PDA

View Full Version : KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI” Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005Chotgia
26-02-2019, 07:49 AM
ÔN CỔ TRI TÂN

“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
2004年将军杯全国象棋甲级联赛


Bắt đầu: 9/4/2005
Kết thúc: 30/11/2005
Điều lệ xem tại đây và tự dịch (http://www.dpxq.com/hldcg/tour_3.html)


<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
DANH SÁCH ĐỘI


TT
TÊN ĐỘI
TÊN GỌI TẮT


1
广东王老吉 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42261.html)
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)


2
江苏汤沟两相和 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42262.html)
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)


3
上海金外滩 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42263.html)
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)


4
四川队 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42264.html)
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)


5
煤矿开滦股份 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42265.html)
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)


6
沈阳金龙痰咳净 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42266.html)
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)


7
黑龙江林海灵芝 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42267.html)
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)


8
河北金环钢构 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42268.html)
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)


9
湖南贵生坊 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42269.html)
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)


10
浙江宁波世纪盛业 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42270.html)
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)


11
湖北中盐宏博 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42271.html)
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)


12
北京中加 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42272.html)
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

</tbody>


<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
DANH SÁCH KỲ THỦ


TT
TÊN KỲ THỦ
ĐƠN VỊ


1
陈富杰 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
Quảng Đông


2
黄海林 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42205.html)
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42205.html)
Quảng Đông


3
李鸿嘉 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Quảng Đông


4
吕钦 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông


5
许银川 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông


6
李群 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Giang Tô


7
王斌 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô


8
徐超 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô


9
徐天红 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
Giang Tô


10
朱晓虎 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42234.html)
Chu Hiểu Hổ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42234.html)
Giang Tô


11
胡荣华 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải


12
林宏敏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html)
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html)
Thượng Hải


13
孙勇征 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải


14
万春林 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42243.html)
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42243.html)
Thượng Hải


15
谢靖 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải


16
才溢 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42249.html)
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42249.html)
Tứ Xuyên


17
蒋全胜 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
Tứ Xuyên


18
李艾东 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42251.html)
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42251.html)
Tứ Xuyên


19
王跃飞 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên


20
吴贵临 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên


21
谢卓淼 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
Tứ Xuyên


22
蒋凤山 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42235.html)
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42235.html)
Khai Loan


23
景学义 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan


24
宋国强 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan


25
汤卓光 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
Khai Loan


26
庄玉庭 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan


27
卜凤波 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Thẩm Dương


28
金波 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương


29
金松 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương


30
尚威 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương


31
苗永鹏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang


32
聂铁文 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang


33
张晓平 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang


34
赵国荣 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Hắc Long Giang


35
陈翀 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42209.html)
Trần Xung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42209.html)
Hà Bắc


36
刘殿中 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc


37
苗利明 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
Hà Bắc


38
申鹏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html)
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html)
Hà Bắc


39
阎文清 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html)
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html)
Hà Bắc


40
张江 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
Hà Bắc


41
程进超 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Hồ Nam


42
范思远 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html)
Phạm Tư Viễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html)
Hồ Nam


43
陆伟韬 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42226.html)
Lục Vĩ Thao (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42226.html)
Hồ Nam


44
孙浩宇 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html)
Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html)
Hồ Nam


45
谢岿 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam


46
谢业枧 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
Hồ Nam


47
陈寒峰 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang


48
陈建国 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42256.html)
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42256.html)
Chiết Giang


49
陈孝堃 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42257.html)
Trần Hiếu Khôn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42257.html)
Chiết Giang


50
邱东 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang


51
于幼华 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Chiết Giang


52
赵鑫鑫 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang


53
李望祥 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42219.html)
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42219.html)
Hồ Bắc


54
李雪松 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42220.html)
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42220.html)
Hồ Bắc


55
李智屏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc


56
柳大华 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc


57
汪洋 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc


58
龚晓民 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42199.html)
Cung Hiểu Dân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42199.html)
Bắc Kinh


59
蒋川 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh


60
靳玉砚 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Bắc Kinh


61
张强 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh


62
张申宏 (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Bắc Kinh

</tbody>

Chotgia
27-02-2019, 09:08 AM
VÒNG 1
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 4 - 4 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html) 2 - 0 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 许银川 胜 北京中加 张强
77477062796780702625728219276364273512421711707535436254898830416665756543554212474882624868000129476567556701116755125268625255626311164645102288586465476516465848465609295475635355252925565348282230252353552825756739486786232055656987656725276762454486742026620227676082676302424454425226567462545352124839124259484202567602227671
0
83
全局
慢棋
D40 中炮对左三步虎转列炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-北京
第01轮
第01台
2005-04-09
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
北京中加 张强
北京中加
张强
红胜
5740
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12947.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html) 1 - 1 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
北京中加 靳玉砚 和 广东王老吉 吕钦
7747706279678070897910222625636479737282736382811927304127358161635370751715204247372324666575742524422415252234373464653431613125657464294712135355131535436243551524423948432409190030
0
46
全局
慢棋
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-北京
第01轮
第02台
2005-04-09
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
和棋
琴心剑胆
2188
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12948.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 李鸿嘉 和 北京中加 蒋川
26251222774720424743304129471031434400101938808179678151666510144645515689885636091936371716373616173637171637361618706218087274887836067874141938190608192708282715281815271828271528181527181674781636780822250803624339484130674625260306315244544324545626460636243627463624565324455383232486856364
0
74
全局
快棋
E38 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-北京
第01轮
第03台
2005-04-09
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
梁利衡
2558
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12939.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html) 2 - 0 Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42205.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
北京中加 张申宏 胜 广东王老吉 黄海林

0
137
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-北京
第01轮
第04台
2005-04-09
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
广东王老吉 黄海林
广东王老吉
黄海林
红胜
6229
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12938.html
www.dpxq.com

Chotgia
27-02-2019, 09:09 AM
VÒNG 1
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 3 - 5 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html) 1 - 1 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 李群 和 湖北中盐宏博 汪洋
774770627967807089791022190723247975204226253041252442241713636413831217674872828363244275706270091900104827174719102210294710228685828185847082638381838483827083737082738382708373708227358274355443440726224346454445264543244533403039483040493940304837030433143040374841325433746633252412251332411435664535164533
0
78
全局
慢棋
C16 中炮巡河车对屏风马 红进左马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第01轮
第01台
2005-04-09
江苏汤沟两相和 李群
江苏汤沟两相和
李群
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
和棋
2042
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12951.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html) 1 - 1 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 柳大华 和 江苏汤沟两相和 王斌
17471022192770620919001079872324776780708979727619151202153510118685117126252425352522142520022229077174676303046665504127352242352742222735224235274222273522423527
0
41
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第01轮
第02台
2005-04-09
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
江苏汤沟两相和 王斌
江苏汤沟两相和
王斌
和棋
2316
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12949.html
www.dpxq.com


CN: Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html) 1 - 1 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 徐天红 和 湖北中盐宏博 李智屏
77477062796780702625636419277282171520428988304127351002473712323732413267487076482776662947828609198646274666461505504119124220352346060515030488586042585306162304163653633634042362506343341412140214434414021512001023048384444310114333112112172111171211213303848512152111
0
68
全局
快棋
B23 中炮巡河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第01轮
第03台
2005-04-09
江苏汤沟两相和 徐天红
江苏汤沟两相和
徐天红
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
和棋
1995
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12950.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42219.html) 2 - 0 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 李望祥 胜 江苏汤沟两相和 徐超
775712421927636409197062170710227967807089797276575222411914232414240010694742225257604224251014666503043948222665641464675576772526774707477079554364344362416226206254202279724645504122267262265654335676346445446466767566657570626070776545777333144443142647464264435383847375
0
69
全局
慢棋
A52 仕角炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-湖北
第01轮
第04台
2005-04-09
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
江苏汤沟两相和 徐超
江苏汤沟两相和
徐超
红胜
梁利衡
3263
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12941.html
www.dpxq.com

Chotgia
27-02-2019, 09:09 AM
VÒNG 1
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 3 - 5 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Thượng Hải Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html) 0 - 2 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 林宏敏 负 浙江宁波世纪盛业 陈寒峰

0
148
全局
慢棋
E42 对兵互进右马局
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-浙江
第01轮
第01台
2005-04-09
上海金外滩 林宏敏
上海金外滩
林宏敏
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰
浙江宁波世纪盛业
陈寒峰
黑胜
2881
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12932.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 于幼华 和 上海金外滩 胡荣华
7747706279678070897963647973102219272324090812137375204226257274083830413831002066651314171874847570627018682425656425262748426486858474675560425574147431357472357572624777626877704260756520306568303448676442675534546865547470807454694703045567220365555474552526166755745406050405250503240525838485845484807084543948546470776444556724327776446425656414656332246755434455744445745345467674244574444030536514344446343363623336626336336333453349391626654426364686334547653040868545244463243229074264
0
124
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-浙江
第01轮
第02台
2005-04-09
浙江宁波世纪盛业 于幼华
浙江宁波世纪盛业
于幼华
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
2386
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12945.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html) 1 - 1 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 谢靖 和 浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫
262512227747204247433041294780817967103143440010193881510919101446455155171555563846221225241413243470824627563689881222274636348818232415051318191803040515221218283143666534351519354544044335281812191819422004004130191072420020304120214130212030412023413010153543154542453948838423034335030484858685458546348274342274556755855504003041221041301002304148373556594855454959636465645664060545550504644559494533021041301022304104146042000255520242413214243354
0
114
全局
慢棋
E38 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-浙江
第01轮
第03台
2005-04-09
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫
浙江宁波世纪盛业
赵鑫鑫
和棋
2618
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12931.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 邱东 和 上海金外滩 孙勇征

0
231
全局
快棋
C70 五七炮对屏风马进3卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-浙江
第01轮
第04台
2005-04-09
浙江宁波世纪盛业 邱东
浙江宁波世纪盛业
邱东
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
2785
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12930.html
www.dpxq.com

Chotgia
27-02-2019, 09:15 AM
VÒNG 1
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 3 - 5 Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Tứ Xuyên Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42249.html) 1 - 1 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
四川队 才溢 和 湖南贵生坊 谢岿
26251222774720427967232489792425190780813948811109191031797531234743304143836364838570826947003085253038255572620605111655561614565838354645234417371419071944637585626119273536271536565868220285830205153456543446051583731513737954556665554565646164686442647975
0
65
全局
慢棋
E34 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-湖南
第01轮
第01台
2005-04-09
四川队 才溢
四川队
才溢
湖南贵生坊 谢岿
湖南贵生坊
谢岿
和棋
燕山布衣
2127
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12952.html
www.dpxq.com


Hồ Nam Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html) 1 - 1 Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 孙浩宇 和 四川队 吴贵临
774770627967807089791022666523241907030417272214090804050605000579756042085850415853140627281217535524256788727428250625552505042515173739483738886774247570627048373808675570515534083834532421151821312625045453613858071541326173517265644264152331717385545547435553434453231858232529472575585283845262710162630106448472846360404160640686644420424445757685647666648566763748847249398646857346067354763639490602546241404575726075703616628102094939161939380901816042607060
0
117
全局
慢棋
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-湖南
第01轮
第02台
2005-04-09
湖南贵生坊 孙浩宇
湖南贵生坊
孙浩宇
四川队 吴贵临
四川队
吴贵临
和棋
2220
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12935.html
www.dpxq.com


Tứ Xuyên Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html) 0 - 2 Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
四川队 王跃飞 负 湖南贵生坊 程进超
774710227967725289797062666580811713232419278131136360420919001047571216191722346947342659481012797324256303313303015041656442647363525063645060171612166462606762671611010211120201253567604150018112728180353660637270638320424765426029472607575836264729072858282627280830418081272829472838815141520807707146457151454452414443333683535171535771784769366665476616
0
90
全局
慢棋
B36 五八炮对反宫马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-湖南
第01轮
第03台
2005-04-09
四川队 王跃飞
四川队
王跃飞
湖南贵生坊 程进超
湖南贵生坊
程进超
黑胜
梁利衡
3654
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12943.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html) 1 - 1 Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 谢业枧 和 四川队 蒋全胜
174770621927123209191022775780707967728266652324675520428987001019102210876710226766304146457074556382815767816165644264676460426465616365623262666374646364426459486242478742456947223487834132830334262746504149594515032326450605456659494344236366784665444565771517637317777378777605047636787424258685253585846442040340500313364613234636745450408474405074735040
0
90
全局
快棋
B44 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮进7卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-湖南
第01轮
第04台
2005-04-09
湖南贵生坊 谢业枧
湖南贵生坊
谢业枧
四川队 蒋全胜
四川队
蒋全胜
和棋
燕山布衣
2233
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12953.html
www.dpxq.com

Chotgia
27-02-2019, 09:16 AM
VÒNG 1
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 3 - 5 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

CN: Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html) 1 - 1 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 宋国强 和 河北金环钢构 刘殿中
774770627967807026256364192772821707102209190010191312021310221007031022030562546665646505652042675523242524422489888252273570753554756555366564543364343321343121023136022336068858304158530646538360428363525559484626230455456365434465552646
0
60
全局
快棋
B20 中炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-河北
第01轮
第01台
2005-04-09
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
和棋
1892
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12934.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html) 1 - 1 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 阎文清 和 煤矿开滦股份 景学义
77477062796780706665232417131022132300101927604289791214797363647363706065641464677562410908606323634160086830416353644468611015755472525473157573524152
0
38
全局
慢棋
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-河北
第01轮
第02台
2005-04-09
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
和棋
梁利衡
2141
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12942.html
www.dpxq.com


Khai Loan Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html) 1 - 1 Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 汤卓光 和 河北金环钢构 苗利明
773780817967204289797082797583841927813126253136375723242947363425243424271582747535121757171022666530410929242947297282294700303530413017078286678674860703220315038485032243442234
0
45
全局
慢棋
A62 过宫炮对横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-河北
第01轮
第03台
2005-04-09
煤矿开滦股份 汤卓光
煤矿开滦股份
汤卓光
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
和棋
2141
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12933.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html) 2 - 0 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 张江 胜 煤矿开滦股份 庄玉庭
774770627967807026256364192710221715120209190212190912020919021219091202666564651565627409196042473700101910221069471022594850418959705059504150373383843334726267756272756772626775627275670201348401618480404165757262678823242524422427352234355434558685626446454344808464685473615184814140858455637565745365675345887668787655786855636863736140416182
0
87
全局
慢棋
C80 中炮巡河炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-河北
第01轮
第04台
2005-04-09
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
红胜
梁利衡
2956
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12937.html
www.dpxq.com

Chotgia
27-02-2019, 09:17 AM
VÒNG 1
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 5 - 3 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

Thẩm Dương Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html) 0 - 2 Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 金波 负 黑龙江林海灵芝 张晓平
26257062666512221907728277478070796722250919102217122042675570745563001047678281694725358988353363426042676222416282412088383334072634321213504182322032383210133230413019138186261474341312422012110304140223240223860611813433818040412311040565640515808141408180404180814140818040416454061680303330113016265453
0
77
全局
慢棋
E09 两头蛇对进右马转卒底炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-黑龙江
第01轮
第01台
2005-04-09
沈阳金龙痰咳净 金波
沈阳金龙痰咳净
金波
黑龙江林海灵芝 张晓平
黑龙江林海灵芝
张晓平
黑胜
梁利衡
2483
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12940.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html) 1 - 1 Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 聂铁文 和 沈阳金龙痰咳净 金松
774712427967706219278070666510220919232417137276136300018988015119156082155551556755762629075041883870505534223438345053656482643424536324264252262064422025636925556274557569642735527275857466857566473547728286854260472682422645
0
57
全局
慢棋
D50 中炮对列炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-黑龙江
第01轮
第02台
2005-04-09
黑龙江林海灵芝 聂铁文
黑龙江林海灵芝
聂铁文
沈阳金龙痰咳净 金松
沈阳金龙痰咳净
金松
和棋
2251
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12936.html
www.dpxq.com


