PDA

View Full Version : CLB ImportLinhk với giải Hà Nội mở rộnghuybk158
09-12-2011, 12:12 PM
Lịch Thi đấu vòng 1 của các kỳ thủ IPL
Tran Tuan Ngoc ( GL2) Duong Dinh An (IPL2)
Tran Khac Phong (IPL2) Vu Huu Cuong (QTR)
Phung Quang Diep (IPL1) Nguyen Huy Trong (DC1)
Pham Thanh Tung ( QTR ) Pham Van Huy (IPL1)
Vu Khanh Hoang (IPL1) Luu Quang Tuyen (VHP)
Pham Thu Ha ( DDA ) Thinh Van Trung (IPL2)
Truong Van Thi VPH Nguyen Dinh Hoang (IPL2)
Nguyen Thang Long IPL1 To Anh Tuan (DNA)
Phan Anh Tuan (GL1) Mai Quy Lan (IPL1)

hung vi
09-12-2011, 04:16 PM
Chúc tất cả Anh Em Importlink thi đấu tốt và giành thắng lợi

hung_namdong
10-12-2011, 09:34 AM
Tường Thuật Trực Tiếp Ván Đấu Thứ 1
CLB ImportLink với Giải Hà Nội Mở Rộng 2011

Phùng Quang Điệp gặp Nguyễn Huy Trọng

1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 H8+9 4. E7+5 A4+5 5. R1+1 P9+1 6. P7+1 P3+1 7. E5+7 H9+8 8. H7+6 C8+5 9. C8.2 R1.2 10. R9.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="19">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2"

hung_namdong
10-12-2011, 09:38 AM
Tường Thuật Trực Tiếp Ván Đấu Thứ 1
CLB ImportLink với Giải Hà Nội Mở Rộng 2011

Phạm Thanh Tùng ( QTR ) gặp Phạm Văn Huy

"1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C2+4 5. H8+7 H2+3 6. H7+6 C2.7 7. C8.7 R1.2 8. H6+7 C5.4 9. P7+1 R2+6 10. E7+9 R2.3 11. R9.7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="21">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">"

hung_namdong
10-12-2011, 09:45 AM
Tường Thuật Trực Tiếp Ván Đấu Thứ 1
CLB ImportLink với Giải Hà Nội Mở Rộng 2011

Trương Văn Thi ( VP ) Nguyễn Đình Hoàng ( IPL )
1 - 0

"1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 E3+5 5. H3+4 A4+5 6. H4+5 H3+5 7. C5+4 R1.4 8. C8.5 R9+2 9. P5+1 R4+4 10. A6+5 R9.8 11. R2+7 C6.8 12. H8+7 P7+1 13. R9.8 C2.4 14. R8+9 C4-2 15. C+.9 R4.1 16. C9+3 P7+1 17. H7+5 H7+5 18. H5+7 H5-3 19. R8.6 K5.4 20. H7+9 P3+1 21. H9+7 H3+1 22. P5+1 H1+2 23. H7+8 K4.5 24. P5+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="47">
<param NAME="controlpanel" VALUE="

hung_namdong
10-12-2011, 09:52 AM
Tường Thuật Trực Tiếp Ván Đấu Thứ 1
CLB ImportLink với Giải Hà Nội Mở Rộng 2011

Phạm Thu Hà ( ĐĐ ) gặp Thịnh Văn Trung ( IPL )
1 - 0

"""1. C2.5 H2+3 2. H2+3 H8+7 3. P3+1 P3+1 4. C8+4 E7+5 5. C8.7 P1+1 6. H8+7 R1+3 7. C7.3 R1-1 8. R9.8 C2+2 9. R8+4 C8-1 10. R1.2 C8.2 11. R8.6 H3+4 12. R2+7 C-+1 13. H3+2 C-.4 14. R6.8 H4+3 15. C5.1 P9+1 16. P1+1 R1-1 17. R8-1 R9.8 18. R2+2 H7-8 19. R8.7 C2+1 20. R7.6 C2.8 21. R6+4 R1.7 22. C1.3 H8+6 23. R6+1 A6+5 24. C++1 P9+1 25. R6-3 H6+7 26. C+.2 H7+6 27. R6+4 K5.4 28. C3+6 P3+1 29. H7-5 H6-4 30. H5+3 C8+1 31. E3+5 P3.4 32. C2-2 P9.8 33. C2.9 P8.7 34. E5+3 H4-6 35. C3.1 H6+7 36. A4+5 C8.1 37. C9+4 E3+1 38. C9-6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="75">
<param NAME="controlpanel" VALUE=

hung_namdong
10-12-2011, 10:31 AM
Tường Thuật Trực Tiếp Ván Đấu Thứ 1
CLB ImportLink với Giải Hà Nội Mở Rộng 2011

