PDA

View Full Version : KỲ THỦ VIỆT tại GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THẾ GIỚI LẦN THỨ 9 Năm 2005Chotgia
22-02-2019, 05:34 PM
Nếu được bác Chotgia có thể sưu tầm và đưa các ván hay của giải Thế giới năm 2005 thì tốt quá ạ :D


KỲ THỦ VIỆT tại GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THẾ GIỚI LẦN THỨ 9 Năm 2005


GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THẾ GIỚI LẦN THỨ 9 Năm 2005 điển ra từ ngày 31/7 – 6/8/2005 tại Paris Pháp.
Theo tôi hiểu thì ý bạn muốn xem những ván đấu của các kỳ thủ VIỆT.
Tại giải này Việt Nam có 3 kỷ thủ tham dự: Nam có Trềnh A Sáng và Nguyễn Vũ Quân. Nữ có Ngô Lan Hương. Sau đây là quá trình thi đấu của các kỳ thủ VIỆT.

1/ - Trềnh A Sáng:https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52597934_2072345232820625_815265662720016384_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQldkXN13MiUGhMj44qZHiJQt82UnCRm1VpJGN5dfxz1q4m56MZgLtw55kSE5pnSnFhhpDXLffiESpyZVLTjcFJJ&_nc_ht=scontent.fhan2-3.fna&oh=d78a7c8b9654fef1cd2b6c343555dc0c&oe=5D2640A2

第01轮 Phân Lan JOUNI RAMO (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33132.html) 0 - 1 Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2008-10-14 11:04:00
芬兰 朱尼.拉姆 负 越南 郑亚生
774770627967636489798070797510221907728275252042252362541715304109080030085854352325354729477077252377675854121154641121231322346434303413438286394834384323864615654030
0
42
全局
慢棋
C16 中炮巡河车对屏风马 红进左马
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第01轮
第12台
2005-07-31
法国 巴黎
芬兰 朱尼.拉姆
芬兰
朱尼.拉姆
越南 郑亚生
越南
郑亚生
黑胜
1660
138180
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13818.html
www.dpxq.com


第02轮 Việt Nam Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) 0.5 - 0.5 Đặng thanh trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33139.html) Pháp Quốc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 郑亚生 和 法国 邓清忠
77471022796780818979813119077082171523241565726209196364656212627972316119152042262524251525304125230304072600032303220326340324
0
32
全局
慢棋
B12 中炮对单提马横车
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第02轮
第06台
2005-08-01
越南 郑亚生
越南
郑亚生
法国 邓清忠
法国
邓清忠
和棋
1531
138970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13897.html
www.dpxq.com


第03轮 Tây Malaysia Hà Vinh Diệu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33140.html) 1 - 0 Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
西马 何荣耀 胜 越南 郑亚生
262570621927636469471022090872827967121627158070897916667772000108386042383201211523504132342111172764653435660635651114656282627242415079701464677506867583646370504050837150407163204263426266464530412524868947698985230222304261405061534152537466560221858174628161276756666757665669473022214250512423221042305150302210312333504059483112334312242234241657585676434276726274617174537279495971815888
0
99
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第03轮
第08台
2005-08-01
西马 何荣耀
西马
何荣耀
越南 郑亚生
越南
郑亚生
红胜
1580
138380
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13838.html
www.dpxq.com


第04轮 Việt Nam Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) 1 - 0 Chu. Đặc sâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33148.html) Đức Quốc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2008-10-14 11:10:00
越南 郑亚生 胜 德国 周.特森
77477062796780708979636479731022262572827363828146453041454481616353627444436465433320425363748263657073171382633323616566652243192763446746442325247374242343552322741413531213273555472947144446251343354344435356002056262030091930353948413025135041267643731916355513214050765641525657422016106042223273712142
0
77
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第04轮
第17台
2005-08-02
法国 巴黎
越南 郑亚生
越南
郑亚生
德国 周.特森
德国
周.特森
红胜
2124
139670
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13967.html
www.dpxq.com


第05轮 Hà Lan GERT GREEUW (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33168.html) 0 - 1 Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2010-09-08 02:21:00
荷兰 GERT GREEUW 负 越南 郑亚生
7747706279676364897980707973102226252042736322416353232425240020290720241727728227257078394812160605242553552515192715130919786819161316551568672735412215256274354322434743504143136717
0
46
全局
慢棋
C32 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第05轮
第11台
2005-08-02
法国 巴黎
60分+30秒
荷兰 GERT GREEUW
荷兰
GERT GREEUW
越南 郑亚生
越南
郑亚生
黑胜
1819
139530
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13953.html
www.dpxq.com


