PDA

View Full Version : Tìm tên và giải giúp mình thế cờ này!sondaubac
02-12-2011, 02:49 PM
Các bạn giúp mình với. Thằng bạn nó tài lanh đố mình cái này nè:
Tìm tên và giải giúp mình thế cờ này!
http://direct1.anhso.net/original/11/113841/212201113505449.png (http://anhso.net/sondaubacgtvt/photo/4984966/co-the-1/)

quangkhoi87
04-12-2011, 06:01 AM
hình như thế này dư 1 con mã thì phải

tuongtuong333
04-12-2011, 09:55 AM
k biết phải "tam anh chiến lã bố" k nữa, dư 1 con ngựa XANH thì bố thằng đỏ k win nổi

Quocvuong82
04-12-2011, 12:01 PM
Em có ý kiến thế này: Các bác mất công xếp thế cờ thì nên copy cái FEN đi kèm, như vậy muốn thẩm qua SW hoặc đưa vào các SW để đi thử thì cũng tiện lợi, đỡ phải bày lại.

trangnguyen86
04-12-2011, 12:06 PM
hình như là Tam Binh Liên Doanh.bạn xem trong mục cờ thế đó.có người đã giải thế này rồi thì phải

Quocvuong82
04-12-2011, 12:18 PM
Các bạn giúp mình với. Thằng bạn nó tài lanh đố mình cái này nè:
Tìm tên và giải giúp mình thế cờ này!
http://direct1.anhso.net/original/11/113841/212201113505449.png (http://anhso.net/sondaubacgtvt/photo/4984966/co-the-1/)

Thế này đưa vào SW thẩm khoảng chưa đầy 1 phút thì báo đỏ thua, không có cửa thắng bác ạ.

Cụ thể, cách đi tốt nhất là thế này:

Pháo 2 tiến 6 (1) Xe 6 bình 8 (thịt pháo)
Tướng 5 bình 6 Tốt 4 tấn 1
Pháo 3 thoái 2 Pháo 9 tiến 3
Tướng 6 bình 5 Tốt 6 bình 5
Tướng 5 bình 6 Tốt 4 tiến 1
Pháo 3 bình 6 Tốt 5 trước bình 4
Tướng 6 bình 5 Tốt 6 bình 5
Tướng 5 bình 4 Xe 8 bình 6 (Các cây khác nhét vào cản đều biij thịt hết)
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C2x6R6z8K5.6P4%2B1C3%2F2C9%2B3K6.5P6.5K5.6P4%2B1C3.6~a04b06c09d12n14g58j61j62i63g68l72g78h86l88&StartPos=0&RedFirst=True
Đến đây không biết nước tốt 5 trước bình 6 ghii thế nào nên đành chịu


(1) Nước đầu tiên đi pháo 3 cũng thế, cùng toi, cụ thể là;
Pháo 3 tiến 6 Xe 6 bình 7 (thịt pháo)
Pháo 2 tiến 6 Xe 7 tiến 9 (thịt tượng phản chiếu)
Tượng 1 thoái 3 Tốt 5 tiến 1
Tướng 5 bình 6 Tốt 5 bình 4 (Tướng mà ăn lên là toi ngay)
Tướng 6 bình 5 Tốt 4 sau bình 5 (doạ hết, cản xe chiếu mặt bắt tốt, dấn tốt 4 dọ hết)
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=C3x6R6z7C2%2B6R7%2B9E1y3P5%2B1K5.6P5.4K6.5~a04b06c09d12n14g58j61j62i63g68l72g78h86l88&StartPos=0&RedFirst=True
Đến đây đỏ hết đường chạy

Quocvuong82
04-12-2011, 01:11 PM
Thế này khác thế "Tam anh chiến Lữ Bố" ở con mã 3 kia. Không có con mã thì hoà cờ.

Quocvuong82
04-12-2011, 10:29 PM
Kông bác nào có ý kiến về thế này nữa ạ?

sondaubac
05-12-2011, 08:36 AM
hic, vậy là không thắng được sao?

sondaubac
05-12-2011, 08:46 AM
Em có ý kiến thế này: Các bác mất công xếp thế cờ thì nên copy cái FEN đi kèm, như vậy muốn thẩm qua SW hoặc đưa vào các SW để đi thử thì cũng tiện lợi, đỡ phải bày lại.
Chỉ mình cách làm đi bro

sieunhan_gao
06-12-2011, 07:35 PM
bố khỉ thằng này bạn nó đố
ko lo suy nghĩ giải đy
đem lên đây hỏi..sondaucac

tuando
07-12-2011, 11:04 AM
Thế này dư quân mã, còn không có quân mã thì đỏ thắng,

tuando
07-12-2011, 11:06 AM
Thế này khác thế "Tam anh chiến Lữ Bố" ở con mã 3 kia. Không có con mã thì hoà cờ.

Không có mã đỏ thắng chắc:))