Trần Tuấn Ngọc 1 - 0 Dương Đình An

""1. C2.5 C8.5 2. C5+4 A6+5 3. H2+3 H8+7 4. C5-1 R9.8 5. C8.5 H2+3 6. H8+7 R1.2 7. P3+1 P3+1 8. H3+4 R8+3 9. R1+2 C2+3 10. R9.8 P3+1 11. P7+1 C2.6 12. R8+9 H3-2 13. R1.4 C6-5 14. R4+5 R8-1 15. P7+1 C5+1 16. P7+1 E7+5 17. R4-4 R8+6 18. P7.6 R8.3 19. H7+6 R3.4 20. H6+5 H7+5 21. P6.5 H2+3 22. P++1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="43">
<param NAME="controlpanel" VALUE=""

hung_namdong
10-12-2011, 11:04 AM
Tường Thuật Trực Tiếp Ván Đấu Thứ 1
CLB ImportLink với Giải Hà Nội Mở Rộng 2011

Trần Khắc Phong ( IPL ) gặp Vũ Huy Cường ( QTR )
0 - 1

"1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 C2+4 5. C8.7 R9+1 6. P7+1 H2+1 7. P7.8 P1+1 8. P8.9 H1-3 9. P-+1 C2.7 10. E3+1 H3+4 11. R2+4 P3+1 12. R2.6 H4+3 13. C7+3 H3+2 14. R9+2 H2-4 15. R9.6 R1.2 16. C7.8 R9.3 17. H8+7 R2+3 18. H7+8 H4-2 19. R++5 K5+1 20. R-+2 H2+4 21. C5.6 P5+1 22. R-.2 R2.6 23. A4+5 P5+1 24. R2+4 R6-2 25. R2-2 P5+1 26. H3+5 H7+6 27. C8-2 H4-3 28. C8.3 H6+7 29. E1-3 H7-6 30. R2-3 H6+5 31. R2.5 R6+5 32. R5-1 K5.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="64">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2"

huybk158
10-12-2011, 08:23 PM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. H2+3 P7+1 2. C8.5 H2+3 3. H8+7 R1.2 4. R9.8 C8.7 5. P5+1 E3+5 6. P5+1 P5+1 7. H3+5 C2+4 8. H5+7 C7+4 9. C2-1 H8+7 10. H++5 H7+5 11. C2.5 A6+5 12. C++4 R2+4 13. P7+1 H3+5 14. E7+5 R9.8 15. R1+2 R8+8 16. R1.4 C2+1 17. H5+7 H5-7 18. R4+6 E5-3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="36">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 18: 2eak1e2/4aR3/6h2/p1H5p/1r4p2/2P6/P5c1P/1cH1E4/4C2r1/1R1AKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

huybk158
10-12-2011, 08:28 PM
bàn cờ hôm nay đánh với Vịnh Điếc đến đây sw bao duơng mấy trăm điểm mà cuối cùng thua ngược,đau qua híc híc

huybk158
10-12-2011, 08:31 PM
nuớc 17 ngựa 5 thoái 6 bắt cây cũng thắng,có qua nhiều điểm thắng mà lại thua,hic

langtu_8x0
11-12-2011, 12:03 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C8.5 2. C5+4 A6+5 3. H2+3 H8+7 4. C5-1 R9.8 5. C8.5 H2+3 6. H8+7 R1.2 7. P3+1 P3+1 8. H3+4 R8+3 9. R1+2 C2+3 10. R9.8 P3+1 11. P7+1 C2.6 12. R8+9 H3-2 13. R1.4 C6-5 14. R4+5 R8-1 15. P7+1 C5+1 16. P7+1 E7+5 17. R4-4 R8+6 18. P7.6 R8.3 19. H7+6 R3.4 20. H6+5 H7+5 21. P6.5 H2+3 22. P++1 E3+5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="44">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 22: 3akc3/4a4/2h1e4/p5p1p/4C4/6P2/P3PR2P/4C4/3r5/2EAKAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

