PDA

View Full Version : Giải cờ chớp tháng 6 - 2019 (thứ 5 ngày 27/06/2019) !!!dinhhoang_208
27-06-2019, 09:43 PM
Giải cờ chớp tháng 6 - 2019 (thứ 5 ngày 27/06/2019)

Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
1
Lê Đình Toàn
0

0
Phùng Bảo Quyên
9


2
10
Phạm Danh Sơn
0

0
Nguyễn Duy Đạo
2


3
3
Nguyễn Nam Khánh
0

0
Phạm Tuấn Ngọc
11


4
12
Vũ Nguyễn Quốc Đại
0

0
Nguyễn Ngọc Khánh
4


5
5
Nguyễn Ngọc Quân
0

0
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
13


6
14
Đào Duy Khánh
0

0
Nguyễn Văn Hải
6


7
7
Nguyễn Đức Mạnh
0

0
Đỗ Kim Chung
15


8
16
Đỗ Phúc Thành
0

0
Ngô Xuân Gia Huy
8


9
17
Nguyễn Tiến Thịnh
0

0
Nguyễn Minh Ngọc
18

dinhhoang_208
27-06-2019, 09:53 PM
Giải cờ chớp Học viện Thăng Long Kỳ Đạo thứ 5 ngày 27/06/2019


https://www.youtube.com/watch?v=UwLaXnGb338

dinhhoang_208
27-06-2019, 10:03 PM
Kết quả ván 1Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
1
Lê Đình Toàn
0
0 - 1
0
Phùng Bảo Quyên
9


2
10
Phạm Danh Sơn
0
1 - 0
0
Nguyễn Duy Đạo
2


3
3
Nguyễn Nam Khánh
0
1 - 0
0
Phạm Tuấn Ngọc
11


4
12
Vũ Nguyễn Quốc Đại
0
0 - 1
0
Nguyễn Ngọc Khánh
4


5
5
Nguyễn Ngọc Quân
0
1 - 0
0
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
13


6
14
Đào Duy Khánh
0
1 - 0
0
Nguyễn Văn Hải
6


7
7
Nguyễn Đức Mạnh
0
1 - 0
0
Đỗ Kim Chung
15


8
16
Đỗ Phúc Thành
0
0 - 1
0
Ngô Xuân Gia Huy
8


9
17
Nguyễn Tiến Thịnh
0
0 - 1
0
Nguyễn Minh Ngọc
18Bốc thăm ván 2Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
8
Ngô Xuân Gia Huy
1

1
Nguyễn Nam Khánh
3


2
4
Nguyễn Ngọc Khánh
1

1
Phạm Danh Sơn
10


3
9
Phùng Bảo Quyên
1

1
Nguyễn Ngọc Quân
5


4
18
Nguyễn Minh Ngọc
1

1
Nguyễn Đức Mạnh
7


5
2
Nguyễn Duy Đạo
0

1
Đào Duy Khánh
14


6
13
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
0

0
Lê Đình Toàn
1


7
6
Nguyễn Văn Hải
0

0
Đỗ Phúc Thành
16


8
11
Phạm Tuấn Ngọc
0

0
Nguyễn Tiến Thịnh
17


9
15
Đỗ Kim Chung
0

0
Vũ Nguyễn Quốc Đại
12

dinhhoang_208
27-06-2019, 10:24 PM
Kết quả ván 2Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
8
Ngô Xuân Gia Huy
1
½ - ½
1
Nguyễn Nam Khánh
3


2
4
Nguyễn Ngọc Khánh
1
1 - 0
1
Phạm Danh Sơn
10


3
9
Phùng Bảo Quyên
1
½ - ½
1
Nguyễn Ngọc Quân
5


4
18
Nguyễn Minh Ngọc
1
0 - 1
1
Nguyễn Đức Mạnh
7


5
2
Nguyễn Duy Đạo
0
0 - 1
1
Đào Duy Khánh
14


6
13
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
0
1 - 0
0
Lê Đình Toàn
1


7
6
Nguyễn Văn Hải
0
1 - 0
0
Đỗ Phúc Thành
16


8
11
Phạm Tuấn Ngọc
0
1 - 0
0
Nguyễn Tiến Thịnh
17


9
15
Đỗ Kim Chung
0
1 - 0
0
Vũ Nguyễn Quốc Đại
12Bốc thăm ván 3
Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
14
Đào Duy Khánh
2

