PDA

View Full Version : Hết đỡ =))Congaco_H1R5
28-11-2011, 07:59 PM
Sau pha biểu diễn dùng "của quý" để kéo ô tô, người đàn ông đổ vật ra đường và... đột tử =))
RUeipA0u8ng

vodich
28-11-2011, 08:08 PM
pó chim.com

6789
28-11-2011, 08:22 PM
Yếu còn ra gió http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/cuoideu3.gif

Congaco_H1R5
28-11-2011, 08:52 PM
Yếu còn ra gió http://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/cuoideu3.gif

Không có cái ngu nào giống cái ngu nào hehehehe :))=))

ppt
28-11-2011, 09:16 PM
Chứng tỏ được khả năng thì không xài được. Vô cùng thương tiếc ......:-)

chim_zunzun
28-11-2011, 09:42 PM
còn gì là hàng :))
Gãy hết trơn

ChjmSe
28-11-2011, 09:46 PM
eo...xem còn thấy đau =))

scholes
28-11-2011, 10:37 PM
Ngu thì chít chứ bệnh tật chi , tưởng hoạt động trong môi trường độc hại liên tục không bị ăn mòn mà hơn được sắt thép à??? cũng chỉ là thịt thôi hehe

themgaidep
28-11-2011, 11:29 PM
- Không thành nhân cũng thành danh!

- Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

- Một phút đại bàng còn hơn một ngàn năm chim sẻ:D:D:D:D:D:D