PDA

View Full Version : Cờ thế nghệ thuậtThangSuaChua
09-12-2011, 04:12 PM
Một số thế cờ nghệ thuật mời các bạn giải
Thế 1:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408292.swf

Thế 2 :
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u407895.swf

Thế 3:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408293.swf

Thế 4:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408295.swf

Thế 5:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408296.swf

Thế 6:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408297.swf

Thế 7 :
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408298.swf

Thế 8:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u398162.swf

Thế 9 :
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u398139.swf

Thế 10 :
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u407911.swf

vokontum
09-12-2011, 04:37 PM
Sao máy em thấy bàn cờ toàn hình vuông không vậy mấy pro? nó thiếu font tàu phải không? làm sao cài vậy? chỉ em với!!!

trangnguyen86
15-12-2011, 02:05 AM
Sao máy em thấy bàn cờ toàn hình vuông không vậy mấy pro? nó thiếu font tàu phải không? làm sao cài vậy? chỉ em với!!!

bạn vào google tìm sẽ có mà.

Minh Ngọc
18-12-2011, 03:14 PM
Một số thế cờ nghệ thuật mời các bạn giải

Thế 2 :
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u407895.swf1.B4.1 Tg/1(1)
2.X3.2 Tg/1
3.X3.1 Tg.1
4.P8.3 S5.6(2)
5.B4.1 Tg-5(3)
6.X3/1 Tg/1
7.P8-5 Tg-4
8.X3.1 Tg.1
9.M8.7 M4/3
10.P5s-6 Tg-5(4)
11.B4-5 Tg.1
12.X3-5 S4.5
13.P6/4 Tg-6
14.X2-4 (1-0)

1)Nếu M4/6 X3-5 Tg-5 P8.2 (1-0)
2)Nếu S5/4 5.B4.1 Tg.1 6.X2-4 M4.6 7.X3-4 Tg-5 8.M6.4 Tg/1 9.M4.3 Tg-4 10.M8.7 (1-0)
3)Nếu Tg.1 đỏ thắng như biến 2)
4)Nếu S6/5 11.P6/3 S5.4 12.M6.5 Tg-5 13.B4.1 (1-0)

Minh Ngọc
18-12-2011, 03:54 PM
Một số thế cờ nghệ thuật mời các bạn giải

Thế 4:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408295.swf1.M4.3 Tg.1
2.M5.3 Tg-4
3.B6.1 Tg/1
4.B6.1 Tg.1
5.X7-6 M3/4
6.X6.3 Tg.1
7.M3t.5 Tg/1
8.M3/5 Tg-5
9.M5s.7 Tg-4
10.M5/4 Tg.1
11.M4/5 Tg/1
12.M7/5 Tg-5
13.M5t.3 Tg/1
14.M5.6 Tg-4
15.M6.8 Tg.1
16.M3.4 (1-0).

Minh Ngọc
18-12-2011, 04:03 PM
Một số thế cờ nghệ thuật mời các bạn giải

Thế 7 :
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408298.swf1.P2.4 V3/5
2.M4.2 V5/7
3.P1.6 Tg/1
4.P1.1 Tg.1
5.M2/4 V7.5
6.M4/5 Tg/1
7.P2.1 (1-0).

Nguyen Ngoc Tung
18-12-2011, 04:12 PM
Cao thủ Minh Ngọc giải cờ thế siêu đẳng quá!:-?:-?:-?

Minh Ngọc
18-12-2011, 10:43 PM
Cao thủ Minh Ngọc giải cờ thế siêu đẳng quá!:-?:-?:-?

Được Đại cao thủ khen. Thích quá, thích quá. 8->

Minh Ngọc
18-12-2011, 10:46 PM
Một số thế cờ nghệ thuật mời các bạn giải

Thế 5:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408296.swf1.M2.4 Tg/1
2.X4.1 S5/6
3.P2.1 S6.5
4.B3.1 S5/6
5.X8-2 B8.1
6.B3-4 P7/8
7.Tg/1 (1-0)

Minh Ngọc
18-12-2011, 11:32 PM
Một số thế cờ nghệ thuật mời các bạn giải

Thế 3:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u408293.swf1.B4.1 P6/3
2.Bt-5 Tg-5
3.Bt-5 Tg-6
4.B5-4 Tg.1 (Nếu: Tg-5 5.X4-5 B6-5 6.X5.1 B4-5 7.B4-5 Tg-6 P6-4 B5-6 M4/2 đỏ thắng)
5.M4.2 Tg-5 (Nếu Tg/1 6.X4.1 Tg-5 M6.4.... đỏ thắng).
6.M2.3 Tg/1
7.M6.4 Tg-6
8.M4.2 Tg-5
9.M3/4 Tg.1
10.Bt.1 Tg-6
11.M2/3 Tg/1
12.M4.2 Tg-5
13.X4-5 B6-5
14.X5.1 B4-5
15.M2/4 Tg-6
16.P6-4 B5-6
17.M3.5 Tg.1
18.M4.2 B6.1
19.M5.6 (1-0)

Minh Ngọc
18-12-2011, 11:44 PM
Một số thế cờ nghệ thuật mời các bạn giải
Thế 8:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u398162.swf


1.M5.3 Tg/1
2.P1-5 M5/4
3.M1.3 Tg/1
4.M3t/5 Tg-4
5.M3.5 tg-5
6.M5t/7 Tg-4
7.M7.8 (1-0)