255502238766543527352335554537366654351648883606454220423948434488831628493906868343504154668681668540504353413285648131483732413748413248373241374850405343405043535040
0
78
全局
快棋
D55 中炮双直车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-广东
第03轮
第01台
2004-06-02
甘肃兰州
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
和棋
1968
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11667.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) 2 - 0 Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 许银川 胜 甘肃移动通信 何刚

0
267
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-广东
第03轮
第02台
2004-06-02
甘肃兰州
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
红胜
6521
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11668.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 1 - 1 Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 和 广东王老吉 陈富杰
26251222774720427967808189798111192770821707103127353041473783846947000159481114060501110703220205041413797372520907131625241636352331232423362673752623070552547515111505154344031302121303120203135404131002326665827410002303151032300030413010140409144474666759030644433041
0
68
全局
慢棋
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-广东
第03轮
第03台
2004-06-02
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
广东王老吉 陈富杰
广东王老吉
陈富杰
和棋
1898
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11657.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 1 - 1 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 和 甘肃移动通信 李家华
77477062796780708979102219076364172700100919121679752042060516147573625419152324737630412728546647272234271724251525103069476674767434467472707267461416466730372515371728487273675573751510413048435041556316124383422439487573838060426344171380851202101373138545405026251383252442240715027245555040153683865515240247698685151472422947850514640304361705454463
0
89
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-广东
第03轮
第04台
2004-06-02
甘肃兰州
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
和棋
1961
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11675.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 08:34 AM
VÒNG 3
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 6 - 2 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

CN: Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 1 - 1 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 和 浙江都绅领带 邱东
7747724279677062666580701927102226251202091970748979741479714241715100015948636417154142515501312735232435233134472764655565625425243424152524256525141923426042272202066947546625651914222614646564426426660666464564426746666146678384675561415563426063512042517242247251244251724220725103045143418143648186645240415260848560520405527341407352404145448575444375765233415133455041435305154557767757658666495915164837776739481626654666565949676849395686463426363455362655766878
0
118
全局
快棋
D02 顺炮缓开车对直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-浙江
第03轮
第01台
2004-06-02
沈阳
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
和棋
2032
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11670.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) 0 - 2 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 赵鑫鑫 负 沈阳新湖北国之春 苗永鹏
77477062796780708979102219076364172700100919121679757282755570710605711166656465556562744645204219181617187817477874473759481117674637312747101445443041463443443442604274728286724286896987313842221747653541302242304142224130353847772232504138341418343841323818770718140705144432414474838429470555
0
74
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-浙江
第03轮
第02台
2004-06-02
沈阳
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
黑胜
3438
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11664.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) 2 - 0 Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金松 胜 浙江都绅领带 陈建国
26256364776772421747706219271002091900107987807089797079877950413948030467646254474312166665608264044050435310140605426269475475040362725373232425241424191624237374230316127232273503053554050346450353454482647958537358777567656467557765553648373624121532521525243274775040776773036766204264634264636252506664036364746364747050532522021422251433253533143515142215132234133334267076261433341426343626383748381736331725333532446544250476260412351512241514537314247379476964694939696539386535483735152414
0
125
全局
慢棋
E47 对兵转兵底炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-浙江
第03轮
第03台
2004-06-02
沈阳
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
红胜
3575
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11662.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) 1 - 1 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈寒峰 和 沈阳新湖北国之春 尚威
192723246665102279670001090801611713636413232042081812106755102023204220656461646947604255766462765762675765705177735163185850415853637527486768896968694869805069575053655372525765756746455251536141528685405085848384658467557370510184725563726050516180638470745241
0
66
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-浙江
第03轮
第04台
2004-06-02
沈阳
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
和棋
2116
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11676.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 08:44 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 3
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
2
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
2
6 - 2
0
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0


2
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
1
4 - 4
1
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
3


3
0
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
1
4 - 4
1
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
3


4
2
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
0
3 - 5
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
4


5
0
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
4


6
4
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2
6 - 2
0
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 3
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
0
Giang Tô
Liêu Nhị Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42163.html)
0 - 2
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11661.html)


2
2
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
0 - 2
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11671.html)


3
2
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
2 - 0
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11653.html)


4
1
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
0 - 2
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11665.html)

1
0
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
1 - 1
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11652.html)


2
1
Cát Lâm
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
0 - 2
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11673.html)


3
2
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
0 - 2
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11674.html)


4
3
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11654.html)

1
2
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11663.html)


2
1
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11655.html)


3
1
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11660.html)


4
3
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22113.html)

1
3
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
0 - 2
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11666.html)


2
2
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11659.html)


3
1
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11669.html)


4
2
Hắc Long Giang
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11656.html)

1
1
Cam Túc
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
1 - 1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11667.html)


2
2
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
2 - 0
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
Cam Túc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11668.html)


3
1
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
1 - 1
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html)
Quảng Đông
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11657.html)


4
3
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
1 - 1
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11675.html)

1
3
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
1 - 1
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11670.html)


2
2
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
0 - 2
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11664.html)


3
1
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
2 - 0
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
Chiết Giang
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11662.html)


4
1
Chiết Giang
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
1 - 1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thẩm Dương
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11676.html)

Chotgia
17-02-2019, 08:49 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 3
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6
17
0
3
5
3
3
3
0
0


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
6
16
0
3
4
0
3
3
0
0


3
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
6
15
0
3
3
2
3
3
0
0


4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
4
14
1
1
3
2
3
1
2
0


5
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
4
14
1
1
2
2
3
1
2
0


6
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
4
13
0
1
2
2
3
1
2
0


7
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
11
0
1
1
1
3
1
0
2


8
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
10
0
1
2
1
3
1
0
2


9
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
1
9
0
0
1
1
3
0
1
2


10
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
1
9
0
0
0
0
3
0
1
2


11
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0
8
0
0
1
1
3
0
0
3


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
8
0
0
1
0
3
0
0
3


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 3
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
100
6
3
2
3
3
0
0
7


2
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
83.33
5
2
1
3
2
1
0
6


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
83.33
5
2
0
3
2
1
0
8


4
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
66.67
4
1
1
3
1
2
0
10


4
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
66.67
4
1
1
3
1
2
0
5


4
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
66.67
4
1
1
3
1
2
0
4


4
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
66.67
4
1
1
3
1
2
0
5


4
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
66.67
4
1
1
3
1
2
0
4


4
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
66.67
4
1
1
3
1
2
0
4


4
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
66.67
4
1
1
3
1
2
0
7


4
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
66.67
4
1
1
3
1
2
0
4


12
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
66.67
4
1
0
3
1
2
0
10


12
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
66.67
4
1
0
3
1
2
0
7


12
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
66.67
4
1
0
3
1
2
0
2


15
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
3
1
1
3
1
1
1
3


15
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
50.00
3
1
1
3
1
1
1
4


17
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
50.00
3
1
0
3
1
1
1
2


18
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
50.00
3
0
0
3
0
3
0
1


18
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
3
0
0
3
0
3
0
3


18
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
50.00
3
0
0
3
0
3
0
1


18
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
50.00
3
0
0
3
0
3
0
4


18
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
50.00
3
0
0
3
0
3
0
7


18
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
50.00
3
0
0
3
0
3
0
7


18
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
50.00
3
0
0
3
0
3
0
5


18
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
50.00
3
0
0
3
0
3
0
0


18
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
50.00
3
0
0
3
0
3
0
7


27
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
33.33
2
1
1
3
1
0
2
6


28
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


28
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
33.33
2
0
0
3
0
2
1
6


28
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


28
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


28
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
33.33
2
0
0
3
0
2
1
4


28
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
33.33
2
0
0
3
0
2
1
4


28
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
33.33
2
0
0
3
0
2
1
2


28
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
33.33
2
0
0
3
0
2
1
5


36
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
16.67
1
0
0
3
0
1
2
4


36
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
16.67
1
0
0
3
0
1
2
3

Chotgia
17-02-2019, 10:11 AM
VÒNG 4
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 6 - 2 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Bắc Kinh Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
北京中加 杨德琪 和 浙江都绅领带 陈寒峰
77471022796772522625636489887062885830411927204217071214585380700919143446453433535870762746766606056465070665555855666455650010191022105948103165644264454443444744524269473143466533354442604265442324060335050333242544250501
0
56
全局
慢棋
B34 中炮右横车对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-浙江
第04轮
第01台
2004-06-09
北京中加 杨德琪
北京中加
杨德琪
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
和棋
2005
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11682.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) 0 - 2 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 邱东 负 北京中加 张申宏
77477062666523247967102289798070190703040908040506050005085805656755604217137271698765641323645479722241236371817270627058185455181241620715504147075557153440503948578707008767344281864837868949486768484789844645686547486568484770826353686547486545294745554263826312525040526255530003434403634050483844456260505163644546606151506160505147698488
0
86
全局
慢棋
C06 中炮左边马对屏风马 红左横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-浙江
第04轮
第02台
2004-06-09
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
黑胜
2884
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11700.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) 1 - 1 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张强 和 浙江都绅领带 赵鑫鑫
2625122277472042796723241907242589798081091981313948313517373041474370827974838474541031434500101910311029472232373235324725102225473236060536164729726269476266542422302484666445753022757182618483161307266466264566768685223485841343483734466746434546257679494845854838615383737929736353452533452463658565476524053748403071772924383924343314051377171301170701130717130117070113
0
94
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-浙江
第04轮
第03台
2004-06-09
北京中加 张强
北京中加
张强
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
和棋
3666
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11683.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html) 0 - 2 Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈孝堃 负 北京中加 靳玉砚
19272324666510227967000189880161171322146755604209087051083863643831808165645132316181611383616477474344887872628380426055436269594864614645142647463041454432444331124246424030787669664212303112183130868524258584666518286545483726477646446546456557494857452947252627082042808361634849453728383040394837458381631308292627
0
80
全局
快棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-浙江
第04轮
第04台
2004-06-09
浙江都绅领带 陈孝堃
浙江都绅领带
陈孝堃
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
黑胜
2607
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11691.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 10:15 AM
VÒNG 4
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 6 - 2 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 1 - 1 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 和 沈阳新湖北国之春 卜凤波
77477062796763648979807079731022173723241907121373757282757062700919001019152042666564651565304106058252594870826775838465351314262524253525142447671014694782740715141337172414152714242715241415271424271524141727223425453422677774534525147427171333775752571757221475544344257574641527536175156173151473544645413045443336143436263435644435345446
0
86
全局
慢棋
C56 五六炮过河车对屏风马 黑两头蛇
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-沈阳
第04轮
第01台
2004-06-09
广州
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
和棋
2031
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11689.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) 0 - 2 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金波 负 广东王老吉 吕钦
77477062796780706665232417131022132360421927001089791214797363647363706065641464677562417554606323634344091910192719416063615041290760811938727647872234878381736163342638577656072926148685738583804152577624252947252639482627634330415462403043836466768485646270426083731435846556557062303149396606802006363949351673783632
0
80
全局
慢棋
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-沈阳
第04轮
第02台
2004-06-09
广州
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
黑胜
3359
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11698.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) 2 - 0 Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 许银川 胜 沈阳新湖北国之春 金松

0
189
全局
快棋
D50 中炮对列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-沈阳
第04轮
第03台
2004-06-09
广州
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
红胜
6167
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11696.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 1 - 1 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 和 广东王老吉 黄海林

0
234
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-沈阳
第04轮
第04台
2004-06-09
广州
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
和棋
1975
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11680.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 10:19 AM
VÒNG 4
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 4 - 4 Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

CN: Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 1 - 1 Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 和 甘肃移动通信 何刚
774770627967807026256364192710221715627427352042898870718858000109087466472712105855715155510151087872822947100015165131787500065948060947290905166631357535053569478384272335312524422466605041675541526080827280823041557624427684726284763136765536868285865655342210464510312326563634153646263631121503122403244224
0
78
全局
快棋
C85 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河对黑左马外盘河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-甘肃
第04轮
第01台
2004-06-09
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
和棋
2029
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11687.html
www.dpxq.com


Cam Túc Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 潘振波 和 黑龙江哈药总厂 聂铁文
6947723279677062897963642625808177732042797581211727232419071002091900101913122213100210736310022737221206052425752521254725122225472223373302210715213315234344231132121132404132134140666564654765304159484445133445356303121103231131345533546547413205043181041462432383435567558186
0
70
全局
慢棋
A34 飞相进右马对左过宫炮 互进七兵
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-甘肃
第04轮
第02台
2004-06-09
哈尔滨天鹅饭店
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
和棋
1902
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11688.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) 1 - 1 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 于幼华 和 甘肃移动通信 李家华
262512227747204219078081474330417967103143450010091981516947515406051016173716190719314389797082458572628582608279758260394854341927223237326232754543644555647655563202666534745658020558786364656474647876646748396763767405047414232414104130252442242706634306255041
0
66
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-甘肃
第04轮
第03台
2004-06-09
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
和棋
1857
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11679.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 1 - 1 Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 和 黑龙江哈药总厂 张晓平
26257062666512221907728279678070897970747787747967791002091900017967015117126270128270828685224229475156878356666788636465646664394803040726646383846368252482632634425219156878848052821565828880886344656078884645232445444344606488856444
0
59
全局
慢棋
E09 两头蛇对进右马转卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-甘肃
第04轮
第04台
2004-06-09
哈尔滨天鹅饭店
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
黑龙江哈药总厂 张晓平
黑龙江哈药总厂
张晓平
和棋
1910
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11695.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 10:23 AM
VÒNG 4
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 5 - 3 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

Hồ Bắc Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) 1 - 1 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 汪洋 和 河北金环钢构 刘殿中
6947708279677262897980707773636426251216192716261712626609191022464500107372101139481131121664654765661619162629654729091617313872783836786870796860504167798263796743441707204207094260454463440939362667462243485744365948435539370304868541324665304165532625533425243455365527352434351634744765604237355567493974141637677506050405350575636547232405004130000363554729141903832425832325353756191656751666755466693938353654426962235355474234324153564728341362225653415238393041535522235525
0
121
全局
慢棋
A10 飞相局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-河北
第04轮
第01台
2004-06-09
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
和棋
2564
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11684.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) 1 - 1 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2013-05-07 23:24:00
河北金环钢构 阎文清 和 湖北中盐宏博 李智屏
77477062796780708979102226256364797372827363828117370010192712024645816163536141373870783848627409086465535474664743414527466555545378724845664553552243554572424544432244420242
0
44
全局
慢棋
C48 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红仕角炮对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-河北
第04轮
第02台
2004-06-09
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
和棋
2279
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11681.html
www.dpxq.com


CN Hồ Bắc Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) 2 - 0 Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李雪松 胜 河北金环钢构 张江

0
247
全局
快棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-河北
第04轮
第03台
2004-06-09
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
红胜
2597
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11690.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) 1 - 1 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 苗利明 和 湖北中盐宏博 柳大华
774770627967807089791022190763641727001009191216797520420605161419156274752523242555746626257275151675253948252946457076555664651619655556362425454425353646354546364535364635454636453536463545
0
48
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-河北
第04轮
第04台
2004-06-09
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
和棋
2115
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11686.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 10:27 AM
VÒNG 4
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 4 - 4 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

CN: Cát Lâm Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) 2 - 0 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 陶汉明 胜 上海金外滩 万春林

0
155
全局
快棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-上海
第04轮
第01台
2004-06-09
长春
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
红胜
3221
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11694.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 1 - 1 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 和 吉林天兴棋牌 胡庆阳

0
150
全局
慢棋
E16 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-上海
第04轮
第02台
2004-06-09
长春
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
和棋
1977
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11693.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 洪智 和 上海金外滩 孙勇征
77377242796770625948807069471022895970745952627019072324172750415251121151531113535513335515425209192042060570622728333115115251111374542625223437315131133331322824345567880304191454748869747966650405242255674859002022122022123222323332413207260515141579746957745439486786260532410513545625244224154586745769
0
77
全局
慢棋
A63 过宫炮对左中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-上海
第04轮
第03台
2004-06-09
长春
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
2532
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11701.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) 2 - 0 Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 胡荣华 胜 吉林天兴棋牌 王跃飞
7747706279678070897912421927102209197276666523241713766613232002797062701915001015102210474330414344103123837062830331234445636469476465030562540565662639484030455542224645022027465442868542345554263665643446674624255434252606052335646535166568222585842042454425454665426465574546686030316063413063333141333626364939
0
79
全局
慢棋
D55 中炮双直车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-上海
第04轮
第04台
2004-06-09
长春
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
吉林天兴棋牌 王跃飞
吉林天兴棋牌
王跃飞
红胜
3639
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11678.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 10:31 AM
VÒNG 4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 4 - 4 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

CN: Giang Tô Liêu Nhị Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42163.html) 1 - 1 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 廖二平 和 煤矿开滦股份 庄玉庭
773770827967807069472324172720421907102209191202897930413948725279708270666503042625242547250010191022102547525667557062272602062656065607156364656442641534100234130405130564420513625437075666070366631321022103632102636802146888546248571435594835544725543355344344254762748883748683858667853533123413675535385574
0
78
全局
快棋
A60 过宫炮局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-开滦
第04轮
第01台
2004-06-09
南京
江苏体彩 廖二平
江苏体彩
廖二平
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
和棋
1982
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11692.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 蒋凤山 和 江苏体彩 徐超
1747124209081022192700100858101479677062898872828878807077733041262514347875838458782324594822142524342427354222290760423514241475252232
0
34
全局
慢棋
D03 顺炮横车对缓开车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-开滦
第04轮
第02台
2004-06-09
南京
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
和棋
2391
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11677.html
www.dpxq.com


Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 1 - 1 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 王斌 和 煤矿开滦股份 景学义
7747706279678070262572821927124266651022091900012735707435236364172742416564746459484121191320424737212313236254231354352722822229476466898850418858223237324132585535275565666547650161694727354645324113033547654761670343838443446747252442244424474524844150
0
64
全局
慢棋
D43 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-开滦
第04轮
第03台
2004-06-09
南京
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
和棋
2220
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11699.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 1 - 1 Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 和 江苏体彩 徐天红
774770627967807089791022262563647973728273638281192730412735816163537075171520424737232466657574252442241525223437346465343161312565746429471213
0
36
全局
慢棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-开滦
第04轮
第04台
2004-06-09
南京
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
和棋
1910
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11697.html
www.dpxq.com

Chotgia
17-02-2019, 10:36 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 4
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
0
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
2
6 - 2
0
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2


2
6
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
2
6 - 2
0
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6


3
6
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
1
4 - 4
1
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0


4
4
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
5 - 3
0
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2


5
4
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
1
4 - 4
1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
1


6
4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1
4 - 4
1
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
1

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 4
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
2
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11682.html)


2
3
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
0 - 2
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11700.html)


3
3
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
1 - 1
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11683.html)


4
2
Chiết Giang
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
0 - 2
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11691.html)

1
5
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11689.html)


2
2
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
0 - 2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11698.html)


3
4
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
2 - 0
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Thẩm Dương
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11696.html)


4
6
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11680.html)

1
4
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
1 - 1
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
Cam Túc
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11687.html)


2
1
Cam Túc
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11688.html)


3
5
Hắc Long Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
1 - 1
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11679.html)


4
2
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
1 - 1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html)
Hắc Long Giang
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11695.html)

1
3
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11684.html)


2
3
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
1 - 1
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11681.html)


3
2
Hồ Bắc
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
2 - 0
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11690.html)


4
1
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11686.html)

1
4
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
2 - 0
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11694.html)


2
1
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
1 - 1
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11693.html)


3
3
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11701.html)


4
3
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
2 - 0
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11678.html)

1
0
Giang Tô
Liêu Nhị Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42163.html)
1 - 1
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11692.html)


2
0
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11677.html)


3
4
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11699.html)


4
2
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
1 - 1
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11697.html)

Chotgia
17-02-2019, 10:43 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 4
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
8
22
0
4
6
1
4
4
0
0


2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
7
19
0
3
3
2
4
3
1
0


3
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6
19
0
3
5
3
4
3
0
1


4
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
6
19
0
2
3
2
4
2
2
0


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
5
18
0
1
3
2
4
1
3
0


6
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
5
17
0
1
3
2
4
1
3
0


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
2
14
0
1
3
3
4
1
0
3


8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
14
0
1
1
1
4
1
0
3


9
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
2
13
0
0
1
1
4
0
2
2


10
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
2
13
0
0
1
0
4
0
2
2


11
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
12
0
1
2
1
4
1
0
3


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
1
12
0
0
1
0
4
0
1
3

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 4
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
87.50
7
3
2
4
3
1
0
7


2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
75.00
6
2
1
4
2
2
0
10


2
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
75.00
6
2
1
4
2
2
0
6


2
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
75.00
6
2
1
4
2
2
0
5


5
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
75.00
6
2
0
4
2
2
0
8


5
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
75.00
6
2
0
4
2
2
0
7


7
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
66.67
4
1
1
3
1
2
0
5


8
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
62.50
5
1
1
4
1
3
0
10


8
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
62.50
5
1
1
4
1
3
0
4


8
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
62.50
5
1
1
4
1
3
0
4


8
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
62.50
5
1
1
4
1
3
0
4


8
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
62.50
5
1
1
4
1
3
0
7


8
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
62.50
5
1
1
4
1
3
0
4


14
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
62.50
5
1
0
4
1
3
0
2


14
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
62.50
5
1
0
4
1
3
0
5


16
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
4
1
1
4
1
2
1
3


16
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
50.00
4
1
1
4
1
2
1
6


16
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
50.00
4
1
1
4
1
2
1
4


19
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
50.00
4
1
0
4
1
2
1
2


20
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
50.00
4
0
0
4
0
4
0
1


20
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
4
0
0
4
0
4
0
3


20
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
50.00
4
0
0
4
0
4
0
4


20
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
50.00
4
0
0
4
0
4
0
7


20
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
50.00
4
0
0
4
0
4
0
7


25
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Thẩm Dương
50.00
3
1
0
3
1
1
1
3


26
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
50.00
3
0
0
3
0
3
0
3


26
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
50.00
3
0
0
3
0
3
0
1


28
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
37.50
3
1
1
4
1
1
2
6


29
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
37.50
3
0
0
4
0
3
1
1


29
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
37.50
3
0
0
4
0
3
1
1


29
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
37.50
3
0
0
4
0
3
1
4


29
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
37.50
3
0
0
4
0
3
1
4


29
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
37.50
3
0
0
4
0
3
1
2


29
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
37.50
3
0
0
4
0
3
1
0


29
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
37.50
3
0
0
4
0
3
1
5


29
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
37.50
3
0
0
4
0
3
1
7


37
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


37
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


37
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
2


37
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
3


37
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
33.33
2
0
0
3
0
2
1
2


42
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
25.00
2
0
0
4
0
2
2
3


43
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
16.67
1
0
0
3
0
1
2
4


43
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
16.67
1
0
0
3
0
1
2
2

Chotgia
18-02-2019, 07:47 AM
VÒNG 5
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 3 - 5 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) 2 - 0 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 景学义 胜 北京中加 张申宏

0
133
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-北京
第05轮
第01台
2004-06-16
唐山
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
红胜
2782
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11727.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) 1 - 1 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
北京中加 张强 和 煤矿开滦股份 宋国强
2625706219277282796780708979707477877479677912427967102227156364294742413948204209392324252442243935244266654161656461646775304187676274677774627767627417370010755410145433141135758262678764633717113133257482878331362513363186856313831331337572625272733335152335347375342475252425472552531727532327238274858474661315434469476654
0
82
全局
慢棋
E07 仙人指路互进右马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-北京
第05轮
第02台
2004-06-16
唐山
北京中加 张强
北京中加
张强
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
和棋
1936
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11709.html
www.dpxq.com


Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) 0 - 2 Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 负 北京中加 杨德琪

0
142
全局
慢棋
B44 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-北京
第05轮
第03台
2004-06-16
唐山
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
北京中加 杨德琪
北京中加
杨德琪
黑胜
2530
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11720.html
www.dpxq.com


CN: Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 2 - 0 Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 靳玉砚 胜 煤矿开滦股份 蒋凤山

0
141
全局
快棋
D53 中炮过河车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-北京
第05轮
第04台
2004-06-16
唐山
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
红胜
2196
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11712.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 07:51 AM
VÒNG 5
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 3 - 5 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

Thượng Hải Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) 0 - 2 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 万春林 负 江苏体彩 王斌
7747724279677062898880708838707419271022090823243833121408380002332342523832604247435041323752564345562623632629394822431719746463641464666564636788021245151222154524256947252627082212082912198876191449394050472563733757625486855040573743353949262737577343656454334575141925072728765533145543354364541435464528290725352345444322757222017270230406050425576740506760505170752939483925374948375648585675606575876567877967697987
0
106
全局
慢棋
D05 顺炮横车对直车巡河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-江苏
第05轮
第01台
2004-06-16
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
黑胜
3610
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11721.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐天红 和 上海金外滩 胡荣华
774770627967807089796364797310221927232409081213737520426665646575656254085813145878000126252425652570712555422447577252787101715525525717576042675571752748756548675475
0
42
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-江苏
第05轮
第02台
2004-06-16
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
2037
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11713.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 孙勇征 和 江苏体彩 李群
262563641927706279678081898881217773232473632425636050418878727466656465606521242748252667551242486710222947001017187472656326361848101809292429472936466746424669474648594818155536153578723536726222346282368682804150636040418081414281518606515042416065204250303455305055364837362439480636505403046564
0
75
全局
慢棋
E42 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-江苏
第05轮
第03台
2004-06-16
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
和棋
2560
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11722.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) 1 - 1 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
江苏体彩 徐超 和 上海金外滩 谢靖
77477062796780708979102266652324190703041727221409086042675504050605000555436243474350416947140627370503434503335948121679761646072806270807333776463739493927460737405037367278364678284656504056537060533340503353504045466364533340503353504053836465476528188685605029475056838056508083505646431813
0
74
全局
快棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-江苏
第05轮
第04台
2004-06-16
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
和棋
1951
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11725.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 07:55 AM
VÒNG 5
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 4 - 4 Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) 1 - 1 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 张江 和 吉林天兴棋牌 陶汉明
7747724279677062897963641927232417071002091900107975807075706270191512221510021047435041294770624344222666656465476524256547253507031002675502234424421255346042241423153415121503631516394862430605436414543536464564566353566849391612543426865333362627466856462586894857121734541712543483840504848504148575141312224544898525465644465475765473855513232202334355512333766659486656736126273404020139494436045427284353415253560161545140415150616050516061515036445654
0
115
全局
慢棋
D10 顺炮直车对缓开车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-吉林
第05轮
第01台
2004-06-16
石家庄
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
和棋
2124
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11723.html
www.dpxq.com


CN: Cát Lâm Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) 1 - 1 Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 胡庆阳 和 河北金环钢构 苗利明

0
228
全局
快棋
A42 起马转边炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-吉林
第05轮
第02台
2004-06-16
石家庄
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
和棋
1934
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11717.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) 1 - 1 Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 刘殿中 和 吉林天兴棋牌 洪智
7747706279678070897912421927102209197276262576463948707967790010274642467967464517136364674645472947434446341012131422101915123234131002252462431525323624230304141560421517304147294445177736352526413077743515740443350403352313210221262315132313211303834555
0
64
全局
慢棋
D55 中炮双直车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-吉林
第05轮
第03台
2004-06-16
石家庄
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
和棋
2196
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11715.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html) 1 - 1 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 王跃飞 和 河北金环钢构 阎文清
77377242796770626947102259481202190700100919232466658070895970741713636459553041132302061910221026251002252464655565742423136254138360826564426264636267376754758343204263657567656724444353444667650223652523442520422053434030434606860715030446458260153420423446442346258685253304054575858333450515758583438586152549592535
0
80
全局
慢棋
A63 过宫炮对左中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-吉林
第05轮
第04台
2004-06-16
石家庄
吉林天兴棋牌 王跃飞
吉林天兴棋牌
王跃飞
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
和棋
2122
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11726.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:00 AM
VÒNG 5
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 2 - 6 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 0 - 2 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 负 湖北中盐宏博 汪洋
262512227747204279678081897981111927103117077082273530414737111739483112352300307975303606057252753536263757525329471713353153233111223207174130666526286755281855435041868523331712131211121812252412152423333423223233092934544362333565645452647435057473636422211513738382635777057546456465837363554765554362547545
0
78
全局
慢棋
E25 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-湖北
第05轮
第01台
2004-06-16
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
黑胜
2400
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11718.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 2 - 0 Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 胜 甘肃移动通信 何刚
174710221927001066652324796770626755604277678070897912025563223409081015797524252625152508383426383625234748261429473041482823333633143365644264282033122023122475746442676202626342241642214030232662612142
0
51
全局
慢棋
C02 中炮七路马对屏风马 红左马盘河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-湖北
第05轮
第02台
2004-06-16
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
红胜
3128
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11733.html
www.dpxq.com


Cam Túc Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) 1 - 1 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
甘肃移动通信 潘振波 和 湖北中盐宏博 李智屏
26252042192763647747706279678070897910227973625473535466170712162735727609190010354366472947224353437666674870768685767507037585482730413948855543238384233355540305541446451656050010121939123233324132391914192719660619270601454450410010011144546465273565553523565423115450
0
68
全局
慢棋
E02 仙人指路进右马对飞象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-湖北
第05轮
第03台
2004-06-16
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
和棋
2126
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11708.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 1 - 1 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李望祥 和 甘肃移动通信 李家华
7757724219277062796780706665100229471232091900101713707467550304898874141914021455341426342610138838131626453041383442454645
0
31
全局
快棋
A50 仕角炮局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-湖北
第05轮
第04台
2004-06-16
甘肃白银
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
和棋
2097
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11710.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:05 AM
VÒNG 5
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 3 - 5 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