2
Nguyễn Ngọc Khánh
4


2
7
Nguyễn Đức Mạnh
2


Ngô Xuân Gia Huy
8


3
3
Nguyễn Nam KhánhPhùng Bảo Quyên
9


4
5
Nguyễn Ngọc Quân


1
Nguyễn Văn Hải
6


5
10
Phạm Danh Sơn
1

1
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
13


6
15
Đỗ Kim Chung
1

1
Phạm Tuấn Ngọc
11


7
1
Lê Đình Toàn
0

1
Nguyễn Minh Ngọc
18


8
16
Đỗ Phúc Thành
0

0
Nguyễn Duy Đạo
2


9
12
Vũ Nguyễn Quốc Đại
0

0
Nguyễn Tiến Thịnh
17

dinhhoang_208
27-06-2019, 10:47 PM
Kết quả ván 3Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
14
Đào Duy Khánh
2
1 - 0
2
Nguyễn Ngọc Khánh
4


2
7
Nguyễn Đức Mạnh
2
0 - 1

Ngô Xuân Gia Huy
8


3
3
Nguyễn Nam Khánh

0 - 1

Phùng Bảo Quyên
9


4
5
Nguyễn Ngọc Quân

1 - 0
1
Nguyễn Văn Hải
6


5
10
Phạm Danh Sơn
1
0 - 1
1
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
13


6
15
Đỗ Kim Chung
1
0 - 1
1
Phạm Tuấn Ngọc
11


7
1
Lê Đình Toàn
0
1 - 0
1
Nguyễn Minh Ngọc
18


8
16
Đỗ Phúc Thành
0
0 - 1
0
Nguyễn Duy Đạo
2


9
12
Vũ Nguyễn Quốc Đại
0
0 - 1
0
Nguyễn Tiến Thịnh
17Bốc thăm ván 4Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
9
Phùng Bảo Quyên


3
Đào Duy Khánh
14


2
8
Ngô Xuân Gia HuyNguyễn Ngọc Quân
5


3
4
Nguyễn Ngọc Khánh
2

2
Phạm Tuấn Ngọc
11


4
13
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
2

2
Nguyễn Đức Mạnh
7


5
17
Nguyễn Tiến Thịnh
1


Nguyễn Nam Khánh
3


6
6
Nguyễn Văn Hải
1

1
Lê Đình Toàn
1


7
2
Nguyễn Duy Đạo
1

1
Đỗ Kim Chung
15


8
18
Nguyễn Minh Ngọc
1

1
Phạm Danh Sơn
10


9
16
Đỗ Phúc Thành
0

0
Vũ Nguyễn Quốc Đại
12

dinhhoang_208
27-06-2019, 11:00 PM
Kết quả ván 4Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
9
Phùng Bảo Quyên

1 - 0
3
Đào Duy Khánh
14


2
8
Ngô Xuân Gia Huy

0 - 1

Nguyễn Ngọc Quân
5


3
4
Nguyễn Ngọc Khánh
2
0 - 1
2
Phạm Tuấn Ngọc
11


4
13
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
2
0 - 1
2
Nguyễn Đức Mạnh
7


5
17
Nguyễn Tiến Thịnh
1
1 - 0

Nguyễn Nam Khánh
3


6
6
Nguyễn Văn Hải
1
0 - 1
1
Lê Đình Toàn
1


7
2
Nguyễn Duy Đạo
1
0 - 1
1
Đỗ Kim Chung
15


8
18
Nguyễn Minh Ngọc
1
0 - 1
1
Phạm Danh Sơn
10


9
16
Đỗ Phúc Thành
0
1 - 0
0
Vũ Nguyễn Quốc Đại
12Bốc thăm ván 5Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
5
Nguyễn Ngọc Quân