第06轮 Việt Nam Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) 1 - 0 Trịnh hi minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33115.html) Canada - T

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 郑亚生 胜 菲律宾 郑熙明
77477062796780708979102226256364797372827363828146453041454481616353646567466566463470784748627453637462635320422524434434226274536374556361553609083657485812192423000261515745081845371838
0
47
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第06轮
第06台
2005-08-03
越南 郑亚生
越南
郑亚生
菲律宾 郑熙明
菲律宾
郑熙明
红胜
2353
140620
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14062.html
www.dpxq.com


第07轮 Việt Nam Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) 0 - 1 Lý Tất Sí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33159.html) Mỹ Tây

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 郑亚生 负 美国 李必炽
7757706266658070796772821927232489881022883870746755204217138286132312140919001038328685556374543948101257678586191550413233866669475458676924252625666369631474485712152715585765647484333140505948577731217779476943442122624322214364294784894859797747657757231344454645644525244537493957593938593938483756
0
76
全局
慢棋
A51 仕角炮对进左马
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第07轮
第04台
2005-08-03
越南 郑亚生
越南
郑亚生
美国 李必炽
美国
李必炽
黑胜
1440
140300
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14030.html
www.dpxq.com


第08轮 Mỹ Đông Cao Duy Huyễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33156.html) 0 - 1 Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
美国 高维铉 负 越南 郑亚生
2625122277472042192780812735813135433133796710314355001017076364897970823948726247376266694731525574665674826082797522020703101303053041090756063739131505041514040314130305068607378689757933374837898459488260797502047555232455352425352552442535445635555668555813150506688758786465476515657877658529478414061604071617144447290708170744240717851517071525294708094729252977782927393827073828071749592426485717195958192928382939
0
106
全局
慢棋
E20 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第08轮
第09台
2005-08-04
美国 高维铉
美国
高维铉
越南 郑亚生
越南
郑亚生
黑胜
1951
141010
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14101.html
www.dpxq.com


第09轮 Việt Nam Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) 1 - 0 Nguyễn Minh Chiêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33171.html) Đài Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 郑亚生 胜 台湾 阮明昭
77477062796780708979102226256364797362541927204217071211091911617353546627357262475770755755613119110001110122013543311153526261553530415257111343557573553423242524422434531311070361510343403043735157533211313224413224326654324431415948571773333040443241313331504132446465354517143134144434540122694765666779665679584030455556465846
0
83
全局
慢棋
C39 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红左边炮对黑飞右象
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第09轮
第05台
2005-08-05
越南 郑亚生
越南
郑亚生
台湾 阮明昭
台湾
阮明昭
红胜
1833
141710
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14171.html
www.dpxq.com


第10轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) 0.5 - 0.5 Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 阮武军 和 越南 郑亚生
7747706279676364897980707973102217372324192712137375728275456254091900102625546645352425352520422523131827355041474310153527151643441614294770783948144419182243233344243343242718132707436307094839825213530906373306043343405063620454535466546263787743535040675554355534775753834132635357533453030446453516394816284939283686853041858441508474324174640405646342208388523239492042536505154544152544432526433332316353262748393628494831018828272865460103
0
112
全局
慢棋
C56 五六炮过河车对屏风马 黑两头蛇
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第10轮
第03台
2005-08-05
法国 巴黎
越南 阮武军
越南
阮武军
越南 郑亚生
越南
郑亚生
和棋
2307
141410
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14141.html
www.dpxq.com


第11轮 Việt Nam Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) 0.5 - 0.5 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33175.html) Trung Quốc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 郑亚生 和 河北 刘殿中
77477062796710228979807026256364797360427363706019277274171323246665242565647471464525262746263645443646674622146373714164636281738343444665426439481242091914354742204213104220294735566362566849394131191181628323504165440010111062433938606248574132384831414838413138483141
0
68
全局
慢棋
C32 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第11轮
第03台
2005-08-06
越南 郑亚生
越南
郑亚生
河北 刘殿中
河北
刘殿中
和棋
2159
142090
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14209.html
www.dpxq.com

GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THẾ GIỚI LẦN THỨ 9 Năm 2005
TRỀNH A SÁNG
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ, Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó )


