PDA

View Full Version : Trận cờsibachao
16-08-2009, 11:52 PM
Bài thơ đếm ngược 10-1. Vì thể thơ bát cú chỉ cho 8 câu nên liều phá lệ thêm 2 dòng lục bát, mong các bạn thông cảm!

Mười tuyến giáp công sắp thẳng hàng
Chín làn xe ngựa chạy thênh thang
Tám góc chiến trường sôi lửa đạn
Bảy dàn binh chủng rực khí quang
Sáu đạo thiết xa xuyên đường tới
Năm đoàn quân bộ vượt sông sang
Bốn đội vệ binh lùi trấn thủ
Ba dặm lũy thành đắp dọc ngang

Hai bên Hán Sở tương tàn
Một sông làm trận lớp hàng giao tranh

Chú thích:
Bàn cờ có 10 hàng, 9 cột, 8 góc (tính cả sông, mỗi bên có 4 góc).
Quân cờ có 7 loại, 6 quân chủ lực (cặp xe, pháo, mã), 5 tốt, 4 quân phòng thủ (cặp sĩ, tượng).
Cửu cung có kích thước mỗi cạnh là 3.

nhachoaloiviet
17-08-2009, 12:13 AM
Hợp lý quá hihi xin cảm ơn đồng chí

xephaoma
17-08-2009, 12:23 AM
Bài thơ đếm ngược 10-1. Vì thể thơ bát cú chỉ cho 8 câu nên liều phá lệ thêm 2 dòng lục bát, mong các bạn thông cảm!

Mười tuyến giáp công sắp thẳng hàng
Chín làn xe ngựa chạy thênh thang
Tám góc chiến trường sôi lửa đạn
Bảy dàn binh chủng rực khí quang
Sáu đạo thiết xa xuyên đường tới
Năm đoàn quân bộ vượt sông sang
Bốn đội vệ binh lùi trấn thủ
Ba dặm lũy thành đắp dọc ngang

Hai bên Hán Sở tương tàn
Một sông làm trận lớp hàng giao tranh

Chú thích:
Bàn cờ có 10 hàng, 9 cột, 8 góc (tính cả sông, mỗi bên có 4 góc).
Quân cờ có 7 loại, 6 quân chủ lực (cặp xe, pháo, mã), 5 tốt, 4 quân phòng thủ (cặp sĩ, tượng).
Cửu cung có kích thước mỗi cạnh là 3.


Rất sáng tạo! Thanks