PDA

View Full Version : giúp mình vớiquangkhoi87
04-12-2011, 01:52 AM
mình biết 1 thế cờ rất hay nhưng mình không biết đăng hình,mình ghi vị trí quân cờ mấy bạn giúp mình đăng hình nha.
mình chia bàn cờ như vậy nè từ phải qua từ 1 đến 9,từ dưới lên từ 1 đến 10.
bên đỏ tướng 4 sô 1,tượng 3 số 1,xe 2 số 1,xe 1 số 9,tốt 2 số 9,tốt 5 số 9,tốt 9 số 5,tốt 9 số 6,tốt 9 số 7
bên đen tướng 4 số 10,pháo 7 số 10,xe 5 số 2,tốt 4 số 3,tốt 4 số 4