PDA

View Full Version : Ngộ nghĩnh Châu Phi6789
03-12-2011, 11:51 AM
http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181849167.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181854683.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/31220118192431.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181916151.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181919841.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181924122.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181927339.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/3122011819314.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181938471.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181946125.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181949874.jpg

http://hoibi.net/uploads/anh-vui/nhat_9x/anh-vui-hai-miss-chau-phi.jpg

http://direct2.anhso.net/original/14/149752/312201181842746.jpg

Congaco_H1R5
03-12-2011, 11:54 AM
Mấy " bà ngoại " ở Châu Phi nhìn có quai hơn " mấy bà ngoại " trong tấm ảnh " Đường chiều sơn cuơc" kỳ chơi Đuổi hình bắt chữ nhac Việt nửa phải không 6789

6789
03-12-2011, 11:58 AM
Mấy " bà ngoại " ở Châu Phi nhìn có quai hơn " mấy bà ngoại " trong tấm ảnh " Đường chiều sơn cuơc" kỳ chơi Đuổi hình bắt chữ nhac Việt nửa phải không 6789

Bác Gà toàn ngắm mấy bà ngoại thôi nhá ;))

nhachoaloiviet
03-12-2011, 12:05 PM
Trời mấy tay chơi Phi Châu nuôi Linh Cẩu thay béc giê luôn mới ghê@!!

kt22027
10-12-2011, 06:45 AM
Thêm vài hình Phi Châu

http://visboo.com/img/five/only_in_africa_20.jpg
http://visboo.com/img/five/only_in_africa_08.jpg
http://visboo.com/img/five/only_in_africa_11.jpg
http://visboo.com/img/five/only_in_africa_17.jpg
http://visboo.com/img/five/only_in_africa_27.jpg
http://visboo.com/img/five/only_in_africa_29.jpg
http://visboo.com/img/five/only_in_africa_30.jpg
http://visboo.com/img/five/only_in_africa_34.jpg
http://visboo.com/img/five/only_in_africa_37.jpg