3
Đào Duy Khánh
14


2
7
Nguyễn Đức Mạnh
3


Phùng Bảo Quyên
9


3
11
Phạm Tuấn Ngọc
3


Ngô Xuân Gia Huy
8


4
1
Lê Đình Toàn
2

2
Nguyễn Ngọc Khánh
4


5
10
Phạm Danh Sơn
2

2
Nguyễn Tiến Thịnh
17


6
15
Đỗ Kim Chung
2

2
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
13


7
3
Nguyễn Nam Khánh


1
Nguyễn Duy Đạo
2


8
18
Nguyễn Minh Ngọc
1

1
Đỗ Phúc Thành
16


9
12
Vũ Nguyễn Quốc Đại
0

1
Nguyễn Văn Hải
6

dinhhoang_208
27-06-2019, 11:22 PM
Kết quả ván 5Bàn
STT
Tên
Điểm
KQ
Điểm
Tên
STT


1
5
Nguyễn Ngọc Quân

0 - 1
3
Đào Duy Khánh
14


2
7
Nguyễn Đức Mạnh
3
1 - 0

Phùng Bảo Quyên
9


3
11
Phạm Tuấn Ngọc
3
1 - 0

Ngô Xuân Gia Huy
8


4
1
Lê Đình Toàn
2
0 - 1
2
Nguyễn Ngọc Khánh
4


5
10
Phạm Danh Sơn
2
1 - 0
2
Nguyễn Tiến Thịnh
17


6
15
Đỗ Kim Chung
2
1 - 0
2
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
13


7
3
Nguyễn Nam Khánh

0 - 1
1
Nguyễn Duy Đạo
2


8
18
Nguyễn Minh Ngọc
1
0 - 1
1
Đỗ Phúc Thành
16


9
12
Vũ Nguyễn Quốc Đại
0
0 - 1
1
Nguyễn Văn Hải
6

dinhhoang_208
27-06-2019, 11:23 PM
Xếp hạng sau ván 5 (HSP lần lượt là: Lũy Tiến, Búc Gôn, Số Ván Thắng)
Hạng
STT
Tên

Đ.
LT1.
BH.
Vict


1
14
Đào Duy Khánh
VIE
4
13
14
4


2
7
Nguyễn Đức Mạnh
VIE
4
12
12
4


3
11
Phạm Tuấn Ngọc
VIE
4
10
12
4


4
9
Phùng Bảo Quyên
VIE

12
15
3


5
5
Nguyễn Ngọc Quân
VIE

12
14
3


6
4
Nguyễn Ngọc Khánh
VIE
3
10
13
3


7
10
Phạm Danh Sơn
VIE
3
8
10
3


8
15
Đỗ Kim Chung
VIE
3
7
12
3


9
8
Ngô Xuân Gia Huy
VIE

10
15
2


10
13
Vũ Nguyễn Quốc Đạt
VIE
2
7
15½
2


11
1
Lê Đình Toàn
VIE
2
5
11½
26
Nguyễn Văn Hải
VIE
2
5
11½
2


13
17
Nguyễn Tiến Thịnh
VIE
2
5

2


14
2
Nguyễn Duy Đạo
VIE
2
4
13½
2


15
16
Đỗ Phúc Thành
VIE
2
3

2


16
3
Nguyễn Nam Khánh
VIE

7
14
1


17
18
Nguyễn Minh Ngọc
VIE
1
5
13
1


18
12
Vũ Nguyễn Quốc Đại
VIE
0
0
12
0

dinhhoang_208
27-06-2019, 11:42 PM
Vô địch: Nguyễn Đức Mạnh
Hạng nhì: Đào Duy Khánh

https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65030911_2260877933967353_5102944923204714496_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmYZfeDEpGvaYEMiSRn8Mvw-tbKOkycspaIbbJWcYFmgyQ2eY5SZuopky_nyW-lV1s&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=235e7ec33dcccec50bbb88a60c020f2b&oe=5D7AD180

Nhất trẻ em: Phùng Bảo Quyên
Nhì trẻ em: Nguyễn Ngọc Khánh

https://scontent-sin2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/65476472_2260877907300689_6886101411906453504_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmpeQpdev2E8rBqRG2LegjiF9FFH-2Yx4bpkTmHo3vmI3u0EW1L_HANTrkFjgOXXz4&_nc_ht=scontent-sin2-2.xx&oh=78f21fcd60b035281b0586cc3834c99f&oe=5DB4F597