VÒNG
BÀN
QG
TÊN KỲ THỦ
Đ
KQ
Đ
TÊN KỲ THỦ
QG
BB


第01轮
12
Phân Lan
JOUNI RAMO (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33132.html)
0
0 - 1
0
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13818.html)


第02轮
6
Việt Nam
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
1
0.5 - 0.5
1
Đặng thanh trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33139.html)
Pháp Quốc
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13897.html)


第03轮
8
Tây Malaysia
Hà Vinh Diệu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33140.html)
1.5
1 - 0
1.5
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13838.html)


第04轮
17
Việt Nam
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
1.5
1 - 0
1.5
Chu. Đặc sâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33148.html)
Đức Quốc
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13967.html)


第05轮
11
Hà Lan
GERT GREEUW (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33168.html)
2.5
0 - 1
2.5
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13953.html)


第06轮
6
Việt Nam
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
3.5
1 - 0
3.5
Trịnh hi minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33115.html)
Canada - T
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14062.html)


第07轮
4
Việt Nam
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
4.5
0 - 1
4.5
Lý Tất Sí (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33159.html)
Mỹ Tây
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14030.html)


第08轮
9
Mỹ Đông
Cao Duy Huyễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33156.html)
4.5
0 - 1
4.5
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14101.html)


第09轮
5
Việt Nam
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
5.5
1 - 0
5.5
Nguyễn Minh Chiêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33171.html)
Đài Bắc
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14171.html)


第10轮
3
Việt Nam
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
6.5
0.5 - 0.5
6.5
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14141.html)


第11轮
3
Việt Nam
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
7
0.5 - 0.5
7.5
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33175.html)
Trung Quốc
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14209.html)
Trềnh A Sáng xếp thứ 7 và cùng Nguyễn Vũ Quân xếp thứ 3 cá nhân.
Đồng đội Việt Nam gồm 2 danh thủ này xếp thứ 2 sau Trung Quốc

Nếu có gì chưa đúng ý mong các bạn cứ nói.

(Còn nữa)

Chotgia
22-02-2019, 06:21 PM
2 - Nguyễn Vũ Quân

https://scontent.fhan2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/51895207_2072345206153961_9075654024052604928_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQm-vrKK5nL0v-utM_yJ3okBTxdzprgeiK-GKclAOm32FK645jaAFiRCWXQBvzDrOmQFvK1XfqOBS0mZI0NcVp_K&_nc_ht=scontent.fhan2-1.fna&oh=378cff69ffeb3ff563985f1855131e62&oe=5CEB2F11

第01轮 Tây Malaysia Lưu Văn Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33142.html) 0 - 1 Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
西马 刘文义 负 越南 阮武军
19076364090872427967706289798070777312162625100206051666085800101747101469873041585664658765627479757073566673536676535447434030654714345948427225242324072624257525727625203031263454342022343343440223442460422427335327377466221276721214413047653141373623351411414036665356117135164859566671721628494866677242504148386765
0
80
全局
慢棋
A02 边马局
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第01轮
第17台
2005-07-31
巴黎
西马 刘文义
西马
刘文义
越南 阮武军
越南
阮武军
黑胜
1787
138030
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13803.html
www.dpxq.com


第02轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) 1 - 0 Sở ti hòa tinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33134.html) Nhật Bản

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 阮武军 胜 日本 所司和晴

0
135
全局
慢棋
E25 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第02轮
第07台
2005-08-01
巴黎
越南 阮武军
越南
阮武军
日本 所司和晴
日本
所司和晴
红胜
1743
138390
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13839.html
www.dpxq.com


第03轮 Pháp Quốc Đặng thanh trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33139.html) 0 - 1 Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
法国 邓清忠 负 越南 阮武军
1927232477577082796780708979726279708270090862662947126208787082787510225948001017156626156562657565204286851013655563645551504167552616577743447772220172746465476524256547252655341373515426277444734344458261495927284729161254511211515711316947617357777352775752645754648534150122153628383624313447658566452566785949434625223444
0
82
全局
慢棋
A43 起马转仕角炮对进7卒
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第03轮
第07台
2005-08-01
巴黎
法国 邓清忠
法国
邓清忠
越南 阮武军
越南
阮武军
黑胜
1672
138670
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13867.html
www.dpxq.com


第04轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) 1 - 0 Lý Cẩm Hoan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33158.html) Macao