CN: Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html) 2 - 0 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 卜凤波 胜 黑龙江林海灵芝 苗永鹏
7747706279671022262563641927727489791211797860422735232417272234252442240919113119122442666564653554317178586254585474721216342254518070464530415161725245444344674671756165707447777585466785848685001016102210858474768483102277872243677543242947444547257626837352826947828659480304737240302729413272715041716186066151060987803031656024127583265660611233808133525141313041513241616030315141
0
97
全局
快棋
C01 中炮七路马对屏风马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-黑龙江
第01轮
第03台
2005-04-09
沈阳金龙痰咳净 卜凤波
沈阳金龙痰咳净
卜凤波
黑龙江林海灵芝 苗永鹏
黑龙江林海灵芝
苗永鹏
红胜
梁利衡
3379
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12944.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html) 0 - 2 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 赵国荣 负 沈阳金龙痰咳净 尚威
77477062796780708979636479731022262572827363828146453041454481616353646567466566463470781927204234220020224323242524624344436169594820241718787909074220182824742820121953587444271969394859391949484424070824204333604208181959334359494742413029476667426249696269796958504050476920231817234317474363474050514047030486856365484965854767854549395141673783843731414031304041303684853938454838394849393849693646415138486959
0
104
全局
慢棋
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-黑龙江
第01轮
第04台
2005-04-09
黑龙江林海灵芝 赵国荣
黑龙江林海灵芝
赵国荣
沈阳金龙痰咳净 尚威
沈阳金龙痰咳净
尚威
黑胜
6434
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12946.html
www.dpxq.com

Chotgia
27-02-2019, 09:17 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
KẾT QUẢ VÒNG 1
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
0
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
1
4 - 4
1
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
0


2
0
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
0
3 - 5
2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
0


3
0
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
3 - 5
2
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
0


4
0
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
0
3 - 5
2
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0


5
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
0
3 - 5
2
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
0


6
0
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2
5 - 3
0
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
0

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 1
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
0
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
2 - 0
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12947.html)


2
0
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
1 - 1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12948.html)


3
0
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12939.html)


4
0
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
2 - 0
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42205.html)
Quảng Đông
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12938.html)


1
0
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12951.html)


2
0
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12949.html)


3
0
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
1 - 1
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12950.html)


4
0
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42219.html)
2 - 0
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12941.html)


1
0
Thượng Hải
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html)
0 - 2
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12932.html)


2
0
Chiết Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12945.html)


3
0
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
1 - 1
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12931.html)


4
0
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12930.html)


1
0
Tứ Xuyên
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42249.html)
1 - 1
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12952.html)


2
0
Hồ Nam
Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html)
1 - 1
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12935.html)


3
0
Tứ Xuyên
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
0 - 2
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Hồ Nam
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12943.html)


4
0
Hồ Nam
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
1 - 1
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
Tứ Xuyên
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12953.html)


1
0
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12934.html)


2
0
Hà Bắc
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12942.html)


3
0
Khai Loan
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
1 - 1
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
Hà Bắc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12933.html)


4
0
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
2 - 0
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12937.html)


1
0
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
0 - 2
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12940.html)


2
0
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
1 - 1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12936.html)


3
0
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
2 - 0
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12944.html)


4
0
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
0 - 2
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12946.html)

</tbody>

Chotgia
27-02-2019, 09:19 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 1 ĐỒNG ĐỘI NAM
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2
5
1
2
1
0
1
1
0
0


2
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2
5
1
1
1
0
1
1
0
0


2
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
5
1
1
1
0
1
1
0
0


4
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
5
1
1
0
0
1
1
0
0


4
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
5
1
1
0
0
1
1
0
0


6
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
1
4
0
1
0
1
1
0
1
0


6
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
1
4
0
1
0
1
1
0
1
0


8
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
0
3
0
1
1
0
1
0
0
1


9
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1


9
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1


9
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1


9
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 1 CÁ NHÂN NAM
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
100
2
1
1
1
1
0
0
4


1
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Hồ Nam
100
2
1
1
1
1
0
0
3


1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
100
2
1
1
1
1
0
0
4


1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang
100
2
1
1
1
1
0
0
4


5
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Bắc Kinh
100
2
1
0
1
1
0
0
6


5
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông
100
2
1
0
1
1
0
0
8


5
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
Hà Bắc
100
2
1
0
1
1
0
0
5


5
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42219.html)
Hồ Bắc
100
2
1
0
1
1
0
0
2


5
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Thẩm Dương
100
2
1
0
1
1
0
0
3


10
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
50.00
1
0
0
1
0
1
0
6


10
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Bắc Kinh
50.00
1
0
0
1
0
1
0
0


10
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Quảng Đông
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


10
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông
50.00
1
0
0
1
0
1
0
9


10
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
2


10
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
Hà Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
2


10
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html)
Hà Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


10
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang
50.00
1
0
0
1
0
1
0
5


10
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
6


10
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
5


10
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc
50.00
1
0
0
1
0
1
0
7


10
Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html)
Hồ Nam
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


10
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
50.00
1
0
0
1
0
1
0
5


10
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
Hồ Nam
50.00
1
0
0
1
0
1
0
0


10
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Giang Tô
50.00
1
0
0
1
0
1
0
2


10
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
50.00
1
0
0
1
0
1
0
3


10
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
Giang Tô
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


10
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
50.00
1
0
0
1
0
1
0
5


10
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan
50.00
1
0
0
1
0
1
0
5


10
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
Khai Loan
50.00
1
0
0
1
0
1
0
3


10
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải
50.00
1
0
0
1
0
1
0
7


10
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải
50.00
1
0
0
1
0
1
0
3


10
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải
50.00
1
0
0
1
0
1
0
4


10
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương
50.00
1
0
0
1
0
1
0
9


10
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42249.html)
Tứ Xuyên
50.00
1
0
0
1
0
1
0
0


10
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
Tứ Xuyên
50.00
1
0
0
1
0
1
0
1


10
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
50.00
1
0
0
1
0
1
0
2


10
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang
50.00
1
0
0
1
0
1
0
4


10
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Chiết Giang
50.00
1
0
0
1
0
1
0
3


10
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang
50.00
1
0
0
1
0
1
0
2


40
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
0
0
0
0
1
0
0
1
5


40
Hoàng Hải Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42205.html)
Quảng Đông
0
0
0
0
1
0
0
1
0


40
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang
0
0
0
0
1
0
0
1
4


40
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Hắc Long Giang
0
0
0
0
1
0
0
1
7


40
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
0
0
0
0
1
0
0
1
4


40
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan
0
0
0
0
1
0
0
1
7


40
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html)
Thượng Hải
0
0
0
0
1
0
0
1
2


40
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương
0
0
0
0
1
0
0
1
2


40
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
0
0
0
0
1
0
0
1
6

</tbody>

Chotgia
28-02-2019, 07:52 AM
VÒNG 2
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 4 - 4 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

CN: Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html) 0 - 2 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
北京中加 靳玉砚 负 广东王老吉 许银川

0
152
全局
快棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-广东
第22轮
第01台
2005-11-30
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
黑胜
chouzhouyu
5173
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14892.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html) 2 - 0 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 吕钦 胜 北京中加 张强
7747706279678070262563641927728217071022091900101913120213102210898870764737766688181022294766762735646547657674352302061816060565477434394862740708604223353444161505060828441415142214252414263527
0
49
全局
慢棋
B20 中炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-广东
第22轮
第02台
2005-11-30
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
北京中加 张强
北京中加
张强
红胜
燕山布衣
3937
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14898.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html) 2 - 0 Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
北京中加 张申宏 胜 广东王老吉 陈富杰
77477062796780708979102226256364797362541927204217076465735354756748656609190010191372825355755647573041485666565556707427351202131022103523022229477434565510315535343523352202575141300703828606050205355431525433304103434030394886663321422043330506333506262113304025246663243463234645232245442212445420425161527361632621343321111305838433231202051302121325422435337385634360423334121523221113223285663484403043333040324241328424
0
107
全局
慢棋
C39 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红左边炮对黑飞右象
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-广东
第22轮
第03台
2005-11-30
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
广东王老吉 陈富杰
广东王老吉
陈富杰
红胜
燕山布衣
3898
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14894.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html) 0 - 2 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 李鸿嘉 负 北京中加 蒋川

0
198
全局
慢棋
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-广东
第22轮
第04台
2005-11-30
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
黑胜
chouzhouyu
7912
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14891.html
www.dpxq.com

Chotgia
28-02-2019, 07:56 AM
VÒNG 2
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 5 - 3 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html) 1 - 1 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 李智屏 和 江苏汤沟两相和 王斌
262563641927706229472042798780818988813186853134886823242524342466656465686562542735543565351022092924294729
0
27
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-江苏
第22轮
第01台
2005-11-30
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
江苏汤沟两相和 王斌
江苏汤沟两相和
王斌
和棋
梁利衡
2491
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14900.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html) 0 - 2 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2008-02-14 23:30:00
江苏汤沟两相和 徐天红 负 湖北中盐宏博 柳大华
262512227747204279678081474330412947815166651031434400101938101446455156172756363857708286853666898772523948826109393112272361534443525748575345574863646746222087676465476566564638123138264526393114193139193949392645674756363949456443033606031306161303161303002022252442240004224249396485232013193938191020214232474610183839181939388573654773524857190904065233
0
90
全局
慢棋
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-江苏
第22轮
第02台
2005-11-30
江苏汤沟两相和 徐天红
江苏汤沟两相和
徐天红
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
黑胜
3539
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14893.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 汪洋 和 江苏汤沟两相和 徐超
262512227747204279672324897924251907808139488131474330414383708279756364752531338385103109190010694782748575333817143834141334331317333817143834141334331317
0
39
全局
快棋
E34 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-江苏
第22轮
第03台
2005-11-30
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
江苏汤沟两相和 徐超
江苏汤沟两相和
徐超
和棋
潇湘仙子
2220
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14895.html
www.dpxq.com


Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42220.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 李群 和 湖北中盐宏博 李雪松
774770627967636489798070797310221927232409081213737520426665646575656254085813145878000126252425652570717858015158557161274861641727725227225255474330412232403032375462675562435543515343223040221464144867
0
51
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-江苏
第22轮
第04台
2005-11-30
江苏汤沟两相和 李群
江苏汤沟两相和
李群
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
潇湘仙子
2225
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14899.html
www.dpxq.com

Chotgia
28-02-2019, 07:56 AM
VÒNG 2
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 1 - 7 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

Chiết Giang Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html) 0 - 2 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42243.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:11:00
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰 负 上海金外滩 万春林
774770627967807089796364797310222625728273638281192730414737816163536274535574663948707229477252557552727535725217070010091966543575121719171017371761674857523275553234271520421523646555655446656634141715462766266763230263610223616323026361022314132524271915651907262707192729131624341907234260422922162622420728494826864838863638483634424328364858365765673464676164614383616983035745584869684849403059486867
0
102
全局
慢棋
C43 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第22轮
第01台
2005-11-30
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰
浙江宁波世纪盛业
陈寒峰
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
黑胜
2933
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1881.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html) 1 - 1 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 孙勇征 和 浙江宁波世纪盛业 于幼华
77471022796772528979706217370010192763642625120227356042797350410907806073636281638381628363628163838162836362816360816007171017471702066947232425244224666564654765244217136072132306262947030437270405675522035543031523251527252726866587
0
59
全局
慢棋
B42 五六炮左正马对反宫马 黑右直车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第22轮
第02台
2005-11-30
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
浙江宁波世纪盛业 于幼华
浙江宁波世纪盛业
于幼华
和棋
弈魂
2693
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14897.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html) 0 - 2 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:33:00
浙江宁波世纪盛业 邱东 负 上海金外滩 谢靖
262563646665646569477062795862541927125209081022896900101715604215651014777414176567806074781727587727267765526208585446676260626966463466263426786872795948627258567278685878685626686958596965
0
48
全局
快棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第22轮
第03台
2005-11-30
浙江宁波世纪盛业 邱东
浙江宁波世纪盛业
邱东
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
黑胜
3403
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1882.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html) 2 - 0 Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42256.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 胡荣华 胜 浙江宁波世纪盛业 陈建国
694772327967706289791002666512221907001009191014172714745948030419155041675560427969805077575070060504051505323307157444152302232723444605353332262522122313707435331202130346565563568657598606696706040343624333433238676602224323223263558384663638182383426083802042556318126351
0
69
全局
慢棋
A31 飞相进右马对左过宫炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第22轮
第04台
2005-11-30
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
浙江宁波世纪盛业 陈建国
浙江宁波世纪盛业
陈建国
红胜
燕山布衣
3517
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14896.html
www.dpxq.com

Chotgia
28-02-2019, 07:57 AM
VÒNG 2
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 1 - 7 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

Chiết Giang Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html) 0 - 2 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42243.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:11:00
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰 负 上海金外滩 万春林
774770627967807089796364797310222625728273638281192730414737816163536274535574663948707229477252557552727535725217070010091966543575121719171017371761674857523275553234271520421523646555655446656634141715462766266763230263610223616323026361022314132524271915651907262707192729131624341907234260422922162622420728494826864838863638483634424328364858365765673464676164614383616983035745584869684849403059486867
0
102
全局
慢棋
C43 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮上右士
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第22轮
第01台
2005-11-30
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰
浙江宁波世纪盛业
陈寒峰
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
黑胜
2933
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1881.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html) 1 - 1 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 孙勇征 和 浙江宁波世纪盛业 于幼华
77471022796772528979706217370010192763642625120227356042797350410907806073636281638381628363628163838162836362816360816007171017471702066947232425244224666564654765244217136072132306262947030437270405675522035543031523251527252726866587
0
59
全局
慢棋
B42 五六炮左正马对反宫马 黑右直车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第22轮
第02台
2005-11-30
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
浙江宁波世纪盛业 于幼华
浙江宁波世纪盛业
于幼华
和棋
弈魂
2693
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14897.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html) 0 - 2 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:33:00
浙江宁波世纪盛业 邱东 负 上海金外滩 谢靖
262563646665646569477062795862541927125209081022896900101715604215651014777414176567806074781727587727267765526208585446676260626966463466263426786872795948627258567278685878685626686958596965
0
48
全局
快棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第22轮
第03台
2005-11-30
浙江宁波世纪盛业 邱东
浙江宁波世纪盛业
邱东
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
黑胜
3403
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1882.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html) 2 - 0 Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42256.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 胡荣华 胜 浙江宁波世纪盛业 陈建国
694772327967706289791002666512221907001009191014172714745948030419155041675560427969805077575070060504051505323307157444152302232723444605353332262522122313707435331202130346565563568657598606696706040343624333433238676602224323223263558384663638182383426083802042556318126351
0
69
全局
慢棋
A31 飞相进右马对左过宫炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-上海
第22轮
第04台
2005-11-30
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
浙江宁波世纪盛业 陈建国
浙江宁波世纪盛业
陈建国
红胜
燕山布衣
3517
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14896.html
www.dpxq.com

Chotgia
28-02-2019, 07:58 AM
VÒNG 2
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 6 - 2 Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

Hồ Nam Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html) 2 - 0 Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:09:00
湖南贵生坊 谢岿 胜 四川队 蒋全胜
2625636417477062192712327987204277678070897972760908102208680010666576667970666870796865475710146947145459485456797565667576323646453626876656576654576754332629472922103321103127155041152367177636171236311222230240502947221286855051060560824544434431334220335341525363524102101210636210112133111362615150616341526383
0
79
全局
慢棋
E40 对兵局
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖南-四川
第22轮
第01台
2005-11-30
湖南贵生坊 谢岿
湖南贵生坊
谢岿
四川队 蒋全胜
四川队
蒋全胜
红胜
2745
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1874.html
www.dpxq.com


