PDA

View Full Version : Trung hoa Tượng kỳ- Chuỗi bài về đối đầu của Vương Thiên Nhất với các kỳ vương Trung QuốcTuanKietVuong
11-10-2019, 04:16 PM
Bài 1:

1. Đối đầu Vương Thiên Nhất-Hứa Ngân Xuyên, Toàn cục Vương chiếm ưu thế, 3 năm gần đây ưu thế tuyệt đối!

Từ 5/7/2010 đến 18/6/2019 Vương Thiên Nhất đi tiên 15 ván khi đối đầu với Hứu Ngân Xuyên với thành tích 3 thắng, 2 thua và 10 hòa. Tuy nhiên 2 ván thua là 2 ván đầu tiên từ năm 2010.
Như thế có nghĩa là, từ 2011 đến nay, khi đi tiên Vương Thiên Nhất chưa hề thua Hứu Ngân Xuyên, chi tiết các ván đấu:
6/18/2019 2 1 WangTianYi 1=1XuYinChuan
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0472500499E352

12/8/2017 6 1 WangTianYi 1=1XuYinChuan
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044224D6A44AE2

11/9/2016 5 4 Wang TianYi 2+0Xu YinChuan
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044208F558AADA

12/8/2015 4 2 WangTianYi 1=1XuYinChuan


12/4/2015 6 2 Wang TianYi 1=1Xu YinChuan


7/28/2015 3 2 WangTianYi 1=1XuYinChuan


3/31/2015 8 1 WangTianYi 2+0XuYinChuan
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=009205525EDC9C

11/2/2014 3 1 Wang TianYi 2+0Xu YinChuan
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0010648B3EDC81

11/12/2013 7 2 Wang TianYi 1=1 Xu YinChuan


8/15/2013 17 4 Wang TianYi 1=1Xu YinChuan


9/27/2012 1 1 Wang TianYi 1=1Xu YinChuan


9/16/2010 3 1 WangTianYi 1=1XuYinChuan


8/17/2010 13 0 Wang TianYi 1=1Xu YinChuan


5/24/2010 8 0 Wang TianYi 0-2Xu YinChuan
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0300185CFD8122

5/7/2010 6 5 WangTianYi 0-2XuYinChuan
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0440235A9B0188


Từ 14/8/2010 đến 18/6/2019 Hứu Ngân Xuyên đi tiên 17 ván khi đối đầu với Vương Thiên Nhất với thành tích 4 thắng, 3 thua và 10 hòa. Tuy nhiên 3 ván thắng đầu tiên từ năm 2010 đến 2012.
Như thế có nghĩa là, từ 2012 đến nay, khi đi tiên Hứu Ngân Xuyên lép vế so với Vương Thiên Nhất, nhất là trong 3 năm gần đây (từ năm 2017) Hứa Ngân Xuyên đi tiên 2 ván và đều bại trước Vương. Chi tiết các ván đấu:
6/18/2019 2 1 XuYinChuan 0-2WangTianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=04725028E54AD2

12/6/2017 1 1 XuYinChuan 0-2WangTianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044224C87AFD94

7/27/2016 2 3 XuYinChuan 2+0WangTianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=043039DCDC59B7

12/7/2015 3 2 XuYinChuan 1=1WangTianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044130D9BCA2B0

8/10/2015 14 3 XuYinChuan 1=1WangTianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=00201762F9176A

11/2/2014 3 1 Xu YinChuan 1=1Wang TianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=00106423FD839F

10/25/2014 1 1 XuYinChuan 1=1WangTianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=0441169C1220A2

10/15/2014 5 2 XuYinChuan 0-2WangTianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044116249B83D3

9/24/2014 5 1 Xu YinChuan 1=1Wang TianYi


4/24/2014 7 1 XuYinChuan 1=1WangTianYi


4/17/2013 1 5 Xu YinChuan 1=1Wang TianYi


11/9/2012 5 1 Xu YinChuan 2+0Wang TianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044058E72C7C3E

10/15/2012 6 1 Xu YinChuan 1=1Wang TianYi

9/27/2012 1 1 Xu YinChuan 2+0Wang TianYi
http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=044046465E9962

9/27/2012 1 1 Xu YinChuan 1=1Wang TianYi


5/10/2012 3 1 Xu YinChuan 1=1Wang TianYi


8/14/2010 10 2 XuYinChuan 2+0WangTianYi

http://www.01xq.com/e_game_view.asp?id=002010F5807911

Xin cung cấp đến mọi người. Đón chờ bài tiếp thành tích giữa Vương Thiên Nhất và Lữ Soái.