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
越南 阮武军 胜 澳门 李锦欢
7747706279678070897912421927232479741022171342411363604209084161747300010858223466653426638301318382264729473137826237476748473758516165515565642715727162613731616370801523312186857161694721224827808227356434555161627374426451548283543483633433624235544241394841115435304146456442454441323343636623422042434240307471116135546667547361637151674751503031505131304262324162632232636030317352325251524152443424256063030463232535858435363433314133323637233337278474272874644707334341513242
0
121
全局
慢棋
D52 中炮右直车对后补列炮
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第04轮
第01台
2005-08-02
法国 巴黎
越南 阮武军
越南
阮武军
澳门 李锦欢
澳门
李锦欢
红胜
2044
139980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13998.html
www.dpxq.com


第05轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) 1 - 0 Diệp vinh quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33146.html) Hà Lan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
越南 阮武军 胜 荷兰 叶荣光
77477242796780818979706219278131666523247974424174243132675510221713412113232042242521232523121109191121231322345534323413232171476700011918717729470151187877476947515767635747594847277872624123434120432330416303276772736769485969667343340443452032060504242333242603006646454626463948468605048666040366650302651533234030238342240201244283331519483919133335131649481618484718174748171448381418383718173738171439481418383918193938191435331418383918193938191500504150333230403230404130501535483735325000
0
125
全局
慢棋
D26 顺炮直车对横车 红进三兵
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第05轮
第02台
2005-08-02
法国 巴黎
越南 阮武军
越南
阮武军
荷兰 叶荣光
荷兰
叶荣光
红胜
2022
139770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13977.html
www.dpxq.com


第06轮 Trung Quốc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33175.html) 1 - 0 Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
中国 刘殿中 胜 越南 阮武军
774770627967636489798070797310222625728273638281192730411707001009198161635362745351616669871216464566260703232403001000191626293948292527460003454443444744204246252425675570735574034344044344040022145155737455254152252040412050
0
57
全局
慢棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第06轮
第01台
2005-08-03
中国 刘殿中
中国
刘殿中
越南 阮武军
越南
阮武军
红胜
5075
140730
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14073.html
www.dpxq.com


第07轮 Đài Bắc Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33127.html) 0 - 1 Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
四川 吴贵临 负 越南 阮武军
77477062796763648979807079731022192723240908121373752042262572740838304138310020666524256564252627484264752564426755742431332201475770752947131625261646556775765751625433344644344476264454011351712030
0
50
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第07轮
第02台
2005-08-03
四川 吴贵临
四川
吴贵临
越南 阮武军
越南
阮武军
黑胜
2408
140320
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14032.html
www.dpxq.com


第08轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) 0.5 - 0.5 Triệu Nhữ Quyền (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33152.html) Hongkong

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 阮武军 和 香港 赵汝权
77477062796780708979102219072324172722147973204209083041083872827370627047430030383040306665706243441406273730403736120269470304440462434645433504056364656442645948020436666442674606274627040766360717274617163616351646651628495928360506365559494264060464424544826265776272445455767789728204067688485741325444828139488121472521812907838407298141443441313444314144344131344431414434413134443181294781414454418147654030658730400607816154538867897767557756618107055534
0
116
全局
慢棋
C71 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第08轮
第02台
2005-08-04
法国 巴黎
越南 阮武军
越南
阮武军
香港 赵汝权
香港
赵汝权
和棋
1747
141070
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14107.html
www.dpxq.com


第09轮 Trung Quốc Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33179.html) 1 - 0 Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
广东 吕钦 胜 越南 阮武军
77477062666580707967232489791022190703041727221409086042675504050605000508581422797312132625636473756465756562542524052558285041272613172423252355342203655570502818171247272333272042201812413212133334130372420323505226203041200040500715343500053533232050511523
0
65
全局
慢棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第09轮
第01台
2005-08-05
法国 巴黎
广东 吕钦
广东
吕钦
越南 阮武军
越南
阮武军
红胜
3574
141750
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14175.html
www.dpxq.com


