PDA

View Full Version : Lu Chen ảo thuật gia6789
09-12-2011, 09:44 PM
Lu "Louis" Chen, sinh ngày 25 tháng sáu năm 1976, là một nhà ảo thuật người Đài Loan. Lu Chen đã xuất hiện nhiều quốc tế, biểu diễn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu, và Hoa Kỳ. Anh đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế, bao gồm "Giải thưởng Baird Neil Foster / Bill xuất sắc trong thao tác" nổi tiếng, được trao hàng năm của trường Cao đẳng Chavez of Magic. Sau đây là 1 số clip biểu diễn của ảo thuật gia Lu Chen:

ZeaXFvdMkW4

6789
09-12-2011, 09:45 PM
I9cXbJQhOw4

6789
09-12-2011, 09:50 PM
4A0WAsCDMGw

6789
09-12-2011, 09:52 PM
AtpSzuo3xRs

6789
09-12-2011, 09:59 PM
qUd3ODzF3BA

6789
09-12-2011, 10:00 PM
0hLXYOgMYuw

6789
09-12-2011, 10:04 PM
Ha78dBjF1Vs

6789
09-12-2011, 10:10 PM
NOD18vvMZq4

6789
09-12-2011, 10:10 PM
bH0QoWtbNv0

6789
09-12-2011, 10:12 PM
R4-RyNVnz8g

6789
09-12-2011, 11:36 PM
UWoNbFPJOZc

anhtuank11
09-12-2011, 11:59 PM
video 1 đúng là xuất quỷ nhập thần, anh bạn này mà vào cửa hàng vàng thì hay anh nhỉ hihi