Tứ Xuyên Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html) 1 - 1 Lục Vĩ Thao (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42226.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:18:00
四川队 谢卓淼 和 湖南贵生坊 陆伟韬
2625122277472042796780818979811119271031170770822735304107370001394811157975838437393112352315132335223235437274091913193919746447171233436463642947335217143202148401111939020625248263847411162434030475451617393717193739060748370709594863827484827445251915252909394939748667861585847485867475646566658646290946767585527385887656698756468769465669875646885846475857735409044746344454625753608239494130530346160434304103021612020682603433121948391914
0
112
全局
慢棋
E25 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖南-四川
第22轮
第02台
2005-11-30
四川队 谢卓淼
四川队
谢卓淼
湖南贵生坊 陆伟韬
湖南贵生坊
陆伟韬
和棋
2043
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1932.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Nam Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html) 1 - 1 Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42251.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2008-02-14 22:10:00
湖南贵生坊 孙浩宇 和 四川队 李艾东

0
141
全局
快棋
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖南-四川
第22轮
第03台
2005-11-30
湖南贵生坊 孙浩宇
湖南贵生坊
孙浩宇
四川队 李艾东
四川队
李艾东
和棋
2109
820
m
m
下略,和。
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1879.html
www.dpxq.com


Tứ Xuyên Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html) 0 - 2 Phạm Tư Viễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:18:00
四川队 王跃飞 负 湖南贵生坊 范思远
262572427967808189791002192770626947000166650121170723240919122227352425355421111911811177874232546232383948111979742229878363648380304174714152625029594839595080504050675538085543504071310809070302233133230447292042060509293948042365642315435525353335150355344264050403243525644204142432252832444645446534551915282915455567454767756557
0
84
全局
慢棋
E03 仙人指路对中炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖南-四川
第22轮
第04台
2005-11-30
四川队 王跃飞
四川队
王跃飞
湖南贵生坊 范思远
湖南贵生坊
范思远
黑胜
2980
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1937.html
www.dpxq.com

Chotgia
28-02-2019, 07:59 AM
VÒNG 2
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 4 - 4 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html) 2 - 0 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 23:23:00
河北金环钢构 张江 胜 煤矿开滦股份 宋国强
2625636419277062294710227987000189880131090880818838838477736254383181310858544258543138737760825455381817071217472917770777304159481816868516262947848555854261858320428363618077577252877580725777726075542324544224257771262763602234422140306063342221422234422352227170303163434132434434154414826023441507495927261411313070733241733330401110413044324041103041423220
0
91
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
河北-开滦
第22轮
第01台
2005-11-30
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
红胜
2704
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1891.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42235.html) 2 - 0 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2008-02-14 22:17:00
煤矿开滦股份 蒋凤山 胜 河北金环钢构 阎文清
2625122277472042796723248979242519078081091981317975313339483041752563641737100247577262694770826665826365646344254542645753333067552242191300201343627253730210556344634363303645153646636446767343764643734676734376464373467673437646437346361545202364604247294723736062727145257343072836326232413247691002374743232545403045355041283671763615232948390223353623153676292347372333767030315948333670743634747515237573230473743436741441500605314105040304140441400400404100033686034341513757
0
121
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
河北-开滦
第22轮
第02台
2005-11-30
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
红胜
2677
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1917.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html) 0 - 2 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:13:00
河北金环钢构 苗利明 负 煤矿开滦股份 景学义
7747706279678070897910221907636417270010091912167975728275557071060571116665646555656274464520426575746245444344272882862625868475656274286830414746403065353040191710303575745317573033575416180726181959481117694717275444403075732726735326365351232425248487464260825171334344432243717482646775367642728789483776794948435574735567485889885857413247691917374879776864675557587778585755365747787764671767755477735473362473652405485905264748264565445041727367684847456647370304
0
118
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
河北-开滦
第22轮
第03台
2005-11-30
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
黑胜
2632
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1885.html
www.dpxq.com


CN: Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html) 0 - 2 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2008-02-14 22:17:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 负 河北金环钢构 申鹏
2947124279671022778700108979706217378070797363643948625419271014878364657374656683842241093941627472707284145435141235273929270637366667360642322939504112627262393503042625626435656465476532426947424606266042262320022333463633133616131002201014040586856768485716464939051514044606858443442524444524231516047416265948454674142616847446362333060514150504150516173343171843530434394934357464364664546858544446560503182849393531536341323949283803433041
0
112
全局
快棋
A27 飞相对左中炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
河北-开滦
第22轮
第04台
2005-11-30
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
黑胜
3224
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1925.html
www.dpxq.com

Chotgia
28-02-2019, 08:00 AM
VÒNG 2
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 3 - 5 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

CN: Hắc Long Giang Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html) 1 - 1 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:08:00
黑龙江林海灵芝 张晓平 和 沈阳金龙痰咳净 金波
69471022666572427967706219278070897970742625232477754232594820422524742427351202090763646564246435236424230200021737021275352214373212323565323479733474736324646364746407376454651562743727
0
47
全局
快棋
A15 飞相进三兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-沈阳
第22轮
第01台
2005-11-30
黑龙江林海灵芝 张晓平
黑龙江林海灵芝
张晓平
沈阳金龙痰咳净 金波
沈阳金龙痰咳净
金波
和棋
2290
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1873.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html) 2 - 0 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:14:00
沈阳金龙痰咳净 金松 胜 黑龙江林海灵芝 聂铁文

0
229
全局
慢棋
E04 仙人指路对士角炮或过宫炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-沈阳
第22轮
第02台
2005-11-30
沈阳金龙痰咳净 金松
沈阳金龙痰咳净
金松
黑龙江林海灵芝 聂铁文
黑龙江林海灵芝
聂铁文
红胜
2845
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1896.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html) 1 - 1 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:00
2008-02-14 22:06:00
黑龙江林海灵芝 苗永鹏 和 沈阳金龙痰咳净 尚威
6665232479671022694760421907000109080161777963647969646589797252696570820838807079708270171370820605838413234344235361716515717353581202383502051517030458887313173782638878504159485262072813537870626737676351357551707570535070745056744405062625242547255666675704055755666955590515254769662836
0
73
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-沈阳
第22轮
第03台
2005-11-30
黑龙江林海灵芝 苗永鹏
黑龙江林海灵芝
苗永鹏
沈阳金龙痰咳净 尚威
沈阳金龙痰咳净
尚威
和棋
2092
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1872.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html) 1 - 1 Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2005-11-19 06:31:01
2008-02-14 22:15:00
沈阳金龙痰咳净 卜凤波 和 黑龙江林海灵芝 赵国荣
79676364174710221927001009197062191512021510221026256042898810228858504158538060464572746746232466652234454434462746744465646070777344472947030473637050535040506353434425244445462542242504020604126243645420423948
0
53
全局
慢棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-沈阳
第22轮
第04台
2005-11-30
沈阳金龙痰咳净 卜凤波
沈阳金龙痰咳净
卜凤波
黑龙江林海灵芝 赵国荣
黑龙江林海灵芝
赵国荣
和棋
2362
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1897.html
www.dpxq.com

Chotgia
28-02-2019, 08:00 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
KẾT QUẢ VÒNG 2
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
23
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
1
4 - 4
1
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
29


2
29
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
5 - 3
0
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
20


3
19
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
0
1 - 7
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
25


4
9
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2
6 - 2
0
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
14


5
20
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
1
4 - 4
1
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
19


6
23
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
0
3 - 5
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
22

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 2
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
14
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
0 - 2
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông
27
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14892.html)


2
27
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
2 - 0
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
23
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14898.html)


3
21
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
2 - 0
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
Quảng Đông
18
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14894.html)


4
16
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
0 - 2
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
25
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14891.html)


1
23
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
22
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14900.html)


2
19
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
0 - 2
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc
24
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14893.html)


3
27
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
21
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14895.html)


4
20
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42220.html)
Hồ Bắc
14
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14899.html)


1
22
Chiết Giang
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
0 - 2
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42243.html)
Thượng Hải
8
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1881.html)


2
23
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
1 - 1
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Chiết Giang
17
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14897.html)


3
19
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
0 - 2
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải
22
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1882.html)


4
27
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
2 - 0
Trần Kiến Quốc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42256.html)
Chiết Giang
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_14896.html)


1
19
Hồ Nam
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
2 - 0
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
Tứ Xuyên
9
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1874.html)


2
18
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
1 - 1
Lục Vĩ Thao (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42226.html)
Hồ Nam
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1932.html)


3
8
Hồ Nam
Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html)
1 - 1
Lý Ngải Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42251.html)
Tứ Xuyên
8
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1879.html)


4
21
Tứ Xuyên
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
0 - 2
Phạm Tư Viễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html)
Hồ Nam
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1937.html)


1
19
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
2 - 0
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan
20
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1891.html)


2
10
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42235.html)
2 - 0
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html)
Hà Bắc
12
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1917.html)


3
19
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
0 - 2
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1885.html)


4
21
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
0 - 2
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html)
Hà Bắc
18
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1925.html)


1
20
Hắc Long Giang
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương
16
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1873.html)


2
24
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
2 - 0
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang
25
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1896.html)


3
21
Hắc Long Giang
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
1 - 1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
19
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1872.html)


4
23
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
1 - 1
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Hắc Long Giang
25
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_1897.html)

</tbody>

Chotgia
28-02-2019, 08:01 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG VÒNG 2 ĐỒNG ĐỘI NAM
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
4
11
2
3
0
0
2
2
0
0


2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
4
10
2
3
1
0
2
2
0
0


3
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
3
9
1
2
0
0
2
1
1
0


4
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
3
9
1
1
1
0
2
1
1
0


5
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
2
9
1
2
1
0
2
1
0
1


6
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
8
1
1
0
0
2
1
0
1


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
2
8
0
2
1
0
2
0
2
0


8
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2
7
1
1
1
0
2
1
0
1


9
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
1
7
0
2
2
0
2
0
1
1


10
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
1
7
0
0
0
0
2
0
1
1


11
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
0
6
0
0
0
0
2
0
0
2


12
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
5
0
0
0
0
2
0
0
2

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG VÒNG 2 CÁ NHÂN NAM
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
75.00
3
1
1
2
1
1
0
6


1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang
75.00
3
1
1
2
1
1
0
5


1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
75.00
3
1
1
2
1
1
0
4


1
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Hồ Nam
75.00
3
1
1
2
1
1
0
3


1
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
Khai Loan
75.00
3
1
1
2
1
1
0
3


1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
75.00
3
1
1
2
1
1
0
4


1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang
75.00
3
1
1
2
1
1
0
4


8
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Bắc Kinh
75.00
3
1
0
2
1
1
0
6


8
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông
75.00
3
1
0
2
1
1
0
9


8
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông
75.00
3
1
0
2
1
1
0
8


8
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc
75.00
3
1
0
2
1
1
0
6


8
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc
75.00
3
1
0
2
1
1
0
7


8
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Thẩm Dương
75.00
3
1
0
2
1
1
0
3


8
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương
75.00
3
1
0
2
1
1
0
9


15
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
Hà Bắc
50.00
2
1
0
2
1
0
1
5


15
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan
50.00
2
1
0
2
1
0
1
7


17
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Quảng Đông
50.00
2
0
0
2
0
2
0
1


17
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
50.00
2
0
0
2
0
2
0
2


17
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
Hà Bắc
50.00
2
0
0
2
0
2
0
2


17
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc
50.00
2
0
0
2
0
2
0
5


17
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
50.00
2
0
0
2
0
2
0
5


17
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Giang Tô
50.00
2
0
0
2
0
2
0
2


17
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
50.00
2
0
0
2
0
2
0
3


17
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
50.00
2
0
0
2
0
2
0
5


17
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan
50.00
2
0
0
2
0
2
0
5


17
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải
50.00
2
0
0
2
0
2
0
7


17
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải
50.00
2
0
0
2
0
2
0
3


17
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42249.html)
Tứ Xuyên
50.00
2
0
0
2
0
2
0
0


17
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
50.00
2
0
0
2
0
2
0
2


17
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang
50.00
2
0
0
2
0
2
0
4


17
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Chiết Giang
50.00
2
0
0
2
0
2
0
3


17
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang
50.00
2
0
0
2
0
2
0
2


33
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Bắc Kinh
25.00
1
0
0
2
0
1
1
0


33
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
25.00
1
0
0
2
0
1
1
5


33
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Hắc Long Giang
25.00
1
0
0
2
0
1
1
7


33
Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html)
Hồ Nam
25.00
1
0
0
2
0
1
1
1


33
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
Hồ Nam
25.00
1
0
0
2
0
1
1
0


33
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
25.00
1
0
0
2
0
1
1
4


33
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
Giang Tô
25.00
1
0
0
2
0
1
1
1


33
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải
25.00
1
0
0
2
0
1
1
4


33
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương
25.00
1
0
0
2
0
1
1
2


33
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
25.00
1
0
0
2
0
1
1
6


43
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang
0
0
0
0
2
0
0
2
4


43
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html)
Thượng Hải
0
0
0
0
2
0
0
2
2

</tbody>

Chotgia
02-03-2019, 09:57 AM
VÒNG 3
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 4 - 4 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html) 1 - 1 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 徐超 和 北京中加 张强
7747706279678070897910221907636417270010091972761913120213231012232522142515143306056042151233127978020507155041781812241523707518142436143405064737364423444344344475355948353669473626270726234445234366654345464564654765066645440304373404058685
0
61
全局
慢棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-北京
第03轮
第01台
2005-04-20
江苏汤沟两相和 徐超
江苏汤沟两相和
徐超
北京中加 张强
北京中加
张强
和棋
范思远
1841
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13429.html
www.dpxq.com


CN: Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
北京中加 张申宏 和 江苏汤沟两相和 李群
2625636419277062170710220919001069478081776762746665604265644264191420421454101167571216796774665453817189797262797111715948713153526260575331325262162627193041073732346242343242324132060564825363324119072606072843442836444536440626464566456755224337364364364640306333645233355244464460615543415225242324432445643538264624036476032230403837826422346151445476685458467637385158385876784959785859586856
0
100
全局
快棋
E45 对兵互进右马局 红边炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-北京
第03轮
第02台
2005-04-20
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
江苏汤沟两相和 李群
江苏汤沟两相和
李群
和棋
1955
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12961.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html) 1 - 1 Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 徐天红 和 北京中加 靳玉砚
7747706279678070897910226665232419070304172722140908604208380405060500057975120238315041311172745948020747077434757062702728056569476566262534642524646711146707290766460725705124235172147472647473
0
49
全局
慢棋
C74 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-北京
第03轮
第03台
2005-04-20
江苏汤沟两相和 徐天红
江苏汤沟两相和
徐天红
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
和棋
2315
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12958.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html) 1 - 1 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
北京中加 蒋川 和 江苏汤沟两相和 王斌
26256364192770621707102209190010694780817767627466656042656442641914204214541011545381717987838467571213594823245355242555251151868584852585
0
35
全局
慢棋
E45 对兵互进右马局 红边炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-北京
第03轮
第04台
2005-04-20
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
江苏汤沟两相和 王斌
江苏汤沟两相和
王斌
和棋
2112
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12962.html
www.dpxq.com

Chotgia
02-03-2019, 09:58 AM
VÒNG 3
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 3 - 5 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html) 1 - 1 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 胡荣华 和 广东王老吉 吕钦
7747706279678070897910221907636417270010091912167975728275557071060571116665646555656274656082626987111427238384262530416755624255674262675562425567426267556242556742626755
0
43
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-广东
第03轮
第01台
2005-04-20
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
和棋
杨柏伟
2681
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13428.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html) 2 - 0 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42243.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 陈富杰 胜 上海金外滩 万春林