CN: Thẩm Dương Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) 1 - 1 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金松 和 黑龙江哈药总厂 于幼华
2625122277472042190780814743304179671031434581518979515479737082458554647376725269478261666564141737314346456364091914190719646547654364294700101938101438576153594852573757648586855345764645646755220246862324
0
52
全局
快棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-黑龙江
第05轮
第01台
2004-06-16
沈阳
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
和棋
2071
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11728.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 2 - 0 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2005-11-19 06:31:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 胜 沈阳新湖北国之春 卜凤波
774770627967807026256364192710228988204288583041170712160919166669876465191200208765727959487074070323242524742467792427476762745856223429472726121426465646344614746606741406866787868479584667141343441383846483136484878540301316677558772023030723031610303107370306101331301373
0
69
全局
慢棋
C13 中炮右横车对屏风马 红边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-黑龙江
第05轮
第02台
2004-06-16
沈阳
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
红胜
3204
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11724.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 和 黑龙江哈药总厂 聂铁文
694772327767706267638070796760426665707363234344232510221737001019071202594803048959323609191019071922141907360665644264252464422404143337343352262550415955731334371314040314130304131404035264555344454645644553631464636445640728023228166456373832363828362603536274533326863331200216045644310186664837445637484132015130410423022051540626231166611103746667465644545844364634362858286645280826060322616434466444466544432234426465442042341340501334067634467674466574446544838408058485
0
120
全局
慢棋
A30 飞相对左过宫炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-黑龙江
第05轮
第03台
2004-06-16
沈阳
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
和棋
2011
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11731.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) 1 - 1 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 谢岿 和 沈阳新湖北国之春 金波
2625636477677242174770621927100209190010798780708685504189886254191612221636101488587073585560823948030467645462476714545554625464047377673754662947777487667404363323243334022334332302333402232524042434242224273524343554434454422042472583840605848566853435
0
64
全局
慢棋
E47 对兵转兵底炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-黑龙江
第05轮
第04台
2004-06-16
沈阳
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
和棋
1801
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11714.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:12 AM
VÒNG 5
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 2 - 6 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) 0 - 2 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 赵鑫鑫 负 广东王老吉 李鸿嘉
7747706279678070897910221907636417270010091912167975728275557071060571116665646555656274464520426575746219181617262562547555543547171117181710172757232425243516242316374948171848473716072616284737181655562210373810315727280938483041563631126755161727871224363817774849828626348666554377674324666959484224345369794959797323226769595869685859686959586963533409173818173687476042181663685859686622214130213150413422735331414050161366564857304122345657594953334737573713333657495937395958393858595040
0
124
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-广东
第05轮
第01台
2004-06-16
黄金海岸大酒店
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
黑胜
2955
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11719.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 2 - 0 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 胜 浙江都绅领带 邱东

0
221
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-广东
第05轮
第02台
2004-06-16
黄金海岸大酒店
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
红胜
2899
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11732.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html) 0 - 2 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈孝堃 负 广东王老吉 许银川

0
140
全局
快棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-广东
第05轮
第03台
2004-06-16
黄金海岸大酒店
浙江都绅领带 陈孝堃
浙江都绅领带
陈孝堃
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
黑胜
5123
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11716.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html) 0 - 2 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 陈富杰 负 浙江都绅领带 陈寒峰
69471022796723247787706289798070666520421907727709083041083800303830413017136364656442641315777606056442675576771513707555677571594862548783223479595435483771763948354759547666294777474959470754346667343212113231111031333041334367695958696658596686131586895958891943450727838024252625191545421513426227284857280862601383584883884849888949481018484718174748898848490809
0
92
全局
慢棋
A14 飞相对进右马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-广东
第05轮
第04台
2004-06-16
黄金海岸大酒店
广东王老吉 陈富杰
广东王老吉
陈富杰
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
黑胜
2709
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11711.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:18 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 5
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
2
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
0
3 - 5
2
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
2


2
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
3 - 5
2
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
5


3
2
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
1
4 - 4
1
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
5


4
1
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
2 - 6
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
6


5
6
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
0
3 - 5
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
7


6
2
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
0
2 - 6
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
8

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 5
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
3
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
2 - 0
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11727.html)


2
4
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
1 - 1
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11709.html)


3
5
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
0 - 2
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11720.html)


4
2
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
2 - 0
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
Khai Loan
1
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11712.html)

1
3
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
0 - 2
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11721.html)


2
5
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11713.html)


3
3
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11722.html)


4
5
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11725.html)

1
2
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11723.html)


2
5
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
1 - 1
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11717.html)


3
4
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
1 - 1
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11715.html)


4
1
Cát Lâm
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11726.html)

1
3
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
0 - 2
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11718.html)


2
4
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
2 - 0
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
Cam Túc
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11733.html)


3
2
Cam Túc
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
1 - 1
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11708.html)


4
2
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
1 - 1
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11710.html)

1
3
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
6
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11728.html)


2
5
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
2 - 0
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11724.html)


3
7
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11731.html)


4
3
Hắc Long Giang
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11714.html)

1
3
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
0 - 2
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11719.html)


2
6
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
2 - 0
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11732.html)


3
2
Chiết Giang
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
6
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11716.html)


4
1
Quảng Đông
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html)
0 - 2
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11711.html)

Chotgia
18-02-2019, 08:20 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 5
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
10
28
0
5
9
3
5
5
0
0


2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
9
24
0
4
4
2
5
4
1
0


3
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
8
25
0
3
5
3
5
3
2
0


4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
7
23
0
2
4
3
5
2
3
0


5
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6
22
0
3
5
3
5
3
0
2


6
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
6
21
0
1
3
2
5
1
4
0


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
4
19
0
2
5
4
5
2
0
3


8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
3
18
0
1
1
1
5
1
1
3


9
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
2
16
0
0
2
1
5
0
2
3


10
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
2
16
0
0
1
0
5
0
2
3


11
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
14
0
1
3
2
5
1
0
4


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
1
14
0
0
1
0
5
0
1
4

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 5
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
80.00
8
3
2
5
3
2
0
7


2
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
80.00
8
3
1
5
3
2
0
8


2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
80.00
8
3
1
5
3
2
0
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
80.00
8
3
1
5
3
2
0
7


5
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
70.00
7
2
1
5
2
3
0
6


5
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
70.00
7
2
1
5
2
3
0
10


5
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
70.00
7
2
1
5
2
3
0
5


5
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
70.00
7
2
1
5
2
3
0
2


9
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
62.50
5
1
1
4
1
3
0
5


10
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
60.00
6
1
1
5
1
4
0
7


10
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
60.00
6
1
1
5
1
4
0
4


10
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
60.00
6
1
1
5
1
4
0
4


10
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
60.00
6
1
1
5
1
4
0
4


14
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
60.00
6
1
0
5
1
4
0
4


14
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
60.00
6
1
0
5
1
4
0
5


16
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
50.00
5
1
1
5
1
3
1
1


16
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
5
1
1
5
1
3
1
3


16
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
50.00
5
1
1
5
1
3
1
4


16
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
50.00
5
1
1
5
1
3
1
7


16
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
50.00
5
1
1
5
1
3
1
4


16
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
50.00
5
1
1
5
1
3
1
5


22
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
50.00
5
1
0
5
1
3
1
2


22
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
5
1
0
5
1
3
1
4


24
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
50.00
5
0
0
5
0
5
0
1


24
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
5
0
0
5
0
5
0
3


24
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
50.00
5
0
0
5
0
5
0
7


27
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Thẩm Dương
50.00
4
1
0
4
1
2
1
3


28
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
50.00
4
0
0
4
0
4
0
1


29
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
40.00
4
1
1
5
1
2
2
6


30
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
40.00
4
0
0
5
0
4
1
4


30
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
40.00
4
0
0
5
0
4
1
2


32
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
37.50
3
0
0
4
0
3
1
1


32
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
37.50
3
0
0
4
0
3
1
2


32
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
37.50
3
0
0
4
0
3
1
3


32
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
37.50
3
0
0
4
0
3
1
2


36
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
30.00
3
1
1
5
1
1
3
6


37
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
30.00
3
0
0
5
0
3
2
1


37
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
30.00
3
0
0
5
0
3
2
0


37
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
30.00
3
0
0
5
0
3
2
3


37
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
30.00
3
0
0
5
0
3
2
7


41
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
25.00
2
0
0
4
0
2
2
2

Procotuong1994
18-02-2019, 08:53 AM
Tâm huyết của bác thật quả khiến người ta khâm phục. Cám ơn bác rất nhiều

Chotgia
18-02-2019, 10:53 AM
VỒNG 6
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 3 - 5 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 1 - 1 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 靳玉砚 和 广东王老吉 李鸿嘉
7747706279678070897910222625636479737282736382811927304117070010091981616353627447432243534361666748121729477072482917162735723243452042394874620737321235231213234413142524142444254132370750412937101437161416191666160703168606052423031383841314868525372324141324231314232414134150131662544555646555655446654546671613242313142324141350414515855513035550156524646545642437255055253755500373415237256755
0
100
全局
慢棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-广东
第06轮
第01台
2004-06-23
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
和棋
2244
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11749.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html) 0 - 2 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 陈富杰 负 北京中加 张强

0
202
全局
慢棋
A23 飞相左边马对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-广东
第06轮
第02台
2004-06-23
广东王老吉 陈富杰
广东王老吉
陈富杰
北京中加 张强
北京中加
张强
黑胜
2593
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11755.html
www.dpxq.com


CN: Bắc Kinh Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) 0 - 2 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 蒋川 负 广东王老吉 吕钦
77477062796780708979102226256364797372827363828119273041170700100919816163536274474322435343616667481217485664655644657544637565634465754463756543237073634473234423745519186606231555360703204203430626434565554535261618581013585517155558153527351646583813162524162635142616242342243837464223333644
0
74
全局
快棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-广东
第06轮
第03台
2004-06-23
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
黑胜
5020
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11746.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) 2 - 0 Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 许银川 胜 北京中加 杨德琪

0
142
全局
慢棋
B34 中炮右横车对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-广东
第06轮
第04台
2004-06-23
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
北京中加 杨德琪
北京中加
杨德琪
红胜
6648
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11739.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 10:56 AM
VÒNG 6
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 3 - 5 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 1 - 1 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 和 浙江都绅领带 邱东
77477242796770628988807088387074192710223833121433230002262514112735113147277434232202222722313222423435425235371712376752556757554560422947434445756364252444452434577775856254464554664544777509296658594858773433775612183212444383842926755533328485323142602620504186855535202235322221323818173818170718132122121022201011202111102120101120211110212010112021
0
89
全局
慢棋
D05 顺炮横车对直车巡河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-浙江
第06轮
第01台
2004-06-23
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
和棋
2664
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11754.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 和 黑龙江哈药总厂 聂铁文
192723246665102279677276294770626755762689888070776770748838120209190010171324254725745455472686136360421910221063031022032354246762242338352241620220024766232465642464664564652547655545335535273541223514
0
51
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-浙江
第06轮
第02台
2004-06-23
哈尔滨天鹅饭店
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
和棋
1887
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11759.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) 0 - 2 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 于幼华 负 浙江都绅领带 赵鑫鑫

0
218
全局
快棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-浙江
第06轮
第03台
2004-06-23
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
黑胜
4037
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11751.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) 1 - 1 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈寒峰 和 黑龙江哈药总厂 谢岿
262512221747724279677062897923241907242509191002394800101910021077736364736322217975102266656465756580704727624129470304636241622722624122124122121942821929204267557073
0
42
全局
慢棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-浙江
第06轮
第04台
2004-06-23
哈尔滨天鹅饭店
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
和棋
1952
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11742.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 11:00 AM
VÒNG 6
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 5 - 3 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

CN: Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) 1 - 1 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 李智屏 和 沈阳新湖北国之春 金波
77571242192710227967708209190010897980705752101617071626191772627970827069474232594850415257636407082606171506046665604267556465554332334362706215652243082804642823333646456465476543244544627465477486274624165758163523268674466542644857204239484132445430416544367626464030545364824837355646765644290744367646838453433624472524435808432246262234263674550803
0
89
全局
快棋
A53 仕角炮转反宫马对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-沈阳
第06轮
第01台
2004-06-23
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
和棋
1835
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11738.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 尚威 和 湖北中盐宏博 李雪松
19272324774710227967706289798070797572827570627066652042090830410878706217136364656442647872002013232230726264426263202363432343474312222947222646453022435326364544242527462535466535456573363747293733535882725808426467483363694763614827617173547279476979742947745444546442
0
68
全局
慢棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-沈阳
第06轮
第02台
2004-06-23
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
2145
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11743.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 2 - 0 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 胜 沈阳新湖北国之春 苗永鹏

0
159
全局
慢棋
B56 五七炮互进三兵对反宫马 红弃双兵对黑右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-沈阳
第06轮
第03台
2004-06-23
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
红胜
4947
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11745.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 1 - 1 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 和 湖北中盐宏博 汪洋
262512221747724279677062777323241907242509196364897910027363222379738070737062706323022347433041191323316947001013103110472570624344625425475466072610225948
0
39
全局
慢棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-沈阳
第06轮
第04台
2004-06-23
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
和棋
2353
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11737.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 11:03 AM
VÒNG 6
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 6 - 2 Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 2 - 0 Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
吉林天兴棋牌 洪智 胜 甘肃移动通信 梁军
773770626665807079677282192723241713604213631222294700010919013139481002191231346303625412132425472534366564546627392226034350413947264637274050674636464766466689876656434756261333825287577072273702143383426057552606831314264744060948397276594876465554
0
63
全局
慢棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-甘肃
第06轮
第01台
2004-06-23
长春
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
红胜
3218
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11762.html
www.dpxq.com


CN: Cam Túc Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) 0 - 2 Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 潘振波 负 吉林天兴棋牌 王跃飞
77477062796780702625636419277282273520428988304135231022172770752907121623428242272262540919752519162522885822245855003066652434594854351613352749594252552534545949273547435242434564651363655567555455636055562521303221203230202130322120323020224243222130326947403021413516414030316061434140203238202131302120303161634146
0
80
全局
快棋
B20 中炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-甘肃
第06轮
第02台
2004-06-23
长春
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
吉林天兴棋牌 王跃飞
吉林天兴棋牌
王跃飞
黑胜
2499
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11753.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) 1 - 1 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 陶汉明 和 甘肃移动通信 李家华
77477062796780708979102266652324190703041727221409086042675504050605000508585041553472736564636434531211464564657976737576367571272871515868625468650535365654334544242556463565536570756987434446441121441475658765331426252128
0
56
全局
慢棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-甘肃
第06轮
第03台
2004-06-23
长春
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
和棋
1918
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11760.html
www.dpxq.com


Cam Túc Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) 1 - 1 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 何刚 和 吉林天兴棋牌 胡庆阳
77477242796770628979636419272324797580707515121747171022262524251525223429476254394834466746544627464246254500104546
0
29
全局
慢棋
D13 顺炮直车对缓开车 黑兑直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-甘肃
第06轮
第04台
2004-06-23
长春
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
和棋
1927
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11757.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 11:07 AM
VÒNG 6
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 3 - 5 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

CN: Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) 1 - 1 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 李群 和 河北金环钢构 申鹏
774770627967807089791022190763641727001009197276191312021323101223252234666520426564426427286042677576664777708069475041256512156515341579691507770780706966707507036254666575654765544665478384284846340304
0
51
全局
快棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-河北
第06轮
第01台
2004-06-23
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
和棋
2166
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11747.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) 1 - 1 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 阎文清 和 江苏体彩 王斌
262563647767724266654246192746451715434465647082154544450919124267478070798770761911762627483041474220428979262579762535763635303630403087661031664500101121314321234364456442644856644223038384564482744465101603003031000474555948166629475536043441320605362834382816485750413948313049591624050424450403304003136626
0
78
全局
慢棋
E47 对兵转兵底炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-河北
第06轮
第02台
2004-06-23
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
和棋
3348
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11740.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) 1 - 1 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐超 和 河北金环钢构 刘殿中
774770627967636489798070797310221927232409081213737520422625727408383041674800203833220125242024751513174717625433360122171874781878707815557876666564655565223448677666294766654765546627153455363724141527146469876424273524343948030435473437483755674766674666454344452646255948250665470627472983848769413269475041476904052605273505263554264744454768547568764546765546562947
0
93
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-河北
第06轮
第03台
2004-06-23
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
和棋
1893
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11756.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) 2 - 0 Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 苗利明 胜 江苏体彩 徐天红

0
127
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-河北
第06轮
第04台
2004-06-23
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
红胜
2523
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11744.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 11:10 AM
VÒNG 6Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 3 - 5 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 和 上海金外滩 孙勇征
7747706266652324796710221713604213230304897980701907001009191216797372827363707247373041072816152947828019168060635372745355151426251013283613232524422416142442
0
40
全局
慢棋
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-上海
第06轮
第01台
2004-06-23
唐山
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
2271
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11741.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 1 - 1 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 和 煤矿开滦股份 宋国强

0
160
全局
慢棋
E09 两头蛇对进右马转卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-上海
第06轮
第02台
2004-06-23
唐山
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
和棋
1964
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11750.html
www.dpxq.com


CN: Khai Loan Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) 1 - 1 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 蒋凤山 和 上海金外滩 万春林
1747102219270010091923241913706279676364898872731315604226252425152522348838737438188081666564652565101165354264675512321811811135253455255564424767742469471171777571742735743455656274677732357774247475350304657574647565646035453041656343444565
0
61
全局
快棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-上海
第06轮
第03台
2004-06-23
唐山
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
和棋
1805
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11758.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) 2 - 0 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 胡荣华 胜 煤矿开滦股份 景学义
262512227747204279678081192781118979103146457082454443447974636467461116091972624634222574726252171816363442604218483041727525454845826345464260757363421914232414244223474423442444362673633123445452425948233554510001495940306333013133033134463626362715351615343634515342525333343303333040338316245949244529474566836360826353527253737242734342724859
0
87
全局
慢棋
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-上海
第06轮
第04台
2004-06-23
唐山
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
红胜
5154
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11752.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 11:14 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 6
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
4
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
10


2
9
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
0
3 - 5
2
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2


3
8
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
5 - 3
0
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6


4
6
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
2
6 - 2
0
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
1


5
7
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
0
3 - 5
2
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
3


6
2
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
0
3 - 5
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
2


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 6
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
4
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
1 - 1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11749.html)


2
1
Quảng Đông
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html)
0 - 2
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11755.html)


3
1
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
0 - 2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
8
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11746.html)


4
8
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
2 - 0
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11739.html)

1
7
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
1 - 1
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11754.html)


2
1
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11759.html)


3
7
Hắc Long Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
0 - 2
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11751.html)


4
5
Chiết Giang
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
1 - 1
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11742.html)

1
6
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11738.html)


2
2
Thẩm Dương
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11743.html)


3
6
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
2 - 0
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11745.html)


4
5
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11737.html)

1
5
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
2 - 0
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11762.html)


2
3
Cam Túc
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
0 - 2
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11753.html)


3
7
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
1 - 1
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11760.html)


4
1
Cam Túc
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
1 - 1
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11757.html)

1
3
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
1 - 1
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11747.html)


2
5
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11740.html)


3
6
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11756.html)


4
3
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
2 - 0
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11744.html)

1
5
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11741.html)


2
3
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
1 - 1
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11750.html)


3
1
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11758.html)


4
6
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
2 - 0
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11752.html)

Chotgia
18-02-2019, 11:17 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 6
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
12
33
0
6
11
4
6
6
0
0


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
10
30
0
4
6
3
6
4
2
0


3
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
9
27
0
4
4
2
6
4
1
1


4
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
8
27
0
2
5
3
6
2
4
0


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
7
26
0
2
4
3
6
2
3
1


6
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6
25
0
3
5
3
6
3
0
3


7
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
5
23
0
2
2
1
6
2
1
3


8
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
4
22
0
2
6
5
6
2
0
4


9
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
4
21
0
1
2
0
6
1
2
3


10
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
4
19
0
2
4
3
6
2
0
4


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
2
19
0
0
2
1
6
0
2
4


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
1
16
0
0
1
0
6
0
1
5


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 6
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
83.33
10
4
2
6
4
2
0
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
83.33
10
4
1
6
4
2
0
7


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
75.00
9
3
1
6
3
3
0
8


4
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
66.67
8
3
2
6
3
2
1
7


5
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
66.67
8
2
1
6
2
4
0
10


5
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
66.67
8
2
1
6
2
4
0
5


5
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
66.67
8
2
1
6
2
4
0
2


8
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
66.67
8
2
0
6
2
4
0
4


8
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
66.67
8
2
0
6
2
4
0
5


10
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
60.00
6
1
1
5
1
4
0
5


11
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
58.33
7
2
2
6
2
3
1
3


12
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
58.33
7
2
1
6
2
3
1
6


13
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
58.33
7
1
1
6
1
5
0
7


13
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
58.33
7
1
1
6
1
5
0
4


13
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
58.33
7
1
1
6
1
5
0
4


16
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
58.33
7
1
0
6
1
5
0
7


17
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
50.00
6
1
1
6
1
4
1
4


17
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
50.00
6
1
1
6
1
4
1
4


17
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
50.00
6
1
1
6
1
4
1
7


17
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
50.00
6
1
1
6
1
4
1
4


17
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
50.00
6
1
1
6
1
4
1
5


22
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
50.00
6
1
0
6
1
4
1
2


23
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
50.00
6
0
0
6
0
6
0
1


23
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
6
0
0
6
0
6
0
3


25
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
50.00
5
1
0
5
1
3
1
2


26
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
50.00
5
0
0
5
0
5
0
1


27
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
41.67
5
2
2
6
2
1
3
6


28
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
41.67
5
1
1
6
1
3
2
1


29
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
41.67
5
1
0
6
1
3
2
4


30
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
41.67
5
0
0
6
0
5
1
4


30
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
41.67
5
0
0
6
0
5
1
2


32
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
40.00
4
1
1
5
1
2
2
6


32
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
40.00
4
1
1
5
1
2
2
2


34
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
40.00
4
0
0
5
0
4
1
2


35
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
33.33
4
0
0
6
0
4
2
0


35
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
33.33
4
0
0
6
0
4
2
3


35
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
33.33
4
0
0
6
0
4
2
7


38
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
30.00
3
0
0
5
0
3
2
1


39
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
25.00
3
0
0
6
0
3
3
1

Chotgia
18-02-2019, 07:06 PM
VÒNG 7
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 5 - 3 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Thượng Hải Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 万春林 和 北京中加 蒋川
7747706279678070262563641927728217152042898870764737123209081022887876780878001066651014656414642947232478756254756564651565242547258262254762673767223467873426472554356947352787273236472983846568
0
49
全局
慢棋
B23 中炮巡河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-北京
第07轮
第01台
2004-06-30
上海
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
1962
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11772.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 1 - 1 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 靳玉砚 和 上海金外滩 谢靖
26251222774720427967232489792425190780810919813147433041438370827975313517153537150510022947030459483736050200027525360607280605250504052836020483858274854522326665746619103230361766454645636467467279485979751725042465647525462542644544644244434220101630351646051525372423
0
68
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-北京
第07轮
第02台
2004-06-30
上海
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
和棋
1950
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11767.html
www.dpxq.com


CN: Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) 2 - 0 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 孙勇征 胜 北京中加 张强

0
139
全局
快棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-北京
第07轮
第03台
2004-06-30
上海
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
北京中加 张强
北京中加
张强
红胜
2917
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11774.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张申宏 和 上海金外滩 胡荣华
774772427967706289798081666581311927102226250001394831362907015109393626393743447973121347445041171913171929173729263707262322434442204223635153483707376564373259485356737542646303644269475654756554040333322227390434331334141303415003004220675562540005225255361416654516364543524205043646434654460444428239188286252446542423868444455435233384864546355446448684
0
90
全局
慢棋
D29 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-北京
第07轮
第04台
2004-06-30
上海
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
3376
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11782.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 07:10 PM
VÒNG 7
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 1 - 7 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) 0 - 2 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 张江 负 煤矿开滦股份 宋国强
2625723279677062897963641927807077732042170710310919001073637079677912221910311027352225070323240300404169472515000310220323434479582425355644454645154559483236564425356665224323333676586676066645354544250656656443643353422425046476041245461233415148376241334541534553766849485654636750416757415253725141726424426452547457584656483856575859575859696856
0
88
全局
慢棋
E04 仙人指路对士角炮或过宫炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-开滦
第07轮
第01台
2004-06-30
石家庄
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
黑胜
2502
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11773.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html) 1 - 1 Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 孙庆利 和 河北金环钢构 苗利明
77477062796780708979102219076364172700100919727619131202132310122325221425151433060560421512331279781224781870752724422418157515071502051503244203220506474362432243764667460646868546444362838485844484
0
50
全局
慢棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-开滦
第07轮
第02台
2004-06-30
石家庄
煤矿开滦股份 孙庆利
煤矿开滦股份
孙庆利
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
和棋
1760
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11786.html
www.dpxq.com


CN: Hà Bắc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) 0 - 2 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 刘殿中 负 煤矿开滦股份 庄玉庭

0
126
全局
快棋
C71 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-开滦
第07轮
第03台
2004-06-30
石家庄
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
黑胜
2885
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11769.html
www.dpxq.com


Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) 2 - 0 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 景学义 胜 河北金环钢构 阎文清
19272324666510227967000177877062897980707973728273706270090801310858706229471202171960421929313458513474262524252925223467758286515686848777744427353413355413254725442456553041756384857775838425470304394824347574343665648586552536262545260654620262645441325453504145430607635586895363070948396252553409077444072763625254
0
80
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-开滦
第07轮
第04台
2004-06-30
石家庄
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
红胜
2361
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11776.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 07:14 PM
VÒNG 7
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 4 - 4 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

Cam Túc Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 李家华 和 江苏体彩 李群
26256364776772421747706219271002798780700919001089797079877912221910021039485041868560822907030479871002877502146787142647572324252426075707222707042726493926666947424687834644044443448363666375634445243462433444432263822214826140506153455506051426050426478584646584746566746466566463473504035646636246366261362603132627537235476151504072532728132320023949476849396847394947684939684739494768
0
98
全局
慢棋
E47 对兵转兵底炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-江苏
第07轮
第01台
2004-06-30
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
和棋
1841
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11778.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 1 - 1 Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐天红 和 甘肃移动通信 潘振波
774770627967636489798070797310221927232409081213737520426665646575656254262524256525726208587074675574645576647458561316765574784645161145441161567678765576546647432243444361416947414359480020252042207664665464524041524462672735671735544140546243416283171283642042443241316452404152441222442531014959413132444224
0
78
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-江苏
第07轮
第02台
2004-06-30
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
和棋
2002
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11766.html
www.dpxq.com


Cam Túc Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) 0 - 2 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 何刚 负 江苏体彩 徐超

0
250
全局
慢棋
D29 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-江苏
第07轮
第03台
2004-06-30
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
黑胜
3147
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11785.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 0 - 2 Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
江苏体彩 王斌 负 甘肃移动通信 梁军

0
130
全局
快棋
B23 中炮巡河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-江苏
第07轮
第04台
2004-06-30
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
黑胜
2365
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11763.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 07:18 PM
VÒNG 7
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 3 - 5 Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 1 - 1 Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 和 吉林天兴棋牌 洪智

0
190
全局
慢棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-吉林
第07轮
第01台
2004-06-30
沈阳
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
和棋
3409
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11770.html
www.dpxq.com


CN: Cát Lâm Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html) 1 - 1 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 王跃飞 和 沈阳新湖北国之春 金波
7737706266658070796772821927232417071022091900101915120215102210898810228818707418156364294760426564746426250201070864343948016167553454252454243732627432827482273583845543224335432444154544454645614143554145080350410383454406054454557482637453422448572042594841524765304169475455658763755374426483807587493987687466553580702442
0
82
全局
快棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-吉林
第07轮
第02台
2004-06-30
沈阳
吉林天兴棋牌 王跃飞
吉林天兴棋牌
王跃飞
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
和棋
2041
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11777.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 1 - 1 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 和 吉林天兴棋牌 陶汉明

0
134
全局
慢棋
D13 顺炮直车对缓开车 黑兑直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-吉林
第07轮
第03台
2004-06-30
沈阳
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
和棋
2153
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11784.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) 2 - 0 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
吉林天兴棋牌 胡庆阳 胜 沈阳新湖北国之春 尚威

0
191
全局
慢棋
A42 起马转边炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-吉林
第07轮
第04台
2004-06-30
沈阳
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
红胜
2267
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11764.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 07:21 PM
VÒNG 7
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 3 - 5 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) 0 - 2 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 邱东 负 湖北中盐宏博 汪洋
77477062796780706665232489791022190703041727221409086042797500010838140638181202272801511816515728275754272863646564546467556469262562547574504125245435163606273637705047273527554772623727626727250207256507177477505877704150707130417161698965671767616758382826040524230506464589862666426467778685666885457767204267664525594838342313340468782529472664827870826066360474708074708081434413127071818071733646061626472923461644451606230306660353485945464726534339484647
0
116
全局
慢棋
C76 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右车巡河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-湖北
第07轮
第01台
2004-06-30
浙江玉环
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
黑胜
2386
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11771.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 1 - 1 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
湖北中盐宏博 李望祥 和 浙江都绅领带 赵鑫鑫
77571242192710227967708289798070091900105752101617071626191772627970827069476364525864654765232458282636171520022735223435544232594836262808242515115041074734554743624211127062544262434261405012133231617326290803292703435543134327674353504053636769485969666360415073523151606166465948468665473041615141525152
0
77
全局
慢棋
A53 仕角炮转反宫马对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-湖北
第07轮
第02台
2004-06-30
浙江玉环
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
和棋
2712
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11765.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈孝堃 和 湖北中盐宏博 李雪松
26251222174772427967706277732324190724250919100289796364797580707525707325227376191130411131766607266667263467653442604222420223422265353135233522623547294700106263
0
41
全局
慢棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-湖北
第07轮
第03台
2004-06-30
浙江玉环
浙江都绅领带 陈孝堃
浙江都绅领带
陈孝堃
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
2240
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11780.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 和 浙江都绅领带 陈寒峰
6665126269471022090800100858708259485041190710145851623217272042796763646564146489597252517132317172313272768384060582747779527276567252567652727656727959798485868580855655855567557462262523247975223455346434071562542524342475555462270732021503242607376283031526460504836455654645
0
70
全局
快棋
E05 仙人指路对金钩炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-湖北
第07轮
第04台
2004-06-30
浙江玉环
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
和棋
2418
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11781.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 07:25 PM
VÒNG 7
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 5 - 3 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

CN: Quảng Đông Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) 2 - 0 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 黄海林 胜 黑龙江哈药总厂 于幼华
774770627967636489798070797310221737001019271202464572713738714173632324384870720908223445443426444326472947101608384121433302422746210133324243666501063808064648462042656472770868304132426042594843136362162662421319472926294212403012103031463677766755764669472925101925551911313011103031363846476866
0
75
全局
快棋
C55 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-黑龙江
第07轮
第03台
2004-06-30
广州
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
红胜
3238
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11775.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 和 黑龙江哈药总厂 聂铁文
7747706279678070897910221907636417370010091912167975728275553041060516141915204226257076373610303626144425244447294742243948767726276274557577751575746266656465756562546560824260645446272330336746332346252402646202206264200264620220626420026462
0
61
全局
慢棋
C53 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-黑龙江
第07轮
第01台
2004-06-30
广州
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
和棋
2148
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11779.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 1 - 1 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 和 广东王老吉 李鸿嘉
774770627967807026256364192710228988204288587274170723240919001019152425152522345818707166656465256571216748342618131011070326472947304127351202131121110323022248677414351411146563142423132414132314042328040628254344256562706755222463830646556344456351467683132420131576715170
0
69
全局
慢棋
C13 中炮右横车对屏风马 红边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-黑龙江
第07轮
第02台
2004-06-30
广州
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
和棋
2211
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11768.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 谢岿 和 广东王老吉 许银川

0
159
全局
慢棋
E34 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-黑龙江
第07轮
第04台
2004-06-30
广州
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
2576
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11783.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 07:29 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 7
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
4
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
2
5 - 3
0
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
4


2
5
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
0
1 - 7
2
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
2


3
1
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
1
4 - 4
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
7


4
6
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
0
3 - 5
2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
8


