PDA

View Full Version : Kỷ lục thế giới ???bsnambvll
12-11-2011, 12:03 PM
Môt học viên cảm xạ học tại thành phố Vũng Tàu có khả năng hút dính một phiến đá hoa cương nặng 82 kg. Chuyện khó tin nhưng có thật ! @-)

Link: Kỷ lục hút đá - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=3u4lpctAgao)