PDA

View Full Version : Thơ saytranbinh
16-08-2009, 09:49 AM
Đêm cuối năm rét ngọt
Xào xạc gió heo may
Trăng suông soi mờ tỏ
Ngọn đèn khuya lắt lay...

Buồn muốn uống cho say
Không say thêm đắng cay
Tàn canh mình một bóng
Rượu vơi sầu vẫn đầy...