5
4
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
0
3 - 5
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
10


6
12
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
2
5 - 3
0
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
9


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 7
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
4
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11772.html)


2
5
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11767.html)


3
5
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
2 - 0
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
7
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11774.html)


4
4
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11782.html)


1
3
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
0 - 2
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11773.html)


2
1
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
1 - 1
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11786.html)


3
6
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
0 - 2
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
6
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11769.html)


4
5
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
2 - 0
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11776.html)


1
6
Cam Túc
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11778.html)


2
6
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
1 - 1
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11766.html)


3
2
Cam Túc
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
0 - 2
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11785.html)


4
8
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
0 - 2
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11763.html)


1
8
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
1 - 1
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11770.html)


2
4
Cát Lâm
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11777.html)


3
6
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11784.html)


4
7
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
2 - 0
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thẩm Dương
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11764.html)


1
4
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
0 - 2
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11771.html)


2
3
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
1 - 1
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11765.html)


3
2
Chiết Giang
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11780.html)


4
8
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
6
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11781.html)


1
3
Quảng Đông
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
2 - 0
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
7
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11775.html)


1
10
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11779.html)


2
8
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
1 - 1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11768.html)


4
5
Hắc Long Giang
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11783.html)

Chotgia
18-02-2019, 07:32 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 7
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
14
38
0
7
12
4
7
7
0
0


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
12
35
0
5
7
4
7
5
2
0


3
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
10
32
0
3
6
3
7
3
4
0


4
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
9
30
0
4
4
2
7
4
1
2


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
8
30
0
2
5
4
7
2
4
1


6
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6
28
0
3
5
3
7
3
0
4


7
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
6
26
0
2
3
0
7
2
2
3


8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
5
24
0
2
2
1
7
2
1
4


9
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
4
26
0
1
5
3
7
1
2
4


10
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
4
25
0
2
6
5
7
2
0
5


11
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
4
22
0
2
4
3
7
2
0
5


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2
20
0
0
2
1
7
0
2
5

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 7
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
78.57
11
4
2
7
4
3
0
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
78.57
11
4
1
7
4
3
0
7


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
71.43
10
3
1
7
3
4
0
8


4
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
64.29
9
3
2
7
3
3
1
7


5
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
64.29
9
2
2
7
2
5
0
7


5
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
64.29
9
2
2
7
2
5
0
4


7
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
64.29
9
2
1
7
2
5
0
10


7
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
64.29
9
2
1
7
2
5
0
4


7
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
64.29
9
2
1
7
2
5
0
5


10
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
64.29
9
2
0
7
2
5
0
4


10
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
64.29
9
2
0
7
2
5
0
5


12
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
57.14
8
2
2
7
2
4
1
7


13
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
57.14
8
2
1
7
2
4
1
2


14
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
57.14
8
1
0
7
1
6
0
7


15
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
7
2
2
7
2
3
2
3


16
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
50.00
7
2
1
7
2
3
2
6


17
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
7
2
0
7
2
3
2
4


18
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
50.00
7
1
1
7
1
5
1
4


18
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
50.00
7
1
1
7
1
5
1
4


18
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
50.00
7
1
1
7
1
5
1
4


18
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
50.00
7
1
1
7
1
5
1
5


22
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
50.00
7
1
0
7
1
5
1
2


22
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
50.00
7
1
0
7
1
5
1
2


24
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
7
0
0
7
0
7
0
3


25
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
50.00
6
1
0
6
1
4
1
2


26
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
50.00
6
0
0
6
0
6
0
1


27
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
42.86
6
2
2
7
2
2
3
6


28
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
42.86
6
1
1
7
1
4
2
4


29
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
42.86
6
0
0
7
0
6
1
1


30
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
41.67
5
1
1
6
1
3
2
1


30
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
41.67
5
1
1
6
1
3
2
6


30
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
41.67
5
1
1
6
1
3
2
2


33
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
41.67
5
0
0
6
0
5
1
2


34
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
35.71
5
1
1
7
1
3
3
1


35
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
35.71
5
0
0
7
0
5
2
0


35
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
35.71
5
0
0
7
0
5
2
3


37
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
33.33
4
0
0
6
0
4
2
1


38
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
28.57
4
0
0
7
0
4
3
7

Chotgia
18-02-2019, 08:04 PM
VÒNG 8
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 5 - 3 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

CN: Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 2 - 0 Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 靳玉砚 胜 黑龙江哈药总厂 赵国荣
774770627967807089791022262563647973728273638281192730411707001009198161635362744743224353436166674812172947707248291716273572324345748607373252458586783948666825241618241410123738180838390828191678668583525535231232393368788373413033433233231164651424657573835552242333384344383446456645834350411646452443333444464424163330
0
81
全局
快棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-黑龙江
第08轮
第01台
2004-07-07
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
红胜
3265
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11813.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 于幼华 和 北京中加 蒋川
77477062796780708979636479731022192723240908121373752042666564657565625426252425652572620858707467557464557664745856131676557464464516114544434455766466566654662565664717476252656022346063000276643041477752726333426433344445694764823444455544141131594802622735626314448260444363433543310143554152778772825567828687838684
0
80
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-黑龙江
第08轮
第02台
2004-07-07
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
2305
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11799.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) 1 - 1 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张申宏 和 黑龙江哈药总厂 谢岿
694763642625604219271002060512321707001009081014085870625948504179677270585570505575232489791417675924257525807027351713596770767787767967794344796750608789133307373373372773332737335337275333273733533727627489696066695953552707323325158384352764652735334315134353595374533514533213335505476505652947650507036660140220020323444523270220273732113343455567750504435304447563446437314152318160505333426063713041715041503353644453554446555246474959
0
111
全局
慢棋
A38 飞相互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-黑龙江
第08轮
第03台
2004-07-07
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
和棋
1964
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11811.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) 1 - 1 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 聂铁文 和 北京中加 张强
77477062796780708979102219076364172700100919727619131202132310122325221425151433060560427978121507153314272814357838625415343547694750413858546626257679594879893413021258787078287842604837126278286042494840502826668747698768262862672868676929476979464589396888797388833989838973138909131525244224090315110304244286851101045420025404
0
83
全局
慢棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-黑龙江
第08轮
第04台
2004-07-07
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
北京中加 张强
北京中加
张强
和棋
1930
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11804.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:08 PM
VÒNG 8
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 0 3 - 5 2 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) 2 - 0 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李智屏 胜 广东王老吉 吕钦
694763641907706209081022795800018969015166656465696551565837625408682241171341623745434445645646657572821383628364524041757141427772
0
33
全局
慢棋
A36 飞相对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-广东
第08轮
第01台
2004-07-07
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
红胜
4269
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11846.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) 1 - 1 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 许银川 和 湖北中盐宏博 汪洋

0
156
全局
慢棋
C56 五六炮过河车对屏风马 黑两头蛇
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-广东
第08轮
第02台
2004-07-07
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
和棋
3280
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11806.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) 0 - 2 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李雪松 负 广东王老吉 黄海林
7747706279678070262563641927102217156274273520420908707189881211885874664727112108180010294710135856726215167131163613183631304125244224313383845948181556551517272321233523664769476267555417475424471724646042646567474959172723152726656726463323464467574414574714154746152523332214333725555949143546363556375756355737355637575635574743444742413242625565625265555262355648575041394856753666444562724535727041526646554546667554666040416061414061604041707935366063364663614140
0
118
全局
快棋
C86 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车对黑左马外盘河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-广东
第08轮
第03台
2004-07-07
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
黑胜
2477
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11802.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 2 - 0 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 胜 湖北中盐宏博 柳大华

0
141
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-广东
第08轮
第04台
2004-07-07
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
红胜
2718
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11795.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:14 PM
VÒNG 8
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 7 - 1 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Cát Lâm Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) 2 - 0 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 陶汉明 胜 浙江都绅领带 赵鑫鑫
262512227747204279672324897924251907808179758131752531330919103139480010060510161737161907193123257570824757838457533335753523356665220253030205294772741907742407260515030424213717304126344224040521313422151267554132472512151737151622103111053516105543244243221000373282743231000625470686354550413134746645418676347460824645636445446465444382644765848541618575748475658480767243426442616072706066
0
99
全局
慢棋
E35 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-浙江
第08轮
第01台
2004-07-07
通化
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
红胜
4073
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11797.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html) 0 - 2 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈孝堃 负 吉林天兴棋牌 胡庆阳

0
140
全局
慢棋
A02 边马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-浙江
第08轮
第02台
2004-07-07
通化
浙江都绅领带 陈孝堃
浙江都绅领带
陈孝堃
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
黑胜
2373
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11798.html
www.dpxq.com


CN: Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 2 - 0 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 洪智 胜 浙江都绅领带 邱东
7737636479677252897970622625808179756254192720423948813129473136171910226665646575653041090712140605143437343634071734386563030463535435273538351909232425244224535535340904244255250003868552826786346486652201464582851711011325238545655713252325450504146434141705091737030057654264654634442526644246254424261624233727422411310902161223203133001012102010272410194839020924234344238344458388454649481916251341521321404133030919213341313352604252715041033341328881
0
115
全局
快棋
A60 过宫炮局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-浙江
第08轮
第03台
2004-07-07
通化
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
红胜
3234
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11793.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 1 - 1 Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 和 吉林天兴棋牌 王跃飞
192723246665102279677082294720428988808188380001394881310939313839380151262524254725636465647262698751716755717555347525342225222735426477476042474350413554626338342229483983844645292345441213431363133414
0
51
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-浙江
第08轮
第04台
2004-07-07
通化
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
吉林天兴棋牌 王跃飞
吉林天兴棋牌
王跃飞
和棋
1974
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11794.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:20 PM
VÒNG 8
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 4 - 4 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) 0 - 2 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐超 负 沈阳新湖北国之春 金波

0
140
全局
慢棋
C71 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-沈阳
第08轮
第01台
2004-07-07
南京
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
黑胜
2644
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11810.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 0 - 2 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 负 江苏体彩 李群
77477242796770628979636419271022262500011716200216261216091901115948808179736254736354352636162663601118473735546064815129471828191702206474544667464246363346863383518183538151538351818353868974792646535828293736464417078187273529260737441437171444173744143717144436372666585987853523444517128969595885555888558588588582252469681215664679698262472946484959483837473839474962652434304129074555584868585958656915554030
0
104
全局
慢棋
D12 顺炮直车对缓开车 黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-沈阳
第08轮
第02台
2004-07-07
南京
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
黑胜
4205
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11803.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 2 - 0 Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐天红 胜 沈阳新湖北国之春 金松
774770627967807089797276666512421907102226250010091910141727147425247666797470742423742427282423464523246987221419166606161530416746063659484212150512020515204245444344151636324727321207156243282443244625444527244224254460421617030417471215474502224859040544634152876922294948292845251518484928682524140624204041637118194948
0
81
全局
快棋
D34 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-沈阳
第08轮
第03台
2004-07-07
南京
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
红胜
4715
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11801.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 2 - 0 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 胜 江苏体彩 王斌
2625636419277062294720427987808189888131394883848858304158551002060531348685848555851232171900101939341485550221775732025553030453637271273571616353020157671012666504050929210225241424292442246564616453636082877562816343124243834246838205158212413075544645352345432331434154334151315264621211
0
73
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-沈阳
第08轮
第04台
2004-07-07
南京
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
红胜
2729
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11809.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:24 PM
VÒNG 8
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 5 - 3 Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) 1 - 1 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 和 甘肃移动通信 李家华
2947204277578081796781518979708239488384797551562625566657587262586866566888304117375658373858543837545837385854383754583738585438375458373858543837121709075414675510227572625255630010373914747274827419271713638413140717148417102210888474862735866746456755845410223523525323025351022351532335537339292234293934223929223429093422545355745356745556162214352755761615766406051422
0
94
全局
慢棋
A11 顺相局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-甘肃
第08轮
第01台
2004-07-07
唐山
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
和棋
2216
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11807.html
www.dpxq.com


Cam Túc Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) 0 - 2 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 焦明理 负 煤矿开滦股份 景学义

0
128
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-甘肃
第08轮
第02台
2004-07-07
唐山
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
黑胜
2339
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11812.html
www.dpxq.com


CN: Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 1 - 1 Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 和 甘肃移动通信 潘振波

0
138
全局
快棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-甘肃
第08轮
第03台
2004-07-07
唐山
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
和棋
2036
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11792.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 1 - 1 Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 和 煤矿开滦股份 孙庆利
774710227967725289797062173700101927808109196364594862541914543526253547694720427975232414132425752583842735848566656465355412021323817125658586543310206555504146457176454476665565666547655253444353334333221023131022332320101310221037071031
0
60
全局
慢棋
B42 五六炮左正马对反宫马 黑右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-甘肃
第08轮
第04台
2004-07-07
唐山
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
煤矿开滦股份 孙庆利
煤矿开滦股份
孙庆利
和棋
1878
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11805.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:29 PM
VÒNG 8
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 4 - 4 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) 1 - 1 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 胡荣华 和 河北金环钢构 阎文清
262512227747724279671002173700101927101689797062797316267363808137328182274830413235263635653638464540302907838445444344474260426746383765628262634362646665647448273736394822320919030407293222290722320729304029473626193902143934140627062646061804051837051543234686234386462524
0
69
全局
慢棋
E17 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-河北
第08轮
第01台
2004-07-07
上海
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
和棋
2764
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11796.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) 1 - 1 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 苗利明 和 上海金外滩 谢靖
774770627967807089791022190763641727001009191214797362541915204206053041272364657353546653736647294765666748101348277071270641300504030406141323142223221565221265661217666217076272
0
45
全局
慢棋
C65 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-河北
第08轮
第02台
2004-07-07
上海
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
和棋
1945
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11800.html
www.dpxq.com


CN: Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) 1 - 1 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 孙勇征 和 河北金环钢构 申鹏

0
143
全局
快棋
B07 中炮对左炮封车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-河北
第08轮
第03台
2004-07-07
上海
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
和棋
5329
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11808.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) 1 - 1 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 刘殿中 和 上海金外滩 万春林
77477062796780708979636479731022192723240908121373752042262572740838304138310020473722342947131231111222271524257525707315032223113173533727341325152303171353542717201031015404666503060104740465644264675510121514604217370401553406863453648214041213040186660100413000028260020413333717434417104220536533436544604244255041101262810474817312186661182861717434735234744373743473432848526434546476482820023948766428184152543452414765022018282002281883841817432365478485464571743433
0
119
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-河北
第08轮
第04台
2004-07-07
上海
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
和棋
1902
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11791.html
www.dpxq.com

Chotgia
18-02-2019, 08:32 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 8
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
4
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
2
5 - 3
0
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
9


2
12
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
14


3
10
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
2
7 - 1
0
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
4


4
8
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1
4 - 4
1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6


5
4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
2
5 - 3
0
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2


6
6
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
1
4 - 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
5

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 8
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
6
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
2 - 0
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
9
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11813.html)


2
7
Hắc Long Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11799.html)


3
5
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
1 - 1
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11811.html)


4
7
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11804.html)


1
7
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
2 - 0
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11846.html)


2
11
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11806.html)


3
6
Hồ Bắc
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
0 - 2
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
5
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11802.html)


4
10
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
2 - 0
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11795.html)


1
9
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
2 - 0
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11797.html)


2
3
Chiết Giang
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
0 - 2
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11798.html)


3
8
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
2 - 0
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11793.html)


4
2
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11794.html)


1
9
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
0 - 2
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11810.html)


2
7
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
0 - 2
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11803.html)


3
7
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
2 - 0
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Thẩm Dương
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11801.html)


4
9
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
2 - 0
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11809.html)


1
8
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
1 - 1
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11807.html)


1
2
Cam Túc
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
0 - 2
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11812.html)


3
7
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
1 - 1
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11792.html)


4
5
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
1 - 1
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
Khai Loan
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11805.html)


1
9
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11796.html)


2
6
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11800.html)


3
7
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
1 - 1
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11808.html)


4
6
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11791.html)

Chotgia
18-02-2019, 08:36 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 8
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
16
43
0
8
14
5
8
8
0
0


2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
12
39
0
4
9
4
8
4
4
0


3
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
12
38
0
5
8
4
8
5
2
1


4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
9
34
0
2
7
5
8
2
5
1


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
9
33
0
4
4
2
8
4
1
3


6
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
7
32
0
3
7
4
8
3
1
4


7
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
7
30
0
2
3
0
8
2
3
3


8
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
6
31
0
2
6
4
8
2
2
4


9
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
6
30
0
3
7
5
8
3
0
5


10
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
6
28
0
2
2
1
8
2
2
4


11
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
4
23
0
2
4
3
8
2
0
6


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2
23
0
0
2
1
8
0
2
6


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 8
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
75.00
12
4
1
8
4
4
0
8


1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
75.00
12
4
1
8
4
4
0
7


3
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
68.75
11
4
2
8
4
3
1
10


3
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
68.75
11
4
2
8
4
3
1
7


5
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
68.75
11
3
2
8
3
5
0
4


6
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
68.75
11
3
1
8
3
5
0
5


7
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
66.67
8
2
1
6
2
4
0
5


8
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
62.50
10
2
2
8
2
6
0
7


9
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
62.50
10
2
0
8
2
6
0
7


9
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
62.50
10
2
0
8
2
6
0
5


11
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
58.33
7
1
1
6
1
5
0
4


12
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
56.25
9
3
1
8
3
3
2
4


13
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
56.25
9
2
2
8
2
5
1
4


13
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
56.25
9
2
2
8
2
5
1
7


15
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
56.25
9
2
1
8
2
5
1
10


15
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
56.25
9
2
1
8
2
5
1
4


17
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
56.25
9
2
0
8
2
5
1
4


18
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
8
2
2
8
2
4
2
3


19
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
50.00
8
2
1
8
2
4
2
6


19
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
8
2
1
8
2
4
2
2


21
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
50.00
8
1
1
8
1
6
1
4


22
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
50.00
8
1
0
8
1
6
1
2


22
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
50.00
8
1
0
8
1
6
1
2


24
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
8
0
0
8
0
8
0
3


25
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
50.00
7
1
1
7
1
5
1
2


25
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
50.00
7
1
1
7
1
5
1
5


27
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
50.00
7
1
0
7
1
5
1
2


28
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
50.00
7
0
0
7
0
7
0
1


29
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
43.75
7
1
1
8
1
5
2
4


29
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
43.75
7
1
1
8
1
5
2
4


31
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
43.75
7
0
0
8
0
7
1
1


32
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
42.86
6
1
1
7
1
4
2
6


32
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
42.86
6
1
1
7
1
4
2
2


34
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
Bắc Kinh
41.67
5
1
1
6
1
3
2
1


35
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
37.50
6
2
2
8
2
2
4
6


36
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
37.50
6
1
1
8
1
4
3
1


37
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
37.50
6
0
0
8
0
6
2
0


37
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
37.50
6
0
0
8
0
6
2
3


39
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
35.71
5
0
0
7
0
5
2
1


40
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
25.00
4
0
0
8
0
4
4
7


41
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
25.00
3
0
0
6
0
3
3
4

Chotgia
19-02-2019, 07:37 AM
VÒNG 9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 3 - 5 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
河北金环钢构 苗利明 和 北京中加 蒋川
774770627967807089796364797310221927232409081213737520422625727408383041383174847570627031210020212042206665131427352042868584742524742435142214656442644743644267557062436314061767628169470614678781738783738555342421830314334645856445442131341333455948645613254564030841326353647653514224445456355453766453636443515831212537435563535536485721313948504108383523371624423837311116282315
0
96
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-北京
第09轮
第01台
2004-07-14
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
2058
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11814.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 1 - 1 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 靳玉砚 和 河北金环钢构 申鹏
2625122277472042796780818979811119271031170770822735304147371117394831123523003079753036375783842947171475353635233514343527222757273414666503042737727607277666060514150504152509191204191425241424422437340416
0
52
全局
慢棋
E25 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-北京
第09轮
第02台
2004-07-14
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
和棋
1834
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11828.html
www.dpxq.com


CN: Hà Bắc Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) 0 - 2 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 阎文清 负 北京中加 张申宏
2625122239486364774770627967807017372225192710220919232489887278464530412907252619167876885862746788746647676465585124251611264637476647274647284939204288760030463865666727223411182526182826272827707627217686515766565777
0
55
全局
快棋
E10 仙人指路对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-北京
第09轮
第03台
2004-07-14
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
黑胜
2902
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11830.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) 1 - 1 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张强 和 河北金环钢构 刘殿中
69477242796770628979807019271002666512320919001059481014170714347776030419154241155560422625412176667079677923242715636465643464666232622524422479586468464562725846686955596966153472764625663634552125557624427655255559550223555336865343233543333516454416283338283644545041485936553858
0
71
全局
慢棋
A28 飞相转屏风马对左中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-北京
第09轮
第04台
2004-07-14
北京中加 张强
北京中加
张强
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
和棋
2303
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11836.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 07:41 AM
VÒNG 9
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 4 - 4 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

CN: Cam Túc Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 李家华 和 上海金外滩 胡荣华
774772427967706289798081173710221927001009191216373281617974164667461019271942465948613119274645747545443235604226256364755531346665232427464447694734444667242535326465556562746525223432338384253550413323030423273413868584853585133285753224472524452547452447257453272444247573
0
69
全局
快棋
D25 顺炮直车对横车 红仕角炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-上海
第09轮
第01台
2004-07-14
甘肃兰州
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
3128
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11816.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 1 - 1 Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 和 甘肃移动通信 梁军
7747706279678070262563641927728289887075171875250907122246452527072722276746204246271022182800106665625465645466646310166362232427352425352366476947252628782627787016266272262372822326883826763832
0
49
全局
慢棋
B22 中炮右横车对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-上海
第09轮
第02台
2004-07-14
甘肃兰州
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
和棋
1895
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11827.html
www.dpxq.com


Cam Túc Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 潘振波 和 上海金外滩 孙勇征
19272324774710227967706289798070797572827570627009081202171363640838706246453041383320421343624347432243334300302746020645440646674630354454828654648646
0
38
全局
慢棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-上海
第09轮
第03台
2004-07-14
甘肃兰州
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
2109
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11834.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) 1 - 1 Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 万春林 和 甘肃移动通信 焦明理
7747724279677062897980811927813166651022262500012907313667553626092923247974434474440151171520025534223444344247694750412524624307254355155551553948128234740224742482862474868974798984797484897479898479748489747989847974
0
55
全局
慢棋
D29 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-上海
第09轮
第04台
2004-07-14
甘肃兰州
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
和棋
2347
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11818.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 07:46 AM
VÒNG 9
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 5 - 3 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 2 - 0 Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 胜 煤矿开滦股份 蒋凤山

0
161
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-开滦
第09轮
第01台
2004-07-14
沈阳
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
红胜
2460
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11837.html
www.dpxq.com


Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) 1 - 1 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 景学义 和 沈阳新湖北国之春 尚威
1927232466651022796700017787016189796364656461648788708288686454797580702947545827487262757082701718585767756042688822344867342618787082091950411915826339485753868526347563536367756353153553553555345588830304755462724645557678721272547542648384724284244245
0
64
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-开滦
第09轮
第02台
2004-07-14
沈阳
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
和棋
1836
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11823.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) 1 - 1 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金波 和 煤矿开滦股份 宋国强

0
158
全局
慢棋
C50 五六炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-开滦
第09轮
第03台
2004-07-14
沈阳
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
和棋
2395
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11832.html
www.dpxq.com


CN: Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) 1 - 1 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 和 沈阳新湖北国之春 卜凤波
7747706266658070796712428979727617121022124260426755767755340002090823243422022208583041585522121907121855577778060563646564426457532042476762745356186856767482767082706717681817877062878878745948181346451333
0
52
全局
快棋
D52 中炮右直车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-开滦
第09轮
第04台
2004-07-14
沈阳
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
和棋
2442
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11838.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 07:49 AM
VÒNG 9
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 2 5 - 3 0 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 2 - 0 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 胜 江苏体彩 徐超

0
163
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-江苏
第09轮
第01台
2004-07-14
浙江杭州
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
红胜
2654
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11831.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐天红 和 浙江都绅领带 陈寒峰
774710227967725289797062173700101927120226256364273550410907807079706270372710144737706207171417371720422723415069470206233322342524345566656465675565551710422035436254338306868303868947695242394842464939
0
51
全局
慢棋
B44 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-江苏
第09轮
第02台
2004-07-14
浙江杭州
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
和棋
1913
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11815.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 赵鑫鑫 和 江苏体彩 李群
77477062796763648979807079731022192723240908121373752042262572740838304138310020473722342947625425246465756534466746544665151317151746271727422427267444394870753133754537276042272445152423151933391939493920303949303323253335264603042529040506053505463683843633052549392526666544242919261619291686334386262919261619291626432326363949241423131404131036301014040929253035140409190400413000091915252184850905857521817565818535394939158505658584
0
110
全局
快棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-江苏
第09轮
第03台
2004-07-14
浙江杭州
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
和棋
2208
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11829.html
www.dpxq.com


Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 1 - 1 Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 王斌 和 浙江都绅领带 陈孝堃
7747724279677062897910221927636426250001171601513948515546458081274681316665555365643136161760822907826409393639493962547976543517153547694753543949541415124212466523246775
0
43
全局
慢棋
D12 顺炮直车对缓开车 黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-江苏
第09轮
第04台
2004-07-14
浙江杭州
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
浙江都绅领带 陈孝堃
浙江都绅领带
陈孝堃
和棋
2236
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11824.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 07:53 AM
VÒNG 9
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 6 - 2 Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

CN: Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 2 - 0 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 胜 吉林天兴棋牌 陶汉明
262512227747604219071002091900010605013179673134071503041503040517112221897972624645504119167051674605154544344416364414110180707970517029071525363325263343263646656364437370517383517283736465737214640322646301003646474241322201021472716261717040410113210142826383707183821301826201134140717061607074626174146566144461414464605059486656646241116232507032424050425250405272111372704041707141407121130321200307003007673038404120214140212367694859696723434050385867574948
0
117
全局
快棋
E16 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-吉林
第09轮
第01台
2004-07-14
浙江慈溪
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
红胜
2726
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11820.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) 0 - 2 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 胡庆阳 负 广东王老吉 许银川
1927232417071022091900101913120213102210666510227967727667758081898870828818762629478384181222341232342232338151394850412739515533136042072724253918223413432636272955534344342644343686348486661826662629250206841406091416262825275333161828291819295947290905191505091519090519150509294759581514587875673323272509074837782814848261848828298808071708181707675529692545235377756966188807178881171181716364758553504543646555345080341311314765405085878083717042608747618270763136767783531334535437485434
0
124
全局
慢棋
A42 起马转边炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-吉林
第09轮
第02台
2004-07-14
惠东
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
黑胜
4619
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11835.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 2 - 0 Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 胜 吉林天兴棋牌 洪智
7747706279678070897910221907636417270010091912167975728275557071060571116665646555656274656082626987117126252042608071738082736382727466272363641917838447481013486830415948132317162325162625352623353207263236261836321837626323252214726242246232413237456474686663674524504124437479876967076664796948596966252041306444324143624152625466565442524142344050441456594948595848490709202358383442
0
97
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-吉林
第09轮
第03台
2004-07-14
广东.惠州.惠东
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
红胜
4010
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11817.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html) 2 - 0 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 王跃飞 胜 广东王老吉 黄海林
774770627967807089791022262563647973728273638281192730411707001009198161635362745351616669871216464564655156161887656042594870605654606454646664677564616587745547771816294741527554615154424344423422434544553619183644070343641838504134224456775710000313204213104132383251213242403042323040323100103171
0
75
全局
慢棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-吉林
第09轮
第04台
2004-07-14
吉林天兴棋牌 王跃飞
吉林天兴棋牌
王跃飞
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
红胜
3006
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11826.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 07:58 AM
VÒNG 9
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 5 - 3 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) 1 - 1 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 聂铁文 和 湖北中盐宏博 柳大华
7747706279678070897963647973102219272324090812137375204266656465756562542625242565257262085870746755746455766474585662524777525677745462252262742735560622260604464530413543002026204220433520427657046445447486445464611747403035431311432211212203867447373040294774555765426454646165476555363948838464548485032285752201362401132131654724163738757654447666132116284443665648374030433331375948373549592816
0
100
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-湖北
第09轮
第01台
2004-07-14
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
和棋
1941
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11819.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 1 - 1 Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李望祥 和 黑龙江哈药总厂 赵国荣
775763647987706289798070174772761927124209191022191476462746707987794246594860425752001014341012796746446746
0
27
全局
慢棋
A54 仕角炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-湖北
第09轮
第02台
2004-07-14
哈尔滨天鹅饭店
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
和棋
2471
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11822.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 于幼华 和 湖北中盐宏博 李雪松

0
155
全局
快棋
C13 中炮右横车对屏风马 红边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-湖北
第09轮
第03台
2004-07-14
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
2075
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11833.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) 0 - 2 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 汪洋 负 黑龙江哈药总厂 谢岿
262512227747204219078081796781318979304109197082666531346755345417151031475754045563725206050414635114545767526267622262517203041514626165644264050464426947000414116162797504141914541411018384756562522524232472843112868514040111040665458274847274664543664729470607594807477280242580614030112112044333413261735272735404163313163749597252135347464837504137484656594952544837252653135646394826272123304023434050437350401353465653235444493944247343405043475616
0
114
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-湖北
第09轮
第04台
2004-07-14
哈尔滨天鹅饭店
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
黑胜
2740
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11825.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 08:01 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 9
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
6
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
0
3 - 5
2
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
6


2
2
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
1
4 - 4
1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
7


3
7
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2
5 - 3
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
6


4
4
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
5 - 3
0
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
9


5
16
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
2
6 - 2
0
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
12


6
9
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
2
5 - 3
0
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
12


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 9
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
7
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11814.html)


2
8
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
1 - 1
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11828.html)


3
7
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
0 - 2
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
6
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11830.html)


4
8
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11836.html)


1
8
Cam Túc
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
10
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11816.html)


2
6
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
1 - 1
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11827.html)


3
5
Cam Túc
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11834.html)


4
6
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
1 - 1
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11818.html)


1
11
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
2 - 0
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
Khai Loan
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11837.html)


2
9
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
1 - 1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thẩm Dương
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11823.html)


3
7
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
1 - 1
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11832.html)


4
9
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
7
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11838.html)


1
3
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
2 - 0
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11831.html)


2
9
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11815.html)


3
6
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
7
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11829.html)


4
8
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
1 - 1
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
Chiết Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11824.html)


1
12
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
2 - 0
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11820.html)


2
11
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11835.html)


3
11
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
2 - 0
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11817.html)


4
6
Cát Lâm
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
2 - 0
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11826.html)


1
8
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11819.html)


2
4
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11822.html)


3
8
Hắc Long Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
6
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11833.html)


4
10
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
0 - 2
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11825.html)

Chotgia
19-02-2019, 08:04 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 9
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
18
49
0
9
17
6
9
9
0
0