huybk158
11-12-2011, 12:10 AM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.4 P7+1 2. H2+1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 C9.7 8. R3.4 A4+5 9. E7+5 E3+5 10. A6+5 R1.4 11. P1+1 P3+1 12. P7+1 E5+3 13. R9.7 H3+4 14. R4+2 C2-1 15. C4+7 C2.6 16. C4.2 C6-1 17. C2.4 A5-6 18. R7.6 H4+3 19. R6+9 K5.4 20. C8+4 H7+6 21. C8.1 H6+4 22. H7-8 C7.5 23. H1+2 C5+5 24. H2-3 C5.1 25. E5+7 H3+2 26. H3+5 P5+1 27. E7-9 P5+1 28. H5-6 H4+3 29. P1+1 P5+1 30. P1.2 C1.7 31. P2.3 E3-5 32. P3+1 P1+1 33. C1-5 P5.4 34. A5-6 H3+2 35. H6-8 H2-4 36. C1.6 K4.5 37. E3+5 H4-2 38. A6+5 P1+1 39. H8+7 C7+1 40. H7+6 H2+3 41. E9-7 C7.8 42. E5-3 C8.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="84">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 42: 4kae2/9/4e4/6P2/9/p2H5/3p5/1c7/2hCA4/2E1KAE2 w - - - 1
// movefirst for this fen: red
</applet>

huybk158
11-12-2011, 06:12 PM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. A6+5 P7+1 4. H2+3 H8+7 5. R1.2 R9.8 6. R2+6 H2+4 7. C8.6 R1.2 8. H8+7 C8.9 9. R2.3 C9-1 10. H7+6 A4+5 11. C6-2 R2+8 12. C5.6 C9.7 13. R3.4 H4+2 14. H6+7 H7+8 15. R4-2 C7+5 16. E7+5 R8+2 17. H7-6 R8.6 18. R4.2 H8-7 19. E3+1 H7+6 20. H6+5 C3-1 21. P5+1 C7.3 22. R2.4 C++1 23. E1-3 R2.4 24. C-.7 P7+1 25. R4.3 H6-4 26. H5-6 R6+6 27. P5+1 H4-6 28. P5.4 A5-4 29. R9.8 C-.5 30. H3+4 H6+8 31. R3+2 R6-3 32. H6-7 H2+4 33. R8+9 H4+6 34. R3.4 C5.9 35. C7.9 C9+5 36. C9+6 C9+3 37. C9+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="73">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 37: CR1akae2/9/4e4/5R1hp/5h3/2P2r3/P8/2HCE4/3rA4/4KAE1c b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>

huybk158
11-12-2011, 06:35 PM
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 H2+3 5. H8+7 R8+4 6. R6+3 R1+1 7. C8.9 C2+2 8. P7+1 R1.6 9. R6+3 R6.3 10. R9.8 P3+1 11. P7+1 R8.3 12. H7+6 A4+5 13. R6-1 R-.2 14. C9.7 H3+4 15. P3+1 C2+4 16. H6+4 H4-6 17. H4-6 H6+7 18. A6+5 H++5 19. H3+5 C5+4 20. R6.7 R3-1 21. H6+7 R2+2 22. H7-6 P7+1 23. C7.6 E7+5 24. K5.6 C5.4 25. K6.5 P5+1 26. C5.3 C4.7 27. E3+5 P5+1 28. H6-7 H7+6 29. C6+3 C7.3 30. C6.5 C3.8 31. C3.2 H6+7 32. E5-3 P7+1 33. E7+5 P7.6 34. R8.6 R2+1 35. C5+1 R2-1 36. C5-1 C2-2 37. R6+3 H7+6 38. R6.2 H6-8 39. R2-1 R2.5 40. C5.8 R5.3 41. C8+4 A5-4 42. R2+1 C2+2 43. H7-8 R3.2 44. C8.9 R2-3 45. C9-1 C2.1 46. H8+7 C1+1 47. A5+4 R2+9 48. K5+1 R2-1 49. K5-1 R2+1 50. K5+1 R2-8 51. C9+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="89">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 45: 1reaka3/C8/4e4/p7p/9/4pp3/P6RP/4E4/1c2A4/1H2KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</app