PDA

View Full Version : Phương trình cuộc sống



laototphilao
24-11-2011, 08:30 PM
Có người bạn gởi, thấy hay hay, xin chuyển tiếp đến Quí vị đọc cho vui.



Phương trình 1
Đàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí
Con khỉ = ăn + ngủ
Tương đương hoán đổi: Đàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí
Chuyển vế và đổi dấu => Đàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc
Vậy kết luận là Đàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc

Phương trình thứ 2
Đàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Suy Ra: Đàn ông = con khỉ + kiếm tiền
và chuyển vế đổi dấu: Đàn ông - kiếm tiền = con khỉ
Kết luận: đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ!

Phương trình 3
Đàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền
Con khỉ = ăn + ngủ
Đàn bà = con khỉ + tiêu tiền
và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế => Đàn bà - tiêu tiền = con khỉ
Kết luận: Đàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi.

Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được
1/ Đàn ông không biết kiếm tiền = Đàn bà không biết tiêu tiền
2/ Đàn ông kiếm tiền để cho Đàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)
3/ Đàn bà tiêu tiền để cho Đàn ông không trở thành con khỉ

Nếu cộng lại thì:
Đàn ông + Đàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền

Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

Đàn ông + Đàn bà = 2 con khỉ sống với nhau...

langtu-kiem
02-12-2011, 11:33 AM
hayyyyyyyyyyy qua!

sờ tí
02-12-2011, 03:38 PM
thiếu cái này : con khỉ + không có lông =.........
thử giải ra tiếp xem sao ..........

laototphilao
02-12-2011, 03:50 PM
thiếu cái này : con khỉ + không có lông =.........
thử giải ra tiếp xem sao ..........

khỉ không lông là khỉ không vũ (vũ là lông) vũ đọc có khi là dú tức là khỉ cái ah? còn cái khác em chạ bít =P~

mtuan2
02-12-2011, 07:04 PM
Cờ + lờ = trẻ con.
vậy:
Trẻ con - cờ = lờ.

Những đứa trẻ mà không thích chơi cờ đều là trẻ gái.