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
12
41
0
5
8
4
9
5
2
2


3
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
12
41
0
4
10
4
9
4
4
1


4
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
11
38
0
5
5
3
9
5
1
3


5
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
9
37
1
4
8
4
9
4
1
4


6
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
9
37
1
2
7
5
9
2
5
2


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
8
35
0
4
8
6
9
4
0
5


8
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
8
34
0
2
3
0
9
2
4
3


9
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
6
34
0
2
6
4
9
2
2
5


10
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
6
31
0
2
2
1
9
2
2
5


11
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
6
28
0
3
5
3
9
3
0
6


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
3
27
0
0
2
1
9
0
3
6


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 8
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
77.78
14
5
2
9
5
4
0
7


2
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
77.78
14
5
1
9
5
4
0
8


3
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
72.22
13
5
2
9
5
3
1
10


3
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
72.22
13
5
2
9
5
3
1
7


5
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
61.11
11
3
2
9
3
5
1
4


6
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
61.11
11
3
1
9
3
5
1
5


7
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
61.11
11
2
0
9
2
7
0
5


8
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
57.14
8
1
1
7
1
6
0
4


9
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
56.25
9
1
1
8
1
7
0
1


10
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
55.56
10
3
1
9
3
4
2
4


11
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
55.56
10
2
2
9
2
6
1
7


11
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
55.56
10
2
2
9
2
6
1
7


13
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
55.56
10
2
1
9
2
6
1
10


13
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
55.56
10
2
1
9
2
6
1
4


15
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
55.56
10
2
0
9
2
6
1
4


15
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
55.56
10
2
0
9
2
6
1
7


17
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
9
2
2
9
2
5
2
3


17
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
50.00
9
2
2
9
2
5
2
4


19
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
50.00
9
2
1
9
2
5
2
6


19
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
9
2
1
9
2
5
2
2


21
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
50.00
9
1
1
9
1
7
1
4


22
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
50.00
9
1
0
9
1
7
1
2


22
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
50.00
9
1
0
9
1
7
1
2


24
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
9
0
0
9
0
9
0
3


25
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
50.00
8
2
2
8
2
4
2
6


26
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
50.00
8
2
1
8
2
4
2
2


27
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
50.00
8
1
1
8
1
6
1
2


27
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
50.00
8
1
1
8
1
6
1
5


29
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
50.00
8
1
0
8
1
6
1
2


30
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
44.44
8
1
1
9
1
6
2
4


30
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
44.44
8
1
1
9
1
6
2
4


32
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
38.89
7
2
2
9
2
3
4
6


33
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
38.89
7
1
1
9
1
5
3
1


34
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
38.89
7
0
0
9
0
7
2
1


34
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
38.89
7
0
0
9
0
7
2
0


34
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
38.89
7
0
0
9
0
7
2
3


37
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
37.50
6
0
0
8
0
6
2
1


38
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
28.57
4
0
0
7
0
4
3
4


39
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
25.00
4
0
0
8
0
4
4
7

Chotgia
19-02-2019, 08:12 AM
VÒNG 10
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 6 - 2 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 靳玉砚 和 湖北中盐宏博 李雪松
774710227967725289797062262563641713204219273041134322434743232446452425274600204544202446345254674662434654432234222422443422323433322209192224
0
36
全局
慢棋
B36 五八炮对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-湖北
第10轮
第01台
2004-07-21
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
2108
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11857.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 0 - 2 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 负 北京中加 蒋川

0
174
全局
慢棋
B23 中炮巡河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-湖北
第10轮
第02台
2004-07-21
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
黑胜
3190
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11843.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) 2 - 0 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张申宏 胜 湖北中盐宏博 汪洋

0
157
全局
慢棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-湖北
第10轮
第03台
2004-07-21
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
红胜
3336
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11853.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 1 - 1 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李望祥 和 北京中加 张强
7757232479677062666580708979102219276042294722347973727139481232171900101939322239351017464517132746345357547151736351546353543426251323252423244544343344343353342470742434434434447444092942243525222546254474674653232939232546257473656420423934504106057313645462743436131536068384483974555948553606261516
0
76
全局
快棋
A50 仕角炮局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-湖北
第10轮
第04台
2004-07-21
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
北京中加 张强
北京中加
张强
和棋
2164
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11859.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 08:17 AM
VÒNG 10
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 3 - 5 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

CN: Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 1 - 1 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 洪智 和 黑龙江哈药总厂 于幼华
7747706266652324796710228979807019070304172722140908040506050005797560420858053558553536594814260715363347577282757062706947706227243313242213145756627022827082562612155552827026236364238364658380656667593041527214847270848646458682476915144544434459474445476614846674848948598284
0
70
全局
快棋
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-黑龙江
第10轮
第01台
2004-07-21
长春
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
和棋
2041
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11855.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) 2 - 0 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 聂铁文 胜 吉林天兴棋牌 胡庆阳

0
153
全局
慢棋
B54 五七炮互进三兵对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-黑龙江
第10轮
第02台
2004-07-21
长春
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
红胜
2663
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11845.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) 1 - 1 Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 陶汉明 和 黑龙江哈药总厂 赵国荣
7747706279678070897963647973102226257282736382811927304127358161635370751715204247372324666575742524422415252234373464653431613125657464294712135355131535436243551524423948432409293121293921010605003039304130
0
52
全局
慢棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-黑龙江
第10轮
第03台
2004-07-21
长春
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
和棋
2091
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11851.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) 1 - 1 Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 谢岿 和 吉林天兴棋牌 王跃飞
26251222774760421907100209190001796701318979705179753134060503040504340446452212071502146746121517071435191504064667
0
29
全局
慢棋
E16 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-黑龙江
第10轮
第04台
2004-07-21
长春
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
吉林天兴棋牌 王跃飞
吉林天兴棋牌
王跃飞
和棋
2163
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11861.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 08:21 AM
VÒNG 10
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 5 - 3 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Quảng Đông Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2008-05-15 14:07:00
广东王老吉 黄海林 和 江苏体彩 徐超
77477062796780708979102219076364172700100919121679756254060560420715646575651646394846446555726255547075150710190719304169877515190715176746444729471707262562528769070646650626272952624837626459482324252464242924
0
53
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-广东
第10轮
第04台
2004-07-21
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
和棋
2223
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11842.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 1 - 1 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2005-11-19 06:31:00
江苏体彩 徐天红 和 广东王老吉 吕钦
774770627967807089791022262563647973728273638281464530414544816163536465674665664634707819272042342200202243627453637455636155365948362849592809616678754434091747177545664645462746120217272010272310164665163625244224432224422343362622142656594902063433566669870646294766768769766669874616655366565361565161734030142230314303413203021612223450410203515673615636615312194729368687658606032331302325063625158384332319181517183834133828536128241737243437343634654784851325857525333424
0
120
全局
快棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-广东
第10轮
第01台
2004-07-21
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
和棋
2859
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11864.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) 1 - 1 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 许银川 和 江苏体彩 王斌
77477242796770628979808119278131666510023948313547573565677512222947656417150010152522252625423227351014355414547554645479736364576760427372624172714162093950417161545346450221393653528685030467686465476521136862526261623262654713213634628234048285047485840605211305041305041423241424052474704150252442247073
0
77
全局
慢棋
D21 顺炮直车对横车 红先上仕
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-广东
第10轮
第02台
2004-07-21
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
和棋
4116
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11847.html
www.dpxq.com


Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) 2 - 0 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 李群 胜 广东王老吉 李鸿嘉

0
143
全局
慢棋
B44 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-广东
第10轮
第03台
2004-07-21
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
红胜
2817
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11849.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 08:25 AM
VÒNG 10
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 4 - 4 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 2 - 0 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 胜 浙江都绅领带 陈寒峰
26257062192763642947808179872042898881313948304188583134093934394839100206052324252442245853244253637271271512321534716163730010737132313453615171616254616051716064544617371015777646276434153534352735373171317670426053724152726031618685351659480223877540307563234463551624666544365534362849593031485752417071313065646151645451573422304071704132605240415273
0
89
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-浙江
第10轮
第01台
2004-07-21
唐山
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
红胜
2143
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11848.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) 2 - 0 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
浙江都绅领带 邱东 胜 煤矿开滦股份 景学义
77477062796780708979102266652324190703041727221409080405060500057975053508586042585535362728504159487274473714260715363337271222694743442826222615072425552526160726161446453343252014242605240420224050656463646755625445446465444365752242042442227565052465552717
0
65
全局
慢棋
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-浙江
第10轮
第02台
2004-07-21
唐山
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
红胜
2545
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11862.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html) 0 - 2 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 孙庆利 负 浙江都绅领带 赵鑫鑫
774770627967807089791022666523241713604213230010192712140919101323634344656442646755135319152042797572711535714175657076262524253525142465667673666544454645223425353455474241212715736345445333
0
48
全局
慢棋
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-浙江
第10轮
第03台
2004-07-21
唐山
煤矿开滦股份 孙庆利
煤矿开滦股份
孙庆利
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
黑胜
3740
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11840.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 0 - 2 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 负 煤矿开滦股份 庄玉庭
192723246665102279676042778770628979807017137277132300100919121667551013556377768783628363517071238313118380504151637173635141525170404170627372625441401918223480853426543372717978767385817181787330417374242574248186187816463321112124214644787041507074264727464728463886367478363521232836785835455948455548575545394845484939485823332526382658593938365769475041334359292634292838392827393827473413471738481718484757454344456647371813
0
108
全局
快棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-浙江
第10轮
第04台
2004-07-21
唐山
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
黑胜
2274
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11852.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 08:30 AM
VÒNG 10
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 4 - 4 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 1 - 1 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 和 沈阳新湖北国之春 金波

0
245
全局
慢棋
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-沈阳
第10轮
第01台
2004-07-21
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
和棋
1899
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11854.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) 1 - 1 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 尚威 和 上海金外滩 万春林
694763641927706226252042090810317958002027358081896923242524202466656465696562543554245458668151394854646564426466455154083831521713544438286442282352644564426477676082232272794769121122268384060503040504440426236442134311416717041417078260070014100005414323437971
0
66
全局
慢棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-沈阳
第10轮
第02台
2004-07-21
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
和棋
1996
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11844.html
www.dpxq.com


CN: Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) 1 - 1 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 胡荣华 和 沈阳新湖北国之春 卜凤波
774770627967807089796364797310222625728273638281464530414544816163536465674665664634707819272042342200202243627453637455636155365948362849592809616609174717787527462030171575724634727415143033294723242524744424233334144434444322120266164220220144242322604222122421
0
66
全局
快棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-沈阳
第10轮
第03台
2004-07-21
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
和棋
3038
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11856.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 和 上海金外滩 孙勇征

0
150
全局
慢棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-沈阳
第10轮
第04台
2004-07-21
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
1988
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11863.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 08:33 AM
VÒNG 10
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 5 - 3 Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

CN: Hà Bắc Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) 2 - 0 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 申鹏 胜 甘肃移动通信 李家华
7747706279678070897910222625636479733041172712182524232473632234636434556462557647434030272876682858727809072042625200015253013143333111073730403343707637574030535041505750303150513130511118281117422017373040190728080726785849482425264576734524585224324041434525263244524244527343526041404838405037575040605240415753
0
79
全局
快棋
C31 中炮过河车互进七兵对屏风马上士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-甘肃
第10轮
第01台
2004-07-21
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
红胜
2915
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11841.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 1 - 1 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 和 河北金环钢构 刘殿中
2625122277472042796780811737232419078131394824258979304109191002474300101910021043837082797531357535253566650304675522028685020685847275553435363739064648374644393610023413827084747062837375737473624336330214132140307363444607154355
0
58
全局
慢棋
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-甘肃
第10轮
第02台
2004-07-21
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
和棋
2051
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11860.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) 1 - 1 Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 苗利明 和 甘肃移动通信 焦明理
7747724279677062897980811927813166651022262500012907313667553626092923247974434474440151442451552422121622206243474350413948405020235558233316462746264649394232173746433334434434335853333553553533444333343237343755656947656625246686292586062423030407295040394963642322434222218384253506162131161035330405336360826373826073636082637382607370426237331012330305150301120201110212112112222111221211011202
0
100
全局
慢棋
D29 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-甘肃
第10轮
第03台
2004-07-21
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
和棋
2597
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11850.html
www.dpxq.com


Cam Túc Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) 1 - 1 Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 潘振波 和 河北金环钢构 张江
774770627967807089791022262563647973728273638281173722410908001019278161474360426353624353431217081841224363173718102210636130416163707663333757335357376748100229473738533338182735766648276465338365558353668653558684
0
54
全局
慢棋
C48 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红仕角炮对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-甘肃
第10轮
第04台
2004-07-21
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
和棋
2388
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11858.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 08:36 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 10
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
8
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
2
6 - 2
0
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
12


2
12
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
0
3 - 5
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
11


3
9
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
2
5 - 3
0
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
18


4
6
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
1
4 - 4
1
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
6


5
8
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
1
4 - 4
1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
9


6
6
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
5 - 3
0
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
3


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 10
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
9
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11857.html)


2
10
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
0 - 2
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11843.html)


3
8
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
2 - 0
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11853.html)


4
5
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
9
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11859.html)


1
10
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
9
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11855.html)


2
9
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
2 - 0
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11845.html)


3
11
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11851.html)


4
9
Hắc Long Giang
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11861.html)


1
7
Quảng Đông
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11842.html)


1
10
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
1 - 1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
13
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11864.html)


2
14
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11847.html)


3
8
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
2 - 0
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11849.html)


1
9
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
2 - 0
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11848.html)


2
4
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
2 - 0
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11862.html)


3
3
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
0 - 2
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11840.html)


4
5
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
0 - 2
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
10
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11852.html)


1
7
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11854.html)


2
4
Thẩm Dương
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11844.html)


3
11
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
8
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11856.html)


4
13
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11863.html)


1
5
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
2 - 0
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
9
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11841.html)


2
7
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11860.html)


3
8
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
1 - 1
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11850.html)


4
6
Cam Túc
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11858.html)

Procotuong1994
19-02-2019, 08:39 AM
Ông Lý Hồng Gia của Quảng Đông đánh kinh phết ấy nhỉ. Thời đó đánh cờ tiêu chuẩn mà thắng như chẻ tre. Lúc đó mấy ông làm mưa làm gió bây giờ như: Uông Dương, Triệu Hâm Hâm, Hồng Trí, Tưởng Xuyên vẫn ăn hành đều đều, mắc cười thật :v

Chotgia
19-02-2019, 08:39 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 10
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
18
52
0
9
17
6
10
9
0
1


2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
13
43
0
6
6
3
10
6
1
3


3
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
12
44
0
4
10
4
10
4
4
2


4
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
12
43
0
5
8
4
10
5
2
3


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
11
42
0
3
8
5
10
3
5
2


6
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
10
41
2
4
8
4
10
4
2
4


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
10
41
0
5
10
7
10
5
0
5


8
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
9
38
0
2
3
0
10
2
5
3


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
8
36
0
3
3
1
10
3
2
5


10
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
7
38
0
2
8
5
10
2
3
5


11
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
7
32
0
3
7
4
10
3
1
6


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
3
30
0
0
2
1
10
0
3
7


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 10
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
75.00
15
5
2
10
5
5
0
7


2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
70.00
14
5
2
10
5
4
1
10


2
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
70.00
14
5
2
10
5
4
1
7


4
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
70.00
14
5
1
10
5
4
1
8


5
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
62.50
10
2
1
8
2
6
0
4


6
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
60.00
12
3
3
10
3
6
1
7


7
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
60.00
12
3
1
10
3
6
1
5


8
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
60.00
12
2
0
10
2
8
0
5


9
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
55.56
10
3
2
9
3
4
2
6


10
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
55.56
10
1
1
9
1
8
0
1


11
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
55.00
11
3
2
10
3
5
2
4


12
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
55.00
11
2
1
10
2
7
1
10


12
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
55.00
11
2
1
10
2
7
1
4


12
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
55.00
11
2
1
10
2
7
1
4


15
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
55.00
11
2
0
10
2
7
1
7


16
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
55.00
11
1
0
10
1
9
0
3


17
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
10
3
1
10
3
4
3
4


18
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
10
2
2
10
2
6
2
3


18
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
50.00
10
2
2
10
2
6
2
7


18
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
50.00
10
2
2
10
2
6
2
4


21
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
50.00
10
2
1
10
2
6
2
6


21
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
10
2
1
10
2
6
2
2


23
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
50.00
10
2
0
10
2
6
2
4


24
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
50.00
10
1
0
10
1
8
1
2


25
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
50.00
9
2
1
9
2
5
2
2


26
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
50.00
9
1
1
9
1
7
1
2


27
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
50.00
9
1
0
9
1
7
1
2


28
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
45.00
9
3
3
10
3
3
4
6


29
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
45.00
9
1
1
10
1
7
2
4


29
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
45.00
9
1
1
10
1
7
2
4


31
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
45.00
9
1
0
10
1
7
2
2


32
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
44.44
8
1
1
9
1
6
2
5


33
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
40.00
8
1
1
10
1
6
3
1


34
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
40.00
8
0
0
10
0
8
2
0


34
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
40.00
8
0
0
10
0
8
2
3


36
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
38.89
7
0
0
9
0
7
2
1


36
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
38.89
7
0
0
9
0
7
2
1


38
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
37.50
6
1
1
8
1
4
3
4


39
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
33.33
6
1
0
9
1
4
4
7

Chotgia
19-02-2019, 10:49 AM
VÒNG 11
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 2 - 6 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Cam Túc Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) 1 - 1 Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 焦明理 和 北京中加 靳玉砚

0
192
全局
慢棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-北京
第11轮
第01台
2004-07-28
甘肃兰州
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
和棋
2041
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11872.html
www.dpxq.com


CN: Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) 2 - 0 Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张强 胜 甘肃移动通信 潘振波

0
231
全局
快棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-北京
第11轮
第02台
2004-07-28
甘肃兰州
北京中加 张强
北京中加
张强
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
红胜
2727
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11883.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) 0 - 2 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 李家华 负 北京中加 张申宏
77477062796780708979102217370010192712022625636479737282736382810907504107171017371781616353604253516160273502064727062669474344352370732524733359486243515533382737432455256066234438181727182827170304171328181333181444230405464526564544051525555626472524455545262325476606337306054546142473722363467663627274627276362423674672827472220346672373726203243646646547657363627263656759241637170506464782865967868767888717471765757282757948597977
0
110
全局
慢棋
C50 五六炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-北京
第11轮
第03台
2004-07-28
甘肃兰州
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
黑胜
3772
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11874.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) 1 - 1 Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 蒋川 和 甘肃移动通信 梁军

0
191
全局
慢棋
C65 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-北京
第11轮
第04台
2004-07-28
甘肃兰州
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
和棋
2229
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11878.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 10:53 AM
VÒNG 11
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 5 - 3 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 1 - 1 Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 和 河北金环钢构 张江
774710227967725289887062885880701927304146455242274612164544164667460010171843444634223009074247074710144744304218487075585375353442144442234448594835452331454253232002236342322625022025246281638360822414323183828160822231362220413066653686
0
60
全局
慢棋
B34 中炮右横车对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-河北
第11轮
第01台
2004-07-28
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
和棋
2401
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11880.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) 1 - 1 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2007-05-11 05:15:00
2008-02-07 18:31:00
河北金环钢构 申鹏 和 沈阳新湖北国之春 金波
7747706279678070897910222625636479737282736382811737001019271202464581616353614137381018384870784544627444436465535474554333554729471838666538330919333767462243543437344634433119160262484150411656783834153818565318170605624259484245
0
58
全局
慢棋
C48 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红仕角炮对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-河北
第11轮
第02台
2004-07-28
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
和棋
2836
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_25914.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) 2 - 0 Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2006-07-12 10:40:00
沈阳新湖北国之春 金松 胜 河北金环钢构 苗利明
2625122277472042190780814743304179671031434581518979515629475666797731431716666445656414091963646560426077727062727622425948232446452425164600101914101476731417464362437343170743036465868542720373724273034272674672796987074746654767485725354544797144546042030267870242878949488988484988894948898848498889494889854212354565738588484988894948403012158988484988894948893915453938484938394948393373617172614283845444333244433040426140304342323848493839494872716153393342415041534133314162
0
121
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-河北
第11轮
第03台
2004-07-28
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
红胜
2588
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22152.html
www.dpxq.com


CN: Hà Bắc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) 1 - 1 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 刘殿中 和 沈阳新湖北国之春 苗永鹏
7747102279677062897980701907232479752042172722140605304107157282757062701534003005041202345382520919142604032647694702321913323353454344452452531315636459487062666564651565625403025352241233382707380807370806656352120212303667553616373454756365161565750605343705554769444546455552378752128783153569471215
0
76
全局
快棋
C16 中炮巡河车对屏风马 红进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-河北
第11轮
第04台
2004-07-28
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
和棋
1855
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11884.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 10:57 AM
VÒNG 11
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 5 - 3 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) 2 - 0 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 赵鑫鑫 胜 上海金外滩 万春林
77477062796780708979102266652324190703041727221409086042675504050605000555436243474350416947050343441406272803132888062708582746585646277974705056504050594813534454504088585343071527465457122215367252588852825751828674704150707640415157868488836364838022216564426476748489362443638081212374714142717542417571414271764667767720027767022426256373676473795759797147698959644442524859235344547141594841815453
0
101
全局
慢棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第11轮
第01台
2004-07-28
浙江杭州
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
红胜
3817
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11877.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) 1 - 1 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
上海金外滩 孙勇征 和 浙江都绅领带 邱东
19276364262570627747807079671022171500018979604209080131273572754737317169471210082823242524751579717071242322012333434459481517282471112444504133431115352317472947152544142523141001221015224366652326
0
50
全局
慢棋
A40 起马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第11轮
第02台
2004-07-28
浙江杭州
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
和棋
2119
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11865.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈孝堃 和 上海金外滩 胡荣华
2625122217477242796770627773232419072425091910028979636479758070752570732522304122244232072660422434737847373237343700101910021026347828666564653453
0
37
全局
慢棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第11轮
第03台
2004-07-28
浙江杭州
浙江都绅领带 陈孝堃
浙江都绅领带
陈孝堃
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
2435
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11881.html
www.dpxq.com


CN: Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 和 浙江都绅领带 陈寒峰
7747706279678070262512421927102209190001897901317973728273637072171231371917828159483736666536261242604247578161635362745363746263536274536374626353627453637462
0
40
全局
快棋
D55 中炮双直车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第11轮
第04台
2004-07-28
浙江杭州
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
和棋
1945
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11887.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:00 AM
VÒNG 11
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 6 - 2 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

CN: Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 1 - 1 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 和 煤矿开滦股份 景学义
7747706279678070897910221907636417370010091912167975304106051614755560426665646555656254262572621916707607287666656654663736
0
31
全局
快棋
C53 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-开滦
第11轮
第01台
2004-07-28
广州
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
和棋
1708
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11886.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html) 1 - 1 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2006-07-12 10:40:00
煤矿开滦股份 孙庆利 和 广东王老吉 黄海林
7747706279678070897910221907636479736254090820421737646573745466081800101815664769476566678870713736713136663161666572828867120206052324153530412625020525240565356561654765422474246042242310140726142423244224654724425948415267558286263422345534
0
61
全局
慢棋
C19 中炮过河车左边马对屏风马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-开滦
第11轮
第02台
2004-07-28
广州
煤矿开滦股份 孙庆利
煤矿开滦股份
孙庆利
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
和棋
2255
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22151.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 2 - 0 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 胜 煤矿开滦股份 宋国强
77471022796763648979725279713041173712117175204219277062091911312625807075706270191131302715706215236254464530204544546611210010594866476947101325244344234422432434525121265154265654345653343549593545442520246755646555436566538366564362131529074555594956462546
0
65
全局
慢棋
B30 中炮对反宫马后补左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-开滦
第11轮
第03台
2004-07-28
广州
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
红胜
6732
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11867.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) 0 - 2 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 蒋凤山 负 广东王老吉 许银川
17477062192712320919102266652324777360421913504173436243474380504645001013102210796750534544321289797252262510227970525025242243444353436947422459484345706012222708451560631518630318086746204246342221345308380323213186853836534536354553505253743534746283842383848583804260808531328580415080603041628134746063324263535282
0
80
全局
慢棋
B36 五八炮对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-开滦
第11轮
第04台
2004-07-28
广州
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
黑胜
5690
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11879.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:05 AM
VÒNG 11
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 4 - 4 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

CN: Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 1 - 1 Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 和 江苏体彩 徐天红
77477062796780708979102219072324172722147973204209083041083863644645001006051213737572746665646575657464675570732728625447574344281844451813101357544555655513433848434859487353
0
44
全局
快棋
C71 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-江苏
第11轮
第01台
2004-07-28
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
和棋
2507
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11888.html
www.dpxq.com


Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 1 - 1 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 王斌 和 黑龙江哈药总厂 于幼华
77477062796763648979807079731022192723240908121373752042666564657565625408581314587800012625707125244224273554356535726267752442783871744743304117471464698764447556444743477476385876665644664644654643655362525372436335366362726062605852223052536064538364448323030459480111232511143626301125221132220214242624322402044446041440300605468614103031101586064737313015103031101306051333413233133241133341323343314143130555
0
104
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-江苏
第11轮
第02台
2004-07-28
哈尔滨天鹅饭店
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
和棋
1973
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11882.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 聂铁文 和 江苏体彩 李群
2625636477677242174770621927100279878070091900108685504189886254191612221636707388581014585560823948223267645462476714545554625464637377666502213634544627464246294721426564464467663202343382643343426343636442662623242524020624344446262503042545405063535040538340508353504053137776131606074544040516260787698705158584405087697686847486767473152526062535736376564939354506035654
0
94
全局
慢棋
E47 对兵转兵底炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-江苏
第11轮
第03台
2004-07-28
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
和棋
1917
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11869.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) 1 - 1 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐超 和 黑龙江哈药总厂 谢岿
77477062796780708979636479731022192723240908121373752042666564657565625426252425652572620858707467557464557664745856625247775256777454667668667468562234464530413948131645444344564416144465002025204220
0
50
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-江苏
第11轮
第04台
2004-07-28
哈尔滨天鹅饭店
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
和棋
1817
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11873.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:08 AM
VÒNG 11
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 5 - 3 Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 1 - 1 Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 和 吉林天兴棋牌 洪智

0
187
全局
慢棋
B44 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-吉林
第11轮
第01台
2004-07-28
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
和棋
2331
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11875.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42158.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 李轩 和 湖北中盐宏博 李雪松
69476364192760420908100226250001085801315855706279675041666531345948727077786465556570606535346467750304355560701718707818788050555041508969
0
35
全局
慢棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-吉林
第11轮
第02台
2004-07-28
吉林天兴棋牌 李轩
吉林天兴棋牌
李轩
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
1965
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11885.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) 1 - 1 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 汪洋 和 吉林天兴棋牌 陶汉明
774770627967636489798070797310221927232409081213737520426665646575656254085813145878000126252425652570717858015158551410171371616775547555516151257572822735102013232023352351562302565175255111022311142335143447373424
0
54
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-吉林
第11轮
第03台
2004-07-28
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
和棋
1815
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11871.html
www.dpxq.com


CN: Cát Lâm Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) 0 - 2 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
吉林天兴棋牌 胡庆阳 负 湖北中盐宏博 李智屏
19272324170710220919001019131202131022106665102279677062898872766775604229475041883880503948505486852234070302323818545875637666634262540300345577575442262566672735554725245868
0
44
全局
快棋
A42 起马转边炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-吉林
第11轮
第04台
2004-07-28
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
黑胜
2247
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11892.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:10 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 11
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
3
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
2 - 6
2
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
10


2
10
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2
5 - 3
0
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
8


3
7
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
5 - 3
0
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
9


4
18
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
2
6 - 2
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
7


5
13
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
1
4 - 4
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
11


6
12
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
5 - 3
0
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
12


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 11
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
4
Cam Túc
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11872.html)


2
10
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
2 - 0
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
7
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11883.html)


3
9
Cam Túc
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
0 - 2
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11874.html)


4
6
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
1 - 1
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11878.html)


1
9
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11880.html)


2
7
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_25914.html)


3
4
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
2 - 0
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22152.html)


4
9
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
1 - 1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
14
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11884.html)


1
9
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
2 - 0
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11877.html)


2
10
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
1 - 1
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11865.html)


3
4
Chiết Giang
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11881.html)


4
8
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
8
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11887.html)


1
14
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
10
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11886.html)


2
3
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22151.html)


3
14
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
2 - 0
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11867.html)


4
2
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11879.html)


1
11
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
1 - 1
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11888.html)


2
10
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11882.html)


3
11
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11869.html)


4
10
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
1 - 1
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11873.html)


1
10
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
1 - 1
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11875.html)


2
0
Cát Lâm
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42158.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11885.html)


3
10
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11871.html)


4
11
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
0 - 2
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
9
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11892.html)

Chotgia
19-02-2019, 11:16 AM
VÒNG 12
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 3 - 5 Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) 0 - 2 Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张强 负 甘肃移动通信 潘振波

0
188
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-甘肃
第12轮
第01台
2004-08-04
北京中加 张强
北京中加
张强
甘肃移动通信 潘振波
甘肃移动通信
潘振波
黑胜
2658
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11918.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 和 北京中加 蒋川
262512227747204279672324897924251907808109198131394831351737304147437082797483847454103143450010191031102947223237323532472510222547323454342234666572624535636407263453675564655534827434537453264553454645
0
51
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-甘肃
第12轮
第02台
2004-08-04
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
2102
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11899.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) 1 - 1 Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张申宏 和 甘肃移动通信 何刚
7737706279678070262563641927100229470001171572826665646515656042091912321912625489880161121423242524543337323314328242242735142288286164675570733516646282226222553422231624434465252324252024202820732320000221002021422023422334133041394840301325415225335041335423355475304086850304483740304725304069474030
0
76
全局
慢棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-甘肃
第12轮
第03台
2004-08-04
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
和棋
1816
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11904.html
www.dpxq.com


CN: Cam Túc Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) 1 - 1 Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2005-11-19 06:31:00
甘肃移动通信 李家华 和 北京中加 靳玉砚
262512227747204279678081897981111927103117077082273530410737838439480001475772526947111466650111090722207972203035565257375714747274827456751114071714175717300017070006070306866786848586678575677563646564426403047462
0
54
全局
快棋
E25 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-甘肃
第12轮
第04台
2004-08-04
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
和棋
1825
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11919.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:20 AM
VÒNG 12
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 7 - 1 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Hà Bắc Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) 2 - 0 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 阎文清 胜 沈阳新湖北国之春 卜凤波

0
139
全局
慢棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-沈阳
第12轮
第01台
2004-08-04
石家庄
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
红胜
2687
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11905.html
www.dpxq.com


CN: Thẩm Dương Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) 1 - 1 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 尚威 和 河北金环钢构 刘殿中
7747706279678070897910226665232417273041090822147973204208381219381814061819062719177282737062701727706226250020252420242724422467558286554362434743
0
37
全局
快棋
C70 五七炮对屏风马进3卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-沈阳
第12轮
第02台
2004-08-04
石家庄
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
和棋
2574
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11903.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) 2 - 0 Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 申鹏 胜 沈阳新湖北国之春 金松