0
147
全局
快棋
A07 金钩炮局
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-广东
第03轮
第02台
2005-04-20
广东王老吉 陈富杰
广东王老吉
陈富杰
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
红胜
杨柏伟
3858
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13425.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 谢靖 和 广东王老吉 许银川
7747706279678070897963647973102219276254262520427353546627353041473772522947667417076465535465666748121009197073482774535464534564654564656652624765103069474344191362631312636212136263
0
46
全局
慢棋
C18 中炮过河车七路马对屏风马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-广东
第03轮
第03台
2005-04-20
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
杨柏伟
3420
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13427.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 李鸿嘉 和 上海金外滩 孙勇征
77477062796780708979102266652324190772760908204217272214083830413833242533131435131235272625002046452030594830364737764649597079677946767967413007287671121171411117412117112141284727062907636465644264252462541113644224235466476636666947434423224161454461673767666713166764
0
68
全局
慢棋
C06 中炮左边马对屏风马 红左横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-广东
第03轮
第04台
2005-04-20
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
杨柏伟
2925
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13426.html
www.dpxq.com

Chotgia
02-03-2019, 09:58 AM
VÒNG 3
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 5 - 3 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Tứ Xuyên Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html) 1 - 1 Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42219.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
四川队 蒋全胜 和 湖北中盐宏博 李望祥
262512227747204279672324190724258979808139488111091910317975111506051505173700101910311047433041694783843738050475250444431310312535441438311413351513150715636431347062348422264645728266656465476562742947266649394132150350410311422067468286462586858483
0
63
全局
慢棋
E34 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-湖北
第03轮
第01台
2005-04-20
四川队 蒋全胜
四川队
蒋全胜
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
和棋
1826
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13417.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html) 1 - 1 Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 柳大华 和 四川队 谢卓淼
77477062796780708979102219076364172700100919121679757282755570710605711166656465556562746560826269871114272383842625304160612042675574556162554729472230626330226362223062633022
0
44
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-湖北
第03轮
第02台
2005-04-20
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
四川队 谢卓淼
四川队
谢卓淼
和棋
2133
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13419.html
www.dpxq.com


Tứ Xuyên Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html) 1 - 1 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
四川队 吴贵临 和 湖北中盐宏博 汪洋

0
140
全局
慢棋
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-湖北
第03轮
第03台
2005-04-20
四川队 吴贵临
四川队
吴贵临
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
和棋
2711
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13416.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html) 0 - 2 Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 李智屏 负 四川队 王跃飞
77576364798772328979706226258081294720423948812179751002060523241727001019071217666532357572625409391712727612323929646546453505476521616547242545444344293930413934616334445462472563697673696525476535736303048766021444463533633314334644101444143314071514351534050666453516271706864553323157556243
0
74
全局
快棋
A54 仕角炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-湖北
第03轮
第04台
2005-04-20
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
四川队 王跃飞
四川队
王跃飞
黑胜
2848
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13418.html
www.dpxq.com

Chotgia
02-03-2019, 09:59 AM
VÒNG 3
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 6 - 2 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Khai Loan Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42235.html) 1 - 1 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 蒋凤山 和 浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫

0
190
全局
慢棋
E26 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-浙江
第03轮
第01台
2005-04-20
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫
浙江宁波世纪盛业
赵鑫鑫
和棋
2128
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12957.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html) 1 - 1 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰 和 煤矿开滦股份 庄玉庭

0
158
全局
快棋
A60 过宫炮局
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-浙江
第03轮
第02台
2005-04-20
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰
浙江宁波世纪盛业
陈寒峰
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
和棋
2084
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12955.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html) 2 - 0 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 宋国强 胜 浙江宁波世纪盛业 邱东
774772427967706289798081192723247975812117071222091922267565102265636281666521516564000139480111191151112739111967751929755429284743224363432838072730414333382864632425331328383918268627208689544260422000382813104130060525351015422046458988153528183530404130404131454450414443181948391939494839384849383949483934433334444838443438483444483844343848344448384434384834444838
0
93
全局
慢棋
D23 顺炮直车对横车 红巡河车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-浙江
第03轮
第03台
2005-04-20
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
浙江宁波世纪盛业 邱东
浙江宁波世纪盛业
邱东
红胜
2402
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12956.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html) 0 - 2 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 于幼华 负 煤矿开滦股份 景学义
774770627967807026256364192710221715627427352042090870718988000147277466694701518878726278715171085812105852667452556465556562676567745567685534151871746858304127231015585474543554345518884344888322438353557423330304547315118685110153547466540466582524444546455837494837452434435534444524445455364849241659481604060501057361403061530425333425465444364453324634324405044456345548370454567755767756545139484152567760828584768477658476485742644725766849486856294751616546614125075677
0
120
全局
慢棋
C86 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车对黑左马外盘河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-浙江
第03轮
第04台
2005-04-20
浙江宁波世纪盛业 于幼华
浙江宁波世纪盛业
于幼华
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
黑胜
2488
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12954.html
www.dpxq.com

Chotgia
02-03-2019, 10:00 AM
VÒNG 3
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 7 - 1 Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

CN: Thẩm Dương Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html) 2 - 0 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 金波 胜 湖南贵生坊 谢岿
77477062666523247967102217273041897980700908204219072214083872763833242533131435131235272625003059482735121430201415352715172735475720256947252406056364171535235753767379752344656444567565566407267363264564454645636765677079476962545303242029478384676320304544434463535466034366745352444549597462526279731513735359494546050446360403362662655356656026276062
0
89
全局
快棋
C70 五七炮对屏风马进3卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖南
第03轮
第01台
2005-04-20
沈阳金龙痰咳净 金波
沈阳金龙痰咳净
金波
湖南贵生坊 谢岿
湖南贵生坊
谢岿
红胜
3585
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13423.html
www.dpxq.com


Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html) 0 - 2 Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 谢业枧 负 沈阳金龙痰咳净 金松
1747102219270010091912162625724279877062897963647757808139488131575262547975424152533134532320422383343625243626242364657565544627461646190941112313221429073041093910301323303949392636473711312333143383333633393846446515446415253313
0
58
全局
慢棋
D34 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖南
第03轮
第02台
2005-04-20
湖南贵生坊 谢业枧
湖南贵生坊
谢业枧
沈阳金龙痰咳净 金松
沈阳金龙痰咳净
金松
黑胜
3557
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13421.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html) 1 - 1 Phạm Tư Viễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 卜凤波 和 湖南贵生坊 范思远
26252042173772521927102209190010774780817967813159486364897970627973121666656465736362816365162629071019271983841927528269873041656182866786268661713134475723242524342427354152576724646765504137676434352784858769868971798988797888877877876777673464694785756787
0
65
全局
慢棋
E01 仙人指路对飞象
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖南
第03轮
第03台
2005-04-20
沈阳金龙痰咳净 卜凤波
沈阳金龙痰咳净
卜凤波
湖南贵生坊 范思远
湖南贵生坊
范思远
和棋
2011
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13420.html
www.dpxq.com


Hồ Nam Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html) 0 - 2 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 程进超 负 沈阳金龙痰咳净 尚威

0
130
全局
慢棋
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖南
第03轮
第04台
2005-04-20
湖南贵生坊 程进超
湖南贵生坊
程进超
沈阳金龙痰咳净 尚威
沈阳金龙痰咳净
尚威
黑胜
2440
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13422.html
www.dpxq.com

Chotgia
02-03-2019, 10:00 AM
VÒNG 3
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 5 - 3 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html) 2 - 0 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 赵国荣 胜 河北金环钢构 刘殿中
774770626665807079677282192723241713102213230010091920421913707889887888678812021310221088768286476743442353022229472226765786566564838467631022645456535453628363688485576585756573757668638371636230417361403062727666536324254725221461531435270835566362566849486856484956684948665608275646274668564849262939485668465829266261267648577678494868564849566458374152250742245748604261716472537278717253710137180100533224023244030444234224231130311826314126450040453341514939504111034030331230600322
0
123
全局
慢棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-河北
第03轮
第01台
2005-04-20
黑龙江林海灵芝 赵国荣
黑龙江林海灵芝
赵国荣
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
红胜
3185
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13424.html
www.dpxq.com


CN: Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2013-09-29 12:39:00
河北金环钢构 张江 和 黑龙江林海灵芝 聂铁文

0
457
全局
快棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-河北
第03轮
第02台
2005-04-20
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
黑龙江林海灵芝 聂铁文
黑龙江林海灵芝
聂铁文
和棋
1970
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12987.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html) 1 - 1 Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 苗永鹏 和 河北金环钢构 申鹏

0
244
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-河北
第03轮
第03台
2005-04-20
黑龙江林海灵芝 苗永鹏
黑龙江林海灵芝
苗永鹏
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
和棋
1927
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12959.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html) 1 - 1 Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 苗利明 和 黑龙江林海灵芝 张晓平
77477062796780708979124219271022091972766665232417137666132370796779001019102210060560825948636465648264798766672706625426252425062554352383102287664246868567578584575184745121838646442907212507253547254764426645504186064414453314114959413233254224253720423745434445263241747311217363240226184445183745553725
0
77
全局
慢棋
D55 中炮双直车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-河北
第03轮
第04台
2005-04-20
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
黑龙江林海灵芝 张晓平
黑龙江林海灵芝
张晓平
和棋
1911
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12960.html
www.dpxq.com

Chotgia
02-03-2019, 10:01 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
KẾT QUẢ VÒNG 3
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
0
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1
4 - 4
1
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
2


2
0
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
3


3
1
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
2
5 - 3
0
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
4


4
2
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
2
6 - 2
0
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
3


5
4
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2
7 - 1
0
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2


6
1
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
2
5 - 3
0
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 3
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
1
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13429.html)


2
3
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Giang Tô
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12961.html)


3
1
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Bắc Kinh
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12958.html)


4
3
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12962.html)


1
2
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
1 - 1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13428.html)


2
1
Quảng Đông
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
2 - 0
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42243.html)
Thượng Hải
0
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13425.html)


3
1
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13427.html)


4
2
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13426.html)


1
1
Tứ Xuyên
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
1 - 1
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42219.html)
Hồ Bắc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13417.html)


2
2
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
1 - 1
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
Tứ Xuyên
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13419.html)


3
2
Tứ Xuyên
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13416.html)


4
3
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
0 - 2
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
1
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13418.html)


1
0
Khai Loan
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42235.html)
1 - 1
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12957.html)


2
3
Chiết Giang
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
1 - 1
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12955.html)


3
2
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
2 - 0
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12956.html)


4
2
Chiết Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
0 - 2
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12954.html)


1
1
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
2 - 0
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
2
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13423.html)


2
1
Hồ Nam
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
0 - 2
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13421.html)


3
3
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
1 - 1
Phạm Tư Viễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html)
Hồ Nam
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13420.html)


4
3
Hồ Nam
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
0 - 2
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13422.html)


1
1
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
2 - 0
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13424.html)


2
2
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12987.html)


3
0
Hắc Long Giang
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
1 - 1
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html)
Hà Bắc
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12959.html)


4
2
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
1 - 1
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_12960.html)

</tbody>

Chotgia
02-03-2019, 10:01 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 3 ĐỒNG ĐỘI NAM
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6
17
3
6
3
0
3
3
0
0


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
5
14
2
3
0
0
3
2
1
0


3
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
4
15
2
4
2
0
3
2
0
1


4
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
4
14
2
3
0
0
3
2
0
1


5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
3
12
1
3
2
0
3
1
1
1


6
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
3
12
1
1
1
0
3
1
1
1


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
3
12
0
2
1
0
3
0
3
0


8
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
3
11
1
1
1
0
3
1
1
1


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2
11
1
1
0
0
3
1
0
2


10
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2
8
1
1
1
0
3
1
0
2


11
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1
10
0
0
0
0
3
0
1
2


12
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
8
0
0
0
0
3
0
0
3

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 3 CÁ NHÂN NAM
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
83.33
5
2
2
3
2
1
0
4


2
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương
83.33
5
2
1
3
2
1
0
9


3
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
66.67
4
1
1
3
1
2
0
6


3
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang
66.67
4
1
1
3
1
2
0
5


3
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
66.67
4
1
1
3
1
2
0
4


3
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
66.67
4
1
1
3
1
2
0
5


3
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang
66.67
4
1
1
3
1
2
0
4


8
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Bắc Kinh
66.67
4
1
0
3
1
2
0
6


8
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông
66.67
4
1
0
3
1
2
0
9


8
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông
66.67
4
1
0
3
1
2
0
8


8
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc
66.67
4
1
0
3
1
2
0
7


8
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan
66.67
4
1
0
3
1
2
0
5


8
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Thẩm Dương
66.67
4
1
0
3
1
2
0
3


14
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Hồ Nam
50.00
3
1
1
3
1
1
1
3


14
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
50.00
3
1
1
3
1
1
1
6


16
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
Hà Bắc
50.00
3
1
0
3
1
1
1
5


16
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Hắc Long Giang
50.00
3
1
0
3
1
1
1
7


16
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc
50.00
3
1
0
3
1
1
1
6


16
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan
50.00
3
1
0
3
1
1
1
7


16
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương
50.00
3
1
0
3
1
1
1
2


21
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Quảng Đông
50.00
3
0
0
3
0
3
0
1


21
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
Hà Bắc
50.00
3
0
0
3
0
3
0
2


21
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc
50.00
3
0
0
3
0
3
0
5


21
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Giang Tô
50.00
3
0
0
3
0
3
0
2


21
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
50.00
3
0
0
3
0
3
0
3


21
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải
50.00
3
0
0
3
0
3
0
7


21
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải
50.00
3
0
0
3
0
3
0
3


21
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
50.00
3
0
0
3
0
3
0
2


21
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang
50.00
3
0
0
3
0
3
0
2


30
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Bắc Kinh
33.33
2
0
0
3
0
2
1
0


30
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
33.33
2
0
0
3
0
2
1
5


30
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
33.33
2
0
0
3
0
2
1
2


30
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
33.33
2
0
0
3
0
2
1
5


30
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
33.33
2
0
0
3
0
2
1
4


30
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
Giang Tô
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


30
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải
33.33
2
0
0
3
0
2
1
4


30
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang
33.33
2
0
0
3
0
2
1
4


30
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Chiết Giang
33.33
2
0
0
3
0
2
1
3


39
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang
16.67
1
0
0
3
0
1
2
4


39
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
Hồ Nam
16.67
1
0
0
3
0
1
2
0

</tbody>

Chotgia
05-03-2019, 08:54 AM
VÒNG 4
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 4 - 4 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

CN: Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html) 1 - 1 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
北京中加 靳玉砚 和 河北金环钢构 阎文清
774770627967807089791022666523241907030417272214090860426755040506050005554362434743504169470503434414062728031328887050083850564645135359485355383556868868866668692425262512152524154524347252695952597970555070504050354566564769595845470625
0
60
全局
快棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-河北
第04轮
第01台
2005-04-27
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
和棋
1846
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13445.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html) 1 - 1 Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 苗利明 和 北京中加 张强
774770627967807089791022190763641727001009197276191512020605101507152324272460422423764647432243797062706746706246340205341305061321404123134151131150412142515042234355294706663948667623447679472979741523553426253442294742234423030486850405111374711314718125248185243462433444432444342416146485454939
0
75
全局
慢棋
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-河北
第04轮
第02台
2005-04-27
河北金环钢构 苗利明
河北金环钢构
苗利明
北京中加 张强
北京中加
张强
和棋
燕山布衣
2067
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13450.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html) 1 - 1 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
北京中加 蒋川 和 河北金环钢构 刘殿中
774770627967807089791022666523241727304109082042797372827370627019070030081812021815030459488384473702062625242515252203694770620726032437333033252406466746333624233646271746441710413223204041202141402111624111214162211162411121416221116241100041221110404110122230261444241210422014068286101141401113504113438616434604054616
0
81
全局
慢棋
C70 五七炮对屏风马进3卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-河北
第04轮
第03台
2005-04-27
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
和棋
燕山布衣
2363
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13447.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html) 1 - 1 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 张江 和 北京中加 张申宏
26256364192770622947808179872042898881311707627477573134881810313948002086852324181472622524202414243424093931522735243435273424273524343527342427150304393474668766626607046606342442245753527353837385153430413453857304644030
0
56
全局
慢棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-河北
第04轮
第04台
2005-04-27
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
和棋
燕山布衣
1760
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13451.html
www.dpxq.com

