PDA

View Full Version : Tên các kỳ thủ Việt Nam từng thi đấu quốc tế ?Congaco_H1R5
15-08-2009, 08:29 PM
NO.Player NameGamesClubRatingLevelGender
1Cao Fhuong Thanh -7Vietnam0female
2Chen Wen-3Vietnam0male
3Chen WenNing -13Vietnam0male
4Dam Thi Thuy Dung-6VietNam0female
5DaoQuocHung-1Vietnam0male
6Diep KhaiNguyen-5Vietnam0male
7Fan QiuHe- 2Vietnam0female
8He MeiHua-6Vietnam0female
9Huang ZhongSheng-1Vietnam0male
10Huangshi HaiPing-11Vietnam0female
11Lai JunYing-6Vietnam0male
12LAI LyHuynh-5Vietnam0male
13Le ThienVi-1Vietnam0male
14Li ShiXiang -Vietnam0female
15Mei QingMing-3Vietnam0male
16Mong Nhi-3Vietnam0male
17NGO LAN HUONG-37Vietnam0female
18NgoLanHuong/DiepKhaiNguye-2Vietnam0male
19Nguyen HoangLam-25Vietnam0male
20Nguyen Phi Liem-1Vietnam0female
21Nguyen ThanhBao-41Vietnam0male
22NGUYEN Vu Quan-62Vietnam0male
23Ruan ChenNan-2Vietnam0male
24Ruan DaSheng-8Vietnam0male
25Ruan QingYu-2Vietnam0male
26Ruan WenShi-7Vietnam0male
27RuanChenDuNing-1Vietnam0male
28Ruanshi HongXing -Vietnam0female
29Tao GaoKe-11Vietnam0male
30TON THAT NHAT TAN -Vietnam0male
31TonThatNhatTan-2Vietnam0male
32Tran Dang Quang -Vietnam0male
33TranChanhTam-4Vietnam0male
34Trenh ASang-33Vietnam0male
35UongDuongBac-2Vietnam0male
36Vo Van Chuong-7Vietnam0male
37Vo Van Hoang Tung-8Vietnam0male
38Wu YouQiang-2Vietnam0male
39Yang YeLiang-1Vietnam0male
40Zeng YuanJia-1Vietnam0male
41Zhang YaMing-3Vietnam0male


Lên trang 01xq.com lục tìm các ván đấu của kỳ thủ Việt Nam . coppy danh sach này và số ván của họ từng đấu , quả thật mấy anh Tàu Viết như thế này thì mình không biết được họ tên gì , một số dẽ dàng nhận ra như Nguyễn Thành Bảo , Mông Nhi , Cáo Phươngh Thanh , Ngô Lan Hương ....
Còn có một số tên thì mình chịu chết , không biết ai là ai ....
Bạn nào biết xin cho lời giải đáp , cám ơn nhiều

HuaNganXuyen
15-08-2009, 08:44 PM
NO.Player NameGamesClubRatingLevelGender
1Cao Fhuong Thanh -7Vietnam0female
2Chen Wen-3Vietnam0male
3Chen WenNing -13Vietnam0male
4Dam Thi Thuy Dung-6VietNam0female
5DaoQuocHung-1Vietnam0male
6Diep KhaiNguyen-5Vietnam0male
7Fan QiuHe- 2Vietnam0female
8He MeiHua-6Vietnam0female
9Huang ZhongSheng-1Vietnam0male
10Huangshi HaiPing-11Vietnam0female
11Lai JunYing-6Vietnam0male
12LAI LyHuynh-5Vietnam0male
13Le ThienVi-1Vietnam0male
14Li ShiXiang -Vietnam0female
15Mei QingMing-3Vietnam0male
16Mong Nhi-3Vietnam0male
17NGO LAN HUONG-37Vietnam0female
18NgoLanHuong/DiepKhaiNguye-2Vietnam0male
19Nguyen HoangLam-25Vietnam0male
20Nguyen Phi Liem-1Vietnam0female
21Nguyen ThanhBao-41Vietnam0male
22NGUYEN Vu Quan-62Vietnam0male
23Ruan ChenNan-2Vietnam0male
24Ruan DaSheng-8Vietnam0male
25Ruan QingYu-2Vietnam0male
26Ruan WenShi-7Vietnam0male
27RuanChenDuNing-1Vietnam0male
28Ruanshi HongXing -Vietnam0female
29Tao GaoKe-11Vietnam0male
30TON THAT NHAT TAN -Vietnam0male
31TonThatNhatTan-2Vietnam0male
32Tran Dang Quang -Vietnam0male
33TranChanhTam-4Vietnam0male
34Trenh ASang-33Vietnam0male
35UongDuongBac-2Vietnam0male
36Vo Van Chuong-7Vietnam0male
37Vo Van Hoang Tung-8Vietnam0male
38Wu YouQiang-2Vietnam0male
39Yang YeLiang-1Vietnam0male
40Zeng YuanJia-1Vietnam0male
41Zhang YaMing-3Vietnam0male


Lên trang 01xq.com lục tìm các ván đấu của kỳ thủ Việt Nam . coppy danh sach này và số ván của họ từng đấu , quả thật mấy anh Tàu Viết như thế này thì mình không biết được họ tên gì , một số dẽ dàng nhận ra như Nguyễn Thành Bảo , Mông Nhi , Cáo Phươngh Thanh , Ngô Lan Hương ....
Còn có một số tên thì mình chịu chết , không biết ai là ai ....
Bạn nào biết xin cho lời giải đáp , cám ơn nhiều

Em xin góp vui chút 38,39,40,41 lần lượt là Vũ Huy Cường (đánh giao hữu với Nam Ninh TQ ) , Dương Nghiệp Lương,Đoàn Công Nghĩa( á quân giải trẻ sau Trần Phú Kiệt của TQ ), Trương Á Minh
29 : là anh Đào Cao Khoa , 28 là Nguyễn Thị Hồng Hạnh ,27 là Nguyễn Trần Đỗ Ninh , 26 là Nguyễn Văn Thi đánh giải trẻ 2006 ,25 ,24,23 lần lượt là Nguyễn Khánh Ngọc ( giao hữu Nam Ninh), Nguyễn Đại Thắng ( giải trẻ), Nguyễn Thành Nam (giao hữu Nam Ninh) , 14 là Lê Thị Hương, 11 là Lại Việt Trường , 7 ,8,9,10 lần lượt là Phạm Thu Hà , Hà Mai Hoa, Hoàng Trọng Thắng,Hoàng Thị Hải Bình , 3 là Trần Văn Ninh thế là cũng khá đủ rồi chứ nhỉ :P

HuaNganXuyen
15-08-2009, 08:52 PM
suýt quên số 15 là danh thủ Mai Thanh Minh nhé :D !