0
157
全局
慢棋
D50 中炮对列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-沈阳
第12轮
第03台
2004-08-04
石家庄
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
红胜
3349
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11909.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 0 - 2 Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 负 河北金环钢构 张江
2625122279672324190724257787604289790304797500037525100209197051175763642947806087834344838451638485035385555333251550413948727606050223151222321913764612224445558563445754605067464546545746476947333605043666858344362223505723735747737041501353426083804748594866695359365749396959
0
70
全局
慢棋
E10 仙人指路对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-沈阳
第12轮
第04台
2004-08-04
石家庄
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
黑胜
2459
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11898.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:24 AM
VÒNG 12
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 1 - 7 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) 1 - 1 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 孙勇征 和 浙江都绅领带 赵鑫鑫
262512227747204279672324897924251727000279750212272272221907706275258070666570740605030405047404675550410919121907196364
0
30
全局
慢棋
E31 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 黑连进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-浙江
第12轮
第01台
2004-08-04
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
和棋
2630
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11917.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 2 - 0 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 胜 上海金外滩 谢靖

0
160
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-浙江
第12轮
第02台
2004-08-04
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
红胜
2384
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11906.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42173.html) 0 - 2 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 林宏敏 负 浙江都绅领带 陈寒峰
6947723219277062798780708979232417071022091900101913120213231012262532522735604277736364354322432343242543636281737530417572706072701216070352726360816079738384464516460304464504847282848325265948263686853646877564654765452565474647294702124729121948572529494829284847282747482728484728247333247483737444473719127563446473751232334382527515323037476466858466651545303284835256837356666351655551635565635165555163556506056663736365756373755505044030040330310313605245464224463655353632353243533242
0
124
全局
慢棋
A30 飞相对左过宫炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-浙江
第12轮
第03台
2004-08-04
上海金外滩 林宏敏
上海金外滩
林宏敏
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
黑胜
2841
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11897.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) 2 - 0 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 邱东 胜 上海金外滩 胡荣华
2625706266651222796723242947242547251002171220421907808109198151898851542547030419130010881862417773636413430214121364651815222107264122261454141514224346452141674643351415655539483523151655454625422425442344134372421610414310134323734350411314233314244050434130412444333044434282438345358303828103833031868531018303
0
79
全局
快棋
E09 两头蛇对进右马转卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-浙江
第12轮
第04台
2004-08-04
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
红胜
2749
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11916.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:28 AM
VÒNG 12
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 4 - 4 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

CN: Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 1 - 1 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 和 广东王老吉 黄海林
773770627967807089796364797510226665646575657271657522412947625475764162193812323857001017277141767041463948627057654645272370623736101323256042367613117675457567755435657711710919504119133547694771757765757613230304251562542343543543737666737041506544323170723161151040414765355610165668493966267271615116172627446327177151414051315041634217124261405031376876373612723656415261807282
0
96
全局
快棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-广东
第12轮
第01台
2004-08-04
唐山
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
和棋
2380
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11900.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 1 - 1 Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 和 煤矿开滦股份 蒋凤山
7747706279678070897912427973728273706270192710220919001017132324666582626755626555432243474350412947706243446566464510123948636406054050050442451915242515251213254560420403130345460304444566674656045456546254455554352746355626255040555367774654
0
61
全局
慢棋
D53 中炮过河车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-广东
第12轮
第02台
2004-08-04
唐山
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
和棋
2415
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11911.html
www.dpxq.com


Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 景学义 和 广东王老吉 许银川
7747706279678070897910222625636479737282736382811907707546452241171312420726816163534122090864650858655566657565535565556755000155432243134362434743614158530111294741435343111626384241435360423857168659488606535106365765
0
55
全局
慢棋
C47 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边马对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-广东
第12轮
第03台
2004-08-04
唐山
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
2582
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11912.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html) 1 - 1 Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 陈富杰 和 煤矿开滦股份 孙庆利
1907636409086042694703046665646508687062686572706515121777171022796762745948224189594162675574551555001017275041272310140605705059696254551514340504340423138384131080701511707107155435485735161536162436240424464524265748
0
55
全局
慢棋
A02 边马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-广东
第12轮
第04台
2004-08-04
唐山
广东王老吉 陈富杰
广东王老吉
陈富杰
煤矿开滦股份 孙庆利
煤矿开滦股份
孙庆利
和棋
2100
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11910.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:31 AM
VÒNG 12
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 5 - 3 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) 1 - 1 Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 李群 和 黑龙江哈药总厂 赵国荣
774770627967807089791022190763641727001009191216797520426665646575656254655510146775164639481419071954622723728219274644274644472947707455653041656274754634757434227424238324226263
0
45
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-黑龙江
第12轮
第01台
2004-08-04
南京
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
和棋
1895
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11913.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 于幼华 和 江苏体彩 徐超
7747706279678070897910221907636417270010091912167975204266656465756562546555101467751646394814190719546226253041554572827563707663826082272382608685766669874626252426232423662623222629483929192221191606051626213126363121625445433646434654464707465807035866
0
64
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-黑龙江
第12轮
第02台
2004-08-04
南京
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
和棋
1966
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11915.html
www.dpxq.com


Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 王斌 和 黑龙江哈药总厂 聂铁文
774770627967807089791022190763641727001009191214797362541915204206052324737630413948707147371411373141303132727427471131474330411510221032371022434454466746744476713171
0
42
全局
慢棋
C65 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-黑龙江
第12轮
第03台
2004-08-04
南京
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
和棋
2040
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11901.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) 0 - 2 Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 谢岿 负 江苏体彩 徐天红
7747706279678070897910221907636417270010091912167975728275557071060571116665646555656274464520421918111445443041443414340715343718161030594837276575745367462729463453614737301069472928757123243422822271611013616522122625242565252825472543448685444537171202254702051707454616061315070546470607474839481585070985150507150549590304595805060989060789830705
0
88
全局
快棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-黑龙江
第12轮
第04台
2004-08-04
南京
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
黑胜
2543
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11907.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:35 AM
VÒNG 12
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 4 - 4 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Cát Lâm Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42158.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 李轩 和 湖北中盐宏博 李雪松

0
186
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-湖北
第12轮
第01台
2004-08-04
通化
吉林天兴棋牌 李轩
吉林天兴棋牌
李轩
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
1693
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11902.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 2 - 0 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 胜 吉林天兴棋牌 胡庆阳
262512227747604219071002091900017967013189795041060570510715807079757262755570711503222147573134171151705707717469473414191474141101636455536266534370624345625445551434031541500504215155753438152723242524382827355435753528240702200201003041351540300403515259488384031324224645222613126676121130404544767167752623755402241101232115104130011121234443504111012321543321014342
0
93
全局
快棋
E16 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-湖北
第12轮
第02台
2004-08-04
通化
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
红胜
3545
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11914.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 2 - 0 Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 洪智 胜 湖北中盐宏博 李望祥
77471022796772526665232419076042172700100919121689887062882880702625707427375041252442242825161339482042675552540605636455366465256554644645625437277476365754465776646965694627191627351636351476551323554323294324
0
53
全局
慢棋
B30 中炮对反宫马后补左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-湖北
第12轮
第03台
2004-08-04
通化
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
红胜
3262
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11896.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) 1 - 1 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 汪洋 和 吉林天兴棋牌 陶汉明
774710227967706289798070262563647973121646452042192730410605003009063036271536664746666706166737594837331737728273706270694782864643868545448515161522434443334315147062370723242524434507034505
0
48
全局
慢棋
C34 中炮过河车互进七兵对屏风马右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-湖北
第12轮
第04台
2004-08-04
通化
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
和棋
4151
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11908.html
www.dpxq.com

Chotgia
19-02-2019, 11:37 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 12
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
12
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0
3 - 5
2
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
3


2
8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
7 - 1
0
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
12


3
9
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
1 - 7
2
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
9


4
7
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
1
4 - 4
1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
20


5
12
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
2
5 - 3
0
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
14


6
12
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
1
4 - 4
1
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
14


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 12
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
12
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
0 - 2
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11918.html)


2
9
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11899.html)


3
12
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
1 - 1
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
Cam Túc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11904.html)


4
9
Cam Túc
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11919.html)


1
7
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
2 - 0
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11905.html)


2
5
Thẩm Dương
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
10
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11903.html)


3
8
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
2 - 0
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Thẩm Dương
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11909.html)


4
15
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
0 - 2
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11898.html)


1
11
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
1 - 1
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11917.html)


2
5
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
2 - 0
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11906.html)


3
0
Thượng Hải
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42173.html)
0 - 2
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11897.html)


4
7
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
2 - 0
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
13
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11916.html)


1
11
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
9
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11900.html)


2
16
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
1 - 1
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
Khai Loan
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11911.html)


3
11
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11912.html)


4
1
Quảng Đông
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42135.html)
1 - 1
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
Khai Loan
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11910.html)


1
11
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11913.html)


2
11
Hắc Long Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11915.html)


3
11
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11901.html)


4
11
Hắc Long Giang
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
0 - 2
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
12
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11907.html)


1
1
Cát Lâm
Lý Hiên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42158.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11902.html)


2
11
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
2 - 0
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11914.html)


3
12
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
2 - 0
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
Hồ Bắc
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11896.html)


4
11
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11908.html)

Chotgia
19-02-2019, 11:43 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 12
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
21
62
0
10
19
7
12
10
1
1


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
15
52
0
6
10
5
12
6
3
3


3
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
14
51
0
4
9
6
12
4
6
2


4
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
14
50
0
6
6
3
12
6
2
4


5
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
13
51
0
4
11
4
12
4
5
3


6
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
12
50
0
6
12
8
12
6
0
6


7
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
12
47
0
5
9
4
12
5
2
5


8
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
11
44
0
5
11
5
12
5
1
6


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
10
46
0
4
6
2
12
4
2
6


10
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
9
42
0
2
3
0
12
2
5
5


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
8
44
0
2
8
5
12
2
4
6


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5
37
0
1
3
2
12
1
3
8


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 12
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
75.00
18
6
3
12
6
6
0
7


2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
70.83
17
6
2
12
6
5
1
10


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
68.18
15
5
1
11
5
5
1
8


4
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
66.67
12
3
1
9
3
6
0
4


5
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
62.50
15
5
2
12
5
5
2
7


6
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
60.00
12
3
3
10
3
6
1
7


7
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
60.00
12
2
1
10
2
8
0
4


8
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
59.09
13
4
3
11
4
5
2
6


9
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
58.33
14
3
2
12
3
8
1
4


10
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
58.33
14
3
1
12
3
8
1
5


11
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
58.33
14
3
0
12
3
8
1
7


12
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
55.56
10
2
1
9
2
6
1
3


12
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
55.56
10
2
1
9
2
6
1
4


14
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
54.17
13
3
0
12
3
7
2
4


15
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
54.17
13
2
1
12
2
9
1
10


16
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
54.17
13
2
0
12
2
9
1
5


17
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
54.17
13
1
0
12
1
11
0
3


18
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
50.00
12
4
3
12
4
4
4
6


19
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
12
3
2
12
3
6
3
3


20
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
12
3
1
12
3
6
3
4


21
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
50.00
12
2
2
12
2
8
2
7


21
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
50.00
12
2
2
12
2
8
2
4


23
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
50.00
12
2
1
12
2
8
2
6


23
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
12
2
1
12
2
8
2
2


23
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
50.00
12
2
1
12
2
8
2
4


26
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
50.00
12
1
0
12
1
10
1
2


27
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
50.00
11
2
2
11
2
7
2
5


28
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
50.00
11
1
1
11
1
9
1
1


29
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
50.00
10
1
1
10
1
8
1
2


30
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42161.html)
Cát Lâm
50.00
9
2
1
9
2
5
2
2


31
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
45.83
11
3
2
12
3
5
4
4


32
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
45.83
11
1
1
12
1
9
2
4


33
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
45.00
9
1
0
10
1
7
2
2


33
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
45.00
9
1
0
10
1
7
2
1


35
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
41.67
10
1
1
12
1
8
3
1


35
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
41.67
10
1
1
12
1
8
3
4


37
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
41.67
10
1
0
12
1
8
3
2


38
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
40.91
9
2
0
11
2
5
4
7


39
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
40.91
9
1
1
11
1
7
3
1


40
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
40.00
8
1
1
10
1
6
3
4


41
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
37.50
9
0
0
12
0
9
3
3


42
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
36.36
8
0
0
11
0
8
3
0

Procotuong1994
19-02-2019, 01:08 PM
Mình thấy topic này khá hay nhưng sao mọi người có vẻ yên ắng quá vậy nhỉ

Chotgia
20-02-2019, 07:20 AM
Mình thấy topic này khá hay nhưng sao mọi người có vẻ yên ắng quá vậy nhỉ

Procotuong1994 !
Mọi người thích coi cái mới mà tôi lại viếc về cái cũ thành ra nó thế. Nhưng không sao cả. Có bạn xem là tốt rối. Tôi viết bạn xem và bạn xem tôi sẽ viết.
CHÚC BẠN VÀ GIA ĐÌNH BẠN NHIỀU TÔT ĐẸP TRONG NĂM MỚI
CẢM ƠN BẠN VÀ TÔI LẠI VIẾT TIẾP . MỜI BẠN XEM. CHÀO. …

Chotgia
20-02-2019, 07:26 AM
VÒNG 13
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 1 - 7 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

CN: Thẩm Dương Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) 2 - 0 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金波 胜 北京中加 蒋川
77477062796780706665728219272324171310221323001009192042191370744645636467461211898862544544544627464344463411611310221023204041881874731810733334464220102082424654646554624131594833636243444543224247694730412210631320503132506065556061131061631016630316268685323106052606030131300141060541430535438355568343454685844636290736374837353739483707
0
86
全局
快棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-北京
第13轮
第01台
2004-09-01
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
红胜
3144
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11937.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) 0 - 2 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张申宏 负 沈阳新湖北国之春 苗永鹏
774770627967807089791022190723247975204226253041252442241713636407267282757062702645244213832234091912321914345567487062837343444526002014165576477764654645625473705466485666785948765748577857494857694849695749486555563744457767454667682024294746363718827268585745161032302605242310137278484923281303281858484557495978765958574558597646051346487074181474714808
0
90
全局
慢棋
C16 中炮巡河车对屏风马 红进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-北京
第13轮
第02台
2004-09-01
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
黑胜
2277
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11923.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 1 - 1 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 和 北京中加 张强
77477062796780708979102226256364797372827363828117372241636420426434412234336254332381821927304125240030394870750919121019158262666575746987102023132024152562673767242725272234474354622724624313437476434434462426466526766544
0
56
全局
慢棋
C48 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红仕角炮对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-北京
第13轮
第03台
2004-09-01
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
北京中加 张强
北京中加
张强
和棋
2430
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11928.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 1 - 1 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 靳玉砚 和 沈阳新湖北国之春 尚威
262563641927706209086042694710020868000166656465686572702735706065751215757215357262807089885041883835326263011138340304634370765948606779671117777976666759171434446676796976865967144443448684
0
48
全局
慢棋
E44 对兵互进右马局 红横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-北京
第13轮
第04台
2004-09-01
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
和棋
1852
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11934.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 07:34 AM
VÒNG 13
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 1 - 7 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 0 - 2 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 负 浙江都绅领带 陈寒峰
26257062666512421927102209190010796710141707141927198081594881111927111469472324777563646564242564636241472514647578646389592234786863735951608227357379485979693556727949484272677541220767695967627274464534466867221429471435513159393151352748583938585974145111141975541909
0
68
全局
慢棋
E08 两头蛇对进右马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-浙江
第13轮
第01台
2004-09-01
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
黑胜
2520
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11942.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 2 - 0 Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 胜 甘肃移动通信 焦明理

0
153
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-浙江
第13轮
第02台
2004-09-01
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
红胜
2166
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11924.html
www.dpxq.com


CN: Cam Túc Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) 0 - 2 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 何刚 负 浙江都绅领带 邱东

0
136
全局
快棋
D05 顺炮横车对直车巡河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-浙江
第13轮
第03台
2004-09-01
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
黑胜
2585
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11935.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) 1 - 1 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 赵鑫鑫 和 甘肃移动通信 李家华
26251222174772427967706277736364192722252735102209198070736300013554628163230131898831348828345428252241253554241913416223035041030042326665646535657074675574544757241413335464656414645737323733376404001004065534061610006254464560423777816077575433575316144544332100034344342614162634163634153686034360725373725143832102153442243422244259488684223442243446444546658464294745556586646686786662
0
98
全局
慢棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-浙江
第13轮
第04台
2004-09-01
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
和棋
2228
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11929.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 07:38 AM
VÒNG 13
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 3 - 5 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Hà Bắc Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) 1 - 1 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 阎文清 和 广东王老吉 黄海林
2625122277472042796723248979242519078081091981313948313547433041173710314345314319144355678835367975253545415041755570628867624355534324141100201131203031113020113120303111302011312030311130201131
0
49
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-广东
第13轮
第01台
2004-09-01
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
和棋
1836
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11926.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 2 - 0 Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 胜 河北金环钢构 苗利明
192723246665102279670001778770628979807079737282737062700908013108587062294760421719313458553474553563642625625435556465556524256525121167557477274854751916758716177775698711212535504148677573171843448769826235156266060573331888210159483353868541506786666415252214553601418665444546451433251533456544414415454414451514341555537336573431574564445554734345573134545544645554343148376468576531016553504188834345838141528584457553320131545242645253680853434050472964424342
0
117
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-广东
第13轮
第02台
2004-09-01
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
红胜
3032
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11931.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 张江 和 广东王老吉 许银川
7747706279678070897910226665232417136042190703041323000309190323191272827970627012182425187870517871513267552526556382867176868446452627638483847626322426272203272523330728504147072412594884856947857507170324281633361624122417272432656436066454
0
61
全局
慢棋
C97 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马平炮压马对黑边卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-广东
第13轮
第03台
2004-09-01
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
2178
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11938.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 1 - 1 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 和 河北金环钢构 申鹏
774770627967807089791022262563647973728273638281192730412735816163537075171520424737232466657574252442241525223437346465343161312565746429473133535112115158604265626462677533133543627275547252546652586658003058773033435513177765111509071719394815654765333507571915554335335717
0
69
全局
快棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-广东
第13轮
第04台
2004-09-01
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
和棋
1940
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11940.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 07:42 AM
VÒNG 13
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 4 - 4 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) 1 - 1 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 胡荣华 和 黑龙江哈药总厂 于幼华
77477062796780708979636479731022173723241907121373757282757062700919001019152042666564651565304106058252071510305948708267758384477713143707827477741474150330360322522265457444294744464543222607272606270740300737
0
53
全局
慢棋
C56 五六炮过河车对屏风马 黑两头蛇
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-黑龙江
第13轮
第01台
2004-09-01
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
和棋
2126
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11930.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) 1 - 1 Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42173.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 聂铁文 和 上海金外滩 林宏敏
7747102279678081897981311927304126257082797531362735204235237252753536262907525335312627171553582335271715050010252412160729585131335153333110150907171807081817080717180708181708071718
0
46
全局
慢棋
B12 中炮对单提马横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-黑龙江
第13轮
第02台
2004-09-01
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
上海金外滩 林宏敏
上海金外滩
林宏敏
和棋
2420
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11920.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 2 - 0 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 胜 黑龙江哈药总厂 谢岿
77477062796780708979636479731022262572827363828146453041454481616353646567466566463470781927204234220020224320305948303617076656091912160605616907067879063669394859391927196274537356574362797862741686748678738665737565577525290725051927055559488384274684855765426444546042546485756557553547424132465435554247
0
77
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-黑龙江
第13轮
第03台
2004-09-01
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
红胜
4906
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11939.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 2 - 0 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 胜 上海金外滩 孙勇征
7747706279678070262563641927102289882042885872821715627427357466473730412947121439487073585682623523434423440030464530341516144445443444166673766662765662224414698714160605160609295666252406052423051522021512020112110102661667551112020112110102161255341202345341522322422429241119472919162444
0
73
全局
快棋
C12 中炮右横车对屏风马 红巡河炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-黑龙江
第13轮
第04台
2004-09-01
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
红胜
3319
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11933.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 07:46 AM
VÒNG 13
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 4 - 4 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

CN: Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 2 - 0 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 胜 湖北中盐宏博 汪洋
7737706279678070897972766665766626251002192700012947707967790131170731360919124279674344594836261917444546456243373443553444504127465567466702211737667606052666373476730727405044544202545973722723214223437273345450404344666748577370394867665453663653636082635382602524363524233545444302052333454453730545434544457370415033324234706030413231454359584333587833316061
0
91
全局
快棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-湖北
第13轮
第01台
2004-09-01
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
红胜
2996
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11936.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 2 - 0 Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李望祥 胜 煤矿开滦股份 蒋凤山
77577062666512421927102279678070897972760919232467550010294776755563757757674252171552571545504119102210271977766375766619385756656460426474707467627472626183847587727987795686616241527987667687687626382686264555102255562628687622347684344662634627565327355303282639482636636624258465251566864264031336561310565565843556
0
80
全局
慢棋
A51 仕角炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-湖北
第13轮
第02台
2004-09-01
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
红胜
2295
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11921.html
www.dpxq.com


Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) 1 - 1 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 景学义 和 湖北中盐宏博 李智屏
7747706279678070897910221907636417270010091912167975204206051614191562747525232425357466262572751517752527244224352566476947604225355041171570763533766667486646482746443323220123030120273514123523443403011213012134330504101259482001040313142101332307261404
0
64
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-湖北
第13轮
第03台
2004-09-01
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
和棋
1855
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11943.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 1 - 1 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 和 煤矿开滦股份 庄玉庭
17477062192763640919000277750304796772711918232446457141274680708979102218387074
0
20
全局
慢棋
B03 中炮对鸳鸯炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-湖北
第13轮
第04台
2004-09-01
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
和棋
3242
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11922.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 07:49 AM
VÒNG 13
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 3 - 5 Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) 1 - 1 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 李群 和 吉林天兴棋牌 陶汉明
77471022796770628979807019077276172700100919121666652042262576666987707967791626273710190719636465644264190726363727644225244224072622107958666446453041476762812634244234153633152364242947817358373336454436263725434425442623272373548765102267875475
0
62
全局
慢棋
C60 五七炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-吉林
第13轮
第01台
2004-09-01
南京
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
和棋
2280
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11941.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 2 - 0 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 洪智 胜 江苏体彩 徐超
77377242796770625948808169478151262543441927444546456243373643641715645689690001060512223646232446422425424425152715013109192228150756686968286819105155072631714859717939485558493958484769482810132829393829283839282939382928383979692647282213435041432322422353686667886989476689886674880874624244454408093938090838390809393809054443636462836465836465666485056585736562868566678584676859486232483732628483
0
101
全局
慢棋
A63 过宫炮对左中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-吉林
第13轮
第02台
2004-09-01
南京
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
红胜
3682
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11925.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 1 - 1 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
江苏体彩 徐天红 和 吉林天兴棋牌 胡庆阳
7747706279678070897910221907727666652042173700100919121637324220262530413233766647277079677920026947434479586668868516185866604227236867072863646564676459480220495903043363101447691434235318142847343663736474536336462524465659497424191556262907260663231410072906561555565547551015694744455563151366541363546242607374040523832042
0
82
全局
快棋
C51 五六炮左边马对屏风马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-吉林
第13轮
第03台
2004-09-01
南京
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
和棋
2014
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11927.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html) 1 - 1 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 权德利 和 江苏体彩 王斌
774770627967102289798070262563647973728273638281190770754645224117131242072681616353412209086465085865556665756558556555675500105352101352621316626116265543424559482243616320426343262547462324694725354666
0
51
全局
慢棋
C47 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边马对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-吉林
第13轮
第04台
2004-09-01
南京
吉林天兴棋牌 权德利
吉林天兴棋牌
权德利
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
和棋
2029
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11971.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 07:54 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 13
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
12
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2
6 - 2
0
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
12


2
5
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
1 - 7
2
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
11


3
10
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
21


4
9
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
1
4 - 4
1
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
14


5
8
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
1
4 - 4
1
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
15


6
14
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
0
3 - 5
2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
13


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 13
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
10
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
2 - 0
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
8
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11937.html)


2
13
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
0 - 2
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11923.html)


3
10
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11928.html)


4
12
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
1 - 1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thẩm Dương
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11934.html)


1
10
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
0 - 2
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11942.html)


2
7
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
2 - 0
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11924.html)


3
3
Cam Túc
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
0 - 2
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
9
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11935.html)


4
12
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
1 - 1
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11929.html)


1
9
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11926.html)


2
17
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
2 - 0
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11931.html)


3
7
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
18
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11938.html)


4
15
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
1 - 1
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
10
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11940.html)


1
13
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11930.html)


2
13
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
1 - 1
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42173.html)
Thượng Hải
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11920.html)


3
9
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
2 - 0
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11939.html)


4
13
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
2 - 0
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
12
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11933.html)


1
12
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
2 - 0
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
12
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11936.html)


2
6
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
2 - 0
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
Khai Loan
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11921.html)


3
12
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
1 - 1
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11943.html)


4
13
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
1 - 1
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11922.html)


1
12
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11941.html)


2
14
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
2 - 0
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11925.html)


3
14
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
1 - 1
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11927.html)


4
1
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11971.html)

Chotgia
20-02-2019, 07:59 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 13
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
23
67
0
11
20
7
13
11
1
1


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
16
56
0
6
11
5
13
6
4
3


3
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
15
56
0
5
12
4
13
5
5
3


4
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
15
54
0
6
7
3
13
6
3
4


5
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
14
54
0
4
9
6
13
4
6
3


6
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
14
53
0
6
11
5
13
6
2
5


7
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
13
51
0
6
14
7
13
6
1
6


8
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
12
52
0
6
12
8
13
6
0
7


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
10
49
0
4
6
2
13
4
2
7


10
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
10
46
0
2
4
0
13
2
6
5


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
9
48
0
2
9
5
13
2
5
6


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5
38
0
1
3
2
13
1
3
9


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 13
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
73.08
19
7
2
13
7
5
1
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
73.08
19
6
3
13
6
7
0
7


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
66.67
16
5
1
12
5
6
1
8


4
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
65.38
17
6
3
13
6
5
2
7


5
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
65.00
13
3
1
10
3
7
0
4


6
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
61.54
16
4
0
13
4
8
1
7


7
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
59.09
13
3
3
11
3
7
1
7


8
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
59.09
13
2
1
11
2
9
0
4


9
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
57.69
15
3
2
13
3
9
1
4


10
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
57.69
15
3
1
13
3
9
1
10


10
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
57.69
15
3
1
13
3
9
1
5


12
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
55.00
11
2
1
10
2
7
1
3


13
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
54.55
12
2
1
11
2
8
1
2


14
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
54.17
13
4
3
12
4
5
3
6


15
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
54.17
13
3
3
12
3
7
2
5


16
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
53.85
14
3
1
13
3
8
2
4


17
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
53.85
14
3
0
13
3
8
2
4


18
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
53.85
14
2
0
13
2
10
1
5


19
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
53.85
14
1
0
13
1
12
0
3


20
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
50.00
13
4
3
13
4
5
4
6


21
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
13
3
2
13
3
7
3
3


22
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
13
3
1
13
3
7
3
4


23
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
50.00
13
2
1
13
2
9
2
6


23
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
13
2
1
13
2
9
2
2


25
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
46.15
12
3
2
13
3
6
4
4


26
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
46.15
12
2
2
13
2
8
3
7


26
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
46.15
12
2
2
13
2
8
3
4


28
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
46.15
12
1
0
13
1
10
2
2


29
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
45.83
11
3
1
12
3
5
4
7


30
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
45.83
11
1
1
12
1
9
2
4


30
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
45.83
11
1
1
12
1
9
2
1


32
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
45.45
10
1
0
11
1
8
2
1


33
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
42.31
11
1
1
13
1
9
3
4


34
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
42.31
11
1
0
13
1
9
3
2


34
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
42.31
11
1
0
13
1
9
3
3


36
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
40.91
9
1
1
11
1
7
3
1


37
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
40.91
9
1
0
11
1
7
3
2


38
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
38.46
10
1
1
13
1
8
4
1


39
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
36.36
8
1
1
11
1
6
4
4


40
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
36.36
8
0
0
11
0
8
3
0

Chotgia
20-02-2019, 08:03 AM
VÒNG 14
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 0 3 - 5 2 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2006-07-12 10:40:00
北京中加 靳玉砚 和 江苏体彩 李群
7747706279678070897910222625636479737282736382811927000117070151636412026414515214125041473770740919232419150201294701111505112125247424273562543554525405656042070383840605210139482426030481511215515265252636257536266665526275726267376722340454341572761534678726467670415087843455848040415484553648374656594836178414170914110928493942607073561673432042432316194729283680813624694741408101191101001110000124058685304139491000011100101101102023532000011100101101101353541303011103131101
0
121
全局
慢棋
C42 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-江苏
第14轮
第01台
2004-09-08
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
和棋
2502
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22249.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) 1 - 1 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2008-05-15 14:08:00
江苏体彩 徐超 和 北京中加 张强
7747706279678070897910221907636417270010091972761913120213231012232522142515143306056042151233127978020507155041781812241523707518142436143405064737364423444344344475355948353644646243644443624464624364444362694736262707064637312636444262544244546631333633674676464446665446445442476542234446335307472042471741321713233513175356
0
82
全局
慢棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-江苏
第14轮
第02台
2004-09-08
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
北京中加 张强
北京中加
张强
和棋
2468
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22251.html
www.dpxq.com


CN: Bắc Kinh Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html) 0 - 2 Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:01
2008-02-14 14:30:00
北京中加 杨德琪 负 江苏体彩 徐天红
7747706279678070897910226665232419070304172722140908604208380405060500057975120238315041311172746564057567756364111464651415657515757050271702124727121646455056171856861828863629473638394816172829380807151719483908181507190945444344071509191523183859483833230433037515190904160307273774796987071715656243656343641624793937381719
0
82
全局
快棋
C74 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-江苏
第14轮
第03台
2004-09-08
北京中加 杨德琪
北京中加
杨德琪
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
黑胜
3593
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22250.html
www.dpxq.com


Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:01
2006-07-12 10:40:00
江苏体彩 王斌 和 北京中加 蒋川
7747706279678070897963647973102219272324090812137375204266656465756562540858131458780001262524256525707147577262787101716755141057541020253520275452711117072724074724445222622255434447432211212234475734532123533240413244234344655752353042643050526265576242594842464959604250564644573644246947242636282622280743230605222107152333562621245949241426214140211114441110404110504414
0
94
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-江苏
第14轮
第04台
2004-09-08
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
2459
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22252.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 08:08 AM
VÒNG 14
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 1 4 - 4 1 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