TuanKietVuong
12-10-2019, 10:57 AM
2. Đối đầu Vương Thiên Nhất- Lữ Soái
Vương đi tiên: Từ 7/9/2011 đến 3/12/2018 Vương Thiên Nhất đi tiên 7 ván khi đối đầu với Lữ Soái với thành tích 3 thắng, 1 thua và 3 hòa. Tuy nhiên ván thua duy nhất vào năm 2014 tại MaoShan Cup.
Từ 2016 đến nay, khi đi tiên Vương Thiên Nhất chưa hề thua Lữ Soái, chi tiết đối đầu như sau:

MatchDate Round Table Game Moves Opening
1/17/2018 1 4 WangTianYi 2+0LvQin
97 Central Cannon VS Sandwich Horses defence,others
12/3/2018 2 1 WangTianYi 1=1LvQin
67 Elephant opening VS Palcorner Cannon
11/12/2016 4 2 WangTianYi 2+0LvQin
163 Central Cannon,others
11/10/2016 7 3 Wang TianYi 1=1Lu Qin
38 Elephant opening VS Palcorner Cannon
5/17/2014 1 6 WangTianYi 0-2LvQin
60 Central Cannon,others
11/9/2012 1 2 Wang TianYi 2+0Lu Qin
91 Pawn Elbow Cannon VS Pawn Right Cannon
11/9/2012 1 2 Wang TianYi 1=1Lu Qin
126 Central Cannon VS Sandwich Horses defence,others
9/7/2011 22 4 Wang TianYi 1=1Lu Qin
60 Elephant VS 7th Pawn


Vương đi hậu:
Từ 9/11/2012 đến 21/4/2019 Vương Thiên Nhất đi hậu 11 ván khi đối đầu với Lữ Soái với thành tích 3 thắng, 2 thua và 6 hòa, chi tiết đối đầu như sau:
MatchDate Round Table Game Moves Opening
4/21/2019 3 1 LvQin 0-2WangTianYi
124 Central Cannon,others
1/17/2018 1 4 LvQin 1=1WangTianYi
253 Central Cannon RB Cannon VS Screen Horses
12/3/2018 2 1 LvQin 0-2WangTianYi
62 5th & 8th Cannons VS Screen Horses
11/12/2016 3 2 LvQin 2+0WangTianYi
139 Horse opening,others
7/26/2015 2 2 LvQin 1=1WangTianYi
372 Horse VS 7th Pawn
4/16/2015 5 5 Lu Qin 1=1 Wang TianYi
187 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant
9/16/2013 5 3 Lu Qin 1=1WangTianYi
68 Horse VS 7th Pawn
11/9/2012 1 2 Lu Qin 1=1 Wang TianYi
105 Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse
11/6/2012 2 1 Lu Qin 1=1 Wang TianYi
101 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant
9/24/2012 2 2 Lu Qin 2+0 Wang TianYi
57 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Right Elephant
9/15/2010 2 5 LvQin 0-2WangTianYi
76 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn


Như vậy thành tích đối đầu giữa Vương và Lữ Soái (gặp nhau 15 trận) là 6 thắng-3 thua và 6 hòa. Ưu thế lớn trước Lữ Soái. 2 năm gần đây, 2 bên đối đầu 5 trận thì Vương thắng 3 và hòa 2, một ưu thế tuyệt đối trước Lữ soái. Đón chờ bài sau Đối đầu giữa Vương và Lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm!

tinhlahan702
13-10-2019, 10:14 PM
Thông tin chưa chính xác nha bạn. Vương Thiên Nhất và Hứa Ngân Xuyên từ 2010 đến nay bèo nhất là 70 ván đấu rồi.

