PDA

View Full Version : Chung Kết và Tranh Ba Tư | Giải Vô Địch Cờ Tướng Đồng Đội Các CLB Miền Bắchung_namdong
12-01-2020, 10:43 AM
https://s1.upanh.pro/2020/01/12/80329909_2584458638440926_8598401819376353280_n.jpg (https://upanh.pro/image/qGmfRA)

Tường Thuật Trực Tiếp Trận Chung Kết và Tranh Ba Tư
Giải Vô Địch Cờ Tướng Đồng Đội Các CLB Miền Bắc 2019

https://s3.upanh.pro/2020/01/12/IMG_9909.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGmrn0)

Trận Tranh Ba Tư
CLB Kinh Bắc vs CLB SunShine

4 - 4


https://s2.upanh.pro/2020/01/12/82881200_527251531220236_2843562065585504256_n.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGmnmZ)

Bàn 1: Nguyễn Minh Hưng(SunShine)2 - 0 Dương Đình Chung(Kinh Bắc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
66657262174760421927636409196465798700018979015147435041430310021915232415655153030570515948122229478070868570767757767987795373798751436575737587754364755462824645222627466456050342640343204245442636443424254333252606058285335356754765756357470221050436384717381865478515462526271716272854332133253341321646154534442838495945554454
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/101569-Tuong-Thuat-Truc-Tiep-Tran-Chung-Ket-va-Tranh-Ba-Tu-Giai-Vo-Dich-Co-Tuong-Dong-Doi-Cac-CLB-Mien-Bac%3Fp%3D612701
www.dpxq.comhttps://s1.upanh.pro/2020/01/12/81705008_608062673365648_5099690111088459776_n.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGmhvw)

Bàn 2: Trần Quang Chiến(Kinh Bắc) 1 - 1 Vũ Khánh Hoàng(SunShine)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774710227967120219270010091910161707161927196364262570628979807079737282736382811927707846458161635361413948627453567876474676754647757647467675464775764746
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/101569-Tuong-Thuat-Truc-Tiep-Tran-Chung-Ket-va-Tranh-Ba-Tu-Giai-Vo-Dich-Co-Tuong-Dong-Doi-Cac-CLB-Mien-Bac%3Fp%3D612701
www.dpxq.comhttps://s2.upanh.pro/2020/01/12/82463051_588519881713311_914636792039211008_n.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGmwpB)

Bàn 3: Lê Hải Ninh(SunShine) 1 - 1 Phạm Văn Huy(Kinh Bắc)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774710227967725289797062666523241907604217370010091912160728161506055041191652562807242537272526161510150715262715275666473780702735707967796364656442646947644286856676796776716755718135232201373381855534857533037573345340500304011304141321141873794769422418585040050421422331797131122402040362545848543512337151332542635361405025374152485851583758
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/101569-Tuong-Thuat-Truc-Tiep-Tran-Chung-Ket-va-Tranh-Ba-Tu-Giai-Vo-Dich-Co-Tuong-Dong-Doi-Cac-CLB-Mien-Bac%3Fp%3D612701
www.dpxq.comhttps://s1.upanh.pro/2020/01/12/82215219_712073239196859_8925982299346960384_n.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGmSKj)

Bàn 4: Phùng Quang Điệp(Kinh Bắc) 2 - 0 Nguyễn Thăng Long(SunShine)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
69477242666570627967807089797076192710022625000177877679677901717958717809087868083850418777636465640304171668673834675764636250494842527773525873435042346458884849405059485752273560826474121474708260706050516362525362614261606151506160505160615150616050514344232460615150441402142524888948571426161141326160505160402042404251504232304132314130
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/101569-Tuong-Thuat-Truc-Tiep-Tran-Chung-Ket-va-Tranh-Ba-Tu-Giai-Vo-Dich-Co-Tuong-Dong-Doi-Cac-CLB-Mien-Bac%3Fp%3D612701
www.dpxq.com

