PDA

View Full Version : Thư viện danh cục (video)tomas
01-01-2020, 11:42 AM
Thư viện chọn lọc các ván cờ hay của các kỳ vương
https://www.youtube.com/channel/UCxx21zlF0rz4YM4FDEOax_w/videos

Minh hoạ:

https://www.youtube.com/watch?v=zOkDxenMI4s