Cát Lâm Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html) 1 - 1 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 权德利 和 煤矿开滦股份 景学义
262512227747204279678081192781118979103117077082273530414737111739483112352300307975303637578384294717140737827475452232373272324543745557565543563643553637557637383236678876883888366606056676093976732331122046452032393241323152403052733241483914747361743459486364617334368884368684858646
0
72
全局
慢棋
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-开滦
第14轮
第01台
2004-09-08
松源
吉林天兴棋牌 权德利
吉林天兴棋牌
权德利
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
和棋
1814
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11964.html
www.dpxq.com


Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) 2 - 0 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 胜 吉林天兴棋牌 胡庆阳
6665726217151242796710221927001009197082694780815948815126251014675583847757517119168274556371736342604289797353464553547976628257877486163682527672866736663041666754566777562677765256727414157656152556262526748423244544434484442214274626068786
0
61
全局
慢棋
E10 仙人指路对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-开滦
第14轮
第02台
2004-09-08
松源
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
红胜
2676
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11948.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 1 - 1 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 洪智 和 煤矿开滦股份 宋国强
774770626665807079672324897910221907030417272214090804050605000579756042085805355855353659481426071536332724264769473313242212152262151748371311757311715515172715137161625263645259646559696171134372627363272243232232464565556755626963697173237370734544304137488384696673794859798944438485557489797453858666164224161024024342797142327151101351531353413253433241
0
90
全局
慢棋
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-开滦
第14轮
第03台
2004-09-08
松源
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
和棋
1968
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11959.html
www.dpxq.com


CN: Khai Loan Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) 0 - 2 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 蒋凤山 负 吉林天兴棋牌 陶汉明
7747706279671022897980702625636479731216464520421927304106051626454443446665001009194445656472827370627064631014170714646373647473632324252474242748241419142214070314354717422003004130000482420444304186854030294745464729464767754737
0
58
全局
快棋
C34 中炮过河车互进七兵对屏风马右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-开滦
第14轮
第04台
2004-09-08
松源
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
黑胜
3797
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11953.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 08:11 AM
VÒNG 14
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 0 3 - 5 2 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) 1 - 1 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李智屏 和 上海金外滩 万春林
6947636426257062192720427958103189690020666564656965232425242024273580815837243437166274777212720908748665758674756531231737233516357486657534747574867408688151594851553514304114335535332135312113745568653111132555366563
0
55
全局
慢棋
A38 飞相互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-上海
第14轮
第01台
2004-09-08
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
和棋
1826
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11955.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 2 - 0 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 胜 湖北中盐宏博 柳大华
77477062796780708979102226256364797372827363828146453041454481616353646567466566463470781927204234220020224366765948616917187879090762745358746658561232443420100717101747174224171669675659676959566968565968695956667416463242252469665659666959516965515979775957777957596569595142462746766629476939485939381815388815458889466574864322413265445041446341526342324142214030210230314535
0
95
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-上海
第14轮
第02台
2004-09-08
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
红胜
7172
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11950.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2008-02-14 14:33:00
湖北中盐宏博 李望祥 和 上海金外滩 胡荣华
77578081796781511927204239485154897983847975708275358274666510222625304129470030353041300939232439353041171554441519242535252234253512321914323514443536575434464442604227467486675543445536444536444546545346475343474843484030484284854262857569477565446341526265
0
65
全局
快棋
A50 仕角炮局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-上海
第14轮
第03台
2004-09-08
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
2764
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11966.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42173.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 林宏敏 和 湖北中盐宏博 李雪松
6947636419276042262510020908000108580131585570627967504166653134594872706564346455656465476570602947807089797074778712160605232425247424675560657969656627351606170762543527062646456660878354358380415069660223556342648084644284804264808464428480426480846442
0
64
全局
慢棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-上海
第14轮
第04台
2004-09-08
上海金外滩 林宏敏
上海金外滩
林宏敏
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
1873
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11968.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 08:15 AM
VÒNG 14
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 3 - 5 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 2 - 0 Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 胜 河北金环钢构 张江
774710227967725289887062885830411927121426256364273514341713807067487075482752323554625458543404290775255404252713433242043422434743272434332444394844460939200239340010072923244939464333432425694725264383262783034246868546163949161948391909032310162327166606056606272560423435
0
69
全局
慢棋
B34 中炮右横车对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-河北
第14轮
第01台
2004-09-08
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
红胜
2841
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11952.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) 1 - 1 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 阎文清 和 黑龙江哈药总厂 谢岿
694763641927604226251002090800010858013158537062271512177717313617277275535580707958232489792425552575157970627025150223151323351333706233346254464536565877560627250604340403046665
0
45
全局
慢棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-河北
第14轮
第02台
2004-09-08
哈尔滨天鹅饭店
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
和棋
2008
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11961.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) 0 - 2 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 聂铁文 负 河北金环钢构 申鹏

0
160
全局
快棋
E25 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-河北
第14轮
第03台
2004-09-08
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
黑胜
2298
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11962.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) 2 - 0 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 苗利明 胜 黑龙江哈药总厂 于幼华
7747706279678070897963647973102219272324090812137375204226257274083830413831003031213032753532352735242535231314290714241710413247377473230222142120404102214151101151522010142211187377674877074856245418585251564454593757514110404131573725355838
0
61
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-河北
第14轮
第04台
2004-09-08
哈尔滨天鹅饭店
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
红胜
2860
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11958.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 08:18 AM
VÒNG 14
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 7 - 1 Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Cam Túc Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) 0 - 2 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 焦明理 负 广东王老吉 吕钦
694772427967706266658070897912321927102209190010594810141707141927197074778774796779424619274676262543442735323435564445564430417967636407272243272376744463646547653464677520428767646775674264677545352947352586852515232843558584838463846442483762547587543539487444283835168472163772533718536140308766182638394446060546566658554358462645462756266173150547254364393503047361263627086443353405152507452634442618448436386153151653453808
0
108
全局
慢棋
A28 飞相转屏风马对左中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-甘肃
第14轮
第02台
2004-09-08
广东
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
黑胜
3236
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11949.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) 2 - 0 Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 许银川 胜 甘肃移动通信 梁军
77477062796780708979102266652324190703041727221409086042675504050605000508585041553472732728053534537353797062705853142253637051636041506061355528781216464516867876555676704041656486893948566670606646646346456362455547778984777184446947
0
59
全局
慢棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-甘肃
第14轮
第01台
2004-09-08
广东
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
红胜
4319
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11960.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) 1 - 1 Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 黄海林 和 甘肃移动通信 何刚
2625636419277062090820426947103179580020273523241727122225242227772720240818625435542427181131528979728254352726111382861343838443038081035350415948848535548183538386835433834379892623332585758979758546452324587743232544524445442444778544437975232106054303857321014837422037486042
0
70
全局
快棋
E44 对兵互进右马局 红横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-甘肃
第14轮
第03台
2004-09-08
广东
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
和棋
1952
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11969.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) 0 - 2 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2008-10-19 11:49:00
甘肃移动通信 李家华 负 广东王老吉 李鸿嘉
262512227747204279678081897981111927103117077082797583844757111429473041394831122735827475656364655574662524142409192221354321111939244443620030575030394839122455157271505324361518442407372427535727171828717628237646594846444959365557561716562641522321556737676645262716564857111659585676
0
72
全局
慢棋
E24 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-甘肃
第14轮
第04台
2004-09-08
广东
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
黑胜
2092
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11956.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 08:23 AM
VÒNG 14
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 8 - 0 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) 2 - 0 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 邱东 胜 沈阳新湖北国之春 尚威
7747706266658070796772821927232417131022132300100919707423203041897974796779604220211214262524252125828679678666678663646564426419186442186862544777666069474344686322348665444546451013631334134544546625231321273514132303838477714152657340307170668773528768494813530323535523255525472521334443334543426856483856354241
0
79
全局
慢棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-沈阳
第14轮
第01台
2004-09-08
浙江杭州
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
红胜
2233
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11963.html
www.dpxq.com


CN:Thẩm Dương Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) 0 - 2 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金波 负 浙江都绅领带 陈寒峰

0
224
全局
快棋
B11 中炮对士角炮转单提马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-沈阳
第14轮
第02台
2004-09-08
浙江杭州
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
黑胜
3280
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11954.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 2 - 0 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 胜 沈阳新湖北国之春 苗永鹏

0
159
全局
慢棋
E41 对兵进右马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-沈阳
第14轮
第03台
2004-09-08
浙江杭州
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
红胜
2225
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11947.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 0 - 2 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 负 浙江都绅领带 赵鑫鑫
262512227747204279672324897924251907808139488111474330411747708279751031438363647525111383857262475731432947003085458274454474665751303444424130093934394839665451531314254554355355351607261413594816282638626742323041452543552522133322283332485767773826777969874030394855762645766849597975282030312021313021203031
0
78
全局
慢棋
E34 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-沈阳
第14轮
第04台
2004-09-08
浙江杭州
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
黑胜
3559
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11946.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 08:29 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 14
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
12
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0
3 - 5
2
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
14


2
15
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
1
4 - 4
1
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
9


3
16
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
0
3 - 5
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
10


4
15
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
0
3 - 5
2
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
10


5
23
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
2
7 - 1
0
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5


6
13
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
8 - 0
0
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
14

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 14
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
13
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22249.html)


2
12
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22251.html)


3
5
Bắc Kinh
Dương Đức Kỳ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42127.html)
0 - 2
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
15
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22250.html)


4
13
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22252.html)


1
2
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11964.html)


2
13
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
2 - 0
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11948.html)


3
16
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
1 - 1
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11959.html)


4
3
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
0 - 2
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
15
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11953.html)


1
12
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11955.html)


2
11
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
2 - 0
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11950.html)


3
8
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
14
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11966.html)


4
1
Thượng Hải
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42173.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11968.html)


1
15
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
2 - 0
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11952.html)


2
10
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
1 - 1
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11961.html)


3
14
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
0 - 2
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11962.html)


4
9
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
2 - 0
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11958.html)


1
5
Cam Túc
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
0 - 2
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11949.html)


1
19
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
2 - 0
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11960.html)


1
11
Quảng Đông
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
1 - 1
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
Cam Túc
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11969.html)


4
11
Cam Túc
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
0 - 2
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11956.html)


1
11
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
2 - 0
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thẩm Dương
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11963.html)


2
12
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
0 - 2
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
13
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11954.html)


3
9
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
2 - 0
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11947.html)


4
11
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
0 - 2
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11946.html)

Chotgia
20-02-2019, 08:36 AM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 14
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
25
74
0
12
23
9
14
12
1
1


2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
16
60
0
5
13
5
14
5
6
3


3
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
16
59
1
6
11
5
14
6
4
4


4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
16
59
1
5
10
7
14
5
6
3


5
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
15
59
0
7
18
9
14
7
1
6


6
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
15
57
0
6
8
3
14
6
3
5


7
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
14
53
0
6
11
5
14
6
2
6


8
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
12
55
0
6
12
8
14
6
0
8


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
12
54
0
5
8
3
14
5
2
7


10
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
12
51
0
3
5
0
14
3
6
5


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
10
52
0
2
10
5
14
2
6
6


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5
39
0
1
3
2
14
1
3
10


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 14
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
75.00
21
8
3
14
8
5
1
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
75.00
21
7
3
14
7
7
0
7


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
69.23
18
6
2
13
6
6
1
8


4
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
63.64
14
3
1
11
3
8
0
4


5
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
62.50
15
4
3
12
4
7
1
7


6
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
60.71
17
6
3
14
6
5
3
7


7
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
60.71
17
4
3
14
4
9
1
4


8
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
60.71
17
4
2
14
4
9
1
5


9
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
60.71
17
4
1
14
4
9
1
10


10
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
60.71
17
4
0
14
4
9
1
7


11
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
58.33
14
2
1
12
2
10
0
4


12
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
57.69
15
4
4
13
4
7
2
5


13
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
54.55
12
2
1
11
2
8
1
3


14
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
54.17
13
4
3
12
4
5
3
6


15
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
53.57
15
5
4
14
5
5
4
6


16
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
53.57
15
3
1
14
3
9
2
4


17
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
53.57
15
2
0
14
2
11
1
5


18
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
14
3
2
14
3
8
3
3


19
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
14
3
1
14
3
8
3
4


20
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
50.00
14
3
0
14
3
8
3
4


21
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
14
2
1
14
2
10
2
2


22
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
14
1
0
14
1
12
1
3


23
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
50.00
13
4
1
13
4
5
4
7


24
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
50.00
12
2
1
12
2
8
2
2


25
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
46.43
13
2
2
14
2
9
3
4


26
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
46.43
13
2
1
14
2
9
3
6


27
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
46.43
13
2
0
14
2
9
3
3


28
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
46.15
12
2
2
13
2
8
3
7


29
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
46.15
12
1
1
13
1
10
2
1


30
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
46.15
12
1
0
13
1
10
2
2


31
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
45.83
11
2
0
12
2
7
3
2


32
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
45.83
11
1
1
12
1
9
2
4


33
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
45.83
11
1
0
12
1
9
2
1


34
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
42.86
12
3
2
14
3
6
5
4


35
Phan Chấn Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42134.html)
Cam Túc
40.91
9
1
1
11
1
7
3
1


36
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
39.29
11
1
1
14
1
9
4
4


37
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
39.29
11
1
0
14
1
9
4
2


38
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
37.50
9
1
1
12
1
7
4
4


39
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
37.50
9
0
0
12
0
9
3
0


40
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
35.71
10
1
1
14
1
8
5
1

Chotgia
20-02-2019, 01:10 PM
VÒNG 15
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 2 - 6 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) 0 - 2 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 赵鑫鑫 负 北京中加 张申宏
2625122217477242796723241907242509197062191180817771000289790212111242124645224239488384674625354544434446654247294744456553304106051252071510226665818371726364533241327252324152576243797420425787435574768313152722437626432487846465476524052656052484742436747713234837365756572327694727268685267685840304778704055758050684837686877786835856831377761319494806077679191779773536
0
94
全局
慢棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-北京
第15轮
第01台
2004-09-15
杭州
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
黑胜
3445
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11983.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) 2 - 0 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 蒋川 胜 浙江都绅领带 邱东

0
159
全局
慢棋
D12 顺炮直车对缓开车 黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-北京
第15轮
第02台
2004-09-15
杭州
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
红胜
4080
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11987.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 1 - 1 Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 和 北京中加 靳玉砚
262512221747724279677062777323241907242509191002897963647975807075257073252273761911304111317666072666672634676534536555536155512242516142220010476764656762030462022002313302203343
0
45
全局
慢棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-北京
第15轮
第03台
2004-09-15
杭州
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
和棋
2147
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11991.html
www.dpxq.com


CN: Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
北京中加 张强 和 浙江都绅领带 陈寒峰
262570626665124219271022091900107967808169478151171322011315515659481014150514192719011319271305060543447773444546456364656462438959436459566456736342414544564463436042434150412735426067467202466544363523020523110509110336284959284725242042243447550315426434440902152702525949553627464132483736172947170947690928495928163948163559493556445452424939424548573041374860425453455553635551637351616987
0
99
全局
快棋
E08 两头蛇对进右马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-北京
第15轮
第04台
2004-09-15
杭州
北京中加 张强
北京中加
张强
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
和棋
2053
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11990.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:13 PM
VÒNG 15
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 2 - 6 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Thẩm Dương Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) 1 - 1 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金松 和 广东王老吉 黄海林
2625122277472042190780814743304179671031434581518979515669475666797700100919708217166664060572525948826145556153071522125552415267556454775752411612101215271219271931435534
0
43
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-广东
第15轮
第01台
2004-09-15
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
和棋
1817
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11976.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 2 - 0 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 胜 沈阳新湖北国之春 金波
7747706279678070897910221907636417370010091912167975304106051614191562747525204225237466394864654743224323437277433365551555141855651017656617073739072766652726651577782947180815197074675574443331262031364130557650417657787946454474361679895765747819290828165642643933787333346042454428235616232244542224344420234445234365442454454373431646422429256442257583847570545044654363464450604454415065533041493924027071
0
103
全局
慢棋
C53 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-广东
第15轮
第02台
2004-09-15
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
红胜
2990
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11977.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 和 广东王老吉 许银川
6947636419276042262510020908000108587062271512177717807079676274594874668979727749597771585371515949707967795111173711137987434453556687378701715554717948597976152776868757504154448656594813114443111343441311444311134344
0
55
全局
慢棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-广东
第15轮
第03台
2004-09-15
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
2679
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11995.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 2 - 0 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 胜 沈阳新湖北国之春 卜凤波
77477062796780708979636479731022192723240908121373752042666564657565625426252425652572620858707467557464557664745856625247775256777454622522627427355606222606042623131123211101355400205433504121204220332140501757746676645051647251507260505160725150726450516443204259486678575604065655011121421116422151524364525164725150725341525374524174534152533452412142
0
89
全局
快棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-广东
第15轮
第04台
2004-09-15
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
红胜
2479
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11985.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:17 PM
VÒNG 15
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 2 - 6 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 0 - 2 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 负 黑龙江哈药总厂 于幼华
262512227747604219071002091900017967013189795041060531340715705115032221171180704707726279705170191823241878705178753437694702232524231103114224110337380322204207276222272243443948514322234445464543352353211153583836454411155855151929073516
0
60
全局
慢棋
E16 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-黑龙江
第15轮
第01台
2004-09-15
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
黑胜
2559
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11986.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) 1 - 1 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
黑龙江哈药总厂 谢岿 和 甘肃移动通信 李家华
26251222774720427967232419072425897980810919813139483135474330414383708217571031294772628385636479733536737503047525000306050405850536060515312325450313677922020728021215170626280712171917131757172606472982634543634417470646474423446947
0
59
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-黑龙江
第15轮
第02台
2004-09-15
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
和棋
1816
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11989.html
www.dpxq.com


Cam Túc Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 何刚 和 黑龙江哈药总厂 聂铁文
77477062796780708979102266652324171360421907030413230003091903231912728279706270121824251878705178715132675525265563828671768684464526277626322426272203638483842725
0
41
全局
慢棋
C97 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马平炮压马对黑边卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-黑龙江
第15轮
第03台
2004-09-15
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
和棋
1777
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11974.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 2 - 0 Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 胜 甘肃移动通信 焦明理
262512227747204247433041294710314344001019386364796783848979808317271014464583333846708244841416454472743948220227373112666502064634337365644264846406046746736364670444797574347565164665636042638312048382041609293404373846368242
0
57
全局
快棋
E38 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-黑龙江
第15轮
第04台
2004-09-15
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
红胜
3014
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11972.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:21 PM
VÒNG 15
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 1 - 7 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

CN: Hà Bắc Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) 0 - 2 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 阎文清 负 湖北中盐宏博 李智屏
775712421927102209190010796770828979807017112324666572766755767555677576675576755536636436243041694764654765826365476355797775764765223457473446274642465948204219155547774746444959422415137656
0
48
全局
快棋
A53 仕角炮转反宫马对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-湖北
第15轮
第01台
2004-09-15
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
黑胜
3229
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11988.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 2 - 0 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 胜 河北金环钢构 申鹏

0
189
全局
慢棋
E25 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-湖北
第15轮
第02台
2004-09-15
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
红胜
2831
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11982.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) 0 - 2 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 刘殿中 负 湖北中盐宏博 汪洋
774770627967807089796364797310221927232409081213737520422625727408383041383174847570627031210002273524253523030429078474211102031112747217272230121072732331030131432526271713031014030617157374141301034717747213030603154530224364726267886282645240305244030717377062887607094948625466655466443226364535223432243455243255343224345524325534322434553533304037573646241646476947553648383657336382866343574516044526384866470423090848584739584826184849080949483927
0
114
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-湖北
第15轮
第03台
2004-09-15
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
黑胜
3316
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11993.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 1 - 1 Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李望祥 和 河北金环钢构 苗利明
7757636479877232294770622625204289888081883830413948815119275154868523243835102287755434355512101719102019292425292534142520002055152010091914151915101527153235755635751527757627356274578703045668764635542234544634468783746683846685840446670405434468878577051567558775553615184445183864654765776569476544483736574939454659485745476945267554463654732618394918066987
0
91
全局
慢棋
A54 仕角炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-湖北
第15轮
第04台
2004-09-15
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
和棋
2040
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11996.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:24 PM
VÒNG 15
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 4 - 4 Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

Thượng Hải Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) 1 - 1 Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 万春林 和 吉林天兴棋牌 洪智
77477242796770628979808119278131666510023948313547573565677565642947122217150010152522252625101409393041797642327656022175546281546632623931210256516434313414346645817351534344536344456362735462605446274645466066464769470304577734747787838447697434877740306616204216120214121030311011313077704260114134747080140641452324252474246947062786852414483984854585144439484447855530315557273557473547483747684939040559480515805015165058
0
107
全局
慢棋
D21 顺炮直车对横车 红先上仕
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-吉林
第15轮
第01台
2004-09-15
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
和棋
3278
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11981.html
www.dpxq.com


CN: Cát Lâm Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html) 0 - 2 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 权德利 负 上海金外滩 胡荣华
774710227967120219077082091920428979807017276364191572627970827006053041666500305948646515653034677562524767708267688384694723240715343375674130262524256525221427170205252150412124142224840504845443445444337344450424457573438685030446452426153622144544433375151435173735563733566849598274595874553353553648573644154544325848267645757646476946434838322453634264752560423948432325354220353452324837241663434050384823283464281848583252
0
108
全局
快棋
B04 中炮对右三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-吉林
第15轮
第02台
2004-09-15
吉林天兴棋牌 权德利
吉林天兴棋牌
权德利
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
黑胜
4063
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11973.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 0 - 2 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 负 吉林天兴棋牌 陶汉明

0
182
全局
慢棋
C32 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-吉林
第15轮
第03台
2004-09-15
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
黑胜
7364
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11992.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 胡庆阳 和 上海金外滩 孙勇征
774770627967807089791022262563647973728273638281192700011707015163641202090851526665232464248121656421242524604224234264273550412322522235436243474364426947222343030206
0
42
全局
慢棋
C42 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-吉林
第15轮
第04台
2004-09-15
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
2706
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11979.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:27 PM
VÒNG 15
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 4 - 4 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

Khai Loan Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 蒋凤山 和 江苏体彩 徐超
19272324774710227967725289797062394850416665604217136364656442644645030413236442091900031912032312156254674680504665233345444344654452537976534326253334443643463617343776463727464454754757
0
47
全局
慢棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-江苏
第15轮
第01台
2004-09-15
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
和棋
2011
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11984.html
www.dpxq.com


Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) 1 - 1 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 李群 和 煤矿开滦股份 景学义
77477062796780708979102219076364172700100919727619131202132310122325221425151433153533143515143315353314351514331535
0
29
全局
慢棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-江苏
第15轮
第02台
2004-09-15
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
和棋
1712
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11980.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 1 - 1 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 和 江苏体彩 王斌
773772427967706289791022192723242947636479758070755512141707625406050010071710001707001007171000
0
24
全局
慢棋
A64 过宫炮直车对左中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-江苏
第15轮
第03台
2004-09-15
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
和棋
2103
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11994.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 1 - 1 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
130606
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐天红 和 煤矿开滦股份 庄玉庭
7747706279678070192720422625636417071216091916666987102259486465252423241915627415652425
0
22
全局
快棋
B05 中炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-江苏
第15轮
第04台
2004-09-15
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
和棋
1881
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11975.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:32 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 15
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
15
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
0
2 - 6
2
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
12


2
14
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
0
2 - 6
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
25


3
5
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
2 - 6
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
15


4
12
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
0
1 - 7
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
16


5
12
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
1
4 - 4
1
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
16


6
10
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
1
4 - 4
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
16

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 15
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
15
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
0 - 2
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11983.html)


2
9
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
2 - 0
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11987.html)


3
11
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11991.html)


4
14
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
15
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11990.html)


1
6
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11976.html)


2
21
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
2 - 0
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11977.html)


3
17
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
21
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11995.html)


4
18
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
2 - 0
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11985.html)


1
10
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
0 - 2
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11986.html)


2
12
Hắc Long Giang
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
1 - 1
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11989.html)


3
4
Cam Túc
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11974.html)


4
17
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
2 - 0
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
5
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11972.html)


1
11
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
0 - 2
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
13
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11988.html)


2
14
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
2 - 0
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11982.html)


3
11
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
0 - 2
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11993.html)


4
9
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
1 - 1
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11996.html)


1
9
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
1 - 1
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11981.html)


2
3
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
0 - 2
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
15
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11973.html)


3
13
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
0 - 2
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11992.html)


4
12
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11979.html)


1
3
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11984.html)


2
14
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11980.html)


3
15
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11994.html)


4
17
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
1 - 1
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
15
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11975.html)

Chotgia
20-02-2019, 01:36 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 15
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
27
80
0
13
25
9
15
13
1
1


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
18
66
0
7
14
7
15
7
4
4


3
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
17
64
0
5
14
6
15
5
7
3


4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
17
63
3
5
10
7
15
5
7
3


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
17
63
1
7
10
4
15
7
3
5


6
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
15
61
0
7
18
9
15
7
1
7


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
14
61
0
7
14
9
15
7
0
8


8
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
14
55
0
6
11
5
15
6
2
7


9
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
13
55
0
3
6
1
15
3
7
5


10
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
12
55
0
5
8
3
15
5
2
8


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
11
56
0
2
10
5
15
2
7
6


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5
41
0
1
3
2
15
1
3
11

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 15
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
23
9
3
15
9
5
1
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
76.67
22
7
3
15
7
8
0
7


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
73.33
20
7
2
14
7
6
1
8


4
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
71.43
19
5
3
15
5
9
1
5


5
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
63.33
19
5
1
15
5
9
1
10


6
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
63.33
15
3
1
12
3
9
0
4


7
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
62.50
16
4
3
13
4
8
1
7


8
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
61.54
18
6
3
15
6
6
3
7


9
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
60.00
18
4
3
15
4
10
1
4


10
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
60.00
18
4
0
15
4
10
1
7


11
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
60.00
15
5
4
13
5
5
3
6


12
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
57.69
15
2
1
13
2
11
0
4


13
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
57.69
16
4
4
14
4
8
2
5


14
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
57.14
17
3
1
15
3
11
1
5


15
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
56.67
13
2
1
12
2
9
1
3


16
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
54.17
16
4
0
15
4
8
3
4


17
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
53.33
16
3
1
15
3
10
2
4


18
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
53.33
15
5
4
15
5
5
5
6


19
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
15
3
2
15
3
9
3
3


19
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
50.00
15
3
2
15
3
9
3
6


21
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
15
3
1
15
3
9
3
4


22
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
15
2
1
15
2
11
2
2


23
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
15
1
0
15
1
13
1
3


24
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
50.00
14
3
3
14
3
8
3
7


25
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
50.00
14
2
2
15
2
10
3
4


26
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
46.67
13
4
1
14
4
5
5
7


27
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
46.43
13
1
1
14
1
11
2
1


28
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
46.43
13
1
0
14
1
11
2
2


29
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
46.43
12
2
1
13
2
8
3
2


30
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
46.15
12
2
0
13
2
8
3
2


31
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
46.15
13
3
2
15
3
7
5
4


32
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
43.33
13
2
0
15
2
9
4
3


33
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
43.33
11
2
1
13
2
7
4
4


34
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
42.31
11
1
1
13
1
9
3
4


35
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
42.31
11
1
0
13
1
9
3
1


36
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
42.31
12
1
0
15
1
10
4
2


37
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
40.00
10
0
0
13
0
10
3
0


38
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
38.46
11
1
1
15
1
9
5
4


39
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
36.67
10
1
1
15
1
8
6
1

Chotgia
20-02-2019, 01:43 PM
VÒNG 16
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 4 - 4 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 0 - 2 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:01
2006-07-12 10:40:00
北京中加 靳玉砚 负 煤矿开滦股份 景学义
7747706279678070897910222625636479737282736382811927304117070010091981616353627447432243534361666748121729477072482917162735646507377455432372423554424454734446736546425948666865534152373568883545424553458889698716764959101923204041202141404533604221014030
0
64
全局
慢棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-开滦
第16轮
第01台
2004-09-22
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
黑胜
3118
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22269.html
www.dpxq.com


CN: Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) 1 - 1 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 和 北京中加 张申宏
694763641737102226250010192770620919808179678151191312021310221077876274878351538385204259481022857572628685628289795383753574663536665479595462273564653523020636328363326263623732422032826082858430415954656667866656867462645464826446452042746206054544434423445646442305094769090662540626543522012344011384740304746442643554
0
81
全局
快棋
A36 飞相对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-开滦
第16轮
第02台
2004-09-22
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
和棋
1883
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12018.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) 1 - 1 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张强 和 煤矿开滦股份 宋国强
262563641927706269471002090860420868727066656465686570606575000127351215757215357262807062637076634301115948353886856070777076704333111733381716
0
36
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-开滦
第16轮
第03台
2004-09-22
北京中加 张强
北京中加
张强
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
和棋
1844
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12009.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html) 0 - 2 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 孙庆利 负 北京中加 蒋川
19272324774770627967807089791022797572827570627009082042083830414645003038304030274622344544344667464344474463646665706217376465466542643948624365571262573630402947644244468286364443643707862607032616060516144423141505041545493924254725626939386968485741323839838404145041594884852344687803047876446364830403836203077674141362830747453513237434394983644737354537474555232240304737554549593436634464763738304022323633323133534656535548377668
0
110
全局
慢棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-开滦
第16轮
第04台
2004-09-22
煤矿开滦股份 孙庆利
煤矿开滦股份
孙庆利
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
黑胜
2742
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12000.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:46 PM
VÒNG 16
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 5 - 3 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 1 - 1 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 王斌 和 上海金外滩 万春林
774770627967807089791022190763641727001009191216797520420605161475556274666564655565726219153041657514246755748275708270272423245543101507152243474362821503706203244030433362542445828626258685333730402947544605048555394855513733415204148384252484852423857533365041233351813343818545334654332140504353858121138184
0
78
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-上海
第16轮
第01台
2004-09-22
南京
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
和棋
1955
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12020.html
www.dpxq.com


CN: Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) 0 - 2 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 胡荣华 负 江苏体彩 李群
26256364192770620908604279671002083803047787000189798070797572827535504135550121383412143435232425242124352524255525707766651444394882866755777455346465256574646564426446454454171202148767627067477062274686854727405027676281675750401211817334131433454443444625335257276442113120023111405013214224111373652504022029476553041253321303857506058384050424020363757121004445040345464729716169874656030220026362524412335474620274798769446529475646335446475462504002016557
0
116
全局
快棋
E44 对兵互进右马局 红横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-上海
第16轮
第02台
2004-09-22
南京
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
黑胜
3083
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11997.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 1 - 1 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐天红 和 上海金外滩 谢靖
774710227967706226256364192712164645807089882042885830411707001009197282060562745878746278586274587874627858627458561618071718681712826256512230126210192719746267467076471776661927687851716254171666683948646571775446274665551606788877676867466788786755302206267875556375252947252486852201262301136351130551432404
0
78
全局
慢棋
C03 中炮七路马对屏风马 红进中兵
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-上海
第16轮
第03台
2004-09-22
南京
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
和棋
2561
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12013.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 孙勇征 和 江苏体彩 徐超
774770627967807089796364797310222625728273638281464530414544816163536465674670781927656646342042342200202243627453637455636155365948362849592809616678741719123266162324252442244434244234247479166679732735323424347343661620303433435347573033354753636987636759493323475567875747403016363040361640305534232916364132344250414737604236268737262937171918
0
87
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-上海
第16轮
第04台
2004-09-22
南京
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
和棋
3278
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12016.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:50 PM
VÒNG 16
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 4 - 4 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