hung_namdong
12-01-2020, 12:52 PM
Kết Qủa thi đấu Cờ Nhanh loạt trận tranh Ba Tư

CLB SunShine và CLB Kinh Bắc
6 - 2

Bàn 1: Phùng Quang Điệp(Kinh Bắc) 1 - 1 Đặng Hữu Trang(SunShine)
Bàn 2: Vũ Khánh Hoàng(SunShine) 2 - 0 Trần Quang Chiến(Kinh Bắc)
Bàn 3: Dương Đình Chung(Kinh Bắc) 1 - 1 Chu Tuấn Hải(SunShine)
Bàn 4: Nguyễn Minh Hưng(SunShine) 2 - 0 Phạm Văn Huy(Kinh Bắc)

CLB SunShine Giải Ba
CLB Kinh Bắc Giải Tư

hung_namdong
12-01-2020, 03:59 PM
https://s8.upanh.pro/2020/01/12/80329909_2584458638440926_8598401819376353280_n.jpg (https://upanh.pro/image/qGG1wm)

Tường Thuật Trực Tiếp Trận Chung Kết
Giải Vô Địch Cờ Tướng Đồng Đội Các CLB Miền Bắc 2019

https://s8.upanh.pro/2020/01/12/81893589_607046766774587_7950637329989763072_n.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGGA5K)

CLB Kỳ Hữu vs CLB Tây Sơn
5 - 3


https://s9.upanh.pro/2020/01/12/82472058_2627122574070145_3200278985216884736_n.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGGJcS)

Bàn 1: Vũ Quốc Đạt(Kỳ Hữu) 2 - 0 Nguyễn Anh Tú(Tây Sơn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
262563647767604279877062897980701927100229471232091900101713727819187876666564654765304167623262654702211311434479782133876862672735444535234546787746477767764639484757485770752302464402103345574845266747446468567555472764446947555618162647165647684939685627474434474656641131
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/101569-Tuong-Thuat-Truc-Tiep-Tran-Chung-Ket-va-Tranh-Ba-Tu-Giai-Vo-Dich-Co-Tuong-Dong-Doi-Cac-CLB-Mien-Bac%3Fp%3D612712
www.dpxq.comhttps://s1.upanh.pro/2020/01/12/82808509_477829992924161_3110356925682810880_n.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGGKME)

Bàn 2: Đào Cao Khoa(Tây Sơn) 2 - 0 Đinh Quang Hưng(Kỳ Hữu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
77477242796770628979100219270001666501314757313839484232262580815758383329478151585751541715122267555414151963647975204219296465756522216563216163533041293932390939333948396274557414745343838443636181638381825787030483847484878482864645861627151676394876751527415227460214454414068404232425244224466550410403244265734030033375357361061433733545737030316153454653344645707631307636304034131433443433123616451547256082483782606947608259488260
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/101569-Tuong-Thuat-Truc-Tiep-Tran-Chung-Ket-va-Tranh-Ba-Tu-Giai-Vo-Dich-Co-Tuong-Dong-Doi-Cac-CLB-Mien-Bac%3Fp%3D612712
www.dpxq.com


https://s9.upanh.pro/2020/01/12/82141586_2831782003528161_5393422671058829312_n.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGG9k1)

Bàn 3: Trần Trung Kiên(Kỳ Hữu) 2 - 0 Phạm Tuấn Linh(Tây Sơn)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
694763642625604219271002170770620919001079877282897980700703828677731216736370798779162679678689594823241910021025244224678624428674624166651022032341606564426406058384050460522706262474666442635352734857738566858485062524640414200225335041332140502142857514138982131202242333223442638242574842325358504033034152638234558261
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/101569-Tuong-Thuat-Truc-Tiep-Tran-Chung-Ket-va-Tranh-Ba-Tu-Giai-Vo-Dich-Co-Tuong-Dong-Doi-Cac-CLB-Mien-Bac%3Fp%3D612712
www.dpxq.com


https://s8.upanh.pro/2020/01/12/81862468_3978618612163717_2025735215082635264_n.md.jpg (https://upanh.pro/image/qGGPN7)