TCNguyen
14-10-2019, 11:21 AM
Về Vương Thiên Nhất đối đầu với Hứa Ngân Xuyên:

Theo kydao.net thì đúng là có 32 ván: http://kydao.net/danh-thu-dai-chien/V%c6%b0%c6%a1ng%20Thi%c3%aan%20Nh%e1%ba%a5t%20vs%20H%e1%bb%a9a%20Ng%c3%a2n%20Xuy%c3%aan/495/474?page=2

Trong đó Vương thắng 6 ván, Hứa thắng 6 ván, và hòa 20 ván ...

TuanKietVuong
14-10-2019, 02:50 PM
Thông tin chưa chính xác nha bạn. Vương Thiên Nhất và Hứa Ngân Xuyên từ 2010 đến nay bèo nhất là 70 ván đấu rồi.

Bạn bổ sung giúp nhé.

TuanKietVuong
14-10-2019, 02:51 PM
3. Đối đầu Vương Thiên Nhất- Lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm
Vương đi tiên:
Từ 18/10/2010 đến 12/9/2019 Vương Thiên Nhất đi tiên 29 ván khi đối đầu với Triệu Hâm Hâm với thành tích 9 thắng, 2 thua và 18 hòa. Một ưu thế rất lớn khi Vương cầm cờ trắng, chi tiết đối đầu:

MatchDate Round Table Game Moves Opening
9/12/2019 8 1 Wang TianYi 1=1Zhao XinXin
46 Elephant opening VS Palcorner Cannon
8/12/2019 2 2 WangTianYi 2+0ZhaoXinXin
129 Elephant opening VS Palcorner Cannon
4/20/2019 2 3 WangTianYi 2+0ZhaoXinXin
139 Elephant opening VS Palcorner Cannon
10/24/2018 1 1 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
104 Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses with RB Horse
10/24/2018 1 1 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
66 Elephant opening VS Palcorner Cannon
2/5/2018 2 8 WangTianYi 0-2ZhaoXinXin
70 Horse VS 7th Pawn
12/7/2017 4 1 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
76 Elephant VS 8nd Cross Palace Cannon opening
4/13/2017 8 1 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
50 Elephant opening VS Palcorner Cannon
9/16/2015 5 1 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
100 Elephant opening VS Palcorner Cannon
11/11/2016 1 1 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
62 Elephant opening VS Palcorner Cannon
11/8/2016 5 1 Wang TianYi 2+0Zhao XinXin
125 Elephant opening VS Palcorner Cannon
11/8/2016 5 1 Wang TianYi 2+0Zhao XinXin
89 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn
10/11/2016 2 2 Wang TianYi 1=1Zhao XinXin
53 Horse VS 7th Pawn
9/17/2016 9 2 AWangTianYi 1=1AZhaoXinXin
32 Elephant VS 8nd Cross Palace Cannon opening
9/5/2016 2 11 Wang TianYi 2+0Zhao XinXin
197 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant
7/28/2016 3 7 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
49 Elephant opening VS Palcorner Cannon
7/28/2016 3 3 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
194 Elephant opening VS Palcorner Cannon
12/6/2015 2 2 WangTianYi 2+0ZhaoXinXin
103 Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses with RB Horse
7/25/2015 1 4 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
84 Elephant opening VS Palcorner Cannon
10/14/2014 3 1 WangTianYi 2+0ZhaoXinXin
181 Elephant opening VS Palcorner Cannon
4/25/2014 8 1 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
43 Elephant opening VS Palcorner Cannon
11/26/2013 2 3 WangTianYi 2+0ZhaoXinXin
149 Elephant opening VS Palcorner Cannon
9/14/2013 2 3 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
117 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant
11/7/2012 3 2 Wang TianYi 1=1Zhao XinXin
114 5th & 7th Cannons VS Screen Horses 3th Pawn
10/16/2012 7 1 Wang TianYi 1=1Zhao XinXin
53 Central Cannon 8th file Horses VS Screen Horses defence
4/28/2011 9 4 Wang TianYi 0-2Zhao XinXin
78 Horse VS 7th Pawn
10/24/2010 9 4 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
78 Elephant opening VS Palcorner Cannon
9/18/2010 8 1 WangTianYi 1=1ZhaoXinXin
35 Elephant opening VS Palcorner Cannon
5/18/2010 2 2 WangTianYi 2+0ZhaoXinXin
119 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant


Vương đi hậu:
Từ11/8/2010 đến 12/8/2019 Vương Thiên Nhất đi hậu 25 ván khi đối đầu với Triệu Hâm Hâm với thành tích 6 thắng, 2 thua và 17 hòa, chi tiết đối đầu như sau:
MatchDate Round Table Game Moves Opening
8/12/2019 2 2 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
58 Elephant VS Left Cross Palace Cannon opening
6/4/2019 4 1 Zhao XinXin 1=1Wang TianYi
88 Elephant opening VS Palcorner Cannon
4/14/2019 7 1 ZhaoXinXin 0-2WangTianYi
98 Pawn Elbow Cannon VS Pawn Right Cannon
10/24/2018 1 1 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
58 Elephant VS Left Cross Palace Cannon opening
2/5/2018 2 8 ZhaoXinXin 0-2WangTianYi
58 Central Cannon,others
2/5/2018 2 8 ZhaoXinXin 0-2WangTianYi
50 Central Cannon 7th Pawn VS Screen Horses Advance Adviser
12/7/2017 3 1 ZhaoXinXin 0-2WangTianYi
92 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant
12/5/2017 7 2 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
51 Horse VS 7th Pawn
10/15/2017 23 1 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
43 Horse VS 7th Pawn
11/13/2016 6 1 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
50 Elephant opening VS Left Central Cannon
11/8/2016 5 1 Zhao XinXin 1=1Wang TianYi
201 5th & 8th Cannons VS Sandwich Horses defence
11/8/2016 5 1 Zhao XinXin 2+0Wang TianYi
148 Elephant VS Left Cross Palace Cannon opening
7/28/2016 3 8 ZhaoXinXin 0-2WangTianYi
84 Central Cannon RB Cannon VS Screen Horses
7/28/2016 3 6 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
21 Central Cannon RB Cannon VS Screen Horses
4/11/2016 3 1 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
56 Pawn Right Horse VS Pawn Right Horse
12/9/2015 5 2 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
88 Central Cannon Pawn Rank chaRiot VS Screen Horses with RB Horse
5/21/2015 5 1 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
96 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant
10/30/2014 6 1 Zhao XinXin 1=1Wang TianYi
52 Elephant opening VS Palcorner Cannon
9/12/2014 2 12 Zhao XinXin 1=1Wang TianYi
148 Central Cannon 8th file Horses VS Screen Horses defence
8/10/2014 12 1 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
51 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant
11/14/2013 10 4 Zhao XinXin 0-2 Wang TianYi
80 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant
9/25/2012 4 3 Zhao XinXin 1=1Wang TianYi
296 Pawn Left Central Cannon VS Elbow Cannon Left Elephant
9/8/2012 21 1 Zhao XinXin 2+0Wang TianYi
65 Central Cannon RB Cannon VS Screen Horses
3/24/2012 11 1 Zhao XinXin 1=1Wang TianYi
39 Elephant opening VS Palcorner Cannon
8/11/2010 9 1 ZhaoXinXin 1=1WangTianYi
80 Central Cannon VS Single Horse defence

Thành tích đối đầu giữa Vương và Triệu (gặp nhau 54 trận) với ưu thế thuyệt đối của Vương với 15 thắng, 4 thua và 35 hòa. Từ năm 2017 đến nay, Triệu đi tiên chưa hề thắng được Vương, trong đối đầu thắng duy nhất 1 ván ngày 5/2/2018 vòng 2 tại giải CaiShen Cup (Triệu thua chung cuộc), giải đấu mà Trịnh Duy Đồng vô địch với giải nhất 10 vạn tệ (hơn 3 trăm triệu VNĐ) sau khi thắng tuyệt đối Vương ở vòng 3!
Đón chờ bài tiếp- Đối đầu Vương và Trịnh, 2 kỳ vương mạnh nhất hiện nay trên kỳ đài Trung quốc (theo quan điểm của người viết)

Tuanvh
17-11-2019, 11:38 PM
Triệu hâm hâm và hồng trí gặp đồng lầy còn ăn được chứ gặp vương là vãi đái