PDA

View Full Version : Bình Phong Mã và Pháo Đầu Cờ Tướng Thực Chiếnkythugiaochien
13-09-2020, 06:42 PM
Trận Bình Phong Mã Lưỡng Đầu Xà Phá Pháo Đầu Cực Hay
X3A2OGJBSR0

kythugiaochien
14-09-2020, 12:14 PM
Khai cuộc Khởi Pháo lạ lẫm hạ trận Bình Phong Mã Cực Hay..Gởi anh em xem và học hỏi

https://www.youtube.com/watch?v=Z4sm0vp_2N4

kythugiaochien
14-09-2020, 07:59 PM
Pháo Đầu Tuần Hà Xa Đối Bình Phong Mã

https://www.youtube.com/watch?v=C_i_9i8ODk0