Chotgia
05-03-2019, 08:55 AM
VÒNG 4
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html) 3 - 5 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

Hồ Nam Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html) 2 - 0 Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 谢岿 胜 黑龙江林海灵芝 张晓平
26257062666512221907728279671002171222250919001077728081694725240605815119155156677556467563828189791011153581613532616332626353594853517270512162604041707120426050111271814131505130415156
0
47
全局
慢棋
E09 两头蛇对进右马转卒底炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖南-黑龙江
第04轮
第01台
2005-04-27
湖南贵生坊 谢岿
湖南贵生坊
谢岿
黑龙江林海灵芝 张晓平
黑龙江林海灵芝
张晓平
红胜
2539
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13444.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html) 2 - 0 Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 赵国荣 胜 湖南贵生坊 程进超

0
135
全局
慢棋
E17 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖南-黑龙江
第04轮
第02台
2005-04-27
黑龙江林海灵芝 赵国荣
黑龙江林海灵芝
赵国荣
湖南贵生坊 程进超
湖南贵生坊
程进超
红胜
2992
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13442.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Nam Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html) 1 - 1 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 孙浩宇 和 黑龙江林海灵芝 苗永鹏
7747102226256364192770627967727489791211797560427555000127351115674823244827223455752425271525156665015165644264090815250868515575553455686425356462808162728111474374441747444743475547
0
46
全局
快棋
C16 中炮巡河车对屏风马 红进左马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖南-黑龙江
第04轮
第03台
2005-04-27
湖南贵生坊 孙浩宇
湖南贵生坊
孙浩宇
黑龙江林海灵芝 苗永鹏
黑龙江林海灵芝
苗永鹏
和棋
2179
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13443.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html) 2 - 0 Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 聂铁文 胜 湖南贵生坊 谢业枧
262512227747724279677062897910021927001009191014170714192719808179748131070330412907608274146364060531353948646519273555666555656788656814342232887668667688668688678666678866688876686676886668887668697657696605046656041442462746564607294644343632425765446447422042294762702524232414134344363344451312455565776467776942203323674723204130120247070333070933390902202470512454516354536384535584765545304169770207775883844546766458660704393704094839090759488485665407035442
0
117
全局
慢棋
E17 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖南-黑龙江
第04轮
第04台
2005-04-27
黑龙江林海灵芝 聂铁文
黑龙江林海灵芝
聂铁文
湖南贵生坊 谢业枧
湖南贵生坊
谢业枧
红胜
2731
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13441.html
www.dpxq.com

Chotgia
05-03-2019, 08:56 AM
VÒNG 4
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 3 - 5 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Chiết Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html) 1 - 1 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 于幼华 和 沈阳金龙痰咳净 金波
262512227747204219078081796781318979313466651031091970826755345417157252475754147977304157522252773700301518145455473112373041301813544419165041476623244645443425243424294783843948636465642464072882746674647428367476
0
54
全局
慢棋
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-沈阳
第04轮
第01台
2005-04-27
浙江宁波世纪盛业 于幼华
浙江宁波世纪盛业
于幼华
沈阳金龙痰咳净 金波
沈阳金龙痰咳净
金波
和棋
1954
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13430.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html) 2 - 0 Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 金松 胜 浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫
2625122277472042394863647967706289798070797372827363828117373041192781616353627453637462635362745343616669876465876523240919242519117455432366762325767111135567376771796769222725271002464570751363030445440214272500304434757663603034606434352520
0
61
全局
慢棋
E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-沈阳
第04轮
第02台
2005-04-27
沈阳金龙痰咳净 金松
沈阳金龙痰咳净
金松
浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫
浙江宁波世纪盛业
赵鑫鑫
红胜
2993
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13433.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html) 1 - 1 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 邱东 和 沈阳金龙痰咳净 卜凤波
7747102279677252666570628979232419076042172700100919121646455041262524257976161545444344674625354744525507265545463862432722432226451014444115454145354519142214767414353826454626453041453380813321405074705051213335563948636470404132403081823031515031305051
0
64
全局
慢棋
B55 五七炮互进三兵对反宫马 黑右炮过河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-沈阳
第04轮
第03台
2005-04-27
浙江宁波世纪盛业 邱东
浙江宁波世纪盛业
邱东
沈阳金龙痰咳净 卜凤波
沈阳金龙痰咳净
卜凤波
和棋
2229
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13431.html
www.dpxq.com


CN: Thẩm Dương Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 尚威 和 浙江宁波世纪盛业 陈寒峰
2625706219276364294762543948124279671022271572751523001017274246674654460939754539354627772710193539193949398081897981312737313379754344252460427555304155544575545575773949773748373337234442244425373655532214538314268323204223133635131041301016264559484533253703046987
0
67
全局
快棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-沈阳
第04轮
第04台
2005-04-27
沈阳金龙痰咳净 尚威
沈阳金龙痰咳净
尚威
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰
浙江宁波世纪盛业
陈寒峰
和棋
2011
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13432.html
www.dpxq.com

Chotgia
05-03-2019, 08:57 AM
VÒNG 4
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 5 - 3 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

CN: Hồ Bắc Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42220.html) 1 - 1 Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 李雪松 和 煤矿开滦股份 景学义
1927232477571022796770828979807066652042294730411718727618282214262524252825766679708270251512223948003009396364393040306564426467792226151964421929706229266626796762744725838457373040373874663808142269472234476534556779553608383644254744237967233538363554363803043837546227086274081674551604262767886678887655633733434433342724041224267684
0
85
全局
快棋
A43 起马转仕角炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-开滦
第04轮
第01台
2005-04-27
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
和棋
1842
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13436.html
www.dpxq.com


Khai Loan Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html) 1 - 1 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 庄玉庭 和 湖北中盐宏博 柳大华
29477062262563641927808179872042898881313948627477571022886830416665646568653134170700100919121786852324252434242735175719102210075710225751243451587252657552727565
0
41
全局
慢棋
A15 飞相进三兵对进右马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-开滦
第04轮
第02台
2005-04-27
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
和棋
2026
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13434.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html) 2 - 0 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 汪洋 胜 煤矿开滦股份 宋国强
7747102279677252897970622625636417132042192730411343232425242243474300200919202467488082797362541913243427151215131554464856465415103430103040304344422056355466733352323523824223113031394866451123313033354243231130313525
0
55
全局
慢棋
B36 五八炮对反宫马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-开滦
第04轮
第03台
2005-04-27
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
红胜
4437
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13453.html
www.dpxq.com


Khai Loan Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html) 1 - 1 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 汤卓光 和 湖北中盐宏博 李智屏
774770627967636489798070262510221727121679751666698700101907101409191419071920422524422406057282755560421907646555656254071570751534304127238384
0
36
全局
慢棋
C68 五七炮互进七兵对屏风马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-开滦
第04轮
第04台
2005-04-27
煤矿开滦股份 汤卓光
煤矿开滦股份
汤卓光
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
和棋
2055
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13435.html
www.dpxq.com

Chotgia
05-03-2019, 09:03 AM
VÒNG 4
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 4 - 4 Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

CN: Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html) 1 - 1 Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 许银川 和 四川队 王跃飞
2625636419277062294720427987808189881022868581318858313439482324585530411719727477672425552534246665242547257477273500303556777665647646254722346463345519395563091912221916303839094644090363551610413003002220101662746768383616365536564443448775745575835576686740414837365749482022837557457556222648497664676564855948264665758573060573657545444549394636394936465675453549594645756765440504446304144585674641314654353600083041083863554765313069474132
0
112
全局
快棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-四川
第04轮
第01台
2005-04-27
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
四川队 王跃飞
四川队
王跃飞
和棋
2429
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13446.html
www.dpxq.com


Tứ Xuyên Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html) 1 - 1 Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
四川队 谢卓淼 和 广东王老吉 陈富杰
774770627967807089797276666512422625102219270010091910141707147419134252132360424743224323435257435357072907636465647464675576567970565370736454736354556362532327152321626355566383564639484606694703040729061615031612252412022414210114040103040302328685323603133041858436341323426023332042334341528381504184833444435344845363403063738464
0
84
全局
慢棋
D36 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-四川
第04轮
第02台
2005-04-27
四川队 谢卓淼
四川队
谢卓淼
广东王老吉 陈富杰
广东王老吉
陈富杰
和棋
广东象棋网
2427
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13448.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html) 1 - 1 Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 吕钦 和 四川队 吴贵临
774770627967807089796364797310221927232409081213737520422625727408383041383113163136161067481020252474247570627027157062363524141707001047872021073714546665544437474447294762543555646547655475871775635545434417104445464541521013214148564145563745551383634469875535394835303745300065470006153644258685223485843426
0
78
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-四川
第04轮
第03台
2005-04-27
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
四川队 吴贵临
四川队
吴贵临
和棋
广东象棋网
2086
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13449.html
www.dpxq.com


Tứ Xuyên Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html) 1 - 1 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
四川队 蒋全胜 和 广东王老吉 李鸿嘉
2625122277472042796780818979811119271031091970827975304186857262674863647535222017071119271962611927826335556344474443444836001036152324071710002524202715270020552520242524422427156166174766064744244285848384
0
52
全局
慢棋
E24 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车对黑右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-四川
第04轮
第04台
2005-04-27
四川队 蒋全胜
四川队
蒋全胜
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
和棋
广东象棋网
1962
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13452.html
www.dpxq.com

Chotgia
05-03-2019, 09:04 AM
VÒNG 4
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 3 - 5 Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)

Giang Tô Chu Hiểu Hổ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42234.html) 0 - 2 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2008-02-14 00:22:00
江苏汤沟两相和 朱晓虎 负 上海金外滩 胡荣华
774710227967636489797252797130411927121171737062170711130919001019156042262562540717131715102210471780607353546653436465271510022947606415230223432352584948641448586647584847282363141763651737485837392524281665151637585739385747371815173868675518394737395837385846383968081747080624144625594806164727250627071619393806145547142207272243272343242383196947356966355466645433643448374132868524163352403083031637384837564858567758483241
0
108
全局
慢棋
B30 中炮对反宫马后补左马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-上海
第04轮
第01台
2005-04-27
江苏汤沟两相和 朱晓虎
江苏汤沟两相和
朱晓虎
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
黑胜
秋雨夜论坛
3912
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13437.html
www.dpxq.com


CN: Thượng Hải Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html) 1 - 1 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 林宏敏 和 江苏汤沟两相和 王斌
26256364192770622947204279878081898881311707313488181031394883840939343948393041777312023948001018103110070372827363828687798676796710310304848504057675666562836373757765644264058502626775837573776242775731128586232425241224866664824765
0
59
全局
快棋
E43 对兵互进右马局 红飞相
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-上海
第04轮
第02台
2005-04-27
上海金外滩 林宏敏
上海金外滩
林宏敏
江苏汤沟两相和 王斌
江苏汤沟两相和
王斌
和棋
秋雨夜论坛
1823
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13439.html
www.dpxq.com


Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html) 1 - 1 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 李群 和 上海金外滩 谢靖
774770627967807089791022190763641727001009191214797362541915204273765462767362547376546276736254737654627673
0
27
全局
慢棋
C65 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-上海
第04轮
第03台
2005-04-27
江苏汤沟两相和 李群
江苏汤沟两相和
李群
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
和棋
秋雨夜论坛
1963
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13438.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 孙勇征 和 江苏汤沟两相和 徐超
192723247747706279671022897980706665604217132214136300017974142609191222475701513948728274706270191526342947826265647082153582633534626467756344343324254645446533232202232565574857515759485753252353557583647423437479698755562715798943735686837186871534304148578757494802013413013113214030733357554544554571638986445486464729467629477646472946762947764647294260332341322133313323335041330345250333252848492829494829284849282606056042634426220504466604036660332322122313
0
117
全局
慢棋
A44 起马转中炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-上海
第04轮
第04台
2005-04-27
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
江苏汤沟两相和 徐超
江苏汤沟两相和
徐超
和棋
秋雨夜论坛
2305
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13440.html
www.dpxq.com

Chotgia
05-03-2019, 09:07 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
KẾT QUẢ VÒNG 4
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
3
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
1
4 - 4
1
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
2


2
2
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
0
3 - 5
2
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
3


3
3
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
0
3 - 5
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
6


4
4
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
5 - 3
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
4


5
5
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
1
4 - 4
1
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
3


6
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
0
3 - 5
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 4
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
2
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html)
Hà Bắc
1
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13445.html)


2
3
Hà Bắc
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
1 - 1
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13450.html)


3
4
Bắc Kinh
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
1 - 1
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13447.html)


4
3
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
1 - 1
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Bắc Kinh
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13451.html)


1
2
Hồ Nam
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
2 - 0
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13444.html)


2
3
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
2 - 0
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Hồ Nam
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13442.html)


3
1
Hồ Nam
Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html)
1 - 1
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang
1
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13443.html)


4
4
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
2 - 0
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
Hồ Nam
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13441.html)


1
2
Chiết Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13430.html)


2
5
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
2 - 0
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13433.html)


3
2
Chiết Giang
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Thẩm Dương
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13431.html)


4
5
Thẩm Dương
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13432.html)


1
1
Hồ Bắc
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42220.html)
1 - 1
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13436.html)


2
3
Khai Loan
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13434.html)


3
4
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
2 - 0
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13453.html)


4
3
Khai Loan
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
1 - 1
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13435.html)


1
4
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13446.html)


2
2
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
1 - 1
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
Quảng Đông
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13448.html)


3
4
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
1 - 1
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13449.html)


4
2
Tứ Xuyên
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
1 - 1
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Quảng Đông
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13452.html)


1
0
Giang Tô
Chu Hiểu Hổ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42234.html)
0 - 2
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13437.html)


2
0
Thượng Hải
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html)
1 - 1
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13439.html)


3
3
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13438.html)


4
3
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13440.html)

</tbody>

Chotgia
05-03-2019, 09:09 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 4 ĐỒNG ĐỘI NAM
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
8
22
4
7
3
0
4
4
0
0


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
6
19
3
4
0
0
4
3
0
1


3
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
6
18
2
3
0
0
4
2
2
0


4
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
5
17
2
5
2
0
4
2
1
1


5
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
4
18
2
4
2
0
4
2
0
2


6
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
4
16
1
1
1
0
4
1
2
1


7
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
4
16
0
2
1
0
4
0
4
0


8
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
3
15
1
1
0
0
4
1
1
2


9
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
3
14
1
1
1
0
4
1
1
2


10
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
2
13
1
1
1
0
4
1
0
3


11
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2
11
1
2
1
0
4
1
0
3


12
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1
13
0
0
0
0
4
0
1
3

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 4 CÁ NHÂN NAM
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương
87.50
7
3
1
4
3
1
0
9


2
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
75.00
6
2
2
4
2
2
0
4


3
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang
75.00
6
2
1
4
2
2
0
5


4
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc
75.00
6
2
0
4
2
2
0
7


5
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
Khai Loan
66.67
4
1
1
3
1
2
0
3


6
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
Quảng Đông
66.67
4
1
0
3
1
2
0
2


7
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Hắc Long Giang
62.50
5
2
0
4
2
1
1
7


8
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
62.50
5
1
1
4
1
3
0
6


8
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
62.50
5
1
1
4
1
3
0
5


8
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải
62.50
5
1
1
4
1
3
0
7


8
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang
62.50
5
1
1
4
1
3
0
4


12
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Bắc Kinh
62.50
5
1
0
4
1
3
0
6


12
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông
62.50
5
1
0
4
1
3
0
9


12
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông
62.50
5
1
0
4
1
3
0
8


12
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Thẩm Dương
62.50
5
1
0
4
1
3
0
3


16
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
50.00
4
1
1
4
1
2
1
4


16
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
50.00
4
1
1
4
1
2
1
6


18
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
Hà Bắc
50.00
4
1
0
4
1
2
1
5