Bàn 4: Nguyễn Trường Sơn(Tây Sơn) 1 - 1 Lê Linh Ngọc(Kỳ Hữu)


www_dpxq_com
500,350
8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383
Thang Long Ky Dao (Ko Hỗ Trợ FireFox v22)
774770627967807089791022262563641927604279751214090862747535504147371444294700102524232427151000085870505850415017270001272272223533746215365041362422323727200224430121271721271712625067482726464544144829141959483222331322294729191213120220294726064322066622345071454471524454
http%3A//thanglongkydao.com/%0D%0Ahttp%3A//thanglongkydao.com/threads/101569-Tuong-Thuat-Truc-Tiep-Tran-Chung-Ket-va-Tranh-Ba-Tu-Giai-Vo-Dich-Co-Tuong-Dong-Doi-Cac-CLB-Mien-Bac%3Fp%3D612712
www.dpxq.com

trung_cadan
12-01-2020, 06:30 PM
Chúc mừng Kỳ Hữu vượt qua 14 clb mạnh , lên ngôi vô địch giải đấu đồng đội danh giá nhất miền Bắc mùa giải 2019 ...


https://s1.upanh.pro/2020/01/12/80329909_2584458638440926_8598401819376353280_n.jpg
Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ : Mr Dương Công Hậu ( Kinh Bắc ) , Mr Đỗ Văn Trường ( Sunshine ) , Mr Vũ Văn Tuyến ( Quang Trung ) đã tài trợ quỹ giải thưởng của giải đấu ...

Cảm ơn các lãnh đội và các kỳ thủ , đặc biệt cảm ơn sự cổ vũ của đông đảo quý vị khán giả ...


Chi tiết giải thưởng :

Vô địch : Kỳ Hữu : 30.000.000 đồng + cúp + huy chương

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81350835_2656459567742519_6878162787630055424_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_ohc=imytsme-hA4AQkSg0-zKhg7Kd15gTAq_u3JWaz8FHPbTHi0xT6hCFLHig&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=29aa73a452f20b0df3876c108c8b5fba&oe=5E8D6ECD

Hạng nhì : Tây Sơn :15.000.000 đồng + huy chương

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/82559083_2656459881075821_1430582254005911552_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=YYKdNwB6jm8AQkkZq3WcTPJOTEVCGzQZA1R5NfuA6JGa89ZKy5m6IAiXA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=9d84e9844b55010f008e4e43dba959f3&oe=5ED89BCA

Hạng ba : Sunshine : 6.000.000 đồng + huy chương

https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/82434551_2656460361075773_6302245202660687872_o.jpg?_nc_cat=104&_nc_ohc=mE9Mr5mI3qsAQku4AkufXUYYF_ArSispul_r6gxEIvQ5CUWzapHUhn8Cw&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=d7243b9ec7c8ac25e819408f037819c6&oe=5EABA503

Hạng tư : Kinh Bắc : 4.000.000 đồng + huy chương

https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/82907950_2656460541075755_2930645594118553600_o.jpg?_nc_cat=110&_nc_ohc=mM1i1HqjrLYAQlvXVdrf691XHbiWAyKT0S353QzTNztEJd1OpNP094qrw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=a87ea9ee26bcd809918382cf7287401e&oe=5E911754

Xạ thủ vương vòng bảng : Dương Đình Chung ( Kinh Bắc ) : 2.000.000 đồng

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/81856299_2656460724409070_7160691079300251648_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ohc=MZVAO5h0400AQk5azooPUVAX92BcQi_3AaFcOZ5lvtogQuyRHFgWXNAxA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=3a3b6452073c2887d44247298e4e30b0&oe=5E8D393F

Thay mặt BTC , trân trọng

Phạm Thanh Trung

lhd2909
12-01-2020, 07:12 PM
E nghĩ anh Trung nên đăng cả giải vào 1 topic luôn, chứ mỗi vòng 1 topic giải hay thế này mà ko thấy ai cmt gì buồn nhỉ