第10轮 Việt Nam Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) 0.5 - 0.5 Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 阮武军 和 越南 郑亚生
7747706279676364897980707973102217372324192712137375728275456254091900102625546645352425352520422523131827355041474310153527151643441614294770783948144419182243233344243343242718132707436307094839825213530906373306043343405063620454535466546263787743535040675554355534775753834132635357533453030446453516394816284939283686853041858441508474324174640405646342208388523239492042536505154544152544432526433332316353262748393628494831018828272865460103
0
112
全局
慢棋
C56 五六炮过河车对屏风马 黑两头蛇
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第10轮
第03台
2005-08-05
法国 巴黎
越南 阮武军
越南
阮武军
越南 郑亚生
越南
郑亚生
和棋
2308
141410
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14141.html
www.dpxq.com


第11轮 Australia Lỗ Chung Năng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33166.html) 0 - 1 Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html) Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
澳大利亚 鲁钟能 负 越南 阮武军
7757232479677082897980701747102219270010091912165948727666657666868550415753707967796626796716152907151848598261538361733948604267557365556318136342204219131013831365778584776913124220847469774857778527192628472722142747142247278566746422140605413212104041594820426463665463535435273714263732280849590809595835541927260753430719273954465859190739470719595819274333090748372739584807471016465433434745
0
100
全局
慢棋
A50 仕角炮局
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
男子组
第11轮
第04台
2005-08-06
法国 巴黎
澳大利亚 鲁钟能
澳大利亚
鲁钟能
越南 阮武军
越南
阮武军
黑胜
1879
142080
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14208.html
www.dpxq.com


GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THẾ GIỚI LẦN THỨ 9 Năm 2005
NGUYỄN VŨ QUÂN
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ, Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó )


VÒNG
BÀN
QG
TÊN KỲ THỦ
Đ
KQ
Đ
TÊN KỲ THỦ
QG
BB


第01轮
17
Tây Malaysia
Lưu Văn Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33142.html)
0
0 - 1
0
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13803.html)


第02轮
7
Việt Nam
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
1
1 - 0
1
Sở ti hòa tinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33134.html)
Nhật Bản
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13839.html)


第03轮
7
Pháp Quốc
Đặng thanh trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33139.html)
1.5
0 - 1
2
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13867.html)


第04轮
1
Việt Nam
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
3
1 - 0
3
Lý Cẩm Hoan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33158.html)
Macao
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13998.html)


第05轮
2
Việt Nam
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
4
1 - 0
3.5
Diệp vinh quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33146.html)
Hà Lan
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13977.html)


第06轮
1
Trung Quốc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33175.html)
4.5
1 - 0
5
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14073.html)


第07轮
2
Đài Bắc
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33127.html)
5
0 - 1
5
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14032.html)


第08轮
2
Việt Nam
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
6
0.5 - 0.5
5.5
Triệu Nhữ Quyền (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33152.html)
Hongkong
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14107.html)


第09轮
1
Trung Quốc
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33179.html)
6.5
1 - 0
6.5
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14175.html)


第10轮
3
Việt Nam
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
6.5
0.5 - 0.5
6.5
Trềnh A Sáng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33133.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14141.html)


第11轮
4
Australia
Lỗ Chung Năng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33166.html)
6.5
0 - 1
7
Nguyễn Vũ Quân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_524_33143.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14208.html)
Nguyễn Vũ Quân xếp thứ 3 cá nhân.
Đồng đội Việt Nam gồm 2 danh thủ này xếp thứ 2 sau Trung Quốc

(Còn nữa)

Chotgia
23-02-2019, 02:23 PM
3 - Ngô Lan Hương

https://scontent.fhan2-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52661077_2072345212820627_7466921534540480512_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmj_5MjogMUL80ctZMyZOVjsjkq50aCl09sje-LnLwXRtmXGIZSec2vY7MyrZbsWV4wiC-hmZfm5kD5fdgmf7wV&_nc_ht=scontent.fhan2-4.fna&oh=d6f761838b27280d4f40f2c11049628a&oe=5D1E31C4

第01轮 Việt Nam Ngô Lan Hương 1 - 0 Schmidt Lea Đức Quốc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2010-09-08 02:07:00
越南 吴兰香 胜 德国 SCHMIDT LEA
77477242796770628979232417271022262522342524344639480010674642461907808109192042191646442434812127284445797521250726454675254616251516664717636417126254294754462645646547656656453310111545462745435636281836164347270647460618461650411618405018155051155541525552
0
65
全局
慢棋
D10 顺炮直车对缓开车
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
女子组
第01轮
第04台
2005-07-30
法国 巴黎
60分+30秒
越南 吴兰香
越南
吴兰香
德国 SCHMIDT LEA
德国
SCHMIDT LEA
红胜
1683
137910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13791.html
www.dpxq.com


