PDA

View Full Version : Hội An!!! Giao lưu giữa Tiết Hàm Đệ và ae cờ Hội Anxanh
16-09-2019, 08:54 PM
Tiết Hàm Đệ vs Phan Thanh Giản,.
Phân tiên 5 phút đều. Đánh Chạm 5.

https://www.youtube.com/watch?v=f2FPuKAzL4Q

sieupippo_kaka
17-09-2019, 12:24 PM
Hình ảnh buổi chiều giao lưu giữa QTĐS Tiết Hàm Đệ và ae cờ TP Hội An.

Bạn í đến nơi lúc 15h.
Đi cùng là PV Nguyễn Phú Quốc; a DIệp Khai Nguyên..

BẮt đầu mở màn bạn í rủ Thiên Vương Lão Tử oánh cờ úp heheheh. Nhưng tớ từ chối và nhường cho Mr Nguyễn Lê Đông Vũ chiến

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70264716_2268049466640647_6141080111111208960_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnIc3rHFr40hRj4ifQletOh__NjOw2dWFvQRaulNWjRGq_YdwRXcwTC10fWQdQlM4M&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=66f7007e85823dbad2d925b71f7c2055&oe=5E0D880A

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71101689_2268049539973973_4351600502836822016_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQk267ebgNpbco3MH6wbQgZOLy5lLPi1T3Hbn72vxzinBwe8QALfXYblNbJTyypTc7s&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=7e879ce0b0476f393402575e54414c88&oe=5E00ADCF


https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70389854_2268049593307301_6686960829411098624_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlinnUJ7W63eY9taCzL6VvqRO1JyfJjSMbQl35k6QMJ7qba9B23vOXGQekOexBy4Uk&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=ecca2fafbf11b85858d90077eb449cb4&oe=5E0AAF43


https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70345243_2268049649973962_1183759507231080448_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkdwkC7pzKPSQutmDaa45dcSJiKjnYfdCBd6agRQjrXiRKXRrNcc73HTIbk6XlmeZA&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=cf712dcbc1fcb220509f328d93700321&oe=5E0B489A


https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70611122_2268049689973958_585838783329468416_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQk1GC5RljUOrH893Aqu56Gy_YpidwlMnUlQX5ZUpvK_lyO_sCz7f8pahKq2eqd_YBg&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=3e11df945e6e2533bbb7e89599043f0f&oe=5E024AFB


Sau khi mình cùng a Nguyên đưa bạn í dạo tham quan phố cổ; thì trở vê clb; Mr Thanh đã đợi sẵn và mời 3 ae đi ăn tối.

Buổi tối khá ấm cúng diễn ra tại nhà hàng Vườn Beer; Lý Thái Tổ; Hội An

https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70746359_2269488059830121_3871735381791604736_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmz4iS4c9dQQTfmt_Kbeuk3gEh2efkognM9lT3txeZvyF4uY3Bb_XYTh_Hhe-q3iPw&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=4bb33e0ea399ea224bf4321b3883f81b&oe=5DF7812F

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70404872_2269487966496797_5608078629637455872_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnFML5ExCM-reGMk7b20DSLM22vTVB0ocWANVvtnWxDDRgkXuguejAzJVX39I-SmTM&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=a469b2a333e726bb45a69539cb76aaf2&oe=5DFFCFD9


https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70611521_2269488743163386_6870422517828288512_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnptkNEiiY7bkZPE38afUH6T8dGCcj757fyww3kur2HkGno74PCmP-kQqnAUW_HHTI&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=798d9ef79c97e273d4cd0830beb59ee5&oe=5DF10088


https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70477068_2269488926496701_5938804520317353984_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkntKgekSJaLL192gpkIok3t3goAHjjYp0ivpSX5w9TBQywantsCr2uMK9tJ_p7MjU&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=e2e75134eadb460a6359181262372b95&oe=5DFC5AFD


Sau khi ăn tối xong.

Bạn í được mời giao hữu cùng nhà vô địch Quảng NAm 2015 2018: Phan Thanh Giản.
kèo 5p đều; ai chạm 5 được.
Thắng thưởng 1500k.
thua: 500k

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70322506_2269488996496694_3418774064737550336_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkBCEl8Cdqrxg7Xn92uGLatWD9W3K5UkxAzr99cwndYW1uc0We88DjwmsvExSOBUqI&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=ab81e1a68c395b841f0c5f884c534cf3&oe=5E3A679A


https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70334220_2269489559829971_6988957112617402368_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQk74l9Y5K_jvCAEVAtvEA6J4ztW4ma82xu4zdUzRNq89smTHudI5yyF1OKlcKnu5Ic&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=d13218b433527a824b4ddbabfb554f4b&oe=5DF7B918


https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70858107_2269489736496620_8490835772197306368_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmTNUhKtI7AiYmZNfmTPC3WImSSqw_SPHgFQwPAEwG5h0gjVRg1wkFMOfIO5EABAOQ&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=1fc435650786659c623e6aa6b4bc0f2a&oe=5E07EA84


Phan Thanh Giản

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70513664_2269489963163264_6543168618580934656_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQn0LnKINir1jcAv_dj2Qeq2Tgitc_X4xeN7QBxltutINRmX7_VAawIfcNv6Ru9y1kg&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=5968531af48b991ce8320e55534a6140&oe=5DEFF7EC


Tiết Hàm Đệ

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71017303_2269490393163221_8360374628752818176_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQm9zLqC-5z4TlG3qzDJSVDul-tx6lMrq_cmJtL9Z8H_UWUuVHg7dZDSxEDnX-bmMjc&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=2ac88dd6b60e21e6c68ee7405008a344&oe=5DFB5C98


https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70255155_2269490353163225_8499404751643869184_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQk97MJe5IivDCBtVczHGhUUgaAy-W-LW7icuyEw7LVVwoluh0fBtIN0dCL84IEwp0A&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=12fa1c5d0eb307df5b7af44b3c1fae7f&oe=5DF21DAE

Sau trận đấu thì kết quả: Giản thua Đệ 2-5

https://scontent.fdad3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70528928_2269490583163202_4088521102983168_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQm7cuPhfBM4_bYMvJEGA3q-vZzO2DulBTYozaL9hcKF4Q0OZe32r2vANBWDw6gX3ZU&_nc_ht=scontent.fdad3-2.fna&oh=28f220aa48a6f69c86bfaa2cba54ca13&oe=5DF5306F


https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70282418_2269491073163153_7163353563886780416_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQmg7tVRVjBFT_sad0-qVIZqv6WNAOSbMjfpnwfRaf-1U3qS3pP53JtQBf_HceD1veE&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=398b09cc90e0788db033d58694228a61&oe=5DF131AB

Mr Trần Trung Thanh vs Tiết Hàm Đệ

https://scontent.fdad3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70815446_2269491166496477_6353098891050614784_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQk0S9h29fVeCNQCFJOSiH7cFTBkvoy-htcxlq_-DxmdjtjB3CH11cGwR7F4IK7xpMw&_nc_ht=scontent.fdad3-3.fna&oh=11b116c7c30d7a796d6026068bd8065c&oe=5E3C4638

https://scontent.fdad3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70470259_2269491353163125_2076776438924574720_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQl8eHIfNich-4QPRHkg8veeX6v-_e1Z-_LaB0Y0iExxSVAUtOaCX-yYGUbbSU-xZYU&_nc_ht=scontent.fdad3-1.fna&oh=b75b5dea51094914e026ad48838b9ec4&oe=5E3AEEFB