18
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc
50.00
4
1
0
4
1
2
1
6


18
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
50.00
4
1
0
4
1
2
1
5


18
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan
50.00
4
1
0
4
1
2
1
5


18
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan
50.00
4
1
0
4
1
2
1
7


18
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương
50.00
4
1
0
4
1
2
1
2


24
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Quảng Đông
50.00
4
0
0
4
0
4
0
1


24
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
Hà Bắc
50.00
4
0
0
4
0
4
0
2


24
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc
50.00
4
0
0
4
0
4
0
5


24
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Giang Tô
50.00
4
0
0
4
0
4
0
2


24
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
50.00
4
0
0
4
0
4
0
3


24
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải
50.00
4
0
0
4
0
4
0
3


24
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
50.00
4
0
0
4
0
4
0
2


31
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
Tứ Xuyên
50.00
3
0
0
3
0
3
0
1


31
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
Tứ Xuyên
50.00
3
0
0
3
0
3
0
2


33
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Hồ Nam
37.50
3
1
1
4
1
1
2
3


34
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Bắc Kinh
37.50
3
0
0
4
0
3
1
0


34
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
37.50
3
0
0
4
0
3
1
5


34
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
37.50
3
0
0
4
0
3
1
2


34
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
37.50
3
0
0
4
0
3
1
4


34
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải
37.50
3
0
0
4
0
3
1
4


34
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang
37.50
3
0
0
4
0
3
1
4


34
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Chiết Giang
37.50
3
0
0
4
0
3
1
3


34
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang
37.50
3
0
0
4
0
3
1
2


42
Tôn Hạo Vũ (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42227.html)
Hồ Nam
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


42
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
Giang Tô
33.33
2
0
0
3
0
2
1
1


44
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang
25.00
2
0
0
4
0
2
2
4


45
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html)
Thượng Hải
16.67
1
0
0
3
0
1
2
2


46
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
Hồ Nam
12.50
1
0
0
4
0
1
3
0

</tbody>

Chotgia
06-03-2019, 09:26 AM
VÒNG 5
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 3 - 5 Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)

Thượng Hải Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 谢靖 和 北京中加 蒋川
7747706279678070666572821927232417131022132300100919204219157074236312021510221089881022881822341815342606057434594826476947347415555041273524253523022223022212552503040504740402100474251512321002828102237473656462701555816155537082
0
58
全局
慢棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-北京
第05轮
第01台
2005-05-11
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
2141
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13494.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html) 2 - 0 Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42243.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
北京中加 张强 胜 上海金外滩 万春林
774770626665232479671022171360421323001089798070192712147973636473637060656414646775624109086063236310157554434408787252787315555442204247445262638362695948555483806460444522347363544463693446274644454665426465844575696475708060416064445041846560524424707606057636262536356553353324543336548436338483415086853041858433432524434424234454231303040504540453655264832341308474645265735273747304447363504123534464132341325343324123224050222164344837343263533272213172794948797848497879494879595363
0
123
全局
慢棋
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-北京
第05轮
第02台
2005-05-11
北京中加 张强
北京中加
张强
上海金外滩 万春林
上海金外滩
万春林
红胜
3183
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13492.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html) 1 - 1 Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 胡荣华 和 北京中加 靳玉砚
6947723279677062897963647787102219072324173700100908121108182042262511311810221037311031252432374769378769874224
0
28
全局
慢棋
A33 飞相进右马对左过宫炮 红直车边炮对黑进7卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-北京
第05轮
第03台
2005-05-11
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
和棋
2135
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13495.html
www.dpxq.com


CN: Bắc Kinh Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html) 1 - 1 Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
北京中加 张申宏 和 上海金外滩 孙勇征
77477062796780708979102226256364797362541927204273535466170700100919121327357262352330415351422019146252473770783948785851616042373658541415667423355458252452626171626771745868294767072423220174736858231310131513011373431332361658554333426016102002332341523514022423204041202141402131321331330717142617103313103026452442138350414533551533253036
0
86
全局
快棋
C37 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红七路马对黑飞右象
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-北京
第05轮
第04台
2005-05-11
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
和棋
2619
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13491.html
www.dpxq.com

Chotgia
06-03-2019, 09:27 AM
VÒNG 5
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html) 5 - 3 Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)

CN: Tứ Xuyên Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html) 1 - 1 Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
四川队 谢卓淼 和 江苏汤沟两相和 李群

0
208
全局
快棋
C77 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-江苏
第05轮
第01台
2005-05-11
四川队 谢卓淼
四川队
谢卓淼
江苏汤沟两相和 李群
江苏汤沟两相和
李群
和棋
2385
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13498.html
www.dpxq.com


Giang Tô Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html) 1 - 1 Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 王斌 和 四川队 王跃飞
774770627967807089791242192710220919727666652324171376661323200279706270191500101510221047433041434570626947624326252425472510312313636429476465476543645948314345426042131543246779667679587675
0
48
全局
慢棋
D55 中炮双直车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-江苏
第05轮
第02台
2005-05-11
江苏汤沟两相和 王斌
江苏汤沟两相和
王斌
四川队 王跃飞
四川队
王跃飞
和棋
2085
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13496.html
www.dpxq.com


Tứ Xuyên Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html) 1 - 1 Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
四川队 蒋全胜 和 江苏汤沟两相和 徐天红
2625122277472042796723248979242519078081394881310919313547433041438370821757103129477262666500101910311083853536797610316755360655340636342262228525220225290207570731430737636429393616656443644765161569476443767343247323151047258274868574663767101639332443330343352353352767376685
0
70
全局
慢棋
E34 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-江苏
第05轮
第03台
2005-05-11
四川队 蒋全胜
四川队
蒋全胜
江苏汤沟两相和 徐天红
江苏汤沟两相和
徐天红
和棋
1885
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13497.html
www.dpxq.com


Giang Tô Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html) 0 - 2 Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 徐超 负 四川队 吴贵临
77477062796780708979636479731022192723240908121373752042262572740838304138311316473700202715166669476254372764657565747731387076252466866555868947697779555489694948798938357678545869685855898867886888484778181707838424238885353685152722151407034344030414113634111434351816475716460605848557588586040186765948766658596667556567773515143465353432594946863585866685656686658586668565668615148683652544450103838522122000233385894859323949480003121003331000330314103930254589884849882845350343
0
122
全局
慢棋
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
四川-江苏
第05轮
第04台
2005-05-11
江苏汤沟两相和 徐超
江苏汤沟两相和
徐超
四川队 吴贵临
四川队
吴贵临
黑胜
gdchess
2485
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13482.html
www.dpxq.com

Chotgia
06-03-2019, 09:29 AM
VÒNG 5
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html) 3 - 5 Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)

Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html) 1 - 1 Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 景学义 和 广东王老吉 陈富杰
7747706279678070262563641927102217157282898820422735304147370304294700030908707388584344585562433543734366656465556543333948120215190313193933536535131439298262355553636775634355656252372722102723838423211416210102220100103129225222656322020838436375633112000102060106160638181220634406464465464318104383252484858685838565738583736140302434836361806373
0
88
全局
慢棋
C80 中炮巡河炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-广东
第05轮
第01台
2005-05-11
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
广东王老吉 陈富杰
广东王老吉
陈富杰
和棋
3898
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13478.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html) 2 - 0 Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 许银川 胜 煤矿开滦股份 汤卓光
774770627967636489798070797310221927625426252042170764657374546274736566091966671912625473742241474372127470546270736243734300202735121343232023352341226947131146451181076781865948838445448626233526666757221435546656444330412524142654334132577756762414263447255041770734260703760603004050000484851413263825473846334546274526274613234667045467552322060443330444260555364959444554564575051336445658757233437271594985862232413213324423435371514857513153525040525123355848355447694264325340305141
0
123
全局
慢棋
C99 五九炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-广东
第05轮
第02台
2005-05-11
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
煤矿开滦股份 汤卓光
煤矿开滦股份
汤卓光
红胜
v333
5655
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13487.html
www.dpxq.com


Khai Loan Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html) 1 - 1 Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 宋国强 和 广东王老吉 吕钦
774770627967807026256364192710221707001009191216273516176748727789796042482717471910221069471022070877277970627035272324
0
30
全局
慢棋
C99 五九炮对屏风马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-广东
第05轮
第03台
2005-05-11
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
和棋
2157
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13477.html
www.dpxq.com


CN: Quảng Đông Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html) 1 - 1 Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42235.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 李鸿嘉 和 煤矿开滦股份 蒋凤山
19272324666510227967000189886042090801616755705129476364656461647757808108686468886812155574223426252425472515146838147438347444254751634645635517155576394844644939504134366474577774773676772776724150151081313949313210133233131033321013323313103332
0
62
全局
快棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
开滦-广东
第05轮
第04台
2005-05-11
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
煤矿开滦股份 蒋凤山
煤矿开滦股份
蒋凤山
和棋
1874
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13476.html
www.dpxq.com

Chotgia
06-03-2019, 09:31 AM
VÒNG 5
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html) 5 - 3 Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)

Thẩm Dương Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html) 1 - 1 Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 金波 和 湖北中盐宏博 柳大华
7747706279678070666523248979102219070304172722140908204208380003797572827570627067555041556382626987140627280614383470826355040528781422343562726564426426250506072672755574752526452545464560427462242535252234624334462526034326464323454423294443826178682923876912194948191343332333686133234717060717162373484907173948171861514152510173236947304101001311161518284636230300100300363111123111121015108384483928385948648211158264
0
106
全局
慢棋
C77 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖北
第05轮
第01台
2005-05-11
沈阳金龙痰咳净 金波
沈阳金龙痰咳净
金波
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
和棋
2704
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13480.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42219.html) 0 - 2 Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 李望祥 负 沈阳金龙痰咳净 金松

0
142
全局
慢棋
A50 仕角炮局
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖北
第05轮
第02台
2005-05-11
湖北中盐宏博 李望祥
湖北中盐宏博
李望祥
沈阳金龙痰咳净 金松
沈阳金龙痰咳净
金松
黑胜
梁利衡
2616
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13483.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html) 1 - 1 Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 卜凤波 和 湖北中盐宏博 汪洋
2625122277472042394863647967706289798070797372827363103117373041192700102735828166656465373181313543624347432324294710134765242565477074093922323932134363434132430325350383740483230406
0
46
全局
慢棋
E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖北
第05轮
第03台
2005-05-11
沈阳金龙痰咳净 卜凤波
沈阳金龙痰咳净
卜凤波
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
和棋
2134
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13481.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Bắc Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html) 1 - 1 Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 李智屏 和 沈阳金龙痰咳净 尚威
774770626665807079677282192723241713102213230010091970742363604219131202132374736755101555347363342215656987657589696369876982862243862623032629394862540313504143227525131725652234242546452526454426271727546627296545341366476947454413214050
0
60
全局
快棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
沈阳-湖北
第05轮
第04台
2005-05-11
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
沈阳金龙痰咳净 尚威
沈阳金龙痰咳净
尚威
和棋
1878
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13479.html
www.dpxq.com

Chotgia
06-03-2019, 09:32 AM
VÒNG 5
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html) 3 - 5 Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)

Hắc Long Giang Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html) 0 - 2 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 赵国荣 负 浙江宁波世纪盛业 邱东
262512227747724279671002192770628979808127350010173781517973424173632042666551583543624347431017394803042947223237385856438302146323142638082607083841612363565167555155636155354837173759483717383917278343422048370728494827373935373848493835494828096111092811123533434533362524323112113132111232311211404145553646
0
78
全局
慢棋
E17 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-浙江
第05轮
第01台
2005-05-11
黑龙江林海灵芝 赵国荣
黑龙江林海灵芝
赵国荣
浙江宁波世纪盛业 邱东
浙江宁波世纪盛业
邱东
黑胜
梁利衡
3149
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13486.html
www.dpxq.com


Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html) 1 - 1 Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫 和 黑龙江林海灵芝 聂铁文
2625636477677242174770621927100209190010798780708685504189886254191612321636707388581014585502213638425255757375877521333878204229075466474314444323335475544454787332223948668573755453273552627585626723434050858767664383646587845333355433530605608283735040737765557747826084746656543553333543556525242202743433342434020543220304343305354717351522340405345356544645151117876082454454646947657544434260875705060725061657546463
0
106
全局
慢棋
E47 对兵转兵底炮对右中炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-浙江
第05轮
第02台
2005-05-11
浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫
浙江宁波世纪盛业
赵鑫鑫
黑龙江林海灵芝 聂铁文
黑龙江林海灵芝
聂铁文
和棋
2325
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13475.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html) 2 - 0 Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 苗永鹏 胜 浙江宁波世纪盛业 于幼华
69476364192723247767708279581022897980700908000179757262755564656765604208387074171322143830403055503031505131305101838401816261656212628182627282803031807061646665643465647476646334366353728270804260806076725866140627063606665472745433064647697434331282226061
0
65
全局
慢棋
A37 飞相进左马对进7卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-浙江
第05轮
第03台
2005-05-11
黑龙江林海灵芝 苗永鹏
黑龙江林海灵芝
苗永鹏
浙江宁波世纪盛业 于幼华
浙江宁波世纪盛业
于幼华
红胜
梁利衡
2860
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13485.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html) 2 - 0 Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰 胜 黑龙江林海灵芝 张晓平

0
133
全局
快棋
A61 过宫炮对进左马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
黑龙江-浙江
第05轮
第04台
2005-05-11
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰
浙江宁波世纪盛业
陈寒峰
黑龙江林海灵芝 张晓平
黑龙江林海灵芝
张晓平
红胜
梁利衡
2722
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13484.html
www.dpxq.com

Chotgia
06-03-2019, 09:34 AM
VÒNG 5
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html) 4 - 4 Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Hà Bắc Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html) 2 - 0 Phạm Tư Viễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 申鹏 胜 湖南贵生坊 范思远
77477062796780708979102226256364797300011727604225244224464572827363224109088281636420426434412034338384454412133323818323226241474370732747834322234162231343234443232939487343082820321343624328290161666550412925615125454322192751564546565365642234463632133676
0
65
全局
慢棋
C33 中炮过河车互进七兵对屏风马右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
河北-湖南
第05轮
第01台
2005-05-11
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
湖南贵生坊 范思远
湖南贵生坊
范思远
红胜
3779
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13493.html
www.dpxq.com


Hồ Nam Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html) 1 - 1 Trần Xung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42209.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 程进超 和 河北金环钢构 陈翀
7747706266658070796723248979102219070304172722140908604267550405060500055543624347435041694705034344140627370343797470500818435359485354745450544645123218134050
0
40
全局
慢棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
河北-湖南
第05轮
第02台
2005-05-11
湖南贵生坊 程进超
湖南贵生坊
程进超
河北金环钢构 陈翀
河北金环钢构
陈翀
和棋
1875
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13489.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html) 0 - 2 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 刘殿中 负 湖南贵生坊 谢岿
774770627967636489798070797310221927232473637271170771616353614109190002535122341914707566657565474834261416122248686535694741310605222151553532270831390727393867752647686232622721646555576575574738884777025277795258082762222111242516132526273926271333272811102838103038393039222959482928393828293839292839385855795955594859
0
81
全局
慢棋
C20 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
河北-湖南
第05轮
第03台
2005-05-11
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
湖南贵生坊 谢岿
湖南贵生坊
谢岿
黑胜
3848
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13490.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html) 1 - 1 Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 谢业枧 和 河北金环钢构 张江
1747706219271232091910222625636419130002798760427773232425244224898824422715504188580212153412133413805058504050868532374757378769877271736350400605718166656465876581855948857565477571472583845727
0
49
全局
快棋
B33 中炮过河车对反宫马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
河北-湖南
第05轮
第04台
2005-05-11
湖南贵生坊 谢业枧
湖南贵生坊
谢业枧
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
和棋
2363
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13488.html
www.dpxq.com

Chotgia
06-03-2019, 09:36 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
KẾT QUẢ VÒNG 5
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
0
3 - 5
2
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
4


2
4
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
2
5 - 3
0
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1


3
4
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
0
3 - 5
2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
6


4
8
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
2
5 - 3
0
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
6


5
5
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
0
3 - 5
2
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
3