Cát Lâm Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) 0 - 2 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 胡庆阳 负 河北金环钢构 刘殿中

0
128
全局
慢棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-河北
第16轮
第01台
2004-09-22
吉林榆树
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
黑胜
3127
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12021.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) 0 - 2 Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 苗利明 负 吉林天兴棋牌 洪智
7747724279677062897980811927813166651002675531355543624347433041294712320919001017113537191737347970344443534454534303047060021460631011656432124383428264541217837382722625140673771114632314542320413027351719394854343527062777273436201019091017720225243646241404052720404114244151200046264939262939382924171224344837343559483515122209064857020137481535483706363848364648380131
0
94
全局
慢棋
D26 顺炮直车对横车 红进三兵
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-河北
第16轮
第02台
2004-09-22
吉林榆树
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
黑胜
4417
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12001.html
www.dpxq.com


CN: Cát Lâm Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html) 1 - 1 Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 权德利 和 河北金环钢构 张江
77471022796772526665232419076042172700100919121689887062885850412625242558552526272252225525223225261618675580502625505459486364475754145563181686851454694703041918101107281614181632121636142428161222254524233633111633232232858464654565164684836283635554642343
0
65
全局
快棋
B30 中炮对反宫马后补左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-河北
第16轮
第03台
2004-09-22
吉林榆树
吉林天兴棋牌 权德利
吉林天兴棋牌
权德利
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
和棋
1845
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11999.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) 1 - 1 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 申鹏 和 吉林天兴棋牌 陶汉明
774770627967102289798070262563647973728273637072192720422735000117371211090811313731013135233041081831361812223012108281638381718353727653517172470736325171322207276254694722321014546627267677266664654765776766767252654732385948677714543022717477795459797759547779545979785954787954597978
0
72
全局
慢棋
C40 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-河北
第16轮
第04台
2004-09-22
吉林榆树
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
和棋
2485
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12010.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:53 PM
VÒNG 16
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 6 - 2 Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Cam Túc Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) 0 - 2 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 焦明理 负 湖北中盐宏博 汪洋
774770627967807089791022190723247975204226253041472700302947303425243424472524142722141722621262694772740919173766653734675562725534727534137471476971811914752514542521072670776947213154347776132531322605818605138689594876794859422434333212334360424353838453576364578764654765895925445953494879784849787413251214442353436547747949487975253775353718353318261416878416464858432326453335848523134566353839483848585913536645484759585351
0
108
全局
慢棋
C16 中炮巡河车对屏风马 红进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-甘肃
第16轮
第04台
2004-09-22
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
黑胜
2409
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12003.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 1 - 1 Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 和 甘肃移动通信 何刚
7747706279678070897910222625636479731216464520421927304106051626666572827370627027460010173710305948303609067062656442644665627445447466445482626746624246346647694736340626345437274262261660422723434465575453231322011312621216125313
0
58
全局
慢棋
C34 中炮过河车互进七兵对屏风马右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-甘肃
第16轮
第01台
2004-09-22
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
和棋
2704
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12004.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) 1 - 1 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2006-07-12 10:40:00
甘肃移动通信 李家华 和 湖北中盐宏博 李智屏
262520421927636417071022091900107747706279678070897972761913504147571202131022107978232478182425181025262947262757276254101202011211
0
33
全局
慢棋
E02 仙人指路进右马对飞象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-甘肃
第16轮
第02台
2004-09-22
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
和棋
2281
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22273.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) 2 - 0 Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李雪松 胜 甘肃移动通信 梁军
6947725279676364262570621927102289798070090870767787767967792042876762740878746679585257594857275866276717670001665401317875313475552241677741207770404149594131707143445557343354426042575131327172
0
49
全局
快棋
A20 飞相对左士角炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-甘肃
第16轮
第03台
2004-09-22
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
红胜
2548
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12012.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 01:57 PM
VÒNG 16
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 4 - 4 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 2 - 0 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2005-11-19 06:31:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 胜 沈阳新湖北国之春 苗永鹏

0
183
全局
慢棋
E38 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-沈阳
第16轮
第01台
2004-09-22
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
红胜
2763
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12005.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金波 和 黑龙江哈药总厂 聂铁文
774770627967636417378070192712320919102246453041897972762625324247484245374745483948001019102210674676467970627027467062476760426665627465644264670720420703103146677462677531120313232425244224060524422947123305043345041441321303504114134566755666745675648213237455233382604725553649393624031340506947504039384050483724051315051738391736151850401848365586854050755655765675765539385040484940505948553675674344496962546989546267754445383945557583628389833644
0
114
全局
慢棋
B05 中炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-沈阳
第16轮
第02台
2004-09-22
哈尔滨天鹅饭店
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
和棋
2111
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12007.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html) 1 - 1 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 张晓平 和 沈阳新湖北国之春 尚威
19272324774770627967807089791022797572827570627009087062666512021713001013636042083810164757162669472425656426166775252675544264270816145433143438282214331434142826644246450304082714646373504159486254267664667666546657566654737654332735
0
59
全局
快棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-沈阳
第16轮
第03台
2004-09-22
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 张晓平
黑龙江哈药总厂
张晓平
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
和棋
1890
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12002.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 2 - 0 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 胜 黑龙江哈药总厂 谢岿

0
147
全局
慢棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-沈阳
第16轮
第04台
2004-09-22
哈尔滨天鹅饭店
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
红胜
2702
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12011.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 02:01 PM
VÒNG 16
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 4 - 4 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Quảng Đông Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) 1 - 1 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 黄海林 和 浙江都绅领带 赵鑫鑫
77477062796780708979102266652324190703041727221409086042797500010838015139481406381812022728515447376364294772826564546475156254181664662808707515755475080604050602820207287567376766671613676328366366134350414383664683330515362402093303
0
59
全局
慢棋
C76 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右车巡河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-浙江
第16轮
第03台
2004-09-22
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
和棋
2240
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11998.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 许银川 和 浙江都绅领带 陈寒峰
26257062192763646947604209081002085800017967808159480151895951585958728277798171796903046665646569657174585312135351504127351315354362436515825251612324252443241525021417152432616683842555322455252432868532442545143385847484667633454645443215254150765630412527322456462002454442204443848343422042464224162717838967598986
0
80
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-浙江
第16轮
第01台
2004-09-22
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
和棋
2329
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12008.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 1 - 1 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 和 广东王老吉 李鸿嘉

0
129
全局
快棋
A40 起马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-浙江
第16轮
第02台
2004-09-22
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
和棋
2009
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12014.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html) 1 - 1 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈孝堃 和 广东王老吉 吕钦
774770626665807079672324897910221907030417136042132300030919032319127282797062701218242518787051675525267871513255638286717686844645262776263224262722036384838427252333072850413948848547072412281633361604
0
51
全局
慢棋
C97 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马平炮压马对黑边卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-浙江
第16轮
第04台
2004-09-22
浙江都绅领带 陈孝堃
浙江都绅领带
陈孝堃
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
和棋
1949
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12017.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 02:03 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 16
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
14
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
1
4 - 4
1
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
11


2
17
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
2
5 - 3
0
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
13


3
17
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
1
4 - 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
12


4
18
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
6 - 2
0
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5


5
17
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
1
4 - 4
1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
14


6
27
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
1
4 - 4
1
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
15


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 16
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
15
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
0 - 2
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22269.html)


2
16
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
1 - 1
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
15
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12018.html)


3
15
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
1 - 1
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12009.html)


4
5
Khai Loan
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
0 - 2
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12000.html)


1
15
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
10
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12020.html)


2
17
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
0 - 2
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
15
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11997.html)


3
18
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12013.html)


4
13
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12016.html)


1
13
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
0 - 2
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12021.html)


2
12
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
0 - 2
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
18
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12001.html)


3
3
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
Hà Bắc
8
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11999.html)


4
13
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
1 - 1
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12010.html)


1
5
Cam Túc
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
0 - 2
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12003.html)


1
16
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
1 - 1
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
Cam Túc
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12004.html)


2
12
Cam Túc
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
1 - 1
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22273.html)


3
11
Hồ Bắc
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
2 - 0
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
10
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12012.html)


1
19
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
2 - 0
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
18
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12005.html)


2
12
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12007.html)


3
1
Hắc Long Giang
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html)
1 - 1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thẩm Dương
7
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12002.html)


4
11
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
2 - 0
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12011.html)


1
13
Quảng Đông
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
1 - 1
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_11998.html)


1
22
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12008.html)


2
12
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
1 - 1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
20
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12014.html)


4
5
Chiết Giang
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42184.html)
1 - 1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
23
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12017.html)

Chotgia
20-02-2019, 02:07 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 16
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
28
84
0
13
25
9
16
13
2
1


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
20
72
0
8
16
8
16
8
4
4


3
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
19
68
0
6
11
8
16
6
7
3


4
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
18
68
0
5
15
7
16
5
8
3


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
18
67
0
7
11
4
16
7
4
5


6
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
16
65
0
7
18
9
16
7
2
7


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
15
65
0
7
15
10
16
7
1
8


8
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
15
59
0
6
12
5
16
6
3
7


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
13
59
0
5
9
4
16
5
3
8


10
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
13
58
0
3
6
1
16
3
7
6


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
12
60
0
2
11
6
16
2
8
6


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5
43
0
1
3
2
16
1
3
12

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 16
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
75.00
24
9
3
16
9
6
1
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
71.88
23
7
3
16
7
9
0
7


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
70.00
21
7
2
15
7
7
1
8


4
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
65.63
21
6
1
16
6
9
1
10


5
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
62.50
20
5
3
16
5
10
1
5


6
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
62.50
20
5
1
16
5
10
1
7


7
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
60.71
17
4
3
14
4
9
1
7


8
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
60.71
17
3
2
14
3
11
0
4


9
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
59.38
19
4
3
16
4
11
1
4


10
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
58.33
14
3
1
12
3
8
1
5


11
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
57.69
15
3
1
13
3
9
1
4


12
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
57.14
16
5
4
14
5
6
3
6


13
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
56.67
17
4
4
15
4
9
2
5


14
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
56.25
18
6
3
16
6
6
4
7


15
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
53.85
14
2
1
13
2
10
1
3


16
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
53.33
16
4
4
15
4
8
3
7


17
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
53.13
17
4
2
16
4
9
3
4


18
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
53.13
17
4
0
16
4
9
3
4


19
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
53.13
17
3
1
16
3
11
2
4


19
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
53.13
17
3
1
16
3
11
2
5


21
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
50.00
16
5
4
16
5
6
5
6


22
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
50.00
16
3
2
16
3
10
3
3


23
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
50.00
16
2
1
16
2
12
2
2


24
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
16
1
0
16
1
14
1
3


25
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
50.00
15
3
2
15
3
9
3
6


26
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
46.88
15
2
2
16
2
11
3
4


27
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
46.67
14
1
0
15
1
12
2
2


28
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
46.43
13
4
1
14
4
5
5
7


29
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
46.43
13
3
2
14
3
7
4
4


30
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
46.43
13
2
2
14
2
9
3
4


31
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
46.43
13
2
1
14
2
9
3
2


32
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
43.75
14
2
0
16
2
10
4
3


33
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
43.33
13
1
1
15
1
11
3
1


34
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
42.86
12
2
0
14
2
8
4
2


35
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
42.31
11
1
0
13
1
9
3
1


36
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
40.63
13
3
2
16
3
7
6
4


37
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
40.63
13
2
1
16
2
9
5
4


38
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
40.63
13
1
0
16
1
11
4
2


39
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
39.29
11
0
0
14
0
11
3
0


40
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
31.25
10
1
1
16
1
8
7
1

Chotgia
20-02-2019, 04:03 PM
VÒNG 17
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 4 - 4 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Quảng Đông Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) 2 - 0 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 黄海林 胜 北京中加 张强
774770627967807089791022666523241907030417272214090860426755040506050005554362434743504169470503434414062728031328887050083850564645135338185686882806273948274679771222262546272524274877725359494840507278222807288626243483847888848588855958484958594948595848495859494859584849267685897678472542604443204245447877180877272547422043035838895950400343413259572002081827264959
0
93
全局
慢棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-北京
第17轮
第01台
2004-09-29
广东
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
北京中加 张强
北京中加
张强
红胜
2594
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12032.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 2 - 0 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 靳玉砚 胜 广东王老吉 李鸿嘉

0
267
全局
慢棋
E25 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-北京
第17轮
第02台
2004-09-29
广东
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
红胜
2230
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12038.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 和 北京中加 蒋川
1927232466651022796700017787706289798070797372827370627009080131085870622947604267751213170731715818132318132326756382860703220313037174033386666355745433356274656454645574647435858384878466608480747080607060851526361535361635334344060560663948504105041612041412223323223223433222432322021413444546456626270802072333262808290727454424253336272947292829483929263634251559482624
0
94
全局
快棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-北京
第17轮
第03台
2004-09-29
广东
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
2451
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12037.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张申宏 和 广东王老吉 许银川

0
139
全局
慢棋
B45 五六炮左边马对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-北京
第17轮
第04台
2004-09-29
广东
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
2826
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12024.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:06 PM
VÒNG 17
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 4 - 4 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 和 黑龙江哈药总厂 聂铁文
262512221747724279677062777323241907242509191002897963647975807075257073252273761911304111317666072666672634676534536555536155512242516142220304464502142224001024641426313620426466261447671030364630356762143362653545294761644616
0
57
全局
慢棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-黑龙江
第17轮
第01台
2004-09-29
舟山新华侨饭店
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
和棋
2285
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12025.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) 2 - 0 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 于幼华 胜 浙江都绅领带 陈寒峰
77477062796780706665728219272324171310221323001009192042191312021310221089880222881810312363222363233123675550411813233127486274656474664707426407038202556760421333311233430206431312204827060413147077274804061415777815552032033378733337324448270603594803234645445255567376270664820614236329474220262563602524526437272042565566451402415202214041678876262707260655756061757161514725645688764224074745374959564876574867476706092133414069473718717051503352404170501839523341315749
0
119
全局
慢棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-黑龙江
第17轮
第02台
2004-09-29
舟山新华侨饭店
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
红胜
3037
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12039.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) 2 - 0 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 邱东 胜 黑龙江哈药总厂 谢岿
7747706279678070262563641927102289882042170712160919001046457278454430416746434446346243477778798889797889887879888979781918232425242234243410201816202734334362774727290703292047072000898778778788777803026281161878758878707302037374181575777818000215104130181150410727
0
67
全局
慢棋
C13 中炮右横车对屏风马 红边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-黑龙江
第17轮
第03台
2004-09-29
舟山新华侨饭店
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
黑龙江哈药总厂 谢岿
黑龙江哈药总厂
谢岿
红胜
2719
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12027.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 1 - 1 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 和 浙江都绅领带 赵鑫鑫
7747706279678070262563641927102217156274473720426947707109081202666564651565001027351016594816363523020689590646595636374959373356504041674674624654625054334140080672525949525365637131334553236323434445573133252433430626422426245042238343832422838657658689485989836544834344654323221223631214634359484363483763833948838948598983147483636544634344254323747042505948236325446343445660427080304156774363776563438081506281616283
0
106
全局
快棋
C86 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车对黑左马外盘河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-黑龙江
第17轮
第04台
2004-09-29
舟山新华侨饭店
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
和棋
2414
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12033.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:09 PM
VÒNG 17
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 3 - 5 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 0 - 2 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 负 湖北中盐宏博 汪洋
262512227747204279672324897924251907808139488111474330411757706243837282838562437975111657561614852510315657220207260010575114162565426451561606290706166505024205454245754582026665161909191019483919176947020767750709494817274858090858570804575804085857273775633732575843244525311226053238585724052505122405073878634264420717422065646042171342645653787547652405131575775758777858570517654717385948384648374627152578775758273958487747
0
108
全局
慢棋
E34 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖北
第17轮
第01台
2004-09-29
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
黑胜
2679
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12034.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) 1 - 1 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李智屏 和 沈阳新湖北国之春 卜凤波
77377062796780706665728219272324171360421363122229471002091903048988504188587074394800015855012106052425552504051912627012138262273970516353222625210221132342242303745453730515030662670626673748375474735374545373547473532102374874545373547473532442464574545373021439185474735374545373143518375474735343442646745453735163
0
80
全局
快棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖北
第17轮
第02台
2004-09-29
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
和棋
2009
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12028.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) 1 - 1 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 尚威 和 湖北中盐宏博 柳大华
192723241707102209190010191570626665727479676042694722141555142607031222032310132326222677877484878483848979624155354122464513163948806079742606270616067472636435315041
0
42
全局
慢棋
A42 起马转边炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖北
第17轮
第03台
2004-09-29
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
和棋
2066
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12031.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html) 1 - 1 Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李望祥 和 沈阳新湖北国之春 金松
77571242192710227967708289798070091900105752101617071626191772627970827069474232594850415256262427352434351432526665347414226222171352535657228213036042030570620555
0
41
全局
慢棋
A53 仕角炮转反宫马对右中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖北
第17轮
第04台
2004-09-29
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
和棋
1850
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12040.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:13 PM
VÒNG 17
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 3 - 5 Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

Cam Túc Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) 0 - 2 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 何刚 负 吉林天兴棋牌 胡庆阳
774770627967807066657282192723241713102213230010091920421915120215102210898802228818103118130304274870744707312313232202230342200304604226256364656474642524422404050242294762540565646547655435482982812917814117383556070843440828416165874445694745353857424767554787282030412023244223635677577841326343504143634152634340504373878949487756785756757353504053433241435375875765876848388988383741503948613153335241
0
102
全局
慢棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-吉林
第17轮
第01台
2004-09-29
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
黑胜
1978
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12035.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 1 - 1 Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 洪智 和 甘肃移动通信 焦明理
7747724279677062666580811927813189791022262500012907313667553626092923247974434447445041171301311323200269473133252426242715242947293353553453334445224334534245464543355361405074541252232663645464525664343334153462432625563634134355617355677354352386853686252841521321231554625051285886560725022062836082858415232133204283626786627486657482233582635150634250404221405029476577583835474544
0
97
全局
慢棋
D01 顺炮缓开车对横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-吉林
第17轮
第02台
2004-09-29
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
和棋
2624
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12015.html
www.dpxq.com


CN: Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 1 - 1 Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 和 吉林天兴棋牌 权德利
2625122277472042796780818979811119271031170770827975838446451114454443442746725209083041083831123834143446348261674661530737444534426042466553346573527275454260453522424777342235362243394843553646557477750001756541523747504146161231656031434742724273614050614201311656745560703132707263646947504048375534565434425444436244644254594832366665367672827673485973728283727383820304868573746463747363647374646384856564748482858485645462506323858623204130545350712024860624747150
0
118
全局
快棋
E24 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-吉林
第17轮
第03台
2004-09-29
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
吉林天兴棋牌 权德利
吉林天兴棋牌
权德利
和棋
1813
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12043.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) 1 - 1 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
吉林天兴棋牌 陶汉明 和 甘肃移动通信 李家华
774770627967807089791022262563647973728273638281172722416364204264144120666581111434116147373041694700103414707414166254190710113948543527262324161512321511611109193237483711313748203219153130060574542524542426062423152523130636434407151353656435563656535615034264
0
66
全局
慢棋
C41 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-吉林
第17轮
第04台
2004-09-29
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
和棋
2435
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12036.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:16 PM
VÒNG 17
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 5 - 3 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

Hà Bắc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 刘殿中 和 江苏体彩 李群
7747706279678070897910221907636417270010091912167975728275557071060571111918164618484644674611144878444769474344787262432723838455352042462514243533444523432243334345357271352526252434438382528303525671515686594830410504101603004130000234440203444666654676515964654765304103337675654775740403167648377473331373130313767313128646394873754939463639493646493946363949
0
91
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-江苏
第17轮
第01台
2004-09-29
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
和棋
1931
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12041.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) 2 - 0 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐超 胜 河北金环钢构 阎文清
7747706279678070897910226665232419070304172722140908604267550405060500055543624347435041694705034344140627280313288870500838505646451315884812023833151848387276383676363336185836335653797053507050405059485855336355456353415244545040538302072907454783804041803047468685462685842686847486766564426474647666647406273037271554591536374741314837665639483615485756065958
0
91
全局
快棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-江苏
第17轮
第02台
2004-09-29
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
红胜
2704
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12022.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) 2 - 0 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 张江 胜 江苏体彩 王斌

0
195
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-江苏
第17轮
第03台
2004-09-29
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
红胜
2305
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12029.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 0 - 2 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐天红 负 河北金环钢构 申鹏
774770627967807026257282192763641715204289887076473712320908100229473041081803041517002027154344372744454645766625244224153466363453325288383626171262541282608227172616454454661737163637272030533436066746525838586658185806365808301008041015270715355948364607022402040282600222464434132324222041302023838423836042132135312133304133123111
0
84
全局
慢棋
B23 中炮巡河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-江苏
第17轮
第04台
2004-09-29
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
黑胜
2407
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12030.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:19 PM
VÒNG 17
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 5 - 3 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) 2 - 0 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2006-07-12 10:40:00
上海金外滩 胡荣华 胜 煤矿开滦股份 景学义
7747706279678070897910222625636479737282736382814645304145448161635364656746707819276566463420423422002022436274536374556361553659483628495928096166787517157525443409284335122247442010665622206947251527151015351415165616281614024030343341523332
0
61
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-开滦
第17轮
第01台
2004-09-29
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
红胜
12119
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22277.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 蒋凤山 和 上海金外滩 孙勇征
1747124219271022090800100858101479673041262570628988728288781434778763645853423246456042474323244344242553232201232534336746807078706270666564654665706229478281877781713948403077760113252613342616332327467161483961654665232616263426655332314725413244145041394862544544547569477556485756441434
0
73
全局
慢棋
D05 顺炮横车对直车巡河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-开滦
第17轮
第02台
2004-09-29
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
2236
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12042.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 1 - 1 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-07-12 10:40:00
2006-07-12 10:40:00
上海金外滩 谢靖 和 煤矿开滦股份 庄玉庭
77471022796770628979807026256364797300011727204273632241190772710919412019130131394831351323716163533041473762745363746263536274536374626353
0
35
全局
慢棋
C33 中炮过河车互进七兵对屏风马右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-开滦
第17轮
第03台
2004-09-29
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
和棋
4595
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22276.html
www.dpxq.com


CN: Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 1 - 1 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 和 上海金外滩 万春林
773770627967232489798070797572827535102229472042193863642625625435551214252442241727825255152442152514342722522225223438090838780858546637367872222772625852667467553041525474665451003055636654361630105154101654511612272370732343422051616282432320026160828663427323422386066064022459480604
0
72
全局
快棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
上海-开滦
第17轮
第04台
2004-09-29
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
和棋
1903
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12023.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:22 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 17
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
28
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
1
4 - 4
1
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
15


2
16
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
1
4 - 4
1
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
18


3
15
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
0
3 - 5
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
20


4
5
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
3 - 5
2
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
18


5
13
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
5 - 3
0
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
19


6
13
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
2
5 - 3
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
12

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 17
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
14
Quảng Đông
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
2 - 0
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12032.html)


2
15
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
2 - 0
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
21
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12038.html)


3
24
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
13
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12037.html)


4
16
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
23
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12024.html)


1
13
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12025.html)


2
15
Hắc Long Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
2 - 0
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12039.html)


3
13
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
2 - 0
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12027.html)


4
21
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
1 - 1
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
16
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12033.html)


1
18
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
0 - 2
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12034.html)


2
16
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
13
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12028.html)


3
8
Thẩm Dương
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12031.html)


4
10
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42150.html)
1 - 1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Thẩm Dương
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12040.html)


1
6
Cam Túc
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
0 - 2
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12035.html)


2
20
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
1 - 1
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12015.html)


3
10
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
1 - 1
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
Cát Lâm
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12043.html)


4
20
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
1 - 1
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12036.html)


1
13
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12041.html)


2
15
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
2 - 0
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12022.html)


3
9
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
2 - 0
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12029.html)


4
19
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
0 - 2
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12030.html)


1
17
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
2 - 0
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22277.html)


2
4
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12042.html)


3
14
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
1 - 1
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_22276.html)


4
17
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
1 - 1
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12023.html)

Chotgia
20-02-2019, 04:25 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 17
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
29
88
0
13
26
9
17
13
3
1


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
22
77
0
9
17
9
17
9
4
4


3
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
20
73
0
6
16
8
17
6
8
3


4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
19
71
3
6
12
8
17
6
7
4


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
19
71
1
7
12
4
17
7
5
5


6
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
17
69
0
7
19
9
17
7
3
7


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
16
69
0
7
16
10
17
7
2
8


8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
15
64
0
6
11
5
17
6
3
8


9
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
15
63
0
4
7
1
17
4
7
6


10
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
15
62
0
6
12
5
17
6
3
8


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
12
63
0
2
11
6
17
2
8
7


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5
46
0
1
3
2
17
1
3
13

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 17
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
73.53
25
9
3
17
9
7
1
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
70.59
24
7
3
17
7
10
0
7


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
65.63
21
7
2
16
7
7
2
8


4
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
64.71
22
6
1
17
6
10
1
10


5
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
61.76
21
5
3
17
5
11
1
5


6
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
61.76
21
5
1
17
5
11
1
7


7
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
61.54
16
4
2
13
4
8
1
5


8
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
60.71
17
4
1
14
4
9
1
4


9
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
60.00
18
4
3
15
4
10
1
7


10
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
60.00
18
3
2
15
3
12
0
4


11
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
57.14
16
3
1
14
3
10
1
3


12
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
56.67
17
5
4
15
5
7
3
6


13
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
56.25
18
5
5
16
5
8
3
7


14
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
55.88
19
4
3
17
4
11
2
4


15
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
55.88
19
4
1
17
4
11
2
5


16
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
53.13
17
4
4
16
4
9
3
5


17
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
53.13
17
4
2
16
4
9
3
6


18
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
52.94
18
6
3
17
6
6
5
7


19
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
52.94
18
4
0
17
4
10
3
4


20
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
52.94
18
3
1
17
3
12
2
4


21
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
50.00
17
5
4
17
5
7
5
6


22
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
17
4
2
17
4
9
4
4


23
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
50.00
17
3
2
17
3
11
3
4


24
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
50.00
17
1
0
17
1
15
1
3


25
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
50.00
15
5
1
15
5
5
5
7


26
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
47.06
16
3
2
17
3
10
4
3


27
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
47.06
16
2
1
17
2
12
3
2


28
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
46.88
15
1
0
16
1
13
2
2


29
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
46.67
14
3
2
15
3
8
4
4


30
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
46.67
14
2
2
15
2
10
3
4


31
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
46.43
13
2
1
14
2
9
3
2


32
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
44.12
15
4
3
17
4
7
6
4


33
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
44.12
15
2
0
17
2
11
4
3


34
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
42.86
12
2
0
14
2
8
4
2


35
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
41.18
14
2
1
17
2
10
5
4


36
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
41.18
14
1
0
17
1
12
4
2


37
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
40.63
13
1
1
16
1
11
4
1


38
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
40.00
12
0
0
15
0
12
3
0


39
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
39.29
11
1
0
14
1
9
4
1


40
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
32.35
11
1
1
17
1
9
7
1

Chotgia
20-02-2019, 04:30 PM
VÒNG 18
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 4 - 4 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

CN: Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 1 - 1 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
北京中加 靳玉砚 和 上海金外滩 谢靖
2625122277472042796723248979242519078081091981314743304143837082797531357535253566650304171310022947003067553536191672770728222628362646364846451646451548297779291779773948022146762113831377171317303555361514173735458685040506054505361705031725142485846364656442643734644234448263444503434565434576736344
0
76
全局
快棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-上海
第18轮
第01台
2004-10-13
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
和棋
1938
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12079.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) 1 - 1 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 孙勇征 和 北京中加 张强
77477062796780708979102226256364797372827363828146453041454481616353646567467078192765664634204234220020224362745363745563615536594836284959280961667875171575254434203043353034151912326656403056163040473732353734252716104130344442641015271715351719444740413525191648571656394856062523
0
71
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-上海
第18轮
第02台
2004-10-13
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
北京中加 张强
北京中加
张强
和棋
3381
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12081.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2005-11-19 06:31:00
北京中加 张申宏 和 上海金外滩 胡荣华

0
135
全局
慢棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-上海
第18轮
第03台
2004-10-13
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
2325
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12087.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 万春林 和 北京中加 蒋川
774770627967807089796364797310221927232409081213737520426665646575656254085813145878000126252425652570714757726278710171675514105754102025152027545271755222622215252220294727268685758517104344698726168765857555637574394850412523161923034445464574141019141948392028
0
66
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
北京-上海
第18轮
第04台
2004-10-13
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
2063
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12077.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:33 PM
VÒNG 18
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 4 - 4 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) 1 - 1 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 宋国强 和 河北金环钢构 刘殿中
1927232477477062796710228979807079757282757062704645824227462234262524254625706239483041173700100919121667466364253341324627101327351646331462544544424437344447354754331916468666651314168614346564
0
49
全局
慢棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-河北
第18轮
第01台
2004-10-13
唐山
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
和棋
2037
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12072.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) 2 - 0 Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 张江 胜 煤矿开滦股份 蒋凤山
26251222774720427967808147433041294710314344815166650010193810144645515839485856172772763846141609291626897970622737263637313631291976464446313545443545443456667977624319164030343343353332222032223527483745355948232422212425212042204725352516362735694760427774666746452523363530407444
0
71
全局
慢棋
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-河北
第18轮
第02台
2004-10-13
唐山
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
红胜
2432
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12078.html
www.dpxq.com


Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) 1 - 1 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 景学义 和 河北金环钢构 申鹏
1927232466651022796700017787708289798070170701610919636465646164675512022947725279708270191570623948604226250201273552538767015155766474765751570757535515122425472574343527555225473424121522341565627465757455575255677565
0
55
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-河北
第18轮
第03台
2004-10-13
唐山
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
和棋
6340
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12082.html
www.dpxq.com


CN: Hà Bắc Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) 0 - 2 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 阎文清 负 煤矿开滦股份 庄玉庭

0
144
全局
快棋
A25 飞相进三兵对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
开滦-河北
第18轮
第04台
2004-10-13
唐山
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
黑胜
2904
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12061.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:36 PM
VÒNG 18
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 5 - 3 Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) 2 - 0 Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐超 胜 甘肃移动通信 何刚
17471022192700100919232419137062796763648988727313156042666512148858504127487370585170606564146415756434753534326775101446452425353314244544244433232210232510024745422448364445254532425161424536244544616260506263022375542042634342244323
0
59
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-甘肃
第18轮
第01台
2004-10-13
南京
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
红胜
2274
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12065.html
www.dpxq.com