第02轮 Singapore Tô Doanh Doanh 0 - 1 Ngô Lan Hương Việt Nam


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383


2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
新加坡 苏盈盈 负 越南 吴兰香
774770627967807089791022192723240908727608383041383163642907120231212234666564652124707424256566256520426566767826250010464510145948022225241424271524266626342615032232473726456947741417277874797543440322141637341626347426270725323675762747675545574959577655476274
0
66
全局
慢棋
C01 中炮七路马对屏风马
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
女子组
第02轮
第03台
2005-08-01
新加坡 苏盈盈
新加坡
苏盈盈
越南 吴兰香
越南
吴兰香
黑胜
1594
139120
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13912.html
www.dpxq.com第03轮 Việt Nam Ngô Lan Hương 0.5 - 0.5 Thường Hồng Australia

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 吴兰香 和 澳大利亚 常虹
7747724279678081897970626665813119272324797442417424313267551022171341211323204224252123252312110919112123132234553432341323212039480002476762412947022223224122262563646564346467878384191364441333221433363041271520101527102036162010163610202708200047291406081600302524413236263020243444348747343346453241160806142624331347431343241443451484452529472528081628261608
0
91
全局
慢棋
D26 顺炮直车对横车 红进三兵
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
女子组
第03轮
第01台
2005-08-01
越南 吴兰香
越南
吴兰香
澳大利亚 常虹
澳大利亚
常虹
和棋
1469
139070
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13907.html
www.dpxq.com


第04轮 Trung Quốc Quách Lỵ Bình 1 - 0 Ngô Lan Hương Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
中国 郭莉萍 胜 越南 吴兰香
262570626665122279672324190724250919100277750223171260426947001075252335898880818838355425557274060510113878817119150304050474047871117112102224552563641514040225204220142471116564111064541012545312325948504153636270242070516373326267556266202202032223030255340282232582862555517034134152132140414959864655526662525343442133623207267062261441317363627053564645562631412621
0
93
全局
慢棋
E09 两头蛇对进右马转卒底炮
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
女子组
第04轮
第02台
2005-08-02
中国 郭莉萍
中国
郭莉萍
越南 吴兰香
越南
吴兰香
红胜
2169
139280
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13928.html
www.dpxq.com


第05轮 Việt Nam Ngô Lan Hương 1 - 0 Paivi Walta Phân Lan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2010-09-08 02:59:00
越南 吴兰香 胜 芬兰 PAIVI WALTA
7747706279678070897920421927636409081031083800017975304146457274666564657565742427462429394823244544434446343143651512171510413034426042383040413035415110170141474362431757
0
43
全局
慢棋
B05 中炮对进左马
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
女子组
第05轮
第04台
2005-08-02
法国 巴黎
60分+30秒
越南 吴兰香
越南
吴兰香
芬兰 PAIVI WALTA
芬兰
PAIVI WALTA
红胜
1623
139190
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13919.html
www.dpxq.com


第06轮 Việt Nam Ngô Lan Hương 1 - 0 Cao Ý Bình Đài Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
越南 吴兰香 胜 台湾 高懿屏
7747706279678070897963647973102226256254192720421707121109191161735354665363707127357252191830413543664769472243634352626755003007037175030564655563757463446566185862524465746458536656536330346577566677856454635354748566747666455282537376564553615159488286536586764353565365533433050323242524403053613373617342240605838403337674464530407361747245444152617350410504240204030220031320424443422013232002
0
100
全局
慢棋
C39 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红左边炮对黑飞右象
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
女子组
第06轮
第01台
2005-08-03
越南 吴兰香
越南
吴兰香
台湾 高懿屏
台湾
高懿屏
红胜
2132
140720
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14072.html
www.dpxq.com


第07轮 Canada - T Hoàng Ngọc Oánh 1 - 0 Ngô Lan Hương Việt Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
加拿大 黄玉莹 胜 越南 吴兰香
66657262174760421927000109190171796770517787100267558081554371744362126219112324113174548979626131330304464554564544616547450214445430417975636454645666694714264546654533364543362666642636516375152425152581513948644446434443878363823631200225150220151043232715
0
65
全局
慢棋
E24 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车对黑右横车
世界象棋锦标赛
2005年第09届世界象棋锦标赛
女子组
第07轮
第02台
2005-08-06
加拿大 黄玉莹
加拿大
黄玉莹
越南 吴兰香
越南
吴兰香
红胜
1927
142170
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14217.html
www.dpxq.com<tbody>
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THẾ GIỚI LẦN THỨ 9 Năm 2005
NGÔ LAN HƯƠNG (NỮ)
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ, Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó )


VÒNG
BÀN
QG
TÊN KỲ THỦ
Đ
KQ
Đ
TÊN KỲ THỦ
QG
BB


第01轮
4
Việt Nam
Ngô Lan Hương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33102.html)
0
1 - 0
0
Schmidt Lea (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33103.html)
Đức Quốc
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13791.html)


第02轮
3
Singapore
Tô Doanh Doanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33109.html)
1
0 - 1
1
Ngô Lan Hương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33102.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13912.html)


第03轮
1
Việt Nam
Ngô Lan Hương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33102.html)
2
0.5 - 0.5
2
Thường Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33097.html)
Australia
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13907.html)


第04轮
2
Trung Quốc
Quách Lỵ Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33101.html)
2.5
1 - 0
2.5
Ngô Lan Hương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33102.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13928.html)


第05轮
4
Việt Nam
Ngô Lan Hương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33102.html)
2.5
1 - 0
1.5
Paivi Walta (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33108.html)
Phân Lan
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13919.html)


第06轮
1
Việt Nam
Ngô Lan Hương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33102.html)
3.5
1 - 0
4.5
Cao Ý Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33100.html)
Đài Loan
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14072.html)


第07轮
2
Canada - T
Hoàng Ngọc Oánh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33105.html)
4
1 - 0
4.5
Ngô Lan Hương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_525_33102.html)
Việt Nam
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14217.html)

</tbody>

Ngô Hương Lan kết cục 4.5 điểm xếp thứ 5/14 (Bảng NỮ)

kyhiepCXQ
25-02-2019, 10:46 AM
Cảm ơn bác Chotgia rất nhiều ạ
Nhân tiện cháu muốn hỏi tại sao ván 5 Nguyễn Vũ Quân lại thắng được ở hình cờ đó nhỉ. Hay do bên hậu hết giờ?

Chotgia
25-02-2019, 02:10 PM
Cảm ơn bác Chotgia rất nhiều ạ
Nhân tiện cháu muốn hỏi tại sao ván 5 Nguyễn Vũ Quân lại thắng được ở hình cờ đó nhỉ. Hay do bên hậu hết giờ?

Tôi không trả lời bạn được vì tôi cùng KHÔNG BIẾT. Theo tôi nước cuối Nguyễn Vũ Quân nên 63. Tg6-5 thay vì chơi 63. X4-9 Dù sao thì thực chiến nó là thế.

satphatham
25-02-2019, 03:56 PM
Nước đó cũng được mà bác. Đen ra xe cô thì mới đi nước sau Tg6-5. Đen mất voi sẽ thua.

doi_co_e_roi
25-02-2019, 09:22 PM
Tôi không trả lời bạn được vì tôi cùng KHÔNG BIẾT. Theo tôi nước cuối Nguyễn Vũ Quân nên 63. Tg6-5 thay vì chơi 63. X4-9 Dù sao thì thực chiến nó là thế.

Bình xe ra giữ tốt, Nguyễn Vũ Quân đánh nhiều nước lạ đời nhỉ :cuoihihi ngoài đời chắc chả ai chơi nước ấy, tôi nghĩ, 99% số người chơi sẽ chọn nước vào tướng

Chotgia
26-02-2019, 07:39 AM
Nước đó cũng được mà bác. Đen ra xe cô thì mới đi nước sau Tg6-5. Đen mất voi sẽ thua.

Nếu thế này thì sao nhể. Chắc Hòa mất. Bàn luận cho vui thôi vì thực chiến mới là chính. Có rất nhiều lý do để thắng hoặc thua như: Hết giờ, phạm quy, cùng nhau đồng ý (Chấp nhận)...v.v...www_dpxq_com
500,350
无标题
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知

0099993738599999999999019999999932994299419960999999999999999999
320238480203
www.ccbridge.net

kyhiepCXQ
26-02-2019, 07:51 AM
Nước đó cũng được mà bác. Đen ra xe cô thì mới đi nước sau Tg6-5. Đen mất voi sẽ thua.

Đỏ sao dám ăn voi, người ta tấn xe lên rồi bình vào ngũ chiếu mất xe ngay