6
3
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
1
4 - 4
1
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
2

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 5
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
3
Thượng Hải
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13494.html)


2
3
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
2 - 0
Vạn Xuân Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42243.html)
Thượng Hải
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13492.html)


3
5
Thượng Hải
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
1 - 1
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Bắc Kinh
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13495.html)


4
5
Bắc Kinh
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
1 - 1
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13491.html)


1
3
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
1 - 1
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Giang Tô
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13498.html)


2
4
Giang Tô
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13496.html)


3
3
Tứ Xuyên
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
1 - 1
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
Giang Tô
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13497.html)


4
3
Giang Tô
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
0 - 2
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13482.html)


1
5
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
1 - 1
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
Quảng Đông
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13478.html)


2
5
Quảng Đông
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
2 - 0
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
Khai Loan
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13487.html)


3
4
Khai Loan
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
1 - 1
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13477.html)


4
4
Quảng Đông
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
1 - 1
Tưởng Phượng Sơn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42235.html)
Khai Loan
1
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13476.html)


1
4
Thẩm Dương
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
1 - 1
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13480.html)


2
3
Hồ Bắc
Lý Vọng Tường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42219.html)
0 - 2
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13483.html)


3
5
Thẩm Dương
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
1 - 1
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13481.html)


4
4
Hồ Bắc
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
1 - 1
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
6
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13479.html)


1
5
Hắc Long Giang
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
0 - 2
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13486.html)


2
3
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
1 - 1
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13475.html)


3
2
Hắc Long Giang
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
2 - 0
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Chiết Giang
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13485.html)


4
5
Chiết Giang
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
2 - 0
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13484.html)


1
2
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html)
2 - 0
Phạm Tư Viễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html)
Hồ Nam
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13493.html)


2
3
Hồ Nam
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
1 - 1
Trần Xung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42209.html)
Hà Bắc
0
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13489.html)


3
3
Hà Bắc
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
0 - 2
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13490.html)


4
1
Hồ Nam
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
1 - 1
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
Hà Bắc
4
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13488.html)

</tbody>

Chotgia
06-03-2019, 09:37 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 5 ĐỒNG ĐỘI NAM
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
10
27
5
8
4
0
5
5
0
0


2
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
8
23
3
4
0
0
5
3
2
0


3
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
6
22
3
4
0
0
5
3
0
2


4
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
6
21
2
2
2
0
5
2
2
1


5
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
6
21
1
3
1
0
5
1
4
0


6
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
5
20
2
6
2
0
5
2
1
2


7
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
5
19
2
3
2
0
5
2
1
2


8
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
4
21
2
4
2
0
5
2
0
3


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
4
19
1
2
0
0
5
1
2
2


10
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
3
15
1
3
2
0
5
1
1
3


11
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
2
16
1
1
1
0
5
1
0
4


12
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
1
16
0
0
0
0
5
0
1
4

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 5 CÁ NHÂN NAM
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương
90.00
9
4
2
5
4
1
0
9


2
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
70.00
7
2
2
5
2
3
0
4


3
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang
70.00
7
2
1
5
2
3
0
5


3
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang
70.00
7
2
1
5
2
3
0
4


5
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông
70.00
7
2
0
5
2
3
0
8


5
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc
70.00
7
2
0
5
2
3
0
7


7
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
Quảng Đông
62.50
5
1
0
4
1
3
0
2


8
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
60.00
6
2
1
5
2
2
1
5


9
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
60.00
6
1
1
5
1
4
0
6


9
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
60.00
6
1
1
5
1
4
0
5


9
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải
60.00
6
1
1
5
1
4
0
7


9
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
60.00
6
1
1
5
1
4
0
2


13
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Bắc Kinh
60.00
6
1
0
5
1
4
0
6


13
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông
60.00
6
1
0
5
1
4
0
9


13
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Thẩm Dương
60.00
6
1
0
5
1
4
0
3


16
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Hắc Long Giang
50.00
5
2
0
5
2
1
2
7


17
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
50.00
5
1
1
5
1
3
1
6


17
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang
50.00
5
1
1
5
1
3
1
4


19
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
50.00
5
1
0
5
1
3
1
5


19
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
Hà Bắc
50.00
5
1
0
5
1
3
1
5


19
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc
50.00
5
1
0
5
1
3
1
6


19
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan
50.00
5
1
0
5
1
3
1
5


19
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương
50.00
5
1
0
5
1
3
1
2


24
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Quảng Đông
50.00
5
0
0
5
0
5
0
1


24
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc
50.00
5
0
0
5
0
5
0
5


24
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Giang Tô
50.00
5
0
0
5
0
5
0
2


24
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
50.00
5
0
0
5
0
5
0
3


24
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải
50.00
5
0
0
5
0
5
0
3


29
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
Khai Loan
50.00
4
1
1
4
1
2
1
3


30
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan
50.00
4
1
0
4
1
2
1
7


31
Miêu Lợi Minh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42211.html)
Hà Bắc
50.00
4
0
0
4
0
4
0
2


31
Tưởng Toàn Thắng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42250.html)
Tứ Xuyên
50.00
4
0
0
4
0
4
0
1


31
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
Tứ Xuyên
50.00
4
0
0
4
0
4
0
2


34
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
40.00
4
1
1
5
1
2
2
4


34
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Hồ Nam
40.00
4
1
1
5
1
2
2
3


36
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang
40.00
4
1
0
5
1
2
2
4


37
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Bắc Kinh
40.00
4
0
0
5
0
4
1
0


37
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải
40.00
4
0
0
5
0
4
1
4


37
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang
40.00
4
0
0
5
0
4
1
2


40
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
Giang Tô
37.50
3
0
0
4
0
3
1
1


41
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
30.00
3
0
0
5
0
3
2
2


41
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
30.00
3
0
0
5
0
3
2
4


41
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Chiết Giang
30.00
3
0
0
5
0
3
2
3


44
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
Hồ Nam
20.00
2
0
0
5
0
2
3
0

</tbody>

Chotgia
16-03-2019, 08:02 AM
VÒNG 6
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html) 4 - 4 Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)

Bắc Kinh Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html) 1 - 1 Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
北京中加 靳玉砚 和 湖南贵生坊 谢岿
26251222774720427967232489792425190780810919813139483133173710026665001019100210675570827974838474141031143433345534311247435041294725353413222037172010171272121332405032441000442335364645000643031217454441320304636465644264445482742344362644327466545330413220664504444524472526274446413046262445265650402032404156464131324430412547313053434524433317154425241246446442447427177434304025171233172533122544151607281614446306043404120463840412846512242807244586854264071560428584455365445334
0
122
全局
慢棋
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-湖南
第06轮
第01台
2005-05-18
北京中加 靳玉砚
北京中加
靳玉砚
湖南贵生坊 谢岿
湖南贵生坊
谢岿
和棋
1994
1000
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13511.html
www.dpxq.com


Hồ Nam Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html) 1 - 1 Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 谢业枧 和 北京中加 张申宏
1747102219270010666523247967706277752214675560420908504147671011694714268988122208381117381817188818728275858285868580501815505467575474556326341535223235153222153522323515
0
43
全局
慢棋
C85 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河对黑左马外盘河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-湖南
第06轮
第02台
2005-05-18
湖南贵生坊 谢业枧
湖南贵生坊
谢业枧
北京中加 张申宏
北京中加
张申宏
和棋
1961
990
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13521.html
www.dpxq.com


Bắc Kinh Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html) 1 - 1 Phạm Tư Viễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html) Hồ Nam

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
北京中加 张强 和 湖南贵生坊 范思远
77471022796770626665232417136042132300108979807019271214797310132363131109197282737062701915116163737051473761717353517253581411294711612625725325246167376771772423776758182241155553722715828615344224181343442322677713434133555477735444030465648684647484447473725143833352464544843453527345445041394873815365846483138173654664622221735244342442462551722504626113126121125241520425725334444224060553744434200225443041050474553433557648377657493957455948452644234050
0
116
全局
慢棋
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-湖南
第06轮
第03台
2005-05-18
北京中加 张强
北京中加
张强
湖南贵生坊 范思远
湖南贵生坊
范思远
和棋
2195
980
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13514.html
www.dpxq.com


CN: Hồ Nam Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html) 1 - 1 Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html) Bắc Kinh

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
湖南贵生坊 程进超 和 北京中加 蒋川
7747706279678070666572821927232417131022132300100919204219137074236322348988242513142526270862414743744443413041636244548818121329471030183813733835737408295459495974142937141262128212394830325949262737251215353627282544323067553422362630385536151926283828362822344645342644252645281683842544
0
73
全局
快棋
B24 中炮过河炮对左三步虎
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
北京-湖南
第06轮
第04台
2005-05-18
湖南贵生坊 程进超
湖南贵生坊
程进超
北京中加 蒋川
北京中加
蒋川
和棋
2376
970
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13510.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-03-2019, 08:04 AM
VÒNG 6
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html) 5 - 3 Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)

Chiết Giang Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html) 1 - 1 Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 于幼华 和 河北金环钢构 阎文清
774770627967807026256364192772822735124217110002091902321115232435436243474330412524707343457343454220421585102285826082
0
30
全局
慢棋
D40 中炮对左三步虎转列炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-河北
第06轮
第01台
2005-05-18
浙江宁波世纪盛业 于幼华
浙江宁波世纪盛业
于幼华
河北金环钢构 阎文清
河北金环钢构
阎文清
和棋
2153
800
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13499.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html) 1 - 1 Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 申鹏 和 浙江宁波世纪盛业 陈寒峰
774770627967807089797276666512422625000119270171091976667989717417121022124220421912224127152324152324252302422012114133022133211121604221256364
0
36
全局
慢棋
D36 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-河北
第06轮
第02台
2005-05-18
河北金环钢构 申鹏
河北金环钢构
申鹏
浙江宁波世纪盛业 陈寒峰
浙江宁波世纪盛业
陈寒峰
和棋
2702
790
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13501.html
www.dpxq.com


CN: Chiết Giang Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html) 2 - 0 Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html) Hà Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫 胜 河北金环钢构 刘殿中
77477062796780708979102266652324172730410908204208382214797312193818140618167282737062704743706243446243160643220616001016102210272410024443022369471916594882622625636467756465476523446547445675561656242303042383626646455686252486842434040534336663333240304333304032316361838184343343051545443436290715168171162643833638
0
80
全局
快棋
C70 五七炮对屏风马进3卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-河北
第06轮
第03台
2005-05-18
浙江宁波世纪盛业 赵鑫鑫
浙江宁波世纪盛业
赵鑫鑫
河北金环钢构 刘殿中
河北金环钢构
刘殿中
红胜
梁利衡
4831
780
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13512.html
www.dpxq.com


Hà Bắc Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html) 1 - 1 Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html) Chiết Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
河北金环钢构 张江 和 浙江宁波世纪盛业 邱东
77477242796770626665807019271022262512020919707489797414797142411707141927190010192710147151232427356364656424253556252664632636474802015155412129471417636217074868071706053637677522345525341325230105472905095948373868381719495909295958191523292151625251567556155538361325585925443616445616565556594956862923864623038384
0
80
全局
慢棋
D02 顺炮缓开车对直车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
浙江-河北
第06轮
第04台
2005-05-18
河北金环钢构 张江
河北金环钢构
张江
浙江宁波世纪盛业 邱东
浙江宁波世纪盛业
邱东
和棋
2155
770
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13500.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-03-2019, 08:05 AM
VÒNG 6
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html) 5 - 3 Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)

Hồ Bắc Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html) 2 - 0 Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 汪洋 胜 黑龙江林海灵芝 苗永鹏
77477062666512421927232479677276897976662748102226250010172722140919242579766606767414021910021027203041742480812425815148270604202343442313413027355111474450411310111025231015236362813523151444451424234260426361
0
53
全局
慢棋
D52 中炮右直车对后补列炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-黑龙江
第06轮
第01台
2005-05-18
湖北中盐宏博 汪洋
湖北中盐宏博
汪洋
黑龙江林海灵芝 苗永鹏
黑龙江林海灵芝
苗永鹏
红胜
梁利衡
3226
920
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13506.html
www.dpxq.com


Hắc Long Giang Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html) 1 - 1 Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42220.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 张晓平 和 湖北中盐宏博 李雪松
7747706266652324796710228979807019070304172722140908604267550405060500055543624347435041694705034345142608582645464503435855705027204220555041507972124239484345726245436564636462642425868543238584838464843041844442824484
0
55
全局
慢棋
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-黑龙江
第06轮
第02台
2005-05-18
黑龙江林海灵芝 张晓平
黑龙江林海灵芝
张晓平
湖北中盐宏博 李雪松
湖北中盐宏博
李雪松
和棋
1874
910
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13503.html
www.dpxq.com


Hồ Bắc Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html) 0 - 2 Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html) Hắc Long Giang

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
湖北中盐宏博 柳大华 负 黑龙江林海灵芝 赵国荣
774770627967807089791022190763641727001009191216797572827555707106057111666564655565627465608262698711142723146467751646594810190719204260618384192746762746767948576469494869684849745587656252756355364737426461315256317168694948693923332214333130412947142671767959476926184847394957481839
0
72
全局
慢棋
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-黑龙江
第06轮
第03台
2005-05-18
湖北中盐宏博 柳大华
湖北中盐宏博
柳大华
黑龙江林海灵芝 赵国荣
黑龙江林海灵芝
赵国荣
黑胜
梁利衡
3939
900
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13507.html
www.dpxq.com


CN: Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html) 0 - 2 Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html) Hồ Bắc

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
黑龙江林海灵芝 聂铁文 负 湖北中盐宏博 李智屏
26257062666512221907728279671002171260426775000169470151756380707767707767698272091951566342724212422042191262411202422002032242032342463948434425247757696857586867415323333041897920424939464859485848794948684969685865645365645465776949586854446867072867682836775836486866495956263949587744434260242326284869666829072818
0
80
全局
快棋
E09 两头蛇对进右马转卒底炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
湖北-黑龙江
第06轮
第04台
2005-05-18
黑龙江林海灵芝 聂铁文
黑龙江林海灵芝
聂铁文
湖北中盐宏博 李智屏
湖北中盐宏博
李智屏
黑胜
zhankc
2269
890
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13502.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-03-2019, 08:05 AM
VÒNG 6
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html) 3 - 5 Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)

Quảng Đông Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html) 1 - 1 Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 陈富杰 和 沈阳金龙痰咳净 金波
19272324666510227967000189886042090872627787017188788081294763646775646575836282476512136547138387837178087882867870818326252425472583852547860617190609707885057818223419293455181909071915030415050405292855362888434447290717594817164959162629473624888424168485162847652616694750418584
0
71
全局
慢棋
A45 起马互进七兵局
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-沈阳
第06轮
第01台
2005-05-18
广东王老吉 陈富杰
广东王老吉
陈富杰
沈阳金龙痰咳净 金波
沈阳金龙痰咳净
金波
和棋
1821
960
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13519.html
www.dpxq.com


Thẩm Dương Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html) 2 - 0 Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 金松 胜 广东王老吉 李鸿嘉

0
191
全局
慢棋
E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-沈阳
第06轮
第02台
2005-05-18
沈阳金龙痰咳净 金松
沈阳金龙痰咳净
金松
广东王老吉 李鸿嘉
广东王老吉
李鸿嘉
红胜
2615
950
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13513.html
www.dpxq.com


Quảng Đông Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html) 1 - 1 Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html) Thẩm Dương

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
广东王老吉 吕钦 和 沈阳金龙痰咳净 卜凤波
774770626665232479671022897980701907030417272214090804050605000579756042085805355855353659481426071536334757728275706270694750415756261427172425552533351714352547251215254763646564426467558286554364424645705143228684141051725646726446424132220140414244644501204524444684541013545020015040465615450122243622344544135336284959445456062836341341515343404213215453214236555949554342305141
0
96
全局
慢棋
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-沈阳
第06轮
第03台
2005-05-18
广东王老吉 吕钦
广东王老吉
吕钦
沈阳金龙痰咳净 卜凤波
沈阳金龙痰咳净
卜凤波
和棋
2186
940
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13520.html
www.dpxq.com