Cam Túc Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) 1 - 1 Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 焦明理 和 江苏体彩 徐天红
7747706279678070897910221907636417270010091912167975204266656465756562546555101467751646394814190719546227234644192772822746
0
31
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-甘肃
第18轮
第04台
2004-10-13
南京
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
和棋
1807
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12086.html
www.dpxq.com


Cam Túc Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 李家华 和 江苏体彩 李群
1927232466651022796700017787706289798070797372827370627009080131085870622947604217193134192963645818120218153454677522346564546475836283878303048685644429280222838444548434543428788272787622233948727115453474765674545676434445655474766671214645232645447444667644747646744446764474767526868584747565752127848386667565665665555666837366615551616473632728493950415156643463533432534332025626281826161828433328273938242547252767166667776676776725476761485761513848020147295150
0
118
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-甘肃
第18轮
第02台
2004-10-13
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
和棋
1774
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12074.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 1 - 1 Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 王斌 和 甘肃移动通信 梁军
694712321927102209192324666570627967001067558081775772755563815139487576896910166966767947697971656471611707161927192042576751111927111666651626694722340703242565252625472542646344434467626442626361212547212603833415636632366636152783433041060526464346274605044654868544458584453536063536847454350403351406041435747340300302304002124030736330400484351448574030848830408818143563623543626142641211433511213554
0
102
全局
快棋
A22 飞相进左马对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
江苏-甘肃
第18轮
第03台
2004-10-13
南京
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
和棋
1960
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12066.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:40 PM
VÒNG 18
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 4 - 4 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Cát Lâm Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html) 2 - 0 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 权德利 胜 沈阳新湖北国之春 金波

0
183
全局
慢棋
D36 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-沈阳
第18轮
第01台
2004-10-13
长春
吉林天兴棋牌 权德利
吉林天兴棋牌
权德利
沈阳新湖北国之春 金波
沈阳新湖北国之春
金波
红胜
3744
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12073.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) 1 - 1 Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 金松 和 吉林天兴棋牌 洪智
262512227747204219078081474330417967103143458151897951566665566629473143454472763948706217166667797663641613646576736555134367644442604243836283738364448323223209290010072610162524422423033230060544462634464434221686293986823934443422348202
0
60
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-沈阳
第18轮
第02台
2004-10-13
长春
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
和棋
2520
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12068.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) 1 - 1 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 胡庆阳 和 沈阳新湖北国之春 苗永鹏
7747706279678070897910222625636479737282736382811927304127358161635320424737707517152324666575742524422415252234373464653431613125657464
0
34
全局
慢棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-沈阳
第18轮
第03台
2004-10-13
长春
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
和棋
1974
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12070.html
www.dpxq.com


CN: Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 2 - 0 Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 胜 吉林天兴棋牌 陶汉明
774710227967725289887062885880701927304146455242274612164544164667460010090770761718424407374424182824284634223058283042285876663453664637341012347443447472624372704445594845557060121453414041605014645878413178713132714143225051
0
57
全局
快棋
B34 中炮右横车对反宫马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
吉林-沈阳
第18轮
第04台
2004-10-13
长春
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
红胜
3214
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12063.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:43 PM
VÒNG 18
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 5 - 3 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Hồ Bắc Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) 2 - 0 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 汪洋 胜 浙江都绅领带 邱东
774772427967706289796364262510221727121625241666242322011907001069878081797581310919101907196254594854352737352347433041755531334345667649597670677564658765012237674030676030316061313055572335616030316064707257372214192742325949351637331433454372522715162849593222654752516434223275633234635134144303415203833354153454758381504151724132726075675958141234226746605231415273413173613241224112184162313062432847483747685859
0
105
全局
慢棋
D14 顺炮直车对缓开车 黑过河炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-浙江
第18轮
第01台
2004-10-13
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
红胜
3454
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12067.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) 2 - 0 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 赵鑫鑫 胜 湖北中盐宏博 柳大华
26251222774720424743304129471031434400101938808179678151666510144645515689887062091962433846636419186465171622122524141516561218462715452434181056514152674665758818103018154515271572744445747134444362150362744542404151314131421274550315232446545576547571811523314112167668494830361618687675838186837136661811662623024131715231301116260602236042168606862311303144437668485886885857888152713141434241427150
0
101
全局
慢棋
E38 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-浙江
第18轮
第02台
2004-10-13
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
红胜
4288
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12076.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) 2 - 0 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 李雪松 胜 浙江都绅领带 陈寒峰

0
135
全局
快棋
E44 对兵互进右马局 红横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-浙江
第18轮
第03台
2004-10-13
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
红胜
2481
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12060.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 1 - 1 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
浙江都绅领带 陈建国 和 湖北中盐宏博 李智屏
26257062192763647967808109082042898881212715121777172324252421240828727469471022666564652824422488286254282565662555666755547479594824421767001015231013676313165451422451616042637350417370415261604041606141406171797071704041
0
56
全局
慢棋
E42 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
湖北-浙江
第18轮
第04台
2004-10-13
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
和棋
1776
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12062.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:46 PM
VÒNG 18
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 3 - 5 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Hắc Long Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) 1 - 1 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 于幼华 和 广东王老吉 黄海林
774770627967807089791022190763641727001009191216797572827555707106057111666564655565627446452042191811144544304144341434071534371816372767462737394837331618434465754445754574664565664729478286462710142625838418168685167622016575141375743383050403047404012076748515741413140414
0
69
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-广东
第18轮
第01台
2004-10-13
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
和棋
2052
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12064.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 2 - 0 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 胜 黑龙江哈药总厂 聂铁文
77477062796780708979636479731022262572827363828119273041170700100919816163536274474322435343616667481217485660425644748629478667442370784353668627156759535986891917101439487873233583843527848517168586163686764645767707171454273577781718543449394132393889594859504138397868594868691527341418196979364614173949737545446465476575654443796919391718433318382524
0
89
全局
慢棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-广东
第18轮
第02台
2004-10-13
哈尔滨天鹅饭店
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
红胜
3695
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12069.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 张晓平 和 广东王老吉 许银川
774770627967807089791022666523241713604213231214192763640919001079756465756562541915726267757060698730412625242515251424655554755575626323636063756563658765
0
39
全局
慢棋
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-广东
第18轮
第03台
2004-10-13
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 张晓平
黑龙江哈药总厂
张晓平
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
2513
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12083.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 1 - 1 Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 和 黑龙江哈药总厂 赵国荣
774770627967636489798070797310221927232409081213737520426665646575656254085813145878000126252425652570714757726278716269494801712522717857587868675569792225797855476865585554754838756717153041252042201565675547667872464514162735163686857222384822266678360635142625785706461406252206254686656620422513223213345574664674625765865645445655464362434443558565738589736140303422303122103130102230312203321261538939031531301534393534223031536535554353121522341565345583842947
0
117
全局
快棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-广东
第18轮
第04台
2004-10-13
哈尔滨天鹅饭店
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
和棋
2010
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12084.html
www.dpxq.com

Chotgia
20-02-2019, 04:48 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 18
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
16
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
1
4 - 4
1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
15


2
12
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
1
4 - 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
15


3
19
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
2
5 - 3
0
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5


4
20
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
1
4 - 4
1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
15


5
22
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
5 - 3
0
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
17


6
19
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
29


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 18
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
17
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
15
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12079.html)


2
15
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12081.html)


3
17
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12087.html)


4
12
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12077.html)


1
18
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12072.html)


2
11
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
2 - 0
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42167.html)
Khai Loan
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12078.html)


3
17
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
1 - 1
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12082.html)


4
11
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
0 - 2
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
18
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12061.html)


1
17
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
2 - 0
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
Cam Túc
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12065.html)


1
6
Cam Túc
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
1 - 1
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12086.html)


2
14
Cam Túc
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
18
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12074.html)


3
16
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
1 - 1
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
11
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12066.html)


1
5
Cát Lâm
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
2 - 0
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
13
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12073.html)


2
8
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
1 - 1
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
21
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12068.html)


3
15
Cát Lâm
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
1 - 1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
18
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12070.html)


4
14
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
2 - 0
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
21
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12063.html)


1
18
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
2 - 0
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12067.html)


2
17
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
2 - 0
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
18
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12076.html)


3
13
Hồ Bắc
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
2 - 0
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
17
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12060.html)


4
14
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
1 - 1
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
Hồ Bắc
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12062.html)


1
17
Hắc Long Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
1 - 1
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12064.html)


2
25
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
2 - 0
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12069.html)


3
2
Hắc Long Giang
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
24
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12083.html)


4
21
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
22
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12084.html)

Chotgia
20-02-2019, 04:52 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 18
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
31
93
0
14
27
9
18
14
3
1


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
24
82
0
10
19
9
18
10
4
4


3
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
21
77
0
6
17
8
18
6
9
3


4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
21
76
0
7
13
8
18
7
7
4


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
19
74
0
7
12
4
18
7
5
6


6
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
17
73
0
7
16
10
18
7
3
8


7
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
17
72
0
7
20
9
18
7
3
8


8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
16
68
0
6
12
5
18
6
4
8


9
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
16
67
0
4
7
1
18
4
8
6


10
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
16
66
0
6
13
5
18
6
4
8


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
13
67
0
2
12
7
18
2
9
7


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
5
49
0
1
3
2
18
1
3
14


” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 18
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
75.00
27
10
3
18
10
7
1
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
69.44
25
7
3
18
7
11
0
7


3
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
64.71
22
7
2
17
7
8
2
8


4
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
63.89
23
6
1
18
6
11
1
10


5
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
62.50
20
5
4
16
5
10
1
7


6
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
61.11
22
5
1
18
5
12
1
7


7
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42142.html)
Hà Bắc
60.71
17
4
2
14
4
9
1
5


8
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
60.00
18
4
1
15
4
10
1
4


9
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
59.38
19
3
2
16
3
13
0
4


10
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
58.82
20
6
5
17
6
8
3
7


11
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
58.33
21
5
3
18
5
11
2
5


12
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
56.67
17
3
1
15
3
11
1
3


13
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
56.25
18
5
4
16
5
8
3
6


14
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
55.56
20
4
3
18
4
12
2
4


15
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
55.56
20
4
1
18
4
12
2
5


16
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
52.94
18
4
2
17
4
10
3
6


17
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
52.78
19
6
4
18
6
7
5
6


18
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
52.78
19
6
3
18
6
7
5
7


19
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
52.78
19
4
2
18
4
11
3
4


20
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
52.78
19
3
1
18
3
13
2
4


21
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
50.00
18
4
2
18
4
10
4
4


22
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
50.00
18
4
0
18
4
10
4
4


23
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
50.00
17
4
4
17
4
9
4
5


24
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
47.22
17
3
2
18
3
11
4
3


25
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
47.22
17
2
1
18
2
13
3
2


26
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
47.22
17
1
0
18
1
15
2
3


27
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
47.06
16
1
0
17
1
14
2
2


28
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
46.88
15
5
1
16
5
5
6
7


29
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
46.88
15
3
2
16
3
9
4
4


30
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
46.88
15
2
2
16
2
11
3
4


31
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
44.44
16
4
3
18
4
8
6
4


32
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
44.44
16
3
1
18
3
10
5
4


33
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
44.44
16
2
0
18
2
12
4
3


34
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
43.33
13
2
1
15
2
9
4
2


35
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
42.86
12
2
0
14
2
8
4
2


36
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
41.67
15
1
0
18
1
13
4
2


37
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
40.63
13
1
1
16
1
11
4
1


38
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
40.63
13
0
0
16
0
13
3
0


39
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
36.67
11
1
0
15
1
9
5
1


40
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
33.33
12
1
1
18
1
10
7
1

Chotgia
21-02-2019, 01:18 PM
VÒNG 19
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 5 - 3 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 聂铁文 和 北京中加 蒋川
774770627967807089796364797310222625728273638281464530414544816163536465674670781927656646342042342200202243627453637455636155365948362849592809616678751715752544342030665625274335274735473034150509175616345405551222161722295958296917156961476654445545232458596151594983846654403015353040547344437365518135154030153530403515403048576082394882641535304035154130454450414484437315167374161381866586748486678489
0
102
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-北京
第19轮
第01台
2004-10-20
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 聂铁文
黑龙江哈药总厂
聂铁文
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
3696
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12109.html
www.dpxq.com


CN: Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html) 1 - 1 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2005-11-19 06:31:00
北京中加 靳玉砚 和 黑龙江哈药总厂 于幼华
7747706279678070897910222625636479736254192720421707121673535466273572760919001035436647294722435343766667487071070371314333313303331014482714343343504139483436464566672715168645443606152386461939677743460646393577744434461634337473233116194839191431436465476514446547735339488384
0
70
全局
快棋
C39 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红左边炮对黑飞右象
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-北京
第19轮
第02台
2004-10-20
哈尔滨天鹅饭店
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
黑龙江哈药总厂 于幼华
黑龙江哈药总厂
于幼华
和棋
2413
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12088.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html) 2 - 0 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
黑龙江哈药总厂 赵国荣 胜 北京中加 张强
7747706279678070897910222625636479737282736382814645304145448161635364656746707819276566463420423422002022436274536374556361553659483628495928096166787517157525443420306656303443223444274644465646255548575557594909284948576748386765151865354737353246262836394836242210121138393212182842203747413228381215264611411002
0
79
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-北京
第19轮
第03台
2004-10-20
哈尔滨天鹅饭店
黑龙江哈药总厂 赵国荣
黑龙江哈药总厂
赵国荣
北京中加 张强
北京中加
张强
红胜
5977
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12095.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html) 1 - 1 Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
北京中加 张申宏 和 黑龙江哈药总厂 张晓平
77477062796780708979124219271022262500100919101417071419271963647973625419276465737465667454666754746757474857584847585949597071594971617472616949486968484968694948696547876525294725260709232409292636727330417363223463433455434555674849363727353738878338583948584849394232352348478343604229284737394932224565674665664654665654355646403043733527737937334647332347373040797042607077234328482042772722273727434606054686484786464948464527072425050403040704
0
113
全局
慢棋
D55 中炮双直车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-北京
第19轮
第04台
2004-10-20
哈尔滨天鹅饭店
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
黑龙江哈药总厂 张晓平
黑龙江哈药总厂
张晓平
和棋
1967
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12097.html
www.dpxq.com

Chotgia
21-02-2019, 01:22 PM
VÒNG 19
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 3 - 5 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 李鸿嘉 和 湖北中盐宏博 李雪松

0
289
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-湖北
第19轮
第01台
2004-10-20
广东
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
1788
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12108.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 柳大华 和 广东王老吉 许银川

0
205
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-湖北
第19轮
第02台
2004-10-20
广东
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
5529
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12106.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html) 1 - 1 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
广东王老吉 吕钦 和 湖北中盐宏博 汪洋
774770626665807079672324897910221907030417272214090804050605000579756042085805355855353659481426071536332724728275706270247412225525264769473334747370512555347455517473153430415153434467552224536373794859797665647656557482867486568664548684
0
60
全局
慢棋
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-湖北
第19轮
第03台
2004-10-20
广东
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
和棋
2326
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12094.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html) 2 - 0 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
湖北中盐宏博 李智屏 胜 广东王老吉 黄海林
19076364694770627958102289690001666501515837646569655152172712110919116165756274757461717472527277717271191322411323416223206254272880822023713139483133232533352523353323253335252454462423824206053534262546672524345437454344455754560715675523533041283842121534121938371916342260425303413024345536344436440343443622345041344216124221405021331202438302058380505180815150818050518084050333450363868556554524362484245585576585832454415237366333365651416544838644523343565886364839
0
119
全局
快棋
A02 边马局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
广东-湖北
第19轮
第04台
2004-10-20
广东
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
红胜
2793
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12102.html
www.dpxq.com

Chotgia
21-02-2019, 01:25 PM
VÒNG 19
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 4 - 4 Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

Chiết Giang Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html) 1 - 1 Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 陈建国 和 吉林天兴棋牌 胡庆阳
192723246665102279670001898870626775727477748070744443447563015109087076085876565856515663445654274822434856124217475041594854554757551588686082694715166564162664632646635342445644625444234335233135164959162868625475626546764769767757472847294775675949777231436786658586674324204224127276858342601233760653520656526256518343675543464050
0
84
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-吉林
第19轮
第01台
2004-10-20
杭州
浙江都绅领带 陈建国
浙江都绅领带
陈建国
吉林天兴棋牌 胡庆阳
吉林天兴棋牌
胡庆阳
和棋
1703
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12098.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 陶汉明 和 浙江都绅领带 陈寒峰
77471022262580811727204279677082897972621907813109190010797231372723626625241202727510190719422419272442752537345948838446453041674634242524422445444344474460424654663627153631448402068483060454356364694741522373826173705041707140308381041486850304152714138584133384743334355461737473317127463444462544345433343533542243250471515466435581713536664536767161767545375536042575353716354525464132618145438184514173634347294741461635464549593655635332418488454688684636355655766858
0
119
全局
慢棋
B10 中炮对单提马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-吉林
第19轮
第02台
2004-10-20
杭州
吉林天兴棋牌 陶汉明
吉林天兴棋牌
陶汉明
浙江都绅领带 陈寒峰
浙江都绅领带
陈寒峰
和棋
2647
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12105.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html) 2 - 0 Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html) Cát Lâm

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
浙江都绅领带 邱东 胜 吉林天兴棋牌 权德利
77477062666580707967232489791022190703040908040506050005085805656755604217136564132312162625242579747273746463645563504158551686552573794727220125857076638276568261405039488646493956518586516186466171276762704643717607158384394950401534705143835172234379898363898569477656636272806260565060648072646272806765505462605450606485894769848565458072646250546272405072705051455554344347
0
95
全局
快棋
C06 中炮左边马对屏风马 红左横车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-吉林
第19轮
第03台
2004-10-20
杭州
浙江都绅领带 邱东
浙江都绅领带
邱东
吉林天兴棋牌 权德利
吉林天兴棋牌
权德利
红胜
2515
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12111.html
www.dpxq.com


Cát Lâm Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html) 2 - 0 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
吉林天兴棋牌 洪智 胜 浙江都绅领带 赵鑫鑫

0
129
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
浙江-吉林
第19轮
第04台
2004-10-20
吉林天兴棋牌 洪智
吉林天兴棋牌
洪智
浙江都绅领带 赵鑫鑫
浙江都绅领带
赵鑫鑫
红胜
6216
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12092.html
www.dpxq.com

Chotgia
21-02-2019, 01:28 PM
VÒNG 19
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 4 - 4 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 卜凤波 和 江苏体彩 李群

0
251
全局
慢棋
A60 过宫炮局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-江苏
第19轮
第01台
2004-10-20
沈阳新湖北国之春 卜凤波
沈阳新湖北国之春
卜凤波
江苏体彩 李群
江苏体彩
李群
和棋
2123
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12090.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html) 1 - 1 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 王斌 和 沈阳新湖北国之春 尚威
774770627967807089796364797310221927232409081213737520426665646575656254085813145878000126252425652570714757223467557121252101215534212769472724344260427872141272762426765654355655263659485041557512161737352357532344464544637570415053833686834330417074635574548689485955765456766856586876581816361858898858887688594836863734887634444030444286064333
0
87
全局
快棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-江苏
第19轮
第02台
2004-10-20
江苏体彩 王斌
江苏体彩
王斌
沈阳新湖北国之春 尚威
沈阳新湖北国之春
尚威
和棋
1819
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12101.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
沈阳新湖北国之春 苗永鹏 和 江苏体彩 徐超
773772427967706259488070694770748959232459531022536342416665416163537454537303041907204209083041171954747374627408281217677561717567746628181719071966874859003037077161677587681858303859483818756322340704242558683455045425264645434468664445662618192623191423536162060562525452556352626355538345468353553686851415627215057278465653560565563665853656851548591513565113737868736368484220488820425154631388801373544473838070837370807383
0
108
全局
慢棋
A63 过宫炮对左中炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-江苏
第19轮
第03台
2004-10-20
沈阳新湖北国之春 苗永鹏
沈阳新湖北国之春
苗永鹏
江苏体彩 徐超
江苏体彩
徐超
和棋
2032
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12107.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html) 1 - 1 Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
江苏体彩 徐天红 和 沈阳新湖北国之春 金松
77477062796780708979727666651242192710222625001009191014170714741913766613237479677970792322796922206667252467272434424639482717201069651016652516462529483950414616171947671909676229273948604207032729483929261619090319132606134303026202060243630204
0
62
全局
慢棋
D33 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
沈阳-江苏
第19轮
第04台
2004-10-20
江苏体彩 徐天红
江苏体彩
徐天红
沈阳新湖北国之春 金松
沈阳新湖北国之春
金松
和棋
2762
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12093.html
www.dpxq.com

Chotgia
21-02-2019, 01:32 PM
VÒNG 19
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 5 - 3 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

Cam Túc Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html) 1 - 1 Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 梁军 和 煤矿开滦股份 孙庆利
77471022796772528979706217370010192780810919636479738131594830417363525119121012636251526260313667882042606212154777157577767570377770606282363569473555828355588869586883532324767260627270626070726062727062607072606272706260
0
56
全局
慢棋
B42 五六炮左正马对反宫马 黑右直车
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-开滦
第19轮
第01台
2004-10-20
甘肃移动通信 梁军
甘肃移动通信
梁军
煤矿开滦股份 孙庆利
煤矿开滦股份
孙庆利
和棋
2091
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12089.html
www.dpxq.com


Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html) 0 - 2 Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 景学义 负 甘肃移动通信 焦明理

0
148
全局
慢棋
A15 飞相进三兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-开滦
第19轮
第02台
2004-10-20
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
甘肃移动通信 焦明理
甘肃移动通信
焦明理
黑胜
2263
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12099.html
www.dpxq.com


Cam Túc Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html) 1 - 1 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
甘肃移动通信 何刚 和 煤矿开滦股份 宋国强
7747102279677252898880818838000138335253333581313555535259483041190763641727706209193134555362541913543527373547694712100605232453832042838510206665030405040104131504066564346415656454650506058505434405655456655556665565
0
55
全局
慢棋
B11 中炮对士角炮转单提马
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-开滦
第19轮
第03台
2004-10-20
甘肃移动通信 何刚
甘肃移动通信
何刚
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
和棋
2033
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12091.html
www.dpxq.com


CN: Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html) 1 - 1 Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html) Cam Túc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 和 甘肃移动通信 李家华
7747706279678070262563641927728217071022091900101913120213102210070310220313707627356042897976796779828679678676472702011311838469478485594885752723767725242203111242241213031523217576666564654765766667797776654724427987764687661536060543440504624313333628495943646654464533434543354328164322011104145041141316355446644322031101466544456553405048574555
0
88
全局
快棋
B20 中炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
甘肃-开滦
第19轮
第04台
2004-10-20
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
甘肃移动通信 李家华
甘肃移动通信
李家华
和棋
2030
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12110.html
www.dpxq.com

Chotgia
21-02-2019, 01:35 PM
VÒNG 19
GIÁP CẤP 2004
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 4 - 4 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 张江 和 上海金外滩 胡荣华
77477062796780708979102226256364797372827363828119278161635330412735707517152042473723246665757425244224152522343734646534316131256574642947121353552442091913336562313555356462
0
44
全局
慢棋
C42 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-上海
第19轮
第01台
2004-10-20
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
2243
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12104.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html) 1 - 1 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 谢靖 和 河北金环钢构 刘殿中
6947604266652324796710221907706209080001083801515948515438356364777950410605728265645464796962543515121769641767155567072907426455546442
0
34
全局
慢棋
A11 顺相局
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-上海
第19轮
第02台
2004-10-20
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
和棋
2262
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12100.html
www.dpxq.com


CN: Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:01
2005-11-19 06:30:00
河北金环钢构 苗利明 和 上海金外滩 孙勇征
7747706279678070897910221927636479732324090812137375204266656465756562540858131458787071262524256525000125554224475772527871017155255257175760426755717739487775294722412515
0
43
全局
快棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-上海
第19轮
第03台
2004-10-20
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
1876
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12103.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html) 1 - 1 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:30:00
2005-11-19 06:30:00
上海金外滩 万春林 和 河北金环钢构 阎文清
694712320908102208387062190700100605101438351454071523247967504159486042666563648959805065645464595040502625223435452425452534152515
0
33
全局
慢棋
A24 飞相横车对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2004年将军杯全国象棋甲级联赛
河北-上海
第19轮
第04台
2004-10-20
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
和棋
1979
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12096.html
www.dpxq.com

Chotgia
21-02-2019, 01:39 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
KẾT QUẢ VÒNG 19
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
19
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
2
5 - 3
0
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
17


2
31
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
0
3 - 5
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
24


3
17
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
1
4 - 4
1
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
21


4
16
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
1
4 - 4
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
21


5
5
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2
5 - 3
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
13


6
16
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
1
4 - 4
1
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
16

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2003
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 19
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
17
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12109.html)


2
18
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
18
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12088.html)


3
23
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
2 - 0
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12095.html)


4
18
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
1 - 1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42148.html)
Hắc Long Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12097.html)


1
22
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42151.html)
Hồ Bắc
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12108.html)


2
18
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
25
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12106.html)


3
27
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
20
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12094.html)


4
18
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42153.html)
2 - 0
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
17
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12102.html)


1
15
Chiết Giang
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42183.html)
1 - 1
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
16
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12098.html)


2
21
Cát Lâm
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12105.html)


3
15
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
2 - 0
Quyền Đức Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42159.html)
Cát Lâm
7
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12111.html)


4
22
Cát Lâm
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
2 - 0
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12092.html)


1
16
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12090.html)


2
17
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
1 - 1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42181.html)
Thẩm Dương
9
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12101.html)


3
19
Thẩm Dương
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12107.html)


4
20
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
1 - 1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42179.html)
Thẩm Dương
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12093.html)


1
12
Cam Túc
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
1 - 1
Tôn Khánh Lợi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42170.html)
Khai Loan
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12089.html)


2
18
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
0 - 2
Tiêu Minh Lý (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42131.html)
Cam Túc
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12099.html)


3
6
Cam Túc
Hà Cương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42130.html)
1 - 1
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12091.html)


4
20
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
1 - 1
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
15
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12110.html)


1
13
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42144.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
20
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12104.html)


2
16
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
15
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12100.html)


3
12
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
16
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12103.html)


4
13
Thượng Hải
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
11
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12096.html)

Chotgia
21-02-2019, 01:42 PM
” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI NAM SAU VÒNG 19
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
31
96
0
14
27
9
19
14
3
2


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
26
87
0
11
20
9
19
11
4
4


3
Cát Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
22
81
0
6
18
8
19
6
10
3


4
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
22
80
0
7
13
8
19
7
8
4


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
21
79
0
8
13
4
19
8
5
6


6
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
18
76
0
7
21
9
19
7
4
8


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
17
76
0
7
16
10
19
7
3
9


8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
17
72
0
6
12
5
19
6
5
8


9
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
17
71
0
4
7
1
19
4
9
6


10
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
17
70
0
6
13
5
19
6
5
8


11
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
13
70
0
2
12
7
19
2
9
8


12
Cam Túc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
7
54
0
2
4
3
19
2
3
14

” TƯỚNG QUÂN BÔI ” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2004
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM SAU VÒNG 19
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42138.html)
Quảng Đông
73.68
28
10
3
19
10
8
1
10


2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42139.html)
Quảng Đông
68.42
26
7
3
19
7
12
0
7


3
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42149.html)
Hắc Long Giang
65.79
25
7
1
19
7
11
1
10


4
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42137.html)
Quảng Đông
63.89
23
7
2
18
7
9
2
8


5
Hồng Trí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42156.html)
Cát Lâm
63.16
24
6
1
19
6
12
1
7


6
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42171.html)
Khai Loan
61.76
21
5
4
17
5
11
1
7


7
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42126.html)
Bắc Kinh
59.38
19
4
1
16
4
11
1
4


8
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42162.html)
Giang Tô
58.82
20
3
2
17
3
14
0
4


9
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42155.html)
Hồ Bắc
58.33
21
6
5
18
6
9
3
7


10
Đào Hán Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42160.html)
Cát Lâm
57.89
22
5
3
19
5
12
2
5


11
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42129.html)
Bắc Kinh
55.88
19
5
4
17
5
9
3
6


12
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42166.html)
Giang Tô
55.26
21
4
3
19
4
13
2
4


13
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42172.html)
Thượng Hải
55.26
21
4
1
19
4
13
2
5


14
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42136.html)
Quảng Đông
53.13
17
3
1
16
3
11
2
3


15
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42147.html)
Hắc Long Giang
52.78
19
4
2
18
4
11
3
6


16
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42180.html)
Thẩm Dương
52.63
20
6
3
19
6
8
5
7


17
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42165.html)
Giang Tô
52.63
20
4
2
19
4
12
3
4


18
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42169.html)
Khai Loan
52.63
20
3
1
19
3
14
2
4


19
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42186.html)
Chiết Giang
50.00
19
6
4
19
6
7
6
6


20
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42154.html)
Hồ Bắc
50.00
19
4
0
19
4
11
4
4


21
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42182.html)
Chiết Giang
50.00
18
4
4
18
4
10
4
5


22
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42185.html)
Chiết Giang
50.00
17
6
1
17
6
5
6
7


23
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42168.html)
Khai Loan
47.37
18
4
2
19
4
10
5
4


24
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42164.html)
Giang Tô
47.37
18
2
1
19
2
14
3
2


25
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42145.html)
Hắc Long Giang
47.37
18
1
0
19
1
16
2
3


26
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42174.html)
Thượng Hải
47.22
17
1
0
18
1
15
2
2


27
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42125.html)
Bắc Kinh
47.06
16
3
2
17
3
10
4
4


28
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42140.html)
Hà Bắc
47.06
16
2
2
17
2
12
3
4


29
Hồ Khánh Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42157.html)
Cát Lâm
44.74
17
4
3
19
4
9
6
4


30
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42128.html)
Bắc Kinh
44.74
17
3
2
19
3
11
5
3


31
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42177.html)
Thẩm Dương
44.74
17
3
1
19
3
11
5
4


32
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42176.html)
Thượng Hải
44.74
17
2
0
19
2
13
4
3


33
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42178.html)
Thẩm Dương
43.33
13
2
1
15
2
9
4
2


34
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42141.html)
Hà Bắc
43.33
13
2
0
15
2
9
4
2


35
Lý Gia Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42132.html)
Cam Túc
42.11
16
1
0
19
1
14
4
2


36
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42175.html)
Thượng Hải
41.18
14
0
0
17
0
14
3
0


37
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42146.html)
Hắc Long Giang
40.63
13
1
1
16
1
11
4
1


38
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42143.html)
Hà Bắc
37.50
12
1
0
16
1
10
5
1


39
Lương Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42133.html)
Cam Túc
34.21
13
1
1
19