CN: Thẩm Dương Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html) 1 - 1 Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html) Quảng Đông

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
沈阳金龙痰咳净 尚威 和 广东王老吉 许银川
19272324170710220919001019131202131022106665102279677276677580818685762629477062464581318986263607092425092922142925140625233133232106252161434445442544756333532735024239484463616353638636636535436567436267624939
0
53
全局
快棋
A42 起马转边炮对进7卒
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
广东-沈阳
第06轮
第04台
2005-05-18
沈阳金龙痰咳净 尚威
沈阳金龙痰咳净
尚威
广东王老吉 许银川
广东王老吉
许银川
和棋
2756
930
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13518.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-03-2019, 08:06 AM
VÒNG 6
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html) 6 - 2 Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)

CN: Giang Tô Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html) 2 - 0 Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 徐天红 胜 煤矿开滦股份 宋国强
774770627967807089791022666523241907000117132214090801311363604279755041060531340858838475737282737062705853142267553435634322434743825255633565294765646371646171631213430313630363708263658274535461645464426407156442153452826515828615107466394884850504857504148684344284144221405021331416464516114544413233126645103045261224260730310728493932414443112124122002434228161233413242322120313016353242354342412024304043643354648340302423543383623352
0
111
全局
快棋
C93 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-开滦
第06轮
第01台
2005-05-18
江苏汤沟两相和 徐天红
江苏汤沟两相和
徐天红
煤矿开滦股份 宋国强
煤矿开滦股份
宋国强
红胜
梁利衡
2736
880
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13509.html
www.dpxq.com


Khai Loan Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html) 0 - 2 Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 景学义 负 江苏汤沟两相和 王斌
2625636419277062170710220919001069478081777362747323204219151202252442241525244259488384798781512715304186858485258564651534515434227222856510172326172726162229472902222947270765254224250507170515244289591747152554242524422459572442162647462628460666657466656466455755222749590686876886666474666755856777
0
76
全局
慢棋
E45 对兵互进右马局 红边炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-开滦
第06轮
第02台
2005-05-18
煤矿开滦股份 景学义
煤矿开滦股份
景学义
江苏汤沟两相和 王斌
江苏汤沟两相和
王斌
黑胜
梁利衡
2426
870
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13508.html
www.dpxq.com


Giang Tô Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html) 1 - 1 Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html) Khai Loan

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
江苏汤沟两相和 李群 和 煤矿开滦股份 庄玉庭
77471022796712021927001009191016897972521707161927197062262563641927504179738070736362816665646563656042677570606560816027350206354322434743607243037264
0
38
全局
慢棋
B04 中炮对右三步虎
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-开滦
第06轮
第03台
2005-05-18
江苏汤沟两相和 李群
江苏汤沟两相和
李群
煤矿开滦股份 庄玉庭
煤矿开滦股份
庄玉庭
和棋
2302
860
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13505.html
www.dpxq.com


Khai Loan Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html) 1 - 1 Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html) Giang Tô

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
煤矿开滦股份 汤卓光 和 江苏汤沟两相和 徐超
6947723226257062192780702735100209083041798712228979001077677079877920426665232425242229472910172947171535546364546232626564628208588286585686845653842453432428795828085837080947291565675765643745645459484152438350418313030413034220036360424533542463734260578724298780415033524041731329221319225219095282807082727080021409292042292141402151727080841435495960824645707959587975515040415051414051504041505141405154352754504041505141405156754584894546
0
112
全局
慢棋
A30 飞相对左过宫炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
江苏-开滦
第06轮
第04台
2005-05-18
煤矿开滦股份 汤卓光
煤矿开滦股份
汤卓光
江苏汤沟两相和 徐超
江苏汤沟两相和
徐超
和棋
1916
850
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13504.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-03-2019, 08:07 AM
VÒNG 6
GIÁP CẤP 2005
Dành tặng các bạn yêu cờ tướng cũ

Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html) 4 - 4 Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)

Thượng Hải Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html) 1 - 1 Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 孙勇征 和 四川队 吴贵临
6947123209081002060500100838604219071014383370515948504179873212172712133335727089595172777080703575725186857075877551725954145475544344071563642707838407038485050423241536132336442326041402210323262344237253
0
52
全局
慢棋
A24 飞相横车对右士角炮
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-四川
第06轮
第01台
2005-05-18
上海金外滩 孙勇征
上海金外滩
孙勇征
四川队 吴贵临
四川队
吴贵临
和棋
2160
840
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13516.html
www.dpxq.com


CN: Tứ Xuyên Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42249.html) 1 - 1 Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
四川队 才溢 和 上海金外滩 胡荣华

0
178
全局
快棋
E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-四川
第06轮
第02台
2005-05-18
四川队 才溢
四川队
才溢
上海金外滩 胡荣华
上海金外滩
胡荣华
和棋
2122
830
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13515.html
www.dpxq.com


Thượng Hải Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html) 1 - 1 Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html) Tứ Xuyên

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:00
2006-06-22 13:10:00
上海金外滩 林宏敏 和 四川队 王跃飞
77471022796772528979706226256364171380811343224347438131434562547973546673433041433340304535665433313031192731300919204246455435273500203543120219165262678830406947203059483034887662827657340416130406433523242524422445440636355436561383828683038684
0
62
全局
慢棋
B36 五八炮对反宫马
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-四川
第06轮
第03台
2005-05-18
上海金外滩 林宏敏
上海金外滩
林宏敏
四川队 王跃飞
四川队
王跃飞
和棋
3344
820
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13522.html
www.dpxq.com


Tứ Xuyên Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html) 1 - 1 Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html) Thượng Hải

www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
2006-06-22 13:10:01
2006-06-22 13:10:00
四川队 谢卓淼 和 上海金外滩 谢靖
26251222774720427967232489792425190780813948811109191031797531234743304143832335171222237572238372703527191727157075111275250010666515071707121507271525272510142947148446458386252686892623898523438404454404064363858663330666
0
56
全局
慢棋
E34 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车
全国象棋甲级联赛
2005年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛
上海-四川
第06轮
第04台
2005-05-18
四川队 谢卓淼
四川队
谢卓淼
上海金外滩 谢靖
上海金外滩
谢靖
和棋
1964
810
m
m
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13517.html
www.dpxq.com

Chotgia
16-03-2019, 08:08 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
KẾT QUẢ VÒNG 6
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


TT
ĐIỀM
ĐỘI
ĐIỀM ĐK
KẾT QUÀ
ĐIỀM ĐK
ĐỘI
ĐIỀM


1
6
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
1
4 - 4
1
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
3


2
5
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
2
5 - 3
0
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
4


3
6
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
2
5 - 3
0
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
5


4
8
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
0
3 - 5
2
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
10


5
1
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
2
6 - 2
0
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
4


6
2
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
1
4 - 4
1
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
6

</tbody>


<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
TỔNG HỢP CÁC VÁN ĐẤU VÒNG 6
( Để biết quá trình của từng kỳ thủ Hãy bấm vào tên , Xem ván cờ bấm vào BB)BÀN
Đ
ĐỘI
KỲ THỦ
KQ
KỲ THỦ
ĐỘI
Đ
GC
BB


1
4
Bắc Kinh
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
1 - 1
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13511.html)


2
2
Hồ Nam
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
1 - 1
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Bắc Kinh
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13521.html)


3
5
Bắc Kinh
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
1 - 1
Phạm Tư Viễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42225.html)
Hồ Nam
1
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13514.html)


4
4
Hồ Nam
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
1 - 1
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
6
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13510.html)


1
3
Chiết Giang
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
1 - 1
Diêm Văn Thanh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42213.html)
Hà Bắc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13499.html)


2
4
Hà Bắc
Thân Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42212.html)
1 - 1
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang
7
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13501.html)


3
4
Chiết Giang
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
2 - 0
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
3
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13512.html)


4
5
Hà Bắc
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
1 - 1
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13500.html)


1
7
Hồ Bắc
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
2 - 0
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13506.html)


2
4
Hắc Long Giang
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
1 - 1
Lý Tuyết Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42220.html)
Hồ Bắc
2
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13503.html)


3
5
Hồ Bắc
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
0 - 2
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Hắc Long Giang
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13507.html)


4
7
Hắc Long Giang
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
0 - 2
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc
5
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13502.html)


1
5
Quảng Đông
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
1 - 1
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13519.html)


2
9
Thẩm Dương
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
2 - 0
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Quảng Đông
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13513.html)


3
6
Quảng Đông
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
1 - 1
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Thẩm Dương
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13520.html)


4
7
Thẩm Dương
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
1 - 1
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông
7
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13518.html)


1
3
Giang Tô
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
2 - 0
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan
5
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13509.html)


2
6
Khai Loan
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
0 - 2
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13508.html)


3
5
Giang Tô
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
1 - 1
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13505.html)


4
4
Khai Loan
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
1 - 1
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
3
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13504.html)


1
5
Thượng Hải
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
1 - 1
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
6
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13516.html)


2
2
Tứ Xuyên
Tài Dật (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42249.html)
1 - 1
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải
6
快棋
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13515.html)


3
1
Thượng Hải
Lâm Hồng Mẫn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42241.html)
1 - 1
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
5
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13522.html)


4
4
Tứ Xuyên
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
1 - 1
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải
4
0
XEM CỜ (http://www.dpxq.com/hldcg/search/view_m_13517.html)

</tbody>

Chotgia
16-03-2019, 08:08 AM
<tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 6 ĐỒNG ĐỘI NAM
( Để biết quá trình của từng đội, Hãy bấm vào tên đội )


1
Thẩm Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42193.html)
12
32
6
9
4
0
6
6
0
0


2
Hồ Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42197.html)
8
27
4
6
1
0
6
4
0
2


3
Quảng Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42195.html)
8
26
3
4
0
0
6
3
2
1


4
Tứ Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42187.html)
7
25
2
2
2
0
6
2
3
1


5
Bắc Kinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42198.html)
7
25
1
3
1
0
6
1
5
0


6
Chiết Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42194.html)
7
24
3
4
2
0
6
3
1
2


7
Hắc Long Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42196.html)
5
23
2
7
3
0
6
2
1
3


8
Khai Loan (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42189.html)
4
23
2
4
2
0
6
2
0
4


9
Hà Bắc (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42191.html)
4
22
1
2
0
0
6
1
2
3


10
Hồ Nam (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42192.html)
4
19
1
3
2
0
6
1
2
3


11
Giang Tô (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42188.html)
3
22
1
2
1
0
6
1
1
4


12
Thượng Hải (http://www.dpxq.com/hldcg/player_2_42190.html)
3
20
1
1
1
0
6
1
1
4

</tbody><tbody>
“KHẢI TÂN CAO NHĨ PHU BÔI”
Toàn Quốc Tượng Kì Giáp Cấp Liên Tái - Năm 2005
XẾP HẠNG SAU VÒNG 6 CÁ NHÂN NAM
Để biết về thành tích của từng kỳ thủ trong giải: Hãy bấm vào tên kỳ thủ đó - Cột 2
1
Kim Tùng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42247.html)
Thẩm Dương
91.67
11
5
2
6
5
1
0
9


2
Uông Dương (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42223.html)
Hồ Bắc
75.00
9
3
0
6
3
3
0
7


3
Thượng Uy (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42248.html)
Thẩm Dương
66.67
8
2
2
6
2
4
0
4


4
Trần Hàn Phong (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42255.html)
Chiết Giang
66.67
8
2
1
6
2
4
0
4


5
Hứa Ngân Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42208.html)
Quảng Đông
66.67
8
2
0
6
2
4
0
8


6
Trần Phú Kiệt (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42204.html)
Quảng Đông
60.00
6
1
0
5
1
4
0
2


7
Triệu Quốc Vinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42218.html)
Hắc Long Giang
58.33
7
3
1
6
3
1
2
7


8
Nhiếp Thiết Văn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42216.html)
Hắc Long Giang
58.33
7
2
1
6
2
3
1
5


8
Lý Trí Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42221.html)
Hồ Bắc
58.33
7
2
1
6
2
3
1
6


8
Tạ Vị (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42228.html)
Hồ Nam
58.33
7
2
1
6
2
3
1
5


11
Tưởng Xuyên (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42200.html)
Bắc Kinh
58.33
7
1
1
6
1
5
0
6


11
Vương Bân (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42231.html)
Giang Tô
58.33
7
1
1
6
1
5
0
3


11
Hồ Vinh Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42240.html)
Thượng Hải
58.33
7
1
1
6
1
5
0
7


11
Ngô Quý Lâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42253.html)
Tứ Xuyên
58.33
7
1
1
6
1
5
0
2


15
Trương Thân Hoằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42203.html)
Bắc Kinh
58.33
7
1
0
6
1
5
0
6


15
Lữ Khâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42207.html)
Quảng Đông
58.33
7
1
0
6
1
5
0
9


15
Bặc Phượng Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42245.html)
Thẩm Dương
58.33
7
1
0
6
1
5
0
3


18
Cảnh Học Nghĩa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42236.html)
Khai Loan
50.00
6
1
1
6
1
4
1
5


18
Vương Dược Phi (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42252.html)
Tứ Xuyên
50.00
6
1
1
6
1
4
1
6


18
Khâu Đông (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42258.html)
Chiết Giang
50.00
6
1
1
6
1
4
1
4


21
Trương Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42202.html)
Bắc Kinh
50.00
6
1
0
6
1
4
1
5


21
Trương Giang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42214.html)
Hà Bắc
50.00
6
1
0
6
1
4
1
5


21
Kim Ba (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42246.html)
Thẩm Dương
50.00
6
1
0
6
1
4
1
2


21
Triệu Hâm Hâm (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42260.html)
Chiết Giang
50.00
6
1
0
6
1
4
1
2


25
Lý Quần (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42230.html)
Giang Tô
50.00
6
0
0
6
0
6
0
2


25
Tôn Dũng Chinh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42242.html)
Thượng Hải
50.00
6
0
0
6
0
6
0
3


27
Thang Trác Quang (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42238.html)
Khai Loan
50.00
5
1
1
5
1
3
1
3


28
Từ Thiên Hồng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42233.html)
Giang Tô
50.00
5
1
0
5
1
3
1
1


28
Trang Ngọc Đình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42239.html)
Khai Loan
50.00
5
1
0
5
1
3
1
7


30
Tạ Trác Miểu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42254.html)
Tứ Xuyên
50.00
5
0
0
5
0
5
0
2


31
Trương Hiểu Bình (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42217.html)
Hắc Long Giang
41.67
5
1
1
6
1
3
2
4


31
Trình Tấn Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42224.html)
Hồ Nam
41.67
5
1
1
6
1
3
2
3


33
Tống Quốc Cường (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42237.html)
Khai Loan
41.67
5
1
0
6
1
3
2
5


34
Cận Ngọc Nghiễn (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42201.html)
Bắc Kinh
41.67
5
0
0
6
0
5
1
0


34
Lý Hồng Gia (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42206.html)
Quảng Đông
41.67
5
0
0
6
0
5
1
1


34
Liễu Đại Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42222.html)
Hồ Bắc
41.67
5
0
0
6
0
5
1
5


34
Tạ Tĩnh (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42244.html)
Thượng Hải
41.67
5
0
0
6
0
5
1
4


38
Miêu Vĩnh Bằng (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42215.html)
Hắc Long Giang
33.33
4
1
0
6
1
2
3
4


39
Từ Siêu (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42232.html)
Giang Tô
33.33
4
0
0
6
0
4
2
4


39
Vu Ấu Hoa (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42259.html)
Chiết Giang
33.33
4
0
0
6
0
4
2
3


41
Lưu Điện Trung (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42210.html)
Hà Bắc
25.00
3
0
0
6
0
3
3
2


41
Tạ Nghiệp Kiển (http://www.dpxq.com/hldcg/player_3_42229.html)
Hồ Nam
25.00
3
0
0
6
